Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs afholdte arrangementer

Generalforsamling i Børneneuropsykologisk selskab 2020

Mandag d. 2. marts 2020 kl. 12.00-15.50

Sted: Dansk Psykolog Forening, Aaboulevarden 31, 2., 8000 Aarhus C, lokale Aaen.

Program:
Registrering og sandwich fra kl. 11.45

Kl. 12.30-14.00: Oplæg om den sårbare hjerne ved psykolog Käte From, specialist i børneneuropsykologi og supervisor, oplægget laves ud fra hendes bog af samme navn (2018).

Kl. 14.10-15.50
Ordinær generalforsamling og valg ifølge vedtægter:
• Valg af dirigent og referent
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
• Beretning fra fagnævnet
• Godkendelse af revideret regnskab
• Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
• Behandling af indkomne forslag
• Godkendelse af budget og kontingent
• Valg af bestyrelse: Der er ledige pladser.
• Medlem Kitt Boel er på valg, modtager genvalg
• Medlem Katrine Wiese er på valg, modtager ikke genvalg
• Suppleant Mette Hennelund, modtager ikke genvalg
• Eventuelt

Tilmelding af hensyn til forplejning inden 26. februar 2020,
til Børneneuropsykologisk Selskab, e-mail: borneneuro@dp-decentral.dk

9. oktober 2019: Temadag om belastningsreaktioner og traumetilstande ved Kirsten Callesen

Kirsten har siden 1997 specialiseret sig inden for autismeområdet og bl.a. startet Psykologisk Ressource Center og Søstjerneskolen. Dagen vil give indsigt i traumepsykopatologi med særligt blik på udviklingsforstyrrelser. Pris: 1000,- for medlemmer incl. moms.

Læs hele indbydelsen her.

Materialer til kurset:
ACE-score
Adverse Childhood Experiences in Children with Autism Spectrum Disorder
Amygdala skema
Amygdala skema2
Psykologisk Ressource Center Hjerne System Checkliste
Litteraturliste Traume, belastning og autisme v. Kirsten Callesen
The Effects of Psychological Trauma on Children with Autism Spectrum Disorders: a Research Review:
Side 1-4
Side 5-8
Side 9-11
Side 12-13
Traumatic Childhood Events and Autism Spectrum Disorder:
Side 1-6
Side 7-12
Traumeskema “Babette Rot”

Slides fra kurset:
Side 1-19
Side 20-38
Side 39-60
Side 61-81
Side 82-106

11. september 2019:
Fyraftensmøde om tolkning med talesprogkonsulent Karen Beyer og Alice Klinge, psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi.
Mødet afholdes i Århus. Pris: gratis for medlemmer, 400 kr. for ikke-medlemmer og inkluderer sandwich og sodavand.

Læs mere her.

2019: Børneneuropsykologisk selskab arrangerer
Specialiseringskursus 7.4.4.2.4 (36 timer): Intervention

Formålet med kurset: Formidling af undersøgelsesresultater og på baggrund af disse organisere og udføre relevante og evidensbaserede interventionsformer.

Kurset vil omhandle: rådgivning og vejledning af barn, familie og professionelt netværk, udarbejdelse af behandlingsplaner og planer for adfærdsmodificerende pædagogik og miljøtilrettelæggelse, psykoedukation, kognitiv og socio-emotionel træning, tværfaglig supervision.

Målgruppe: Psykologer under specialistuddannelse Undervisningen er langt an på, at man forbereder sig til de enkelte undervisningsgange ved læsning af anbefalet litteratur.

Max 30 deltagere.

Form, indhold og undervisere: Undervisningen er tilrettelagt ved oplæg fra underviserne samt aktiv medvirken fra kursisterne, idet disse ved spørgsmål og oplæg til diskussion, samt opgaver søges
inddraget i alle undervisningsseancer.

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Pris: 9.800 kr. for ikke-medlemmer og 8.400 kr. for medlemmer (inkl. moms)

Tilmelding senest: 29. april 2019

Tilmelding og henvendelse til: Birthe Rusike: rusikebir@gmail.com

Alle dage fra kl. 9:30 – 16:30

Kurset søges forhåndsgodkendt til: 7.4.4.2.4 – Intervention.

Vi glæder os til at se jer
Styrelsen i Børneneuropsykologisk Selskab

MATERIALER TIL KURSET:

Program for kursusdag 23. maj 2019 med Benedicte Schilling (pdf)
Psykodynamisk tværfaglig supervision Kap 3, side 52-68 2013 IN Tværfaglig supervision (pdf)
Side 1-15 fra Narrative perspektiver på supervision Kap 5, side 86-113 2013 IN Tværfaglig supervision (pdf)
Side 16-30 fra Narrative perspektiver på supervision Kap 5, side 86-113 2013 IN Tværfaglig supervision (pdf)
How Does a Supervisor Plan for the First Session Jane M Campbell 2000 (pdf)
A Typology for Supervision Groups (pdf)
Om terapeuters professionelle utvikling, Rønnestad og Skovholt (pdf)
Litteraturliste til kursusdagene 22. og 23. maj 2019 (pdf)

