Velkommen til Dansk Selskab for Psykodrama og Aktionsterapis hjemmeside:

Ved afmelding af et kursus gives penge ikke retur efter tilmeldingsfristens udløb, som kan ses på den enkelte kursusbeskrivelse. Man må dog gerne overdrage sin plads til en anden relevant deltager.


Planlagte arrangementer i 2019

 

Dansk Selskab for Psykodrama og Aktionsterapi
Generalforsamling 2019
Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Psykodrama og Aktionsterapi
Onsdag den 13. november kl. 18:00-19:00 i lokale Stuen A
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Dagsorden er i henhold til vedtægterne.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år v/Anna Levi Palsvig og Ditte-Marie K. Jakobsen.
5. Fremtidige arrangementer
6. Forelæggelse af regnskab v/Helle Gry Pedersen
7. Fastlæggelse af forslag til budget til næste år v/Helle Gry Pedersen
8. Fremtidigt kontingent
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Valg af styrelse. Allegenopstiller
11. Dato for næste generalforsamling
12. Eventuelt

Med venlig hilsen
Styrelsen


 

Afholdte arrangementer:

 

Fredag d. 3. maj og lørdag d. 4 maj 2019: Supervision in Action: Who is behind the client?
Dansk Selskab for Psykodrama og Aktionsterapi er glad for at kunne præsentere TEP og klinisk psykolog Inara Erdmanis som leder af en to-dages workshop om supervision med psykodramateknikker. Workshoppen henvender sig til dig, som ønsker indsigt i dit terapeutiske arbejde, personlig udvikling, eller inspiration til en aktiv og kreativ supervisionsform.

Inara Erdmanis er trænet og certificeret af Zerka Moreno. Hun er en af grundlæggerne af psykodramainstituttet i Stockholm, samt grundlægger af Morenoinstituttet i Letland. Igennem mange år har Inara Erdmanis haft seminarer rundt om i Europa, samt i de baltiske lande. Hun bor i Sverige og underviser på svensk og engelsk. Psykodrama er en gruppeorienteret aktionsterapi udviklet af psykiateren og gruppe- psykoterapeuten Jacob Levy Moreno. Formen er både legende og styret, fuld af dybder og humor. Erfaring med metoden er ingen forudsætning for deltagelse.

Beskrivelse af workshoppen i København:

Who is behind the client?
In psychotherapy, we encounter many different situations. Within ourselves and in relation to clients we may experience conflicts, transferences, defences and projections connected to our own lives. As therapists we are the conductors of the sessions and we have to know and understand our psychotherapeutic instrument. However, we all have blind spots that can at times interfere or block us when we work.

During these two days we will work with some psychodrama techniques and get more in touch with what is going on within ourselves and how that can and does affect the therapeutic process. This is useful for our personal growth and developing our creativity.

Tid og sted:
Fredag d. 3. maj og lørdag d. 4 maj 2019, fra kl. 9:30 – 16:30 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø.

Sprog: Engelsk og svensk.

Pris:
For medlemmer af Dansk Selskab for Psykodrama og Aktionsterapi: 2200 kr.
For psykologer, som ikke er medlemmer: 2500 kr.
Enkelte pladser til psykologistuderende til: 500 kr.

Frokost begge dage er inkl. i prisen.

Medlemskab af Dansk Selskab for Psykodrama og Aktionsterapi koster kun 150 kr. om året.

Tilmeldingsfrist:
Send en mail inden den 12. april 2019 til dspa@dp-decentral.dk med oplysninger om navn, tlf.nr. og eventuelt DP-medlemsnummer. Overfør beløbet til konto: 0400 4012612325 i Lån & Spar Bank.
Tilmelding er først endelig, når pengene er overført.


