Kommende arrangementer


 

Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi Afholder

Lørdag den 19. marts 2022 kl: 10-16 den årlige generalforsamling og workshoppen:

Åndedrættet som redskab v. Mie My Tastesen

På valg: Dina Charleman, Susanne Malmqvist, Louise Tønnesen Hansen, Mads Dahlgaard og Mahdi Majid (alle genopstiller).

Workshop/Indhold: Åndedrættet som redskab i terapi: Åndedrættet fortæller sin egen historie. Når åndedrættet anvendes som redskab i terapi, tillades der plads til at kroppen kan få lov til at tale og fortælle det, som der ikke nødvendigvis kan eller skal sættes ord på.
Vi vil i løbet af workshoppen arbejde med åndedrættet på flere forskellige måder. Vi vil undersøge forskellige åndedrætsmønstre, og du vil få viden om, hvordan følelser og åndedrættet hænger sammen.
På dette kursus foregår undervisningen indefra og ud, og der vil derfor være rig mulighed for at opleve på egen krop, hvilken effekt åndedrættet kan have.
Hvad får du med hjem:
* Introduktion til, hvordan du kan arbejde med sammenhængen mellem krop og psyke i terapien gennem brug af åndedrættet.
* Viden om forskellen på åndedrætsbevidsthed og bevidst åndedrætsarbejde.
* Konkrete teknikker, som du kan implementere i dit arbejde umiddelbart efter kurset.
* Øget bevidsthed omkring dit eget åndedræt igennem forskellige åndedrætsøvelser.
* Viden om, hvordan du kan bruge dit eget åndedræt til at berolige klienten i terapirummet.

Underviser: Mie My Tastesen er grundlægger af Compassion House i Odense, privatpraktiserende psykolog og åndedrætsekspert. Værdier som sårbarhed, åbenhed, autenticitet og medfølelse er grundlæggende for den måde hun arbejder og underviser på.
Hun trækker på sine uddannelser indenfor Acceptance and Commitment Therapy, Compassion Focused Therapy og åndedrætsterapi.
Hun er public speaker og underviser i, hvordan åndedrættet kan bruges som redskab i terapi. Hun har blandt andet delt ud af sine erfaringer med åndedrættet på ACBS Internationals konference i Dublin og på The Compassionate Mind Foundations konference i Edinburgh.

Tid: Generalfosamling kl.: 10-12, frokost kl.: 12-13, workshoppen: Åndedrættet som redskab kl.: 13-16

Sted: Dansk psykolog forening, Stockholmsgade 27, lokale 2A, 2100 København Ø

Pris: Workshoppen incl forplejning er gratis for medlemmer af selskabet, prisen for workshoppen incl forplejning er 400 kr for gæster. Medlemskontigent 200 kr. Konto nr.: 0400 4012612201

Tilmelding: via en mail til: krop@dp-decentral.dk senest søndag den 13. marts 2022 (ved tilmeding skriv da dit navn, om du er medlem af selskabet eller ønsker at blive det, evlt. medlemsnr. i psykolog foreningen og om du ønsker at deltage i generalforsamlingen, workshoppen eller begge dele.

Afholdte arrangementer

Dank Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til:

To-dages kursus den 25. & 26. september 2021 ved psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Erik Elnegaard

Om traumers overtoner i et kropsorienteret, eksistentielt og meditativt perspektiv

Selv om et basalt traumeterapeutisk arbejde er gjort, oplever mange – klienter og ikke mindst terapeuter selv – ofte et behov for yderligere integration af den energi og intensitet, som tidligere lå bundet i traumer. Det gælder både kropsligt, følelsesmæssigt, mentalt og eksistentielt.

Der er meget at hente ved at forholde traumer, eksistens og meditation til hinanden. Det kan være overraskende indsigter, afspændt forankring i en dybere fundering, øget centrering, udvidet rummelighed, og kontakt med en mere essentiel identitet.

Med andre ord er det med afsæt i kropskontakt muligt i et meditativt rum at bevæge sig fra traumernes dybe understrømme til deres forfinede overtoner.

Fra en psykodynamisk forståelse af traumer og gennem kropsorienterede metoder og meditative indstillinger introducerer kurset et psykodynamisk inspireret verdensbillede, der samtidig er en invitation til selv at mærke, efterprøve og erfare:

* Traumernes komplementaritet, den begrænsende yderside og ressourcerige inderside

* Tre hovedtyper af traumatisering kategoriseret ud fra tilhørende spirituelle overtoner

* Personlighedens grundtemaer og eksistentielle vandmærke og betydningen af et integrativt perspektiv i den terapeutiske proces

Overordnet handler det således om gennem deltagernes aktive involvering med kropsarbejde, psykologiske øvelser og meditative indstillinger at pege på et helhedsorienteret perspektiv på traumer.

En undersøgelse af den frugtbare sammenhæng mellem kropsorienteret traumearbejde, dyberegående selvudvikling og meditative indstillinger.

De to dage byder på korte oplæg om teori og metode, åndedræts- og kropsopmærksomhed, dynamisk bevægelse, stillesiddende indadvendthed og udveksling af erfaringer.

 Om underviseren:

Cand. psych., autoriseret, specialist i psykoterapi og supervision. Privatpraktiserende siden 1986.

Efteruddannet i kropspsykoterapi og trænet i meditation gennem mange år. Underviser bl.a. i sammenhængen mellem terapi, personlig udvikling og meditation på Vækstcenteret.

Tidspunkt: den 25. og 26. september 2021 kl. 10:00 – 17:00, begge dage

 Sted: APA, Aftenskolen for Psykomotorik og Afspændingspædagik, Borgervænget 7A, 1 sal, lok. 2, 2100 Kbh. Ø

 Pris: Early bird for medlemmer af selskabet: 2750 kr.

(Bemærk: Early bird inden søndag den 1. august )

Early bird for gæster af selskabet: 2950 kr.

Herefter: 2950 kr. for medlemmer og 3200 kr. for gæster.

Halv pris for studerende, arbejdsledige og pensionister, o.l.

 Forplejning: frokost, kaffe/ te mv.

 Tilmelding: via en mail til: krop@dp-decentral.dk (Ved tilmelding skal du skrive dit navn, om du er medlem af selskabet eller evt. ønsker at blive det, og hvis du er psykolog medlem af DP, skal du skrive dit medlemsnr. i DP)

Kursusbeløbet indbetales på konto: 0400 4012612201, hvormed du er endelig tilmeldt.

