Dansk Sundhedspsykologisk Selskab uden navn

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab – DSS – er et fagligt selskab under Dansk Psykolog Forening.

Selskabet har til bl.a. til formål at fremme udviklingen inden for det sundhedspsykologiske fagområde.
Selskabet arrangerer kurser, seminarer, temadage m.m.

Velkommen til selskabets hjemmeside

 

Du kan her finde oplysninger om bestyrelsen, kommende arrangementer som kunne være interessante for sundhedpsykologer, fx kurser, årsmøder, foredrag m.v.

Desuden kan du læse nyhedsbrevet, og finde links og oplysninger om forskning og udvikling inden for sundhedspsykologien i Danmark.

Vi er I gang med at opbygge en vidensbank bestående af beskrivelser af sundhedspsykologiske praksis- og forskningsområder. Det er tanken at vidensbanken på et tidspunkt vil kunne anvendes til en opdateret udgave af folderen om det sundhedspsykologiske område.

Vi (bestyrelsen) har indtil videre spurgt forskellige psykologer indenfor vores område, og fra tilgrænsende felter, om at bidrage med korte beskrivelser af deres virkefelter. Har du selv lyst bidrage med en beskrivelse fra dit arbejdsfelt, kan du sende den til bestyrelsen på en af nedenstående mailadresser.

For at hjemmesiden skal kunne blive rigtig spændende, og et dagligt MUST for alle sundhedspsykologer, er det dog vigtigt at også DU giver os materiale til at putte ind i den. Så er du i gang med at arrangere et kursus, kender et spændende link, er i gang med forskning/udvikling, eller har skrevet noget af sundhedspsykologisk interesse, send os en mail med et tilknyttet dokument, gerne i word-format. Så skal vi sørge for at dine oplysninger bliver tilgængelige.

På vores hjemmeside kan du iøvrigt melde dig ind i selskabet.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med bestyrelsen for Dansk Sundhedspsykologisk Selskab kan du maile til os på en af nedenstående mailadresser.

 

Styrelsens medlemmer pr. marts 2021

 

Hanne Würtzen (formand)
E-mail: hanne.wuertzen@regionh.dk

Peter la Cour (næstformand)
E-mail: peterlacour@mail.dk

Nina Rottmann (kasserer)
E-mail: nina.rottmann@rsyd.dk

Beate Vesterskov 
E-mail: beate.vesterskov@rsyd.dk

Lisbeth Frølich (suppleant)
E-mail: info@lisbethfroelich.dk

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.