Dansk Psykodrama Selskab indkalder hermed til ordinær generalforsamling 
Onsdag den 14. november 2018 kl. 19:00-20:00 i lokale Stuen A i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Dagsorden er i henhold til vedtægterne.
Med venlig hilsen
Styrelsen


6.-7. august 2018 i København:
Selskab for Interkulturel Psykologi tilbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Psykodrama en to-dages workshop med Dr. Kate Hudgins fra USA i gruppebehandling gennem psykodramatisk arbejde

For psykologer, som arbejder med traumatiserede:
The Therapeutic Spiral Model

BEMÆRK: Reduceret pris for medlemmer af Selskab for Interkulturel Psykologi og medlemmer af Dansk Selskab for Psykodrama.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her
Dr. Kate Hudgins’ kursusbeskrivelse (pdf)


Workshops i marts 2018 med Leandra Perrotta om DRØMME
En dag målrettet studerende og to dage for psykologer.
Læs uddybende information af Leandra Perotta om “DREAMS ON STAGE” her (pdf)
16.-17. marts 2018 – Workshop for psykologer
Læs hele opslaget og tilmeld dig her
15. marts 2018 – Workshop for psykologistuderende
Læs hele opslaget og tilmeld dig her


11. oktober 2017 kl. 17-19: Filmaften – få en smagsprøve på psykodrama.
Derefter afholdes GENERALFORSAMLING.

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Både nye og kendte ansigter er velkomne, psykologer og psykologistuderende. Deltagelse er gratis og du tilmelder dig via e-mail til vores næstforkvinde, Ditte-Marie K. Jakobsen: dm.jakobsen@gmail.com

Filmen viser en gruppesession i Argentina med den anerkendte psykodramaleder Monica Zuretti, som gæstede Danmark tidligere i år. Psykodrama er en aktionsterapi udviklet af psykiateren Jacob Levy Moreno. Gennem interaktion på en terapeutisk scene får vi nye perspektiver på vores roller og relationer. Formen er både legende og styret, fuld af dybder og humor. Metoden kombinerer psykologiens og teatrets verden. Se opslaget som pdf her.

Efter filmvisningen holder vi generalforsamling, hvor medlemmer af selskabet kan deltage.


Træningsgruppe for psykologistuderende
I 2016 etablerede vi en psykodramatræningsgruppe for psykologistuderende. Træningsgruppen fortsætter i 2017. Vi har fokus på at skabe et trygt fællesskab, hvor man kan lære både psykodramametoden og sig selv bedre at kende. Med udgangspunkt i det klassiske psykodrama bestående af opvarmning, dramatisering og sharing har vi arbejdet med temaer som studieliv, relationer og drømme. Ved interesse eller spørgsmål, send en mail til vores næstforkvinde og leder af gruppen, Ditte-Marie Kjærgaard Jakobsen: dm.jakobsen@gmail.com


13.-14. juni 2017: Workshop med Monica Zuretti
Tema: Sociopsykodrama i praksis med mere fokus på psykodrama end på sociodrama og sociometri, men i opvarmningsøvelserne får vi “smagsprøver” på sociometriske elementer og der vil også være enkelte teoretiske inputs.


28.-29. oktober 2016: Workshop med Eduardo Verdu.
Tema for workshoppen var: “Intimitet”.
 (pdf)


27. oktober 2016 kl. 10-17: Workshop med Eduardo Verdu særligt målrettet til psykologistuderende.
Tema for workshoppen var: “Morenos filosofi og metode gennem handling og selvoplevelse – Introduktion til psykodrama som metode”.
 (pdf)


7.-8. april 2016: AFLYST pga. for få tilmeldte
To dages workshop med TEP, Kate Bradshaw-Tauvon; Creating social transformative spaces through psychosociodrama (pdf)
KBT har bl.a. været med til at grundlægge både det britiske og det svenske psykodrama institut.


9. maj 2015:
Workshop med Sissel Kristianne Helberg Bøhn: “Kreativ Supervision med Psykodrama”. Her fik både mere og mindre erfarne terapeuter lejlighed til at stifte bekendtskab med psykodrama-metodens kreative potentialer i forhold til supervision. Fokus var både på sagerne og på terapeut-rollen. Sissel er kendt for at være en dygtig formidler af psykodrama.
Læs mere om workshoppen her (pdf)


30.-31. Januar 2015:
To-dages workshop i København: “Begyndelser og afslutninger”
med Eduardo Verdu, TEP/ leder af det norske Moreno Institut i Oslo
Læs mere (pdf)


8. og 9. oktober 2014 kl. 9.30-16.30 begge dage
To-dages workshop med Lone Paavig”. På første dagen underviste Lone i familieopstilling i teori og praksis, sådan som hun har lært det af Zerka Moreno på J.L. Morenos oprindelige runde psykodramascene i U.S.A. På anden dagen skulle vi så selv i gang med det praktiske psykodrama. En rigtig god anledning for dem, der aldrig før havde prøvet at være med til psykodrama.
Den 9. oktober – efter workshoppen – afholdtes selskabets ordinære generalforsamling, kl. 16.45-19.00 i Dansk Psykolog Forening, København.
Læs mere (pdf)


