Kommende arrangementer:

 

8.-9. april 2019: Selskab for Psykotraumatologi afholder 2-dages kursus: Krisestyring

Som psykologer forventes vi ofte at kunne indgå i et kriseberedskab – enten som en forebyggende foranstaltning eller i en akut situation. I begge tilfælde har vi brug for solide værktøjer, som hurtigt kan tages i brug, og som fungerer efter hensigten. Både forskning og erfaring peger på vigtigheden af både at have den bagvedliggende teori og forståelse og samtidig kunne handle effektivt i akutte og pressede situationer.

På kurset ser vi nærmere på emner som forståelse af traumatisering og PTSD, akut krisestyring ved voldsomme hændelser, diagnostik, visitering og screening, valg af interventionsformer akut og efterfølgende samt håndtering af egne reaktioner i krisearbejdet.

Tid: Mandag den 8. og tirsdag den 9. april 2019. Mandag kl. 10-17. Tirsdag kl. 9-16.
Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K
Tilmeldingsfrist: 1. marts 2019.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


2.-3. maj 2019: Selskab for Psykotraumatologi afholder 2-dages kursus: Psykologisk Debriefing

Psykologisk debriefing er en struktureret støttesamtale, som kan benyttes i bistanden til ramte efter kritiske hændelser. Målsætningen er, at bearbejde hændelsen ved systematisk, at gennemgå fakta, tanker, indtryk og reaktioner, således at oplevelsen bedre kan integreres og at unødige stressreaktioner hos berørte kan forebygges.Kurset giver en teoretisk og praktisk gennemgang af psykologisk debriefing som metode. For at sikre høj grad af erfaringsoverføring indgår praktiske øvelser som en større del af oplæringen. Høj grad af egenaktivitet vil give kursusdeltagerne et bedre udbytte af kursusdagene.

Tid: Torsdag den 2. og fredag den 3. maj 2019. Torsdag kl 10-17. Fredag kl 9-16.
Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K
Tilmeldingsfrist: 1. april 2019.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Selskabet afholder Årsmøde og Generalforsamling 2019

Lørdag den 25. maj 2019 kl 10 -16 på
Hotel Kong Arthur, Nr. Søgade 11, 1370 Kbh K

Vi har i år inviteret Lotte Blicher Mørk.

Lotte Blicher Mørk er uddannet cand.theol. Hun underviser, holder foredrag, arrangerer konferencer og holder oplæg på konferencer i ind- og udland. Hun har publiceret artikler, skrevet kapitler i fagbøger, er fast skribent i Kristeligt Dagblad og har i 15 år beskæftiget sig med udbredelsen af palliation i Danmark. Hun er efterhånden en stærk stemme i debatten om emner som sygdom, død, sorg og eksistentielle temaer som håb, mening, skyld, skam, kærlighed, ensomhed, angst og meget andet i velfærdssamfundet.

Oplægget vil tage afsæt i bogen: ”På en måde skal vi dø”, samt Lottes sjælesørgeriske praksis på bl.a. Rigshospitalet, samt eksempler fra den gæstebog, der ligger i Rigshospitalets kirke.

”På en måde skal vi dø: Spørgsmålet er bare hvordan. For de fleste er det en angstprovokerende tanke, fordi døden er så fremmedartet og ukendt. Mange taler om døden som vor tids store tabu, fordi den konfronterer os med den ultimative magtesløshed. En magtesløshed, der er svær at kapere i en tid, hvor vi er vant til at have kontrol over tingene og til selv at kunne handle os ud af det meste – særligt i sundhedsvæsenet, der er så fokuseret på den fysiske lidelse og på at (be)handle.

Men er døden i virkeligheden det største tabu? Eller handler det om, at vi ikke længere har nogen erfaring med den – og et sprog for den?

Hvilke tanker og overvejelser gør man sig, når man bliver lagt ned – både i bogstavelig og overført forstand? Og hvordan passer disse tanker ind i sundhedssystemet, der netop har fokus på at løse problemer? ”

Programmet for årsmødet er:

Kl. 9.30-10: Morgenmad
Kl. 10-14: Oplæg ved Lotte Blicher Mørk
Kl. 12-13: Frokost
Kl. 14-16: Generalforsamling iflg. vedtægterne.

Tilmelding til årsmødet: senest den 15/5-19 på telefon 40533805 eller mail: berithbro@mail.dk

Arrangementet er gratis for medlemmer af selskabet, men tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet.

Vi håber at se dig.

På vegne af Styrelsen
Berith Bro


 

Afholdte arrangementer

 

Selskab for Psykotraumatologi afholder 2 dages workshop med George Bonanno:
Resilience in the face of loss and traumatic events

Tid: 24. og 25. oktober 2018.
Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 23, København

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Du inviteres hermed til Årsmøde og Generalforsamling i Selskab for Psykotraumatologi
Lørdag 2/6-2018, kl 10-16. Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K

Fagligt tema: Robusthed; Mellem teori og praksis. Mellem individ og organisation

Tilmelding og -frist: 28. maj 2018. Tilmelding sker ved mail til berithbro@mail.dk.

Se hele opslaget og tilmeld dig her.


17.-18. april 2018: Kursus – Krisestyring
Læs om kurset og tilmeld dig her


15.-16. marts 2018: Kursus – Stressudløste udmattelsestilstande
Læs om kurset og tilmeld dig her


8.-9. februar 2018: Kursus – Psykologisk Debriefing
Læs om kurset og tilmeld dig her


22. januar 2018: Kursus – Forebyggelse af sekundær traumatisering
Læs om kurset og tilmeld dig her


 2. og 3. februar 2017 – 2-dages kursus i Psykologisk Debriefing
Læs om kurset og tilmeld dig her


23-24 maj 2017 – 2-dages kursus: Krisestyring
Læs om kurset og tilmeld dig her


8. og 9. december 2016 – 2-dages kursus i Psykologisk Debriefing
Læs om kurset og tilmeld dig her


24. og 25. september 2015 – Kursus: Psykologisk Debriefing
v/cand.psych. Berith Bro
Læs mere (pdf)


16. marts 2015 – Kursus: Forebyggelse af sekundær traumatisering
v/cand.psych., specialist i psykoterapi og psykotraumatologi Rikke Høgsted
Læs mere (pdf)


10. og 11. april 2014 – Kursus (2-dages workshop) med professor Jonathan I. Bisson:
PTSD According to DSM5 and ICD11 with introduction to the CAPS5 (10. april) og Introduction to the Neurobiology and Pharmacological Treatment of PTSD (11. april)
Læs mere (pdf)


Torsdag 13. og fredag 14. marts 2014 – Kursus: Psykologisk Debriefing
v/ cand.psych. Berith Bro
Læs mere (pdf)


Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.