Kommende arrangementer:


Krisestyring 

2 dages kursus. onsdag den 9. og torsdag den 10 marts 2022.

Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K

Som psykologer forventes vi ofte at kunne indgå i et kriseberedskab – enten som en forebyggende foranstaltning eller i en akut situation. I begge tilfælde har vi brug for solide værktøjer, som hurtigt kan tages i brug, og som fungerer efter hensigten. Både forskning og erfaring peger på vigtigheden af både at have den bagvedliggende teori og forståelse og samtidig kunne handle effektivt i akutte og pressede situationer.

På kurset ser vi nærmere på emner som forståelse af traumatisering og PTSD, akut krisestyring ved voldsomme hændelser, diagnostik, visitering og screening, valg af interventionsformer akut og efterfølgende samt håndtering af egne reaktioner i krisearbejdet.

Kurset henvender sig både til nye og erfarne psykologer, og indholdet vil dels være teoretisk og dels indeholde praksisnære cases, som tilsammen belyser emnet fra forskellige vinkler.

Kurset forventes at blive godkendt under specialiseringsmodulet i den psykotramatologiske specialistuddannelse.

Kursusleder og underviser: Henrik Lyng

Henrik er cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog og direktør i Center for Beredskabspsykologi ApS. Her udvikler han bl.a. kollegastøtteordninger til private og offentlige virksomheder og krise- og beredskabsplaner for arbejdspladser, hvor mennesker kommer under pres. Henrik arbejder også med supervision af forskellige faggrupper og foretager konfliktmæglinger mellem mennesker på arbejdspladser, hvor konflikter truer arbejdsmiljøet. Desuden har han klinisk psykologpraksis i Hørsholm.

Sted: Hotel Kong Arthur, Nr. Søgade. København. Onsdag kl. 10-17. Torsdag kl. 9-16.

Tilmelding: sker ved at sende mail til berithbro@mail.dk samt indbetaling af kursusgebyr. Medlemmer: 4000 kr. (inkl. moms), ikke-medlemmer af selskabet: 4300 kr. (inkl. moms.).

Indbetaling sker på selskabets konto i Lån og Spar bank: Reg. 0400 Konto nr. 40126 41066 Mærk indbetalingen: Krisestyring

Tilmeldingsfrist: 20/3-22.

  • Hvis du melder afbud 4 uger før kursusstart refunderes 100% af kursusprisen. Ved afbud mellem 2-4 uger før kursusstart, får du refunderet 50% af kursusprisen
  • Hvis du melder afbud, når der er 2 uger eller mindre til kursusstart, eller du ikke møder op på første kursusdag, skal du betale den fulde kursuspris

Forebyggelse af Sekundær Traumatisering

14.juni 2022, kl 9-16. Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K

Omsorgs- eller medfølelsestræthed, udbrændthed, forråelse, compassion fatique, sekundær traumatisering: Der findes mange begreber for risikoen for som professionel selv at få mental slagside af den regelmæssige kontakt med krise- eller traumeramte klienter.

Arbejdet med andre menneskers tragedier, død og ulykke kræver bæredygtige strategier i organisationen og en løbende opmærksomhed på egne, kollegers eller de ansattes trivsel, for at undgå at tragedierne ubemærket kryber ind uden huden på én.

Sekundært traumatiserede professionelle har en tendens til enten at over- eller underinvolvere sig i mødet, hvilket både kan sætte kvaliteten af arbejdet og eget gode helbred over styr.

Formål: Kursisten tilegner sig under dette kursus teoretisk og empirisk viden om sekundær traumatisering med henblik på som behandler, kollega eller leder at kunne iværksætte relevante forebyggende foranstaltninger.

Temaer: Belastende arbejdsforhold, øvrige sårbarhedsfaktorer, symptomer på sekundær traumatisering, forebyggelse og behandling.

Målgruppe: Kurset er relevant for psykologer, som har direkte kontakt med akut kriseramte og traumatiserede klienter og for ledere, der er ansvarlige for det psykiske arbejdsmiljø for ansatte, der arbejder med pågældende klientgrupper.

Kursusform: Teorigennemgang, diskussion og øvelser.
Underviser: Rikke Høgsted, Cand. Psych. Specialist i psykoterapi og psykotraumatologi.

