Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs kommende arrangementer

Kurset er fyldt op, men du kan komme på venteliste:

Kursus i Neuropsykologiske Funktionsforstyrrelser
42 timers specialiseringskursus 7.4.4.2.2:
Tidspunkt: 2.-3. juni 2020, 18.-19. juni 2020 samt 30. september/1.-2. oktober 2020
(Kursusdagene 26.-28. april 2020 er flyttet TIL 30. september/1.-2. oktober 2020 pga. Coronakrisen)

Formål: At formidle og opdatere kendskab til nyeste videnskabelige viden om de børneneuropsykologiske funktionsforstyrrelsers ætiologi, udviklingsforløb, symptomer/fremtrædelsesformer, differentieldiagnostik samt behandling. Hovedvægten lægges på specifikke, generelle og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, medfødte og erhvervede hjerneskader, sjældne genetiske syndromer og epilepsi.

Målgruppe: Psykologer og tilsvarende fagpersonale under specialistuddannelse. Det forudsættes at man har et basalt kendskab til hjernens struktur og funktion. Undervisningen er lagt an på at man forbereder sig til de enkelte undervisningsgange ved læsning af anbefalet litteratur.

Undervisere:

Sjælland, København.
2/6: Medfødt og Erhvervet Hjerneskade hos børn v. Nina Madsen Sjø
3/6: Sprogforstyrrelse og den Sårbare Hjerne v. Rikke Veng og Käte From
Philadelfia, Dianalund:
18/6: CP og rygmarvsbrok og udviklingshæmning v. Louise Böttcher
19/6: Epilepsi v. Dianalund
Århus:(lokaler følger senere)
30/9: ADHD v. Anne-Mette Lange
1/10: Autisme v. Helle Tadebæk
2/10: Sjældne syndromer v. John Østergaard

Undervisningsform: 7×6 timers interaktiv undervisning fordelt over 7 kursusdage.
Forberedelse til de enkelte undervisningsgange: ~2 timer.

Indhold:
ADHD 6 timer, Autisme 6 timer, Sjældne syndromer 6 timer, medfødt og erhvervet hjerneskade 6 timer, CP, rygmarvsbrok og udviklingshæmning 6 timer, epilepsi 6 timer, sprogforstyrrelser 3 timer, udviklingstraumer 3 timer.

Undervisningen er lagt an på aktiv medvirken fra kursisterne, idet disse ved spørgsmål og oplæg til diskussion, samt opgaver søges inddraget i alle undervisningsseancer.

Antal deltagere: Min. 24 deltagere, medlemmer af selskabet har fortrinsret
Selskabet aflyser kurset med besked til alle tilmeldte, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning

Tilmeldings- og betalingsfrist: Tilmelding til børneneuropsykologisk selskab på mail til borneneuro@dp-decentral.dk med oplysninger om navn, adresse og arbejdssted og EAN.nr. SENEST d. 1. april -2020.
Kurset er fyldt op, men du kan komme på venteliste.

Du kan først regne med at du er optaget, når du modtager bekræftende mail.

Pris inkl. frokost:
Medlemmer af selskabet for 7 dage: kr. 7.300 (inklusiv moms) / ikke-medlemmer 7 dage: kr. 7.800 (inklusiv moms). Det er muligt at tilmelde sig enkeltdage kr. 1.500 med moms pr. dag/ikke medlemmer: kr. 1.800 pr dag

Årskontingent til børneneuropsykologisk selskab koster 200 kr. Indmeldelse kan ske på selskabets side under psykolog foreningen.

Godkendelse:
Kurset søges forhåndsgodkendt hos børneneuropsykologisk fagnævn med 42 timer inden for specialiseringsmodul 7.4.4.2.2.

Tidspunkter:
2/6: 10.00 -17.00
3/6: 9.00-16.00
18/6: 10.00-17.00
19/6: 9.00- 16.00
30/9: kl. 10.00 – 17.00
1/10: kl. 9.00-16.00
2/10: kl. 09.00-16.00

Kursussteder:
2-3/6: Psykologforeningens lokaler i København, Stokholmsgade 27, 2100 København Ø
18-19/6: Epilepsihospitalet Philadelfia, Kursusafdelingen, Kolonivej 1, 4293 Dianalund.
30/9-2/10: lokaler i Århus.

Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs afholdte arrangementer

Oversigt over øvrige relevante arrangementer, ikke arrangeret af Børneneuropsykologisk Selskab

Pr. 1. januar 2020 annoncerer vi ikke længere kurser, der ikke er arrangeret af BNPS på denne side. Du kan finde andre specialistkurser i DP’s kursuskalender.

Sveriges Neuropsykologers Förening anordnar snart vår årliga konferens Riksstämman 2020.
Temat för konferensen är nästa år Hjärnan genom livet.
Vi kommer att anlägga ett longitudinellt perspektiv på livsloppet, utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och på förvärvade hjärnskador.
Nästa år äger Riksstämman rum i Helsingborg i Öresundsregionen, det vill säga väldigt nära Själland och övriga Danmark.
Den 23-24/1 har vi ett traditionellt konferensprogram med både svenska och internationella talare.
Den 22/1 anordnar vi halvdagarsworkshops mot en extra kostnad, med fokus på memory rehabilitation, epigenetik/genetik, the cognitive motor system samt 30 år av åldrande, minne och demens i Betulaprojektet.
Rikstämman 2020 gästas bland annat av Barbara Wilson, Giacomo Rizzolatti och Lars Nyberg.

Læs mere og tilmeld dig her:
http://www.riksstamman2020.se/

Kursus i traumetests til børn del 1 og 2 v. Professor Ask Elklit og Ph.D. Sille Schandorph Løkkegaard, Videnscenter for Psykotraumatologi:

Del 1: Thomas-testen og Diagnostic Infant and Preeschool Assessment (DIPA)
Et endagskursus, hvor der gives en introduktion til ny viden og forskning i traumer og PTSD hos børn. Deltagere oplæres i administration og opgørelse af DIPA og tegneserietesten Thomas.
Datoer: 5. februar, 30. april, 14. september og 29. oktober 2020.
Sted: Odense.
Pris: 1200 kr. inkl. testmaterialer.
Læs hele opslaget her.

Del 2: Odense Child Trauma Screening (OCTS)
Et todageskursus, hvor der gives en introduktion til story-stem traditionen og forskning samt oplæring i og administration af OCTS.
Datoer: 23.-24. marts, 10.-11. juni, 5.-6. oktober, 17.-18. november 2020.
Sted: Odense.
Pris: 2200 kr. inkl. testmaterialer. Det er desuden muligt at tilkøbe hus og familiefigurer i kuffert til 2000 kr.
Læs hele kursusopslaget her.

Center for Angst arrangerer 2-årig specialiseringsuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi til børn og unge

Den 2-årig efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi med børn og unge består af 96 timers teori og 60 timers supervision. Videreuddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialistuddannelse i psykoterapi med børn.
Tid: november 2019 – september 2021. Pris 52.000 kr. fordelt på 3 rater.
Sted: Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Læs hele opslaget her.

4th FESN Scientific School
August 24th-27th, 2020
Seminar-Center, Freie Universität Berlin
Bildquelle: David Ausserhofer, Freie Universität Berlin
“A Toolbox for Neuropsychological Research and Practice”

Arrangementet er aflyst pga. COVID-19. Læs her FESN president Laura Hokkanens begrundelse for aflysningen.

First Call for Application
The FESN will organise its fourth Neuropsychology School being held at the FU Berlin from August 24th to 27th, 2020 (Local Organizers: Professor Michael Niedeggen and Ina Nordwald). The school is addressed to graduate students in their final years of PhD, or early post-docs, as well as clinicians at a comparable level of career. About 50 participants are invited from all partaking National Societies. FESN covers most organization expenses and students only need to pay for their own travel and nominal fee of 150 euro.
Reed more.

Børneneuropsykologisk Selskabs kurser, temadage og øvrige arrangementer

Alle arrangementer, arrangeret af Børneneuropsykologisk Selskab, annonceres endvidere i Dansk Psykolog Forenings kursuskalender.

Find arrangementerne her
MENU

 

Eksternt kursusmateriale finder du under omtalen af det pågældende kursus her.

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.