 


Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til:

4-dages kursus i Relationel Traumeterapi ved Merete Holm Brantbjerg

Den 18.-21.november 2021

 

Relationel Traumeterapi:

en kropsorienteret og system-orienteret arbejdsform/metode

Dette kursus giver en mulighed for psykologer og psykoterapeuter for få en indføring i grundlæggende elementer i Relationel Traumeterapi. Dette 4-dages kursus indeholder de centrale elementer i uddannelsen i relationel traumeterapi.

Kriterier for deltagelse på kurset er:

At man er i arbejde som psykolog eller psykoterapeut, og at man er parat til en læringsproces, der rører ved egne stress- og traumemønstre.

Det anbefales, at man har deltaget på et kort kursus med Merete Holm Brantbjerg som underviser inden dette 4-dages kursus. Det vil erfaringsmæssigt give større udbytte i forhold til at kunne integrere læringsprocessen.

 

Baggrund for metoden

Viden om psykomotorisk udvikling og musklernes funktion i udviklingen af menneskers ressourcer og forsvarsmønstre er grundliggende for metoden. Det samme gælder forståelse af hypo- og hyper-responsive forsvarsmønstre repræsenteret i muskulaturen (opgivelse og kontrol). Denne indfaldsvinkel er oprindeligt formuleret i Bodynamic Analyse – en kropsorienteret psykoterapi udviklet i Danmark fra slutningen af 1960’erne og frem.

 

Videreudvikling til Relationel Traumeterapi

Siden 2004 har Merete Holm Brantbjerg i samarbejde med Kolbjørn Vårdal videreudviklet arbejdet med traumeterapi – gennem inddragelse af teori om dissociation og tilknytningsmønstre, gennem formulering af arbejdsformen som en relationel psykoterapeutisk metode og gennem inddragelse af system-orienteret gruppeproces. Det system-orienterede perspektiv løfter mestringen af traumemønstre ind i en kollektiv, fælles-menneskelig ramme.

 

Princippet ’dosering’ står centralt i metoden  – et princip, der lægger vægt på, at alle  aspekter i traumearbejdet justeres og doseres præcist til mødet med det enkelte menneske – og til balancen mellem tilstande af opgivelse eller kontrol (hypo- eller hyperrespons i muskulaturen) og tilstande af hypo- eller hyper-arousal i nervesystemet.

Navnet Relationel Traumeterapi placerer arbejdsformen indenfor ”Relational Psychotherapy” og ”Relational Bodypsychotherapy”.

Terapeuten kommer først….

Resiliens i mødet med andre mennesker i stress- og traumetilstande udvikles gennem træning i at mestre egne tilsvarende tilstande – i et nutidigt kontaktfelt. Metoden fokuserer på først at træne deltagerne i egen mestring i kontakt, for dernæst at kunne møde andre. At kende sine egne hyper- og hypoarousal tilstande og kunne mestre dem i kontakt åbner muligheden for at være der for andre i lignende tilstande – og dermed støtte muligheden for at heling kan ske.

Traumetilstande smitter. Høje arousaltilstande vækker tilsvarende tilstande hos andre.

Terapeutens evne til at bevare et centreret nærvær i resonans med den anden, når man konfronteres med traumereaktioner, skaber en container og en landingsplatform for alle tilstedeværende.

Fokus på dette 4-dages kursus ligger på specialerne i Relationel Traumeterapi – specialer, som kan anvendes sammen med andre former for traumeterapi og psykoterapi generelt:

 • Psykomotorisk færdighedstræning og ledmobilisering – anvendt til styrkelse af selv-regulerings-kapacitet
 • Opbygning af gensidig regulerings-kapacitet i et gruppefelt – gennem system-orienteret gruppeproces – med det formål, at tilstande, der har været holdt i dissociation kan reguleres i fællesskab.
 • Inklusion og regulering af lav-energi-tilstande i både muskelsystemet og i det autonome nervesystem. Fokus på balancen mellem arbejde med hyper- og hypo-tilstande.
 • Landkort over traumetilstande opdelt i 3 grader af stress – og opdelt i instinkter, emotioner og tankefølelser. Herunder differentiering mellem organiserede og disorganiserede overlevelsesreaktioner – og tilhørende forskel i metode. Fokus på dette 4-dages kursus er at styrke evnen til at få tilstande i cirkulation i en organiseret form – og opbygge en grænse i forhold til kollaps/disorganisering.

 

Overordnet introduktion til metoden:

Relationel Traumeterapi lægger vægt på 5 spor:

1) Selvregulering gennem kropsligt nærvær – støttet af psykomotorisk færdighedstræning. Psykomotoriske færdigheder som centrering, jordforbindelse, orientering, rumning osv. trænes med bevidsthed om både opgivelse og kontrol i musklerne (hypo- og hyper-respons) – med fokus på præcis individuel dosering. Færdighederne støtter en oplevelse af styring indefra – og evnen til at mærke arousal-tilstande og tillade, at en kropslig regulering af tilstandene sker.

Automatisering af kropslige færdigheder kan være med til at skabe bevægelse i låste traumemønstre og få kontakt til erindring og sansning, der har været dissocieret væk.

 

2) Gensidig arousal- og emotions-regulering – støttet af system-orienteret gruppeproces.

Den system-orienterede gruppeproces har fokus på at bryde isolationsmønstre, bringe tilstande ind i relations-feltet, danne subgrupper, der kan deles om oplevelsen af en bestemt tilstand, træne sig i ikke at tage nogen tilstand kun personligt, åbne til at tilstande kan rummes kollektivt.

Relationelle færdigheder trænes – limbisk resonans med en selv og med andre – at kunne skifte mellem at mærke sig selv og en anden – mestring af både resonans og afgrænsning.

 

3) Ligelig vægt på regulering af tilstande præget af hypo- og hyper-arousal – Opgivelse/kollaps og mobilisering til aktivitet f.eks. flugt, kamp oa. En naturlig svingning mellem de 2 poler i det autonome nervesystem er afgørende i en traumehelingsproces. Træningen har fokus på at lære begge slags tilstande at kende, udvikle kropslig resonans med dem og kunne deltage i regulering af dem. Der lægges vægt på at udvikle rummelighed i forhold til hele registeret gående fra kollaps, håbløshed, fortabthed til raseri, afsky, angst, smerte osv.

 

4) Bevidstgørelse, normalisering og værdsættelse af traumemønstre, overlevelsesreaktioner og arousal-tilstande som de er.

Kendskab til de fænomener, man møder når man beskæftiger sig med traumer giver mulighed for at normalisere dem og udvikle accept af, at de findes. På dette kursus formidles et overblik over forskellige grader af arousal-tilstande, forskellige typer af overlevelses-reaktioner. Fokus ligger på dels at etablere et landkort, som støtter orientering i mødet med traumetilstande – og dels at udvide personlighedens normsystem, så de traume-relaterede fænomener kan accepteres og integreres i selvbillede og virkelighedsopfattelse.