Tilmelding og kursuspris: Tilmeldingsfrist: 15/5-22. 2400 kr (incl. moms) for medlemmer af selskabet. 2600 kr for ikke-medlemmer. Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet på selskabets konto: Reg. 0400 konto 401 26 41066 samt mail til berithbro@mail.dk

  • Hvis du melder afbud 4 uger før kursusstart refunderes 100% af kursusprisen. Ved afbud mellem 2-4 uger før kursusstart, får du refunderet 50% af kursusprisen
  • Hvis du melder afbud, når der er 2 uger eller mindre til kursusstart, eller du ikke møder op på første kursusdag, skal du betale den fulde kursuspris

    Godkendt til specialistuddannelsen i Psykotraumatologi: 6 timer, 14.4.4.2.4 

 

Afholdte arrangementer


Årsmøde og Generalforsamling 2020

Lørdag den  26 september 2020 kl. 10 -16 på  Hotel Kong Arthur, Nr. Søgade 11, 1370 Kbh K.

Vi har i år inviteret  imam Naveed Baig, PhD Fellow ved universitetet i Oslo og nu bl.a. ansat ved Rigshospitalet.

Indholdet i Naveeds oplæg er:

’Hvad kan vi gøre, det er Guds vilje’ – Islamisk krisepsykologi og radikal coping iblandt muslimer.

Oplægget vil overordnet belyse det islamiske menneske-og livssyn der har en direkte relation til, hvordan man håndterer kriser og modgang.

Hvilken trosforestillinger er dominerende ved akutte/pressede situationer, og hvad skal personalet være opmærksom på i mødet med den muslimske patient?

Programmet for årsmødet er:

Kl. 9.30-10: Morgenmad

Kl. 10-14: Oplæg ved Naveed Baig

Kl. 12-13: Frokost

Kl. 14-16: Generalforsamling iflg. Vedtægterne.

Tilmelding til årsmødet: senest den 10/09-20 på telefon 40533805 eller mail: berithbro@mail.dk

Arrangementet er gratis for medlemmer af selskabet, men tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet.


 

Selskab for Psykotraumatologi afholder
2-dages kursus i KRISESTYRING.

OBS: Rykket til september.

Kurset afholdes nu mandag den 28. og tirsdag den 29. september 2020.

Som psykologer forventes vi ofte at kunne indgå i et kriseberedskab – enten som en forebyggende foranstaltning eller i en akut situation. I begge tilfælde har vi brug for solide værktøjer, som hurtigt kan tages i brug, og som fungerer efter hensigten. Både forskning og erfaring peger på vigtigheden af både at have den bagvedliggende teori og forståelse og samtidig kunne handle effektivt i akutte og pressede situationer.

På kurset ser vi nærmere på emner som forståelse af traumatisering og PTSD, akut krisestyring ved voldsomme hændelser, diagnostik, visitering og screening, valg af interventionsformer akut og efterfølgende samt håndtering af egne reaktioner i krisearbejdet.

Kurset henvender sig både til nye og erfarne psykologer, og indholdet vil dels være teoretisk og dels indeholde praksisnære cases, som tilsammen belyser emnet fra forskellige vinkler.

Kurset godkendes under specialiseringsmodulet i den psykotramatologiske specialistuddannelse.

Kursusleder og underviser:
Henrik Lyng

Henrik er cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog og direktør i Center for Beredskabspsykologi ApS. Her udvikler han bl.a. kollegastøtteordninger til private og offentlige virksomheder og krise- og beredskabsplaner for arbejdspladser, hvor mennesker kommer under pres. Henrik arbejder også med supervision af forskellige faggrupper og foretager konfliktmæglinger mellem mennesker på arbejdspladser, hvor konflikter truer arbejdsmiljøet. Desuden har han klinisk psykologpraksis i Hørsholm.

Sted: Hotel Kong Arthur, Nr. Søgade. København.
Tid: Mandag den 28. og tirsdag den 29. september 2020. Mandag kl. 10-17. Tirsdag kl. 9-16.

Tilmelding: sker ved at sende mail til berithbro@mail.dk samt indbetaling af kursusgebyr. Medlemmer: 4000 kr. (inkl. moms), ikke-medlemmer af selskabet: 4350 kr. (inkl. moms.).

Indbetaling sker på selskabets konto i Lån og Spar bank: Reg. 0400 Konto nr. 40126 41066 Mærk indbetalingen: “Krisestyring”.

Tilmeldingsfrist: 1/8-20.


