Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

Velkommen til selskabets hjemmeside

Det familieretlige område er blevet et meget væsentligt og omfattende fagområde for psykologer og vil også være det i fremtiden.

Dansk Psykolog Forenings selskab for børnesagkyndige skal være et forum til faglig inspiration og metodeudvikling, erfaringsopsamling, kollegial støtte og kontakt, samt kontakt til DP inden for området. Det kunne udmønte sig i faglige dage, kurser, supervisionsgrupper, erfagrupper etc.

Læs mere om Psykologisk selskab for børnesagkyndige

Indmeldelse i selskabet
Interesserede kan melde sig ind i selskabet hos Ida Møller: idamoeller@hotmail.com.

Aktuelt

Aktuel artikel


Styrelsens medlemmer

Michael Kaster (formand)
Psykologisk Praksis – Michael Kaster, København
Tlf. 26 83 01 01
E-mail: michael@kaster.eu

Ida Møller (næstformand og kasserer)
Psykologerne I Indre By
Tlf 21 72 19 80
E-mail: idamoeller@hotmail.com

Helge Kolodziej 
Socialcenter Kgs. Enghave/Nørrebro
Tlf. 33 17 42 27
E-mail: kolodziej@mail.dk

Pia Scheuer Jensen
Privat psykologpraksis, Espergærde
Tlf. 23 35 36 17
E-mail: psykologpiascheuer@gmail.com

Knud Hjulmand (sekretær)
Psykologerne i Vartov
Tlf. 21 47 61 28
E-mail: knud.hjulmand@gmail.com

Suppleant:
Pernille Scharff
E-mail: pernille.scharff@hotmail.com

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.