BNPS-logo75x60

Børneneuropsykologisk Selskab

AKTUELT

6. maj afholder vi et fyraftensmøde i Aarhus DP kl 16-20 som omhandler den Børneneuropsykologiske Udredning. Vi har været heldige at få Lona Bjerre Andersen til frivilligt at stå for en workshop, hvor vi sammen vil udforme nye interne rammer og anbefalinger efter et kort oplæg fra hende. Lona er specialist og supervisor i Børneneuropsykologi, samt chefpsykolog i Neuropsykologisk Praksis Aarhus-København. I kan læse mere om hende på www.neuropsykologiskpraksis.dk. Der vil blive serveret en let anretning og aftenen er gratis for medlemmer (maksimum 18 deltager). Tilmelding til rusikebir@gmail.com.
Vores Generalforsamling har vi været nødsaget til at flytte fra den oprindelige dato grundet covid-19 til d.18. juni kl 12-15 i København DP. Her vil specialist i børneneuropsykologi og selvstændig neuropsykolog Jane Evald give et kort oplæg om Cognitive Cerebellar Affective Syndrome (CCAS), hvorefter der er møde ifølge vedtægterne, samt valg til styrelsen. Der er et medlem på valg (formand Birthe Rusike, der genopstiller) og desuden 1 suppleant på valg (ikke besat pt). Tilmelding af hensyn til forplejning til rusikebir@gmail.com.
Nordiske konference i Neuropsykologi i København d. 24.-27. august 2021. Vi har valgt at fastholde datoen og håber at der vil summe af liv i gaderne, høj faglighed og masser af vaccinerede konferencedeltagere. Se mere på konferencens hjemmeside Nordic Meeting in Neuropsychology (nordicmeeting2021.com) for registering og abstracts. Husk der er early bird priser indtil maj måned.
VENT MED AT BETALE KONTINGENT!: I år overgår vi til et centralt system i DP. Det betyder af nye medlemmer og faste kontingent betalere IKKE skal overføre penge, men i  stedet vente til systemet selv kan trække via jeres medlemskab i DP.

Ønsker du at melde dig ind i selskabet, så send en mail til borneneuro@dp-decentral.dk.


Styrelsens medlemmer

Styrelsen kan kontaktes på sikker-mail: borneneuro@dp-decentral.dk

 

Formand
Birthe Rusike
E-mail: rusikebir@gmail.com
Mobil 27 14 55 07

Næstformand og webmaster
Kitt Boel
E-mail: kittboel@gmail.com

Kasserer
Luise Bæk Bomme

Mailpasser og nyhedsbrev
Anna Asp Vonsild Lund

Mia Marqvard Sørensen

MENU

 

Eksternt kursusmateriale finder du under omtalen af det pågældende kursus her.

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.