27. november 2019, kl. 9-16 i København
Selskab for Psykotraumatologi udbyder hermed til 
1 dags Workshop:
Learning from a terror attack in Manchester: psychosocial follow-up

On 22nd May 2017, in the city of Manchester in the UK a suicide bomber detonated an improvised explosive device killing himself and 22 children and adults, and physically injuring hundreds as they were exiting a music concert at a 20,000 capacity, city centre venue.
Within this workshop you will hear about the response and recovery phases to the attack, with reflections on challenges and opportunities for mental health providers.
You will be encouraged to consider the current provision in your areas, and your readiness to respond both in the acute phase and then the recovery phase. We will think together about considerations in managing large scale psychological trauma involving geographically spread populations, with a view to identifying and building relationships and networks before the next major incident.
We will weigh up the benefits of joint working across public, voluntary and private sectors in order to meet the needs of those affected.
Lessons learned from the Manchester Arena Attack will be shared, including the establishment of the Manchester Resilience Hub; the use of technology; running recovery events for families; bringing psychological thinking to the wider system; and ensuring an all-age response.
There will be opportunities to network with colleagues from the field of psychological trauma throughout the day.

Underviser:
Dr. Alan Barrett
Consultant Clinical Psychologist & Clinical Lead
Honorary Professor. School of Health Science. University of Salford
Military Veterans’ Service
Manchester Resilience Hub

Tid og sted: 27. november 2019, kl. 9-16. Hotel Kong Arthur, Nr. Søgade 11, København

Pris og tilmelding: 1000 kr., moms inkl. for medlemmer af selskabet. (Ikke-medlemmer: 2000 kr., moms inkl).
Send mail om tilmelding til: berithbro@mail.dk samt indbetal kursusgebyr til Konto:
reg.0400 Kontonr. 4012641066 i Lån og Spar Bank
Husk navn og adresse. Deltagerantal: max 30, først til mølle-princip.

Frist for tilmelding: 20/10-19, hvorefter tilmelding og betaling er bindende.


Selskabet afholder Årsmøde og Generalforsamling 2019

Lørdag den 25. maj 2019 kl 10 -16 på
Hotel Kong Arthur, Nr. Søgade 11, 1370 Kbh K

Vi har i år inviteret Lotte Blicher Mørk.

Lotte Blicher Mørk er uddannet cand.theol. Hun underviser, holder foredrag, arrangerer konferencer og holder oplæg på konferencer i ind- og udland. Hun har publiceret artikler, skrevet kapitler i fagbøger, er fast skribent i Kristeligt Dagblad og har i 15 år beskæftiget sig med udbredelsen af palliation i Danmark. Hun er efterhånden en stærk stemme i debatten om emner som sygdom, død, sorg og eksistentielle temaer som håb, mening, skyld, skam, kærlighed, ensomhed, angst og meget andet i velfærdssamfundet.

Oplægget vil tage afsæt i bogen: ”På en måde skal vi dø”, samt Lottes sjælesørgeriske praksis på bl.a. Rigshospitalet, samt eksempler fra den gæstebog, der ligger i Rigshospitalets kirke.

”På en måde skal vi dø: Spørgsmålet er bare hvordan. For de fleste er det en angstprovokerende tanke, fordi døden er så fremmedartet og ukendt. Mange taler om døden som vor tids store tabu, fordi den konfronterer os med den ultimative magtesløshed. En magtesløshed, der er svær at kapere i en tid, hvor vi er vant til at have kontrol over tingene og til selv at kunne handle os ud af det meste – særligt i sundhedsvæsenet, der er så fokuseret på den fysiske lidelse og på at (be)handle.

Men er døden i virkeligheden det største tabu? Eller handler det om, at vi ikke længere har nogen erfaring med den – og et sprog for den?

Hvilke tanker og overvejelser gør man sig, når man bliver lagt ned – både i bogstavelig og overført forstand? Og hvordan passer disse tanker ind i sundhedssystemet, der netop har fokus på at løse problemer? ”

Programmet for årsmødet er:

Kl. 9.30-10: Morgenmad
Kl. 10-14: Oplæg ved Lotte Blicher Mørk
Kl. 12-13: Frokost
Kl. 14-16: Generalforsamling iflg. vedtægterne.

Tilmelding til årsmødet: senest den 15/5-19 på telefon 40533805 eller mail: berithbro@mail.dk

Arrangementet er gratis for medlemmer af selskabet, men tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet.