 

5) Etablering af en relation til traumatiske begivenheder – i stedet for at være identificeret med dem eller undgå dem.

I Relationel Traumeterapi lægges der vægt på, at vi ikke er historien – vi har oplevet historien.  Vi er ikke arousal-tilstandene – vi har oplevet dem og kan stadig opleve dem. Fokus ligger på at udvikle indre autoritet i forhold til egne og andres traumer – en oplevelse af at kunne beholde styring og bestemme doseringen, når man nærmer sig eller pludselig står midt i traumerelaterede sansninger – både som hjælpesøgende og hjælpegivende.  Indre autoritet og afgrænsning påvirker, hvordan vi relaterer til en traume-begivenhed. Vi behøver ikke blive trukket ind i historien og ind i arousal-tilstandene og dermed skulle forsvare os mod dem – vi kan træne færdigheder, som muliggør, at vi etablerer en relation til historien.  Den kan blive en del af vores livshistorie.

Arbejdsformen relateres til Relationel Psykoterapi, til begrebet Posttraumatisk Vækst – og til andre relevante aspekter af traume-teori.

 

Undervisningsform

Undervisningen rummer en blanding af bottom-up proces, som indebærer at forholde sig til kropssansninger, både viscerale (introception) og fra muskel- og skelet-systemet (proprioception), og top-down træning i fakta-orienteret verbalt sprog og støtte til udvikling af et meta-kognitivt ståsted at forholde sig til traumer fra.

Der indgår øvelser, praktisk træning, gruppeproces – udveksling om teori og refleksion.

 

Om underviseren:

Merete Holm Brantbjerg:

Arbejder som underviser, supervisor og psykoterapeut internationalt. Leder og indehaver af Moaiku – Relationel Traumeterapi. Medlem af EABP og af Dansk Psykoterapeutforening. Merete er specialiseret i at anvende psykomotorisk færdighedstræning og system-orienteret gruppeproces som psykoterapeutiske metoder i relation til stress og traumer og i forhold til mestring af det hjælpesøgende/hjælpegivende samspil. Er trænet i SCT – Systems Centered Therapy. Hun har skrevet en række artikler om aspekter af Relationel Traumeterapi. Hun har deltaget og præsenteret på europæiske konferencer om kropspsykoterapi (EABP) og om traumeforskning (ESTSS).

Du kan se en Experiential presentation fra en konference i Cambridge i 2012 med Merete – gå til www.moaiku.dk – og klik på billedet på forsiden af hjemmesiden.

Og du kan lytte til podcasts på dansk og på engelsk om arbejdet med lav-energitilstande/hypotilstande – gå ind på Soundcloud.com og søg på Brantbjerg.

 

Praktiske oplysninger:

Datoer: 18.-21.november 2021

Undervisningstider: kl. 9.30 – 17.30 alle 4 dage

Sted: NOR, Hejrevej 30, 5.sal, 2200 København N

Deltagerantal: Maks. 24 deltagere.

 

Pris:

Early bird (kun for medlemmer af selskabet): 6.900 kr. (Inden 15.sep. 2021)

Efter early bird (for medlemmer): 7.200 kr.

Ikke-medlemmer: 7.600 kr.

 

Vi serverer frokost, te/kaffe og snacks alle dagene

Tilmelding: Send en mail til: krop@dp-decentral.dk

Anfør venligst i emne-feltet: ’Kursus med Merete’.

I mailen: Husk at oplyse dit navn, og om du er medlem af Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi, eller om du ønsker at blive medlem. Hvis du er medlem af Dansk Psykologforening, så oplys medlemsnummer i DP. Medlemskab af selskabet koster 200 kr. pr. år – her får man info om kommende kurser og workshops samt rabat på kurser & workshops i selskabet.

Overfør kursusbeløbet til konto: 0400 4012612201 – Bemærk at tilmelding først er gældende, når beløbet er betalt.

For løbende info: Bliv evt. medlem af selskabets facebook-gruppe: Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi – her kan du følge med i kommende kurser og workshops

 

Følgende artikler kan downloades fra www.moaiku.dk  – klik på Litteratur:

Merete Holm Brantbjerg: ”Widening the map of hypo-states” 2019

Merete Holm Brantbjerg: ”Polarizing or integrating differences?” 2014

Merete Holm Brantbjerg: ”Fra automatisk reaktivitet til empatisk resonans” 2014.

Merete Holm Brantbjerg: ”Differentiating low energy” 2014.

Merete Holm Brantbjerg: ”Overlevelsesreaktioner” 2014.

Merete Holm Brantbjerg: “Hyporespons – den skjulte udfordring i mestring af stress. ” 2009.

Merete Holm Brantbjerg: “Ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode. ” 2007.

Merete Holm Brantbjerg: “Relationsaspektet af Ressourceorienteret færdighedstræning.” 2008.

Merete Holm Brantbjerg & Sally Stepath: ”The body as container of Instincts, emotions and feelings”, 2007.


Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi

Afholder

Lørdag den 8. maj 2021 kl: 10-16 den årlige generalforsamling og workshoppen: Åndedrættet som redskab v. Mie My Tastesen

 

På valg: Dina Charleman, Susanne Malmqvist, Louise Tønnesen Hansen, Mads Dahlgaard og Mahdi Majid (alle genopstiller).

Workshop/Indhold: Åndedrættet som redskab i terapi: Åndedrættet fortæller sin egen historie. Når åndedrættet anvendes som redskab i terapi, tillades der plads til at kroppen kan få lov til at tale og fortælle det, som der ikke nødvendigvis kan eller skal sættes ord på.
Vi vil i løbet af workshoppen arbejde med åndedrættet på flere forskellige måder. Vi vil undersøge forskellige åndedrætsmønstre, og du vil få viden om, hvordan følelser og åndedrættet hænger sammen.
På dette kursus foregår undervisningen indefra og ud, og der vil derfor være rig mulighed for at opleve på egen krop, hvilken effekt åndedrættet kan have.
Hvad får du med hjem:
* Introduktion til, hvordan du kan arbejde med sammenhængen mellem krop og psyke i terapien gennem brug af åndedrættet.
* Viden om forskellen på åndedrætsbevidsthed og bevidst åndedrætsarbejde.
* Konkrete teknikker, som du kan implementere i dit arbejde umiddelbart efter kurset.
* Øget bevidsthed omkring dit eget åndedræt igennem forskellige åndedrætsøvelser.
* Viden om, hvordan du kan bruge dit eget åndedræt til at berolige klienten i terapirummet.

