Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs kommende arrangementer

P.t. ingen planlagte arrangementer.

Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs afholdte arrangementer

Oversigt over øvrige relevante arrangementer, ikke arrangeret af Børneneuropsykologisk Selskab

Pr. 1. januar 2020 annoncerer vi ikke længere kurser, der ikke er arrangeret af BNPS på denne side. Du kan finde andre specialistkurser i DP’s kursuskalender.

2019: Center for ADHD udbyder specialist-kurset:
Samskabende interventioner omkring børn med ADHD og lignende adfærd opdateres med vedhæftede beskrivelse når man trykker på linket:
Læs beskrivelsen her.

5-7 september 2019 i Milano

Dear friends and collagues,
Registration for the 2019 FESN meeting in Milan is now open at www.fesn2019.it, where you can find useful information about deadlines and the work in progress for the program.
You are strongly encouraged to diffuse the information to your membership, and to start to consider the possibility to submit a proposal for a workshop.
The proposals should address topics that capture the interest from a wide audience and that bring together experts from different countries (including top scientists from outside of Europe).
It is important to note that there is no funding available from the FESN for delegates invited to speak at a symposium.
Needless to say, any financial support from the national societies to FESN symposia is highly appreciated.
Proposals must be submitted via the conference website (www.FESN2019.it). The deadline is February 28th, 2019.
The success of what promises to be a top-level scientific meeting in one of the most-visited tourist destinations in Europe depends on your support and your active participation.
We warmly invite you to join the 7th Scientific Conference of the FESN in Milan, 5th-7th September 2019!
Stefano Cappa
Local Organizing Committee
Best regards,

Mag. Dr. Sandra M. Lettner
FESN Executive Secretary

https://www.fesn.eu/activities/events/biennial-fesn-congress/
Diese Nachricht (einschließlich aller Anhänge) ist vertraulich und kann Informationen enthalten, die urheberrechtlich geschützt sind oder einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Adressat sein, bitten wir Sie, uns zu benachrichtigen und die Nachricht anschließend zu löschen. Jegliche Verwendung, insbesondere das Speichern, das Kopieren, die Weitergabe oder die Nutzung des Inhaltes dieser Nachricht und aller Anhänge ist Ihnen ausdrücklich untersagt.

„GNP-Prize“ 2019 for Cognitive and Clinical Neuropsychology (pdf)

Kursus i traumetests til børn del 1 og 2 v. Professor Ask Elklit og Ph.D. Sille Schandorph Løkkegaard, Videnscenter for Psykotraumatologi:

Del 1: Thomas-testen og Diagnostic Infant and Preeschool Assessment (DIPA)
Et endagskursus, hvor der gives en introduktion til ny viden og forskning i traumer og PTSD hos børn. Deltagere oplæres i administration og opgørelse af DIPA og tegneserietesten Thomas.
Datoer: 5. februar, 30. april, 14. september og 29. oktober.
Sted: Odense.
Pris: 1200 kr. inkl. testmaterialer.
Læs hele opslaget her.

Del 2: Odense Child Trauma Screening (OCTS)
Et todageskursus, hvor der gives en introduktion til story-stem traditionen og forskning samt oplæring i og administration af OCTS.
Datoer: 23.-24. marts, 10.-11. juni, 5.-6. oktober, 17.-18. november
Sted: Odense.
Pris: 2200 kr. inkl. testmaterialer. Det er desuden muligt at tilkøbe hus og familiefigurer i kuffert til 2000 kr.
Læs hele kursusopslaget her.

Center for Angst arrangerer 2-årig specialiseringsuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi til børn og unge

Den 2-årig efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi med børn og unge består af 96 timers teori og 60 timers supervision. Videreuddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialistuddannelse i psykoterapi med børn.
Tid: november 2019 – september 2021. Pris 52.000 kr. fordelt på 3 rater.
Sted: Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Læs hele opslaget her.

Børneneuropsykologisk Selskabs kurser, temadage og øvrige arrangementer

Alle arrangementer, arrangeret af Børneneuropsykologisk Selskab, annonceres endvidere i Dansk Psykolog Forenings kursuskalender.

Find arrangementerne her
MENU

 

Eksternt kursusmateriale finder du under omtalen af det pågældende kursus her.

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.