Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

Velkommen til selskabets hjemmeside

Det familieretlige område er blevet et meget væsentligt og omfattende fagområde for psykologer og vil også være det i fremtiden.

Dansk Psykolog Forenings selskab for børnesagkyndige skal være et forum til faglig inspiration og metodeudvikling, erfaringsopsamling, kollegial støtte og kontakt, samt kontakt til DP inden for området. Det kunne udmønte sig i faglige dage, kurser, supervisionsgrupper, erfagrupper etc.

Læs mere om Psykologisk selskab for børnesagkyndige

Indmeldelse i selskabet
Interesserede kan melde sig ind i selskabet her.


Styrelsens medlemmer

Ved kontakt til selskabet, kontakt Knud Hjulmand
Selskabets sikkermail er: bornesagkyndig@dp-decentral.dk

Knud Hjulmand (formand)
Psykologerne i Vartov
Tlf. 21 47 61 28
E-mail: knud.hjulmand@gmail.com

Pernille Scharff (kasserer)
Psykologcentret ved Israels Plads
E-mail: pernille.scharff@hotmail.com

Christine Vinum
Psykologerne i Indre By
E-mail: christinevinum@mac.com

Lisbeth Lunde
Psykologisk Klinik (Aalborg)
E-mail: lunde@psykologisk-klinik-aalborg.dk

Lise Andersen
Privat praksis
E-mail: lise.andersen@mail.dk

Suppleant

Marie Elbinger Gramstrup (1. suppleant)
E-mail: marie@elbingergramstrup.dk

Kathrine Damgaard-Mørch (delt 2. suppleant)
E-mail: kathrineldm@gmail.com

Mona Haar Jørgensen (dels 2. suppleant)
E-mail: mo-ju-le@mail.tele.dk

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.