2010

DPSPs generalforsamling og 20 års jubilæumsfest. Torsdag den 4. marts 2010 (pdf)

Billeder fra jubilæumsfesten (pdf)

________________________________________________________________

2007

Werner Regli træder af
Werner Regli fratrådte efter eget ønske posten som formand for Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer den 21. juni 2007. Werner Regli takkes for sin ukuelige og enestående indsats gennem sin formandsperiode 2004-2007, som har været til stor gavn og glæde for medlemmerne og selskabets udvikling. Werner Regli fortsætter som aktivt medlem af DPSPs bestyrelse.
Som ny formand valgtes Klaus Pedersen
– Bestyrelsen (fra Psykolog Nyt nr. 13, 2007)

________________________________________________________________

2006

DPSPs selskabsberetning 2004-2006 (pdf)

Beretning om professor Peter Fonagy´s dramatiske historie i København i forbindelse med DPSP’s internationale seminar (pdf)

________________________________________________________________

2001

Videotekets historiske start i DPSP den 7. marts 2001 (pdf)

________________________________________________________________

 1990 – 

Optakten til dannelsen af DPSP (pdf)

6. november 1989 – Mødeindkaldelse til “Alle psykoterapeutisk interesserede psykologer” (pdf)

 

Historiske artikler i Ugeskrift for Læger 1987 og 1989 før stiftelsen af DPSP:

26. juni 1989 – Orientering af Birgitte Bechgaard (pdf)

5. oktober 1987 – Samarbejde mellem psykiater og psykolog Ib Ostenfeld (pdf)

 

Historisk foredrag af Prof. Karen Vibeke Mortensen, dr. pæd.:

“Nogle træk af supervisionens historie i Danmark fra midt i 1960erne og frem” (pdf)

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.