22. maj 2014 kl. 19-21.45
Rundbordssnak og erfaringsudveksling om, hvordan psykodrama kan bruges i supervision, bl.a. med indlæg fra Helle Scheele m.fl.: Hvordan kan psykodrama bruges i forældrerådgivningsarbejde, i ledersparring i supervision af andre faggrupper?


9. oktober 2013
Psykodramaleder-eksamen for Lisbeth B. Hendil, censor : cand.psych. T.E.P. Lillian Borge, Morenoinstituttet i Oslo. Derefter var der eksamensfest til ære for Lisbeth og de 12, der havde deltaget i Dansk Psykodrama Selskabs videreuddannelse i 2013 – en uddannelse i anvendelsen af Moreno Classic metoder i klinikarbejdet med klienter. Vi sluttede af med en generalforsamling med oplæg af Lillian Borge om Jacob Levy Moreno og psykodrama i det 21. århundrede.


18.marts, 23.april, 28. august og 9. oktober 2013:
Videreuddannelse i Psykodrama ved psykolog Mette Krag og Lisbeth B. Hendil med fokus på anvendelse af psykodramametoder i hverdagens psykologarbejde.
Indhold: Gennemgang/øvelser i Jacob Levy Morenos grundkategorier: rollebyttet, spejling, anvendelse af hjælpe-jeg, m.m. (protagonist/antagonist). Målet var, at træne deltagernes brug af monodrama i arbejdet med klienter.
Uddannelsen startede med deltagelse i den åbne 2-dages workshop d. 25. og 26. januar 2013 med Eduardo Verdu, der formidlede det store gruppepsykodrama.


25.-26. januar 2013:
15 års jubilæum for Dansk Psykodrama Selskab blev fejret med en to-dages psykodramaworkshop ved TEP/ leder af det norske Moreno Institut i Oslo, Eduardo Verdu. Overskriften for workshoppen var Tilgivelse og forsoning med udgangspunkt i Breiviks masakre på Utøya i Norge. Formålet var at sætte paradokser og modsætninger på sjælens scene for at udfordre vores evne til at komme igennem kriser med værdigheden i behold, når ”det gode i mennesket” sættes under pres.


14. juni 2012
Træningsaften i monodrama ved psykolog Lisbeth B. Hendil.


10. maj 2012
Konference og brainstorm om Psykodramaselskabets fremtid.


14. april 2012
Psykodramaworkshop for psykologistuderende på Århus Universitet i forbindelse med heldagsarrangementet ”Psykologi uden for Universitetet” ved psykodramaterapeut og psykolog Mette Krag. De studerende blev præsenteret for nogle korte sociometriske warm-ups, de fik mulighed for at øve rollebyttet og hjælpe-jeg’et i små grupper og der blev tid til et lille psykodrama med en protagonist, hvor flere af metodens muligheder blev inddraget.


10. og 11. marts 2011
Psykodramaworkshop ved Monica Zuretti, som er professor i klinisk psykologi ved universitetet i Buenos Aires, Argentina. Overskriften var: “Kreativ ledelse i et dynamisk samspil”. Fokus var på vores roller og indflydelse på eget liv i vores mange samspil med andre på det personlige plan, i arbejdslivet og som samfundsborger. Monica Zuretti har bl.a. indført undervisning i psykodrama som en fast del af det kliniske pensum på psykologistudiet i Buenos Aires. Hun er uddannet i psykodrama på Beacon, NY, USA af Jacob Levy og Zerka Moreno og har diplomuddannelse som Psychodrama Director.


Onsdag den 19. januar 2011
Filmaften om psykodrama i Argentina. Filmen var en del af de nyuddannede psykologer Ditte-Marie Kjærgaard Jakobsen og Anne Bjerre Skibsteds speciale. Ditte-Marie indledte filmen med en introduktion til psykodrama og vi fik mulighed for at se en psykodramasession fra Buenos Aires med den argentinske psykodramainstruktør Mónica Zuretti.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.