21. marts 2019:
Børneneuropsykologisk Selskab afholdt Generalforsamling 2019

Nyt fra børneneuropsykologisk selskab

Kære alle
Det er med stor ærgrelse, at vi er nødt til at aflyse vores planlagte konference i marts i forbindelse med generalforsamlingen. Men vi har på nuværende tidspunkt for få deltagere til, at vi kan forsvare at gennemføre konferencen.
Konferencen ”Udviklingsforstyrrelser på tværs…” den 21.-22. marts 2019 er derfor aflyst. Tilmeldte deltagere får direkte besked og refunderet indbetalinger hurtigst muligt. Kontakt os gerne på borneneuro@dp-decentral.dk og spørg, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Generalforsamlingen gennemføres naturligvis som planlagt og også på H.C. Andersen Hotel i Odense torsdag den 21. marts med program fra kl. 14.30. Oplægsholder Nura Abe, som også var inviteret på konferencen, holder et fagligt oplæg på dagen inden selve generalforsamlingen.

Endelig dagsorden kan ses her.

Arrangementet med generalforsamling er gratis, men af hensyn til forplejning er det nødvendigt med tilmelding på mailen: borneneuro@dp-decentral.dk

Du kan se det oprindelige program her.

Se slides fra Nura Abes spændende oplæg her.(pdf)

Udvidet kursus i klinisk neuroanatomi, neurofysiologi og neurokemi med fokus på neuropsykologiske problemstillinger
30 timers specialiseringskursus 7.4.4.2.1: Udvikling i neuropsykologisk perspektiv.
Tidspunkt: 24.-25. januar og 20.-22. februar 2019.

Læs hele opslaget inkl. slides og tilmeld dig her.


Fredag 29. juni 2018 kl. 9.30-17.00 afholder Børneneuropsykologisk selskab Temadag:
Ticsbehandling – forståelse og teknik

Underviser: Ingrid Sindø, speciallæge i børne og ungdomspsykiatri
Sted: Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, Kbh Ø

Læs hele opslaget og tilmeld dig her

Slides fra arrangementet her


Børneneuropsykologisk Selskab indkaldte til ordinær generalforsamling 2018 samt faglige oplæg

Tid: Fredag den 26. januar 2018 kl. 9.30-14.30

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Læs hele opslaget her


Børneneuropsykologisk selskab har afholdt to-dages kursus om behandling af angst og OCD 5. og 6. februar 2018:

Dag 1: ”The Bergen 4-day format”
Konsentrert eksponeringsbehandling for barn- og unge med tvangslidelse
(OCD) v/Gerd Kvale, professor og Bjarne Hansen, Ph.D.
Power Points fra dagen (Bergen 4-day) (pdf)
Power Points fra dagen (Intro til CBT og MCT-C) (pdf)

Dag 2: Angstbehandling af børn
v/Barbara Hoff Esbjørn, Professor MSO- Center for Angst. Institut for Psykologi.

Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8620 Viby J

Tid:
5. februar kl 10-17
6. februar kl 9-16

Kurset er søgt godkendt til specialistuddannelse med 12 timer.

Samlet pris (inklusiv moms):
Medlemmer 3000 kr., ikke-medlemmer 3500 kr.

Læs mere om arrangementet her (pdf)


 

8. september 2017 – Temadag: Intervention ved Selektiv Mutisme
v/cand.psych. Aino Holme
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S
Læs mere om kurset her (pdf)


 

20. januar 2017:
Børneneuropsykologisk Selskab afholdt ordinær GENERALFORSAMLING samt fagligt oplæg: 
Nye veje i den psykologiske undersøgelse: Om dynamisk assessment og interaktiv testning, – Inspiration for børneneuropsykologer til at udvide deres test- og rådgivningskompetencer
Ved privat praktiserende psykolog Jens Wilbrandt, www.neuroguide.dk
Læs mere om arrangementet her (pdf)
Slides fra oplægget (pdf) (omdelingskopier, kommer snarest på her)
Slides fra oplægget (pdf)
Tilmeld dig arrangementet ved at klikke på ovenstående knap eller i menuen ude til højre.

Dagsorden for Generalforsamlingen den 20. januar 2017:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
-a) styrelsen foreslår, at alle de steder, hvor der står “bestyrelsen”, ændres til “styrelsen”
7. Godkendelse af budget og kontingent
8 Valg til bestyrelsen
A. Lotte Fensbo er på valg.
B. Birgit Laungård er på valg.
C. Heidi Toft Olesen er på valg.
9. Eventuelt


 

26. oktober – 27. oktober 2016: 20 års jubilæumskonference i Børneneuropsykologisk Selskab
Kognition og Kommunikation – neuropsykologiske konsekvenser
Sted: Hindsgavl Slot i Middelfart
Abstract: Prof. Essi Viding (pdf)
Abstract: Viding – Journal of child Psychology and Psychiatry  (pdf)
Slides: Charles Hulme (pdf)
Slides: Maggie Snowling (pdf)
Slides: Phil Cristie “Towards a better understanding of Pathological Demand Avoidance” (pdf)
Slides: Phil ChristieEducation, Management and Support for Children with PDA: some key issues” (pdf)
Slides: Dorte Damm (pdf)
Oversigt over Netværksgrupper BNPS (pdf)
Opdateret deltagerliste fra jubilæet (pdf)

MENU

 

Eksternt kursusmateriale finder du under omtalen af det pågældende kursus her.

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.