Der har i psykologkredse været et stigende ønske om at oprette et fagligt selskab for psykologer, der beskæftiger sig med stofområder vedrørende forældremyndighed og samvær.

Nu er selskabet oprettet og det nogenlunde samtidigt med, at den nye lovgivning på det familieretlige område blev vedtaget – Forældreansvarsloven.

Der er nu rigtig mange psykologer – ansatte som privatpraktiserende – der er involverede i at føre den nye lovgivning ud i livet, ved rådgivninger, vejledninger og undersøgelser for statsforvaltningerne og domstolene.

Eksempelvis foregår der for tiden ved statsforvaltningerne og retterne en udvikling af forligsmetoder, i et samarbejde imellem psykologer og jurister.

Der har været psykologer nært involveret i det lovforberedende arbejde, samt i arbejdet med såvel Familiestyrelsens vejledning om børnesagkyndige undersøgelser som fornyelsen af Psykologforeningens vejledende retningslinier om samme emne.

Det familieretlige område er blevet et meget væsentligt og omfattende fagområde for psykologer, også i fremtiden.

Det er tanken, at selskabet skal være et forum til faglig inspiration og metodeudvikling, erfaringsopsamling, kollegial støtte og kontakt, samt kontakt til DP inden for området.

Det kunne udmønte sig i faglige dage, kurser, supervisionsgrupper, erfagrupper etc.

Interesserede kan indmelde sig i selskabet her.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.