Underviser: Mie My Tastesen er grundlægger af Compassion House i Odense, privatpraktiserende psykolog og åndedrætsekspert. Værdier som sårbarhed, åbenhed, autenticitet og medfølelse er grundlæggende for den måde hun arbejder og underviser på.
Hun trækker på sine uddannelser indenfor Acceptance and Commitment Therapy, Compassion Focused Therapy og åndedrætsterapi.
Hun er public speaker og underviser i, hvordan åndedrættet kan bruges som redskab i terapi. Hun har blandt andet delt ud af sine erfaringer med åndedrættet på ACBS Internationals konference i Dublin og på The Compassionate Mind Foundations konference i Edinburgh.

Tid: Generalfosamling kl.: 10-12, frokost kl.: 12-13, workshoppen: Åndedrættet som redskab kl.: 13-16

Sted: APA, Aftenskolen for Psykomotorik og Afspændingspædagogik, Borgervænget 7A, lokale 2, 2100 København Ø

Pris: Workshoppen incl forplejning er gratis for medlemmer af selskabet, prisen for workshoppen incl forplejning er 400 kr for gæster. Medlemskontigent 200 kr. Konto nr.: 0400 4012612201

Tilmelding: via en mail til: krop@dp-decentral.dk senest lørdag den 1. maj 2021 (ved tilmeding skriv da dit navn, om du er medlem af selskabet eller ønsker at blive det, evlt. medlemsnr. i psykolog foreningen og hvad du gerne vil deltage i.


Kontakt og opmærksomhed i de tidlige kropslige tilknytningslag og tilstande

– set i et relationelt og neurobiologisk tilknytningsperspektiv

13.-14. marts 2021

Vi er allerede som embryo, i de to første to måneder af vores eksistens, skabt til at sanse og lytte efter kontakt med andre.

Denne evne fortsætter sin udvikling, mens vi er foster, nyfødt, baby og videre op gennem de første leveårs tilknytning. Som den fineste tråd lytter den efter, om der er noget sansemæssigt at læne sig op ad. Det er afgørende, at der fra begyndelsen, mellem barnet og den anden, er en fælles og forudsigelig rytme i denne proces. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan vores tidlige erfaringslag og biologiske toner forbereder vores stressresponssystem til det liv, som kommer.

 

Så længe vi er små, er vi afhængige af, at der er nogen, som er større, stærkere og klogere end os selv. Er disse personer ude af stand til at være det i deres forsøg på at afstemme sig med os, bliver vi udsatte og sårbare, fordi vores grænser bliver overskredet.

 

Som beskyttelse vrider og drejer vores skelet og kropsvæv sig. Forbindelsen mellem organerne forandres, kredsløbet påvirkes, og kroppen begynder at smertedække sig selv med opiater. Der er risiko for sammenbrud, fordi musklerne kan blive så smertefuldt opspændte, at vi måske foretrækker ensomheden frem for kontakt med både os selv og med personerne omkring os.

 

Hvis dette tilknytningsmønster fortsætter sin udvikling, og vi ikke i tilstrækkelig grad føler os set, mærket, resoneret og trøstet, vil disse tilstande kunne sætte sig som ordløse og automatiserede mønstre i kropsvævet og i nerve- og hormonsystemet. Under sådanne forudsætninger får skamfølelser nemt ved at opstå. I værste fald kan det blive med ødelæggende konsekvenser, fordi skamfølelsen indvirker på vores oplevelse af andre mennesker, af vores relationer og af omverdenen som sådan. I sidste instans kan skamfølelsen blive til en vished om egen værdiløshed, utilstrækkelighed og skyld. Disse tilstande er oftest subtile og ordløse, hvilket kan gøre det vanskeligt at stedfæste og konkretisere dem i det terapeutiske arbejde.

 

På de to kursusdage vil vi sammen undersøge, hvad disse kraftfulde og dybtgående tilstande kan gøre ved os, også som fagpersoner. Vi vil undersøge, hvordan vi kan påvirke disse kontaktformer, så vi bliver bedre til at orientere os og handle mere kvalificeret som behandlere. Opmærksomheden vi være på, hvordan vi i det terapeutiske arbejde oplever os selv og vores kropslige reaktioner. Målet vil være at opfange de tabte sansninger, følelser og tilstande, således vi kan arbejde terapeutisk med de ikke-regulerede tilstande af smerte, angst og skam.

 

Vi vil have opmærksomhed på, hvordan vi som behandlere selv mærker det i vores krop, når vores kropsvæv og nervesystem tager imod disse ikke regulerede smerte- angst- og skamtilstande, som, selvom de kan være subtile og ordløse, alligevel løber mellem os. Vi vil undersøge, om det er muligt at opfange de tabte sansninger og tilstande og finde et fælles sprog for, hvad der foregår.

Metoden de to dage vil være kontakt, hvor vi veksler mellem teori og praktiske eksempler på kropslige øvelser, som kan vække de tidligste reflekser. Der vil blive fulgt op i form af udmeldinger og erfaringer fra deltagerne.

 

Underviser: Ulla Rung Weeke

Cand.psych. og krisepsykolog, tidl. Stud.med. Specialist i Psykotraumatologi.

Forfatter til bøgerne: “Når sygdom forløser” og “At danse med nervesystemet.

Pris for deltagelse:
Early bird pris for medlemmer af selskabet: kr. 2.750,- (inden 10. jan.
2021)
Early bird pris for gæster af selskabet:  kr. 2.950,-

Herefter: 2.950,- for medlemmer og 3.200,- for gæster.

Studerende, arbejdsledige og pensionister o.lgn.: Halv pris.

Frist for tilmelding: 10. feb. 2021. (Endelig tilmelding er ved indbetaling af kursuspris.)

Tilmelding: via en mail til: krop@dp-decentral.dk (Ved tilmelding skal du skrive dit navn, om du er medlem af selskabet eller evt. ønsker at blive det, og hvis du er psykolog medlem af DP, skal du skrive dit medlemsnr. i DP)

Tid: 13.-14. marts, kl. 10 – 17 begge dage.

Sted: Afspændingspædagogernes Aftenskole, APA, Borgervænget 7A 2100 København Ø

Undervejs serveres der snacks, kaffe og te. Desuden serveres en let portionsanrettet frokost – vegansk/vegetarisk. Alle foranstaltninger vedrørende Corona opfyldes.


Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi afholder lørdag den 26. september 2020 kl: 10-16 den årlige generalforsamling og workshoppen: Åndedrættet som redskab v. Mie My Mie Tastesen

På valg: Dina Charleman, Susanne Malmqvist, Louise Tønnesen, Mads Dahlgaard og Mahdi Majid (alle genopstiller).

Workshop/Indhold: Åndedrættet som redskab i terapi: Åndedrættet fortæller sin egen historie. Når åndedrættet anvendes som redskab i terapi, tillades der plads til at kroppen kan få lov til at tale og fortælle det, som der ikke nødvendigvis kan eller skal sættes ord på.

Vi vil i løbet af workshoppen arbejde med åndedrættet på flere forskellige måder. Vi vil undersøge forskellige åndedrætsmønstre, og du vil få viden om, hvordan følelser og åndedrættet hænger sammen.
På dette kursus foregår undervisningen indefra og ud, og der vil derfor være rig mulighed for at opleve på egen krop, hvilken effekt åndedrættet kan have.

Hvad får du med hjem:
* Introduktion til, hvordan du kan arbejde med sammenhængen mellem krop og psyke i terapien gennem brug af åndedrættet.
* Viden om forskellen på åndedrætsbevidsthed og bevidst åndedrætsarbejde.
* Konkrete teknikker, som du kan implementere i dit arbejde umiddelbart efter kurset.
* Øget bevidsthed omkring dit eget åndedræt igennem forskellige åndedrætsøvelser.
* Viden om, hvordan du kan bruge dit eget åndedræt til at berolige klienten i terapirummet.

Om underviser Mie My Tastesen:

 • Grundlægger af Compassion House i Odense, privatpraktiserende psykolog og åndedrætsekspert.
 • Værdier som sårbarhed, åbenhed, autenticitet og medfølelse er grundlæggende for den måde hun arbejder og underviser på.
 • Hun trækker på sine uddannelser indenfor Acceptance and Commitment Therapy, Compassion Focused Therapy og åndedrætsterapi.
 • Hun er public speaker og underviser i, hvordan åndedrættet kan bruges som redskab i terapi. Hun har blandt andet delt ud af sine erfaringer med åndedrættet på ACBS Internationals konference i Dublin og på The Compassionate Mind Foundations konference i Edinburgh.

Tid: Generalforsamling kl.: 10-12, frokost kl.: 12-13, workshoppen: Åndedrættet som redskab kl.: 13-16

Sted: APA, Aftenskolen for Psykomotorik og Afspændingspædagogik, Borgervænget 7A, lok. 2, 2100 København Ø

Pris: Workshoppen inkl. forplejning er gratis for medlemmer af selskabet, prisen for workshoppen incl forplejning er 400 kr. for gæster. Medlemskontingent 200 kr. Konto nr.: 0400 4012612201

Tilmelding: via en mail til: krop@dp-decentral.dk senest lørdag den 19. september (ved tilmeding skriv da dit navn, om du er medlem af selskabet eller ønsker at blive det, evlt. medlemsnr. i psykolog foreningen og hvad du gerne vil deltage i.

 


Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til To-dages kursus den 12. & 13. december 2020

Ved psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Erik Elnegaard.

Om traumers overtoner i et kropsorienteret, eksistentielt og meditativt perspektiv

Selv om et basalt traumeterapeutisk arbejde er gjort, oplever mange – klienter og ikke mindst terapeuter selv – ofte et behov for yderligere integration af den energi og intensitet, som tidligere lå bundet i traumer. Det gælder både kropsligt, følelsesmæssigt, mentalt og eksistentielt.

Der er meget at hente ved at forholde traumer, eksistens og meditation til hinanden. Det kan være overraskende indsigter, afspændt forankring i en dybere fundering, øget centrering, udvidet rummelighed, og kontakt med en mere essentiel identitet.

Med andre ord er det med afsæt i kropskontakt muligt i et meditativt rum at bevæge sig fra traumernes dybe understrømme til deres forfinede overtoner.

Fra en psykodynamisk forståelse af traumer og gennem kropsorienterede metoder og meditative indstillinger introducerer kurset et psykodynamisk inspireret verdensbillede, der samtidig er en invitation til selv at mærke, efterprøve og erfare:

* Traumernes komplementaritet, den begrænsende yderside og ressourcerige inderside

* Tre hovedtyper af traumatisering kategoriseret ud fra tilhørende spirituelle overtoner

* Personlighedens grundtemaer og eksistentielle vandmærke og betydningen af et integrativt perspektiv i den terapeutiske proces

Overordnet handler det således om gennem deltagernes aktive involvering med kropsarbejde, psykologiske øvelser og meditative indstillinger at pege på et helhedsorienteret perspektiv på traumer.

En undersøgelse af den frugtbare sammenhæng mellem kropsorienteret traumearbejde, dyberegående selvudvikling og meditative indstillinger.

De to dage byder på korte oplæg om teori og metode, åndedræts- og kropsopmærksomhed, dynamisk bevægelse, stillesiddende indadvendthed og udveksling af erfaringer.

Om underviseren:

 • Cand. psych., autoriseret, specialist i psykoterapi og supervision. Privatpraktiserende siden 1986.
 • Efteruddannet i kropspsykoterapi og trænet i meditation gennem mange år. Underviser bl.a. i sammenhængen mellem terapi, personlig udvikling og meditation på Vækstcenteret.

Tidspunkt: den 12. & 13 december 2020 kl. 10:00 – 17:00, begge dage

Sted: APA, Aftenskolen for Psykomotorik og Afspændingspædagik, Borgervænget 7A, 1 sal, lok. 2, 2100 Kbh. Ø

Pris: Early bird for medlemmer af selskabet: 2750 kr. (Bemærk: Early bird inden 1. november ).

To-dages kursus den 12. & 13. december 2020

Ved psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Erik Elnegaard.

Om traumers overtoner i et kropsorienteret, eksistentielt og meditativt perspektiv

Selv om et basalt traumeterapeutisk arbejde er gjort, oplever mange – klienter og ikke mindst terapeuter selv – ofte et behov for yderligere integration af den energi og intensitet, som tidligere lå bundet i traumer. Det gælder både kropsligt, følelsesmæssigt, mentalt og eksistentielt.

Der er meget at hente ved at forholde traumer, eksistens og meditation til hinanden. Det kan være overraskende indsigter, afspændt forankring i en dybere fundering, øget centrering, udvidet rummelighed, og kontakt med en mere essentiel identitet.

Med andre ord er det med afsæt i kropskontakt muligt i et meditativt rum at bevæge sig fra traumernes dybe understrømme til deres forfinede overtoner.

