Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs kommende arrangementer

2019: Børneneuropsykologisk selskab arrangerer
Specialiseringskursus 7.4.4.2.4 (36 timer): Intervention

Formålet med kurset: Formidling af undersøgelsesresultater og på baggrund af disse organisere og udføre relevante og evidensbaserede interventionsformer.

Kurset vil omhandle: rådgivning og vejledning af barn, familie og professionelt netværk, udarbejdelse af behandlingsplaner og planer for adfærdsmodificerende pædagogik og miljøtilrettelæggelse, psykoedukation, kognitiv og socio-emotionel træning, tværfaglig supervision.

Målgruppe: Psykologer under specialistuddannelse Undervisningen er langt an på, at man forbereder sig til de enkelte undervisningsgange ved læsning af anbefalet litteratur.

Max 30 deltagere.

Form, indhold og undervisere: Undervisningen er tilrettelagt ved oplæg fra underviserne samt aktiv medvirken fra kursisterne, idet disse ved spørgsmål og oplæg til diskussion, samt opgaver søges
inddraget i alle undervisningsseancer.

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Pris: 9.800 kr. for ikke-medlemmer og 8.400 kr. for medlemmer (inkl. moms)

Tilmelding senest: 29. april 2019

Tilmelding og henvendelse til: Birthe Rusike: rusikebir@gmail.com

Alle dage fra kl. 9:30 – 16:30

Kurset søges forhåndsgodkendt til: 7.4.4.2.4 – Intervention.

Vi glæder os til at se jer
Styrelsen i Børneneuropsykologisk Selskab

MATERIALER TIL KURSET:

Program for kursusdag 23. maj 2019 med Benedicte Schilling (pdf)
Psykodynamisk tværfaglig supervision Kap 3, side 52-68 2013 IN Tværfaglig supervision (pdf)
Side 1-15 fra Narrative perspektiver på supervision Kap 5, side 86-113 2013 IN Tværfaglig supervision (pdf)
Side 16-30 fra Narrative perspektiver på supervision Kap 5, side 86-113 2013 IN Tværfaglig supervision (pdf)
How Does a Supervisor Plan for the First Session Jane M Campbell 2000 (pdf)
A Typology for Supervision Groups (pdf)
Om terapeuters professionelle utvikling, Rønnestad og Skovholt (pdf)
Litteraturliste til kursusdagene 22. og 23. maj 2019 (pdf)

Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs afholdte arrangementer

Oversigt over øvrige relevante arrangementer, ikke arrangeret af Børneneuropsykologisk Selskab

Neurorehabiliteringskonference 2019

17. juni 2019: Rigshospitalet arrangerer konference om neurorehabilitering.
I år sætter vi fokus på kvalitet. Hvordan defineres kvalitet i neurorehabilitering? Hvem kan og skal definere kvalitet? Og hvordan måler og monitorer vi kvaliteten? Og hvordan sikrer vi, at det vi måler har betydning for praksis? På Neurorehab2019 præsenteres mange af de aktuelle projekter, der styrker kvalitet i neurorehabilitering.

Tilmelding på www.neurorehab2019.dk

Se flyer her.
Se hele programmet her.


2019: Center for ADHD udbyder specialist-kurset:
Samskabende interventioner omkring børn med ADHD og lignende adfærd

Kurset klæder dig på til at vejlede fagprofessionelle i skole- og dagtilbud.
Du bliver i stand til at etablere en kollaborativ proces med lærere og pædagoger. Du lærer at videreformidle effektive strategier til konkrete forandringer og skabe motivation i felt, der kan være præget af modstand og udbrændthed.

Læs hele kursusbeskrivelsen her.

5-7 september 2019 i Milano

Dear friends and collagues,
Registration for the 2019 FESN meeting in Milan is now open at www.fesn2019.it, where you can find useful information about deadlines and the work in progress for the program.
You are strongly encouraged to diffuse the information to your membership, and to start to consider the possibility to submit a proposal for a workshop.
The proposals should address topics that capture the interest from a wide audience and that bring together experts from different countries (including top scientists from outside of Europe).
It is important to note that there is no funding available from the FESN for delegates invited to speak at a symposium.
Needless to say, any financial support from the national societies to FESN symposia is highly appreciated.
Proposals must be submitted via the conference website (www.FESN2019.it). The deadline is February 28th, 2019.
The success of what promises to be a top-level scientific meeting in one of the most-visited tourist destinations in Europe depends on your support and your active participation.
We warmly invite you to join the 7th Scientific Conference of the FESN in Milan, 5th-7th September 2019!
Stefano Cappa
Local Organizing Committee
Best regards,

Mag. Dr. Sandra M. Lettner
FESN Executive Secretary

https://www.fesn.eu/activities/events/biennial-fesn-congress/
Diese Nachricht (einschließlich aller Anhänge) ist vertraulich und kann Informationen enthalten, die urheberrechtlich geschützt sind oder einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Adressat sein, bitten wir Sie, uns zu benachrichtigen und die Nachricht anschließend zu löschen. Jegliche Verwendung, insbesondere das Speichern, das Kopieren, die Weitergabe oder die Nutzung des Inhaltes dieser Nachricht und aller Anhänge ist Ihnen ausdrücklich untersagt.

„GNP-Prize“ 2019 for Cognitive and Clinical Neuropsychology (pdf)

Børneneuropsykologisk Selskabs kurser, temadage og øvrige arrangementer

Alle arrangementer, arrangeret af Børneneuropsykologisk Selskab, annonceres endvidere i Dansk Psykolog Forenings kursuskalender.

Find arrangementerne her
MENU

 

Eksternt kursusmateriale finder du under omtalen af det pågældende kursus her.

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.