Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab under Dansk Psykolog Forening er dannet i 1993 i forbindelse med, at områdets vækst både teoretisk og i praksis krævede mere systematisk viden om og kendskab til krise- og katastrofepsykologiens teori og metoder. Selskabets medlemsskare og omfanget af faglige aktiviteter er siden dannelsen vokset betydeligt.

Aktiviteterne i selskabet er faglige fyraftensmøder, kurser, udgivelse af dansk forskning inden for området samt deltagelse i organisatorisk arbejde i centrale organer i Dansk Psykolog Forening.

Endvidere er det selskabets rolle at bidrage med relevant krisepsykologisk viden til en bredere del af befolkningen gennem kontakt til medierne.

Medlemmer af Dansk- Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab modtager jævnligt tilbud om deltagelse i relevante kurser med inden- og udenlandske kapaciteter samt nyhedsbreve om emner og øvrige faglige aktiviteter indenfor krise- og katastrofepsykologien.

Psykologer, der er medlem af Dansk Psykolog Forening, kan ved indbetaling af kontingent på kr. 350 om året optages som medlemmer af selskabet. Kontingent for studerende er kr. 175 om året.

Årskontingentet indbetales senest den 1. juli hvert år til Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, Vimmelskaftet 42B, 5., 1161 København K, via netbank til konto 0400 4012 641 066 i Lån og Spar Bank.

Medlemmerne opfordres til aktivt at påvirke selskabets virke gennem fremkommelse med ideer, ønsker og forslag til aktiviteter til den arbejdende styrelse, der i øvrigt løbende afsøger selskabets interesseområde.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.