Fra en psykodynamisk forståelse af traumer og gennem kropsorienterede metoder og meditative indstillinger introducerer kurset et psykodynamisk inspireret verdensbillede, der samtidig er en invitation til selv at mærke, efterprøve og erfare:

* Traumernes komplementaritet, den begrænsende yderside og ressourcerige inderside

* Tre hovedtyper af traumatisering kategoriseret ud fra tilhørende spirituelle overtoner

* Personlighedens grundtemaer og eksistentielle vandmærke og betydningen af et integrativt perspektiv i den terapeutiske proces

Overordnet handler det således om gennem deltagernes aktive involvering med kropsarbejde, psykologiske øvelser og meditative indstillinger at pege på et helhedsorienteret perspektiv på traumer.

En undersøgelse af den frugtbare sammenhæng mellem kropsorienteret traumearbejde, dyberegående selvudvikling og meditative indstillinger.

De to dage byder på korte oplæg om teori og metode, åndedræts- og kropsopmærksomhed, dynamisk bevægelse, stillesiddende indadvendthed og udveksling af erfaringer.

Om underviseren:
Cand. psych., autoriseret, specialist i psykoterapi og supervision. Privatpraktiserende siden 1986.

Efteruddannet i kropspsykoterapi og trænet i meditation gennem mange år. Underviser bl.a. i sammenhængen mellem terapi, personlig udvikling og meditation på Vækstcenteret.

Tidspunkt: den 12. & 13 december 2020 kl. 10:00 – 17:00, begge dage

Sted: APA, Aftenskolen for Psykomotorik og Afspændingspædagik, Borgervænget 7A, 1 sal, lok. 2, 2100 Kbh. Ø

Pris:

Early bird for medlemmer af selskabet: 2750 kr. (Bemærk: Early bird inden 1. november ). Early bird for gæster af selskabet: 2950 kr. Herefter: 2950 kr. for medlemmer og 3200 kr. for gæster.

Halv pris for studerende, arbejdsledige og pensionister, o.l.

Forplejning: frokost, kaffe/ te mv.

Tilmelding: via en mail til: krop@dp-decentral.dk (Ved tilmelding skal du skrive dit navn, om du er medlem af selskabet eller evt. ønsker at blive det, og hvis du er psykolog medlem af DP, skal du skrive dit medlemsnr. i DP)

Læs det fulde opslag og tilmeld dig på selskabets hjemmeside.  

 


 

Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til:

2 – Days Workshop in the SOMA-Embodiment Method 7.-8. February 2020

PLEASE NOTE: NEW LOCATION

With Ph.D. Sonia Gomes – A Method for Treating Emotional Dysregulation with the use of Touch, Movement and Embodiment

The SOMA-embodiment method is developed by PhD Sonia Gomes and the offers diagnostic skills, touch and movement tools, and haptic awakening to transform emotional, developmental and shock trauma. It includes technical aspects of the Structural and Movement Integration of Dr. Ida Rolf, as well as Tonic Function and Movement Analysis from Hubert Godard. Soma-Embodiment is infused with psycho-physiologic understanding of trauma from Dr. Peter A. Levine, supported by the Polyvagal Theory of Dr. Stephen Porges and the contributions from Ecological Psychology as set forth by Dr. James Gibson. The work of Henri Wallon, Donald Winnicott and André Bullinger also shape the program. The method aims for releasing emotional trauma through the body and helps the client develop a higher degree of embodiment.

The course will include theory as well as practical excercises and demonstrations.
OBS: The workshop will be taught in English, as Sonia is from Brazil.

The fundamental concept of SOMA-Embodiment
In any type of trauma there is a rupture of sensorimotor coordination; this can happen at any stage of human development. Therefore, before renegotiating emotional trauma, the body needs to find physical stability.
SOMA-Embodiment practitioners help clients re-navigate trauma territory through attention to the Social Nervous System (Porges) and Movement Re-education (Godard, Rolf) to restore physical stability, perception and proprioception. Practitioners titrate the release of bound trauma energetics and patterns to optimize client physiologic function, orientation and resilience (Levine) which reflects in a greater capacity for personal agency, appropriate relationship, ease and joy.

SOMA’s contribution
In order to work with traumatized clients, therapists need to offer their own embodiment as a model and SOMA teaches therapists the use of resonance in combination with touch. This embodied presence enables clients to re-navigate trauma territory in safety.
SOMA-training offers participants supportive and guidance protocols that promote structural reorganization, facilitating the body’s orientation in relation to gravity and space. This results in restored perception and proprioception, with increased stability and grounding – pre-conditions for the negotiation of emotional trauma. Participants work on self-regulation and learn to use resonance and intuition with greater confidence in the clinical setting.

By exploring the haptic system, it is possible to assist those affected by trauma to exit their internal conditioned environment and explore elements of the external environment through the senses.

Practical information:

Dates: 7.-8. February 2020 kl. 10-17.30 – both days

Location: APA, Borgervænget 7A, 2100 Copenhagen Ø.

Price:
• Early bird (only for members): 3.400 kr. (Early bird before 7.dec.)
• Regular member-price (After early bird): 3.700 kr.
• Non-members: 4.500 kr.
• Half price for students and retirees

Registration: Via this link (Please write your name, if you are a member or not if you wish to become a member, and also, if you are a member of DP write your DP number. Membership only costs 200 kr. a year and 100 kr. for students and retirees.
Please transfer the coursefee to: 0400 4012612201 – Notice that registration for the workshop is only confirmed when the payment is received.
We are serving a light lunch & coffee/tea ect.

About Sonia Gomes
Sonia Gomes is a professor at Somatic Experiencing Trauma Institute and a Senior Staff member at SE Professional Training.
She also teaches her own workshops in Brazil, Europe, the United States, South Africa and Asia. With more than 40 years of clinical work, she has a PhD in Clinical Psychology, Advanced training in Rolfing Movement and Structural Integration by the Rolf Institute, as well as numerous trainings in Body Oriented Psychology. Her dynamic and heart-full teaching style complements the interactive experiential nature of the SOMA-Embodiment learning environment.

