Supervisorliste for Selskab for Børnesagkyndige

 

Dan Rasmussen:
Jeg er specialist og supervisor i psykoterapi.
Jeg har i en længere årrække arbejdet som børnesagkyndig for retterne i Glostrup, Frederiksberg og Lyngby med alle funktionerne: Konsulent i selve retssagerne, både forberedende retsmøder, hovedforhandlinger, samtaler i retten med børn og børnesagkyndige undersøgelser. Jer er fortrolig med alle de 4 modeller som retterne anvender.
Jeg bruger ca. en tredjedel fuldtidsstilling på dette arbejde og supervision af psykologer inden for området. Endvidere har jeg fortløbende børn og voksne henvist af advokater i svære konflikter om børnene efter skilsmisse
I den øvrige tid er jeg alm. Praktiserende psykolog med unge og voksne. Er også fagkyndig dommer i tvangsfjernelsessager mod ankestyrelsen.
Jeg er en af de psykologer der har fået rigtigt meget erfaring med de forberedende retsmøder, siden den ny lov kom i 2007.

Dan Rasmussen
Baunegårdsvej 1, 1.tv.
2820 Gentofte
Tlf:26 23 53 99. Træffes bedst kl. 12.30-13, især tirsdag,onsdag og torsdag og allerbedst via mail:
Mail: Dan@Rasmussen.mail.dk


 

Jane Bækgaard:
Jane Bækgaard. Privatpraktiserende psykolog. Kandidat fra Københavns Universitet 1984. Autoriseret psykolog. Specialist og supervisor i Børnepsykologi og Psykoterapi. Videreuddannet i chok/traumeterapi af Peter A.Levine i Somatic Experiencing- SE metoden. Mangeårigt arbejde som børnesagkyndig i Frederiksborg Statsamt, Retten i Lyngby. Indgår i forskningsprojektet Børn i Retten i samarbejde med de Nordsjællandske Retter og psykologerne i Allerød.

Jane Bækgaard
Stoltenbergsgade 1, st.th.
1576 København V
Mobil: 21 43 80 69
Mail: jane.baekgaard01@gmail.com
www.janebækgaard.dk


 

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.