Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs kommende arrangementer

9. oktober 2019: Temadag om belastningsreaktioner og traumetilstande ved Kirsten Callesen

Kirsten har siden 1997 specialiseret sig inden for autismeområdet og bl.a. startet Psykologisk Ressource Center og Søstjerneskolen. Dagen vil give indsigt i traumepsykopatologi med særligt blik på udviklingsforstyrrelser. Pris: 1000,- for medlemmer incl. moms.

Læs hele indbydelsen her.

Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs afholdte arrangementer

Oversigt over øvrige relevante arrangementer, ikke arrangeret af Børneneuropsykologisk Selskab

2019: Center for ADHD udbyder specialist-kurset:
Samskabende interventioner omkring børn med ADHD og lignende adfærd opdateres med vedhæftede beskrivelse når man trykker på linket:
Læs beskrivelsen her.

5-7 september 2019 i Milano

Dear friends and collagues,
Registration for the 2019 FESN meeting in Milan is now open at www.fesn2019.it, where you can find useful information about deadlines and the work in progress for the program.
You are strongly encouraged to diffuse the information to your membership, and to start to consider the possibility to submit a proposal for a workshop.
The proposals should address topics that capture the interest from a wide audience and that bring together experts from different countries (including top scientists from outside of Europe).
It is important to note that there is no funding available from the FESN for delegates invited to speak at a symposium.
Needless to say, any financial support from the national societies to FESN symposia is highly appreciated.
Proposals must be submitted via the conference website (www.FESN2019.it). The deadline is February 28th, 2019.
The success of what promises to be a top-level scientific meeting in one of the most-visited tourist destinations in Europe depends on your support and your active participation.
We warmly invite you to join the 7th Scientific Conference of the FESN in Milan, 5th-7th September 2019!
Stefano Cappa
Local Organizing Committee
Best regards,

Mag. Dr. Sandra M. Lettner
FESN Executive Secretary

https://www.fesn.eu/activities/events/biennial-fesn-congress/
Diese Nachricht (einschließlich aller Anhänge) ist vertraulich und kann Informationen enthalten, die urheberrechtlich geschützt sind oder einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Adressat sein, bitten wir Sie, uns zu benachrichtigen und die Nachricht anschließend zu löschen. Jegliche Verwendung, insbesondere das Speichern, das Kopieren, die Weitergabe oder die Nutzung des Inhaltes dieser Nachricht und aller Anhänge ist Ihnen ausdrücklich untersagt.

„GNP-Prize“ 2019 for Cognitive and Clinical Neuropsychology (pdf)

Kursus i traumetest til børn 2: Odense Child Trauma Screening (OCTS) v. Professor Ask Elklit og Ph.D. Sille Schandorph Løkkegaard
Introduktion til story term-traditionen og forskning samt oplæring i administration og opgørelse af OCTS. Kurset er godkendt under flere specialiseringsmoduler.
Tid og sted: 21. og 22. oktober fra kl. 09.00-16.00. Afholdes i Odense.
I 2020 udbydes del 2 (2 dage): 23.-24. marts, 10.-11. juni, 5.-6. oktober samt 17.-18. november. Der er også nye datoer til del 1. Vær dog obs. på, at del 1 ikke er inkluderet i prisen for del 2. Datoerne er (1 dag): 5. februar, 30. april, 14. september samt 29. oktober.

Pris: 2000,-. Mulighed for bestilling af hus og familiefigurer i kuffert til produktionspris.
Læs hele opslaget her.

Center for Angst arrangerer 2-årig specialiseringsuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi til børn og unge

Den 2-årig efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi med børn og unge består af 96 timers teori og 60 timers supervision. Videreuddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialistuddannelse i psykoterapi med børn.
Tid: november 2019 – september 2021. Pris 52.000 kr. fordelt på 3 rater.
Sted: Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Læs hele opslaget her.

Børneneuropsykologisk Selskabs kurser, temadage og øvrige arrangementer

Alle arrangementer, arrangeret af Børneneuropsykologisk Selskab, annonceres endvidere i Dansk Psykolog Forenings kursuskalender.

Find arrangementerne her
MENU

 

Eksternt kursusmateriale finder du under omtalen af det pågældende kursus her.

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.