For more information about SOMA and the SOMA-Embodiment Method visit SOMA’s homepage: www.soniagomesphd.com

For an video-interview with Sonia Gomes: https://youtu.be/R7M3Qdeom50


Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til et to-dages kursus:
Implementering af en ny neuroaffektiv analysemodel
ved Susan Hart den 9. og 23. januar 2020

Indhold: Dette 2-dages kursus er en indføring i brugen af en ny neuroaffektiv analysemodel, som giver mulighed for at støtte fagpersoner i mere præcist at beskrive det følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale funktionsniveau hos børn, unge og voksne. Formålet med analysen er at udarbejde en interventionsplan ud fra nærmeste udviklingszone, fx gennem pædagogiske interventioner eller psykoterapi/familieterapi. Analysen kan ligeledes bruges som et selvevalueringsredskab, så man som fagperson får en fornemmelse af sig selv i samspil med andre.
Udgangspunktet er en vurdering af de tre neuroaffektive niveauer, nemlig det autonome niveau for sansning, energiregulering og synkronisering, det limbiske niveau for følelsesmæssig afstemning og interaktionskompetencer, og det præfrontale niveau for viljesstyring og mentalisering. Dette giver et dybere indblik i, hvordan personen fungerer på hvert niveau og en forståelse af, hvordan de tre niveauer forholder sig til hinanden.
Analysemodellen består af 15 udsagn, der scores og danner grundlag for en vurdering af barnets, den unges eller voksnes generelle følelsesmæssige funktionsniveau. Ud over den neuroaffektive analyse af det emotionelle funktionsniveau og nærmeste udviklingszone gives der også inspiration til interventioner på de tre neuroaffektive niveauer, så man som fagperson får inspiration til specifikke interventioner.

De to kursusdage giver adgang til den elektroniske version af den neuroaffektive analyse og mulighed for at udføre effektanalyser.

Om underviseren: Susan Hart er klinisk psykolog, Ph.d. og specialistgodkendt af Dansk Psykolog Forening i psykoterapi og børnepsykologi og supervisorgodkendt i børnepsykologi. I 2002 begyndte hun at afholde seminarer og kurser i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og har siden da afholdt foredrag og kurser i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Kurset er godkendt med 12 t. u/ 6.4.4.2.2. Klinisk børnepsykologi, psykologiske undersøgelsesmetoder

Tidspunkt: Den 9. og den 23. januar 2020 kl. 10.00 – 17.00 begge dage.

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh. Ø, lokale 2A.
Forplejning: en let frokost, kaffe/the mv.

Pris: for medlemmer bemærk Early Bird inden den 1. december 2019: 3.400 kr. Herefter: 3.800 kr.
For ikke-medlemmer 4.200 kr. Halv pris for studerende, arbejdsledige og pensionister, o.l.

Tilmelding: Via mail til Dina Charleman på: dina.charleman@gmail.com (Ved tilmelding skal du skrive dit navn, om du er medlem af selskabet eller evt. ønsker at blive det, og hvis du er psykolog medlem af DP, skal du skrive dit medlemsnr. i DP) Kursusbeløbet indbetales på konto nr.: 0400 4012612201
OBS: Reservationen er først gældende, når betalingen er registreret.


Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til:
To-dages kursus den 23. & 24. november 2019
Ved psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Erik Elnegaard.
Om traumers overtoner i et kropsorienteret, eksistentielt og meditativt perspektiv

Selv om et basalt traumeterapeutisk arbejde er gjort, oplever mange – klienter og ikke mindst terapeuter selv – ofte et behov for yderligere integration af den energi og intensitet, som tidligere lå bundet i traumer. Det gælder både kropsligt, følelsesmæssigt, mentalt og eksistentielt.
Der er meget at hente ved at forholde traumer, eksistens og meditation til hinanden. Det kan være overraskende indsigter, afspændt forankring i en dybere fundering, øget centrering, udvidet rummelighed, og kontakt med en mere essentiel identitet.
Med andre ord er det med afsæt i kropskontakt muligt i et meditativt rum at bevæge sig fra traumernes dybe understrømme til deres forfinede overtoner.

Fra en psykodynamisk forståelse af traumer og gennem kropsorienterede metoder og meditative indstillinger introducerer kurset et psykodynamisk inspireret verdensbillede, der samtidig er en invitation til selv at mærke, efterprøve og erfare:

 • Traumernes komplementaritet, den begrænsende yderside og ressourcerige inderside
 • Tre hovedtyper af traumatisering kategoriseret ud fra tilhørende spirituelle overtoner
 • Personlighedens grundtemaer og eksistentielle vandmærke og betydningen af et integrativt perspektiv i den terapeutiske proces

Overordnet handler det således om gennem deltagernes aktive involvering med kropsarbejde, psykologiske øvelser og meditative indstillinger at pege på et helhedsorienteret perspektiv på traumer.
En undersøgelse af den frugtbare sammenhæng mellem kropsorienteret traumearbejde, dyberegående selvudvikling og meditative indstillinger.

De to dage byder på korte oplæg om teori og metode, åndedræts- og kropsopmærksomhed, dynamisk bevægelse, stillesiddende indadvendthed og udveksling af erfaringer.

Om underviseren:
Cand.psych., autoriseret, specialist i psykoterapi og supervision. Privatpraktiserende siden 1986.
Efteruddannet i kropspsykoterapi og trænet i meditation gennem mange år. Underviser bl.a. i sammenhængen mellem terapi, personlig udvikling og meditation på Vækstcenteret.

Tidspunkt: den 23. & 24 november 2019 kl. 10:00 – 17:00 Begge dage
Sted: Yogaskolen-Kbh. Tagensvej 85C, 2. sal, (blind vej til tagensvej)

Pris:
• Early bird for medlemmer af selskabet: 2750 kr. (Bemærk: Early bird inden 15. oktober 2019)
• Early bird for gæster af selskabet: 2950 kr.
• Herefter: 2950 kr. for medlemmer og 3200 kr. for gæster.
• Halv pris for studerende, arbejdsledige og pensionister, o.l.
• Forplejning: en let frokost, kaffe/ te mv.

Tilmelding: Via mail til Susanne på: susanne.malmqvist@mail.dk (Ved tilmelding skal du skrive dit navn, om du er medlem af selskabet eller evt. ønsker at blive det, og hvis du er psykolog medlem af DP, skal du skrive dit medlemsnr. i DP)


2.-3. november 2019:
Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til 2-dages introduktionskursus i

TRE®* til behandling af traumer, stress og kroniske spændinger
ved psykolog og TRE trainer, Michael Nissen 

BEMÆRK_ Early Bird inden 30. september 2019.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.

*TRE® (Trauma Releasing Exercises)


25. maj 2019 kl. 9.00 – 16.00:
Dansk Psykologisk Selskab for Krop-Psykoterapi afholder kursus:
Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR) – en kropsorienteret tilgang til træning af mental sundhed

Underviser:
Susanne Bruggisser, cand.psych., specialist i psykopatologi, MBSR lærer uddannet ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet

Tilmeldingsfrist den 25. april 2019

Se hele opslaget og tilmeld dig her.