Vi håber at se dig.

På vegne af Styrelsen
Berith Bro


2.-3. maj 2019: Selskab for Psykotraumatologi afholder 2-dages kursus: Psykologisk Debriefing

Psykologisk debriefing er en struktureret støttesamtale, som kan benyttes i bistanden til ramte efter kritiske hændelser. Målsætningen er, at bearbejde hændelsen ved systematisk, at gennemgå fakta, tanker, indtryk og reaktioner, således at oplevelsen bedre kan integreres og at unødige stressreaktioner hos berørte kan forebygges.Kurset giver en teoretisk og praktisk gennemgang af psykologisk debriefing som metode. For at sikre høj grad af erfaringsoverføring indgår praktiske øvelser som en større del af oplæringen. Høj grad af egenaktivitet vil give kursusdeltagerne et bedre udbytte af kursusdagene.

Tid: Torsdag den 2. og fredag den 3. maj 2019. Torsdag kl 10-17. Fredag kl 9-16.
Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K
Tilmeldingsfrist: 1. april 2019.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


8.-9. april 2019: Selskab for Psykotraumatologi afholder 2-dages kursus: Krisestyring

Som psykologer forventes vi ofte at kunne indgå i et kriseberedskab – enten som en forebyggende foranstaltning eller i en akut situation. I begge tilfælde har vi brug for solide værktøjer, som hurtigt kan tages i brug, og som fungerer efter hensigten. Både forskning og erfaring peger på vigtigheden af både at have den bagvedliggende teori og forståelse og samtidig kunne handle effektivt i akutte og pressede situationer.

På kurset ser vi nærmere på emner som forståelse af traumatisering og PTSD, akut krisestyring ved voldsomme hændelser, diagnostik, visitering og screening, valg af interventionsformer akut og efterfølgende samt håndtering af egne reaktioner i krisearbejdet.

Tid: Mandag den 8. og tirsdag den 9. april 2019. Mandag kl. 10-17. Tirsdag kl. 9-16.
Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K
Tilmeldingsfrist: 1. marts 2019.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Selskab for Psykotraumatologi afholder 2 dages workshop med George Bonanno:
Resilience in the face of loss and traumatic events

Tid: 24. og 25. oktober 2018.
Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 23, København

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Du inviteres hermed til Årsmøde og Generalforsamling i Selskab for Psykotraumatologi
Lørdag 2/6-2018, kl 10-16. Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K

Fagligt tema: Robusthed; Mellem teori og praksis. Mellem individ og organisation

Tilmelding og -frist: 28. maj 2018. Tilmelding sker ved mail til berithbro@mail.dk.

Se hele opslaget og tilmeld dig her.


17.-18. april 2018: Kursus – Krisestyring
Læs om kurset og tilmeld dig her


15.-16. marts 2018: Kursus – Stressudløste udmattelsestilstande
Læs om kurset og tilmeld dig her


8.-9. februar 2018: Kursus – Psykologisk Debriefing
Læs om kurset og tilmeld dig her


22. januar 2018: Kursus – Forebyggelse af sekundær traumatisering
Læs om kurset og tilmeld dig her


 2. og 3. februar 2017 – 2-dages kursus i Psykologisk Debriefing
Læs om kurset og tilmeld dig her


23-24 maj 2017 – 2-dages kursus: Krisestyring
Læs om kurset og tilmeld dig her


8. og 9. december 2016 – 2-dages kursus i Psykologisk Debriefing
Læs om kurset og tilmeld dig her


24. og 25. september 2015 – Kursus: Psykologisk Debriefing
v/cand.psych. Berith Bro
Læs mere (pdf)


16. marts 2015 – Kursus: Forebyggelse af sekundær traumatisering
v/cand.psych., specialist i psykoterapi og psykotraumatologi Rikke Høgsted
Læs mere (pdf)


10. og 11. april 2014 – Kursus (2-dages workshop) med professor Jonathan I. Bisson:
PTSD According to DSM5 and ICD11 with introduction to the CAPS5 (10. april) og Introduction to the Neurobiology and Pharmacological Treatment of PTSD (11. april)
Læs mere (pdf)


Torsdag 13. og fredag 14. marts 2014 – Kursus: Psykologisk Debriefing
v/ cand.psych. Berith Bro
Læs mere (pdf)


Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.