Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs afholdte arrangementer

21. marts 2019:
Børneneuropsykologisk Selskab afholder Generalforsamling 2019

Nyt fra børneneuropsykologisk selskab

Kære alle
Det er med stor ærgrelse, at vi er nødt til at aflyse vores planlagte konference i marts i forbindelse med generalforsamlingen. Men vi har på nuværende tidspunkt for få deltagere til, at vi kan forsvare at gennemføre konferencen.
Konferencen ”Udviklingsforstyrrelser på tværs…” den 21.-22. marts 2019 er derfor aflyst. Tilmeldte deltagere får direkte besked og refunderet indbetalinger hurtigst muligt. Kontakt os gerne på borneneuro@dp-decentral.dk og spørg, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Generalforsamlingen gennemføres naturligvis som planlagt og også på H.C. Andersen Hotel i Odense torsdag den 21. marts med program fra kl. 14.30. Oplægsholder Nura Abe, som også var inviteret på konferencen, holder et fagligt oplæg på dagen inden selve generalforsamlingen.

Endelig dagsorden kan ses her.

Arrangementet med generalforsamling er gratis, men af hensyn til forplejning er det nødvendigt med tilmelding på mailen: borneneuro@dp-decentral.dk

Du kan se det oprindelige program her.

Se slides fra Nura Abes spændende oplæg her.(pdf)

Udvidet kursus i klinisk neuroanatomi, neurofysiologi og neurokemi med fokus på neuropsykologiske problemstillinger
30 timers specialiseringskursus 7.4.4.2.1: Udvikling i neuropsykologisk perspektiv.
Tidspunkt: 24.-25. januar og 20.-22. februar 2019.

Læs hele opslaget inkl. slides og tilmeld dig her.


Fredag 29. juni 2018 kl. 9.30-17.00 afholder Børneneuropsykologisk selskab Temadag:
Ticsbehandling – forståelse og teknik

Underviser: Ingrid Sindø, speciallæge i børne og ungdomspsykiatri
Sted: Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, Kbh Ø

Læs hele opslaget og tilmeld dig her

Slides fra arrangementet her


Børneneuropsykologisk Selskab indkaldte til ordinær generalforsamling 2018 samt faglige oplæg

Tid: Fredag den 26. januar 2018 kl. 9.30-14.30

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Læs hele opslaget her


Børneneuropsykologisk selskab har afholdt to-dages kursus om behandling af angst og OCD 5. og 6. februar 2018:

Dag 1: ”The Bergen 4-day format”
Konsentrert eksponeringsbehandling for barn- og unge med tvangslidelse
(OCD) v/Gerd Kvale, professor og Bjarne Hansen, Ph.D.
Power Points fra dagen (Bergen 4-day) (pdf)
Power Points fra dagen (Intro til CBT og MCT-C) (pdf)

Dag 2: Angstbehandling af børn
v/Barbara Hoff Esbjørn, Professor MSO- Center for Angst. Institut for Psykologi.

Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8620 Viby J

Tid:
5. februar kl 10-17
6. februar kl 9-16

Kurset er søgt godkendt til specialistuddannelse med 12 timer.

Samlet pris (inklusiv moms):
Medlemmer 3000 kr., ikke-medlemmer 3500 kr.

Læs mere om arrangementet her (pdf)


 

8. september 2017 – Temadag: Intervention ved Selektiv Mutisme
v/cand.psych. Aino Holme
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S
Læs mere om kurset her (pdf)


 

20. januar 2017:
Børneneuropsykologisk Selskab afholdt ordinær GENERALFORSAMLING samt fagligt oplæg: 
Nye veje i den psykologiske undersøgelse: Om dynamisk assessment og interaktiv testning, – Inspiration for børneneuropsykologer til at udvide deres test- og rådgivningskompetencer
Ved privat praktiserende psykolog Jens Wilbrandt, www.neuroguide.dk
Læs mere om arrangementet her (pdf)
Slides fra oplægget (pdf) (omdelingskopier, kommer snarest på her)
Slides fra oplægget (pdf)
Tilmeld dig arrangementet ved at klikke på ovenstående knap eller i menuen ude til højre.

Dagsorden for Generalforsamlingen den 20. januar 2017:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
-a) styrelsen foreslår, at alle de steder, hvor der står “bestyrelsen”, ændres til “styrelsen”
7. Godkendelse af budget og kontingent
8 Valg til bestyrelsen
A. Lotte Fensbo er på valg.
B. Birgit Laungård er på valg.
C. Heidi Toft Olesen er på valg.
9. Eventuelt


 

26. oktober – 27. oktober 2016: 20 års jubilæumskonference i Børneneuropsykologisk Selskab
Kognition og Kommunikation – neuropsykologiske konsekvenser
Sted: Hindsgavl Slot i Middelfart
Abstract: Prof. Essi Viding (pdf)
Abstract: Viding – Journal of child Psychology and Psychiatry  (pdf)
Slides: Charles Hulme (pdf)
Slides: Maggie Snowling (pdf)
Slides: Phil Cristie “Towards a better understanding of Pathological Demand Avoidance” (pdf)
Slides: Phil ChristieEducation, Management and Support for Children with PDA: some key issues” (pdf)
Slides: Dorte Damm (pdf)
Oversigt over Netværksgrupper BNPS (pdf)
Opdateret deltagerliste fra jubilæet (pdf)

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.