Lørdag den 9. marts 2019 afholdt Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi
den årlige generalforsamling og workshoppen:
Samtalen om sex ved psykolog Karina Kehlet Lins

Generalforsamlingen med dagsorden iht. vedtægterne afholdtes kl.: 10-12
På valg: Bodil Aagerup

Tid: Generalforsamling kl.: 10-12, frokost kl.: 12-13, workshop kl.: 13-16
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Læs hele indkaldelsen og tilmeld dig her.

Læs Formandsberetningen fra generalforsamlingen her.


26.-27. januar 2019 afholder Dansk Psykologisk Selskab for Krop-Psykoterapi 2-dages kursus/workshop:
Traume Sensitiv Yoga (TCTSY) i behandling af kompleks PTSD – En ny og unik kropsorienteret og traumeinformeret metode som supplement i traumebehandling
v/Krystyna Kowalski, certificeret TCTSY Facilitator ved Trauma Center Træningsfakultet i Boston, USA

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


1. november 2018 kl. 10-17 i København:
Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til kursusdag med Susan Hart, cand.psych., specialist i børnepsykologi og psykoterapi og supervisor i børnepsykologi.
Emnet er: Fra vurdering til kropspsykoterapeutisk intervention – Intervention til nærmeste udviklingszone

BEMÆRK: early bird pris ved betaling senest den 30. september 2018.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.

7.-8. april 2018:
Dansk psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi afholder Workshop:
At the center is the heart

In this 2-days experiential workshop we will focus on: Exploring the role of the heart in psychotherapy
The heart is the thousand stringed instrument which can only be tuned with love
– Hafiz
Læs hele opslaget og tilmeld dig her – Bemærk: Early Bird Pris til 3. marts 2018


Søndag 11. marts 2018 kl. 10-16:
Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi afholder den årlige generalforsamling og et fagligt arrangement i Mindfulness metoden
RAIN of Kindness ved cand.psych. Stephan Pende Wormland
Læs hele opslaget og tilmeld dig her


Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi afholder et to-dages kursus om
Integration af kropsjeg’t i kontakt og udvikling – med afsæt i Bodynamic´s kropspsykoterapeutiske tilgang og metode
Tid og sted: den 13.-14. januar 2018 kl.: 10-17:30 i København – I får nærmere besked om adressen.
Underviser: Bodynamic Analytiker, Michael Gad
Læs mere og tilmeld dig her
Bemærk: Early-Bird pris indtil 10. december 2017.


Kurset er aflyst!!
Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi afholder et kursus i fokusering den 11-12 november 2017

Invitation to care for the subtle process in the work as a therapist: Where to find clarity in the midst of struggle and interaction with the client v/underviser: Elmar Kruithoff is a psychologist and the founder of xf at www.focusing-center.com, an international business with focus on personal development skills and body-centered methods for healing professions.
BEMÆRK: Early-Bird-Pris indtil 11. oktober 2017
Læs mere og tilmeld dig her


Lørdag den 18. marts 2017 kl. 10-16:
Selskabet afholder Generalforsamling og et fagligt arrangement i Mindful Self-compassion v/Anita Hansen og Clarissa Corneliussen
Læs om arrangementet og tilmeld dig her


19. november 2016 kl. 11-17:
Kursusdag om kost, psyke og stresstilstande set i et Funktionelt Psykologisk perspektiv v/cand.psych.aut. Anne Elisabeth Traulsen (pdf)


17. september 2016 kl. 10-17:
Kursusdag om Lav energi-tilstande – differentiering og metode v/Merete Holm Brantbjerg, stifter af Moaiku
(pdf)


Lørdag-søndag 19.-20. marts 2016 – 2-dages workshop med Jim Gilkeson: Hands-on og energetiske færdigheder for den kropsorienterede psykoterapeut (pdf)
(Tilmeldingsfrist er den 14. marts 2016)


Lørdag 21. maj 2016 – Generalforsamling og foredrag om stress og stresshåndtering v/Jeanett Bonnichsen (pdf)
(Tilmeldingsfrist senest 14. maj 2016)


Onsdag 23. september 2015 kl. 10-17 – For første gang i Danmark: Pat Ogden, PhD, Leder af Sensorimotor Psychotherapy Institute i Colorado

Trauma and attachment experiences can permanently alter psychological, biological and social realities, resulting in the formation of insecure attachments and/or in the alternation or simultaneous arousal of evolutionarily prepared psychobiological systems of defense and attachment.

In this workshop, Dr. Ogden will briefly introduce character theory (nine strategies) and the theory of structural dissociation of the personality, both highly relevant for understanding and treating trauma-related attachment disturbances.
The workshop topics include three levels of information processing, procedural learning, mindfulness, the window of tolerance and animal defenses (including distinguishing the freeze defense from feigned death/collapse defense). Interventions will be illustrated for working with attachment categories, modulating dysregulated arousal, contrasting and integrating top down and bottom up interventions, and developing a somatic sense of self. Sensorimotor Psychotherapy is conducted within a phase-oriented treatment approach and this presentation will address interventions for all three phases: stabilization and symptom reduction, work with memory (traumatic and non-traumatic), and integration.
Læs mere om arrangementet (pdf)


19.-20. oktober 2015 kl. 10-17 begge dage – 2-dages kursus: Sproget før sproget – Kroppen i psykoterapi med voksne
v/Marianne Bentzen, psykoterapeut, MPF
Læs mere (pdf)


 14. marts 2015 – Generalforsamling og foredrag: 
“Fascial Flow” v/ Jeanne Jensen, uddannet i behandlings- og bevægelsessystemerne Rolfing og Continuum Movement
Læs mere (pdf)


Lørdag den 24. januar 2015 – Foredrag v/Flemming Kæreby, cand.scient. i fysiologisk biokemi, SE-practitioner og privat praktiserende psykoterapeut MPF
“Tonisk immobilitet og Traumeterapi”
Læs mere (pdf)


Lør. og søn. 1.-2. november 2014 – Kursus: Den drømmende krop: Proces-arbejde med kropssymptomer og drømme
“Vi drømmer ikke kun om natten. Kroppen drømmer hele tiden.”
v/ph.d. Jytte Vikkelsøe
Læs mere (pdf)


Lørdag 20. september 2014 – Foredrag: Multisystemsygdomme
v/dr.med. Henrik Isager og senetensterapeut Pia Bjerregård
Læs mere (pdf)


19. maj 2014 – Foredrag med Dr. Lawrence Heller, Ph.D. om Brugen af Kroppen i NARM, The Neuroaffective Relational Model
Læs mere (pdf)


Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.