Arrangementer


Dansk
Sundhedspsykologisk
Selskab

Kommende arrangementer


Seksualitet og somatisk sygdom

Seksualitet er vigtig for trivslen for langt de fleste mennesker, viser undersøgelser samstemmende. Dette gælder også for mennesker med kroniske sygdomme, lidelser og mén efter tidligere sygdomme. Her kan seksualitet kan være en værdifuld ressource ift. at håndtere fysisk sygdom (og behandlingen man evt. skal igennem).

De fleste somatiske sygdomme og tilstande har en indvirkning på seksualiteten, og meget at den behandling (medicin, operation, stråler) som gives, påvirker også i høj grad seksualiteten.

Alligevel er seksualitet ofte noget som forbigås i samtaler med mennesker med somatiske sygdomme/tilstande. Måske pga. berøringsangst, måske fordi det ikke anses som lige så vigtigt som den somatiske tilstand, eller måske fordi behandlere tænker, at der nok er andre, som tager sig af det område. Dette kan betyde dårligere psykisk trivsel og manglende overskud til at håndtere de udfordringer som følger med, og for nogle kan det betyde, at de ikke ønsker at modtage eller fortsætte den behandling, som anbefales.

Dette kursus har til formål at klæde deltagerne på ift. viden om de mest almindelige sygdomme/tilstande og hvordan behandlingen kan påvirke seksualiteten. Der vil være fokus på konkrete interventioner, som kan have betydning i denne sammenhæng. Kurset henvender sig til alle, der i deres psykologfaglige virke møder mennesker med somatiske sygdom, lidelse og/eller mén heraf.

Kursusholder er Rikke Pristed, cand.psych, og sexolog. Rikke er lektor på Adgar Universitet (Norge) og har undervist på både psykologiuddannelsen (Århus, København, Ålborg), sygeplejerskeuddannelsen og medicin (Århus). Rikke arbejder som privatpraktiserende psykolog.

Kurset afholdes d. 7. september 2022 på Hotel Nyborg Strand. I tidsrummet 9-16.

Kurset er arrangeret af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab og afholdes i samarbejde med Netværk for Psykologer i Palliation og Onkologi. Kurset henvender sig ikke til andre faggrupper end psykologer.

Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen i sundhedspsykologi under generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske felt, 11.4.4.2.1., 6 timer. Kurset er for de øvrige specialistuddannelser forhåndsgodkendt på det tværgående modul, 3.99., voksenretning, 6 timer.

Pris inkl. fuld forplejning:

1400 kr. for medlemmer af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab og Netværk for Palliation og Onkologi

1895 kr. for ikke-medlemmer.

Max. deltagerantal er 25. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet og er endelig givet, når betalingen af kursusgebyr er DSS i hænde. Betalingsfrist 7. august 2022.

Tilmelding foregår pr. mail til sundhedspsykologi@dp-decentral.dk. Oplys her fulde navn, hvorvidt der er medlemskab af DSS, medlemsnummer hos DP samt betalingsinformation (hhv. privat overførsel eller via arbejdspladsen). Det er muligt at betale via EAN. Skriv da arbejdsstedets navn og adresse samt deres EAN-nummer. Øvrig betaling sker på DSS’ konto i Lån og Spar bank med flg. oplysninger: 0400   4012576779. Mærk indbetalingen: “kursusapril2022”.

Der gives nedsat pris for medlemmerne af de to selskaber. Hvis du ikke allerede er meldt ind kan du udfylde formularen for medlemskab af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab via Meld dig ind | Dansk Sundhedspsykologisk Selskab (dp.dk)

Efterfølgende vil der blive opkrævet kontingentbetaling. Medlemskab koster 300 kr. om året (indeværende år dvs. 2022).


Gratis kursus i erklæringsskrivning

  • for medlemmer af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab

Tag med på kursus i erklæringsskrivning og bliv bedre i stand til at lave udtalelser om symptomatologi, behandlingsindsats og mén. På kurset lægges der særligt vægt på forskellige typer af erklæringer, deres formål og udformningen af erklæringer. Desuden fokuseres der også på sproglige finurligheder, etiske dilemmaer og typiske faldgruber i forbindelse med erklæringsarbejde.

Der vil være tale om erklæringer i forhold til socialt psykologisk samarbejde, psykotraumatologi og mere sundhedspsykologisk orienterede problemstillinger.

Underviser på kurset er Louise Svendsen, cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykotraumatologi samt klinisk børnepsykologi.

Kurset afholdes d. 1. juni 2022 kl 9 – 16 på Nyborg Strand

Pris for kursusdagen inkl. fuld forplejning:

GRATIS for medlemmer af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab

1500 kr. for ikke-medlemmer.

Ønsker du at komme gratis med på kurset, kan du melde dig ind i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab ved at udfylde formularen på https://www.dp.dk/decentrale-enheder/dansk-sundhedspsykologisk-selskab/

Efter indmeldelse i selskabet og betaling af kontingent er adgangen til kurset gratis ved tilmelding. Ordinært medlemskab koster 300 kr. for et år.

Tilmelding foregår pr. mail til sundhedspsykologi@dp-decentral.dk. Oplys her fulde navn, hvorvidt der er medlemskab af DSS, medlemsnummer hos DP samt betalingsinformation (hhv. privat overførsel eller via arbejdspladsen). Det er muligt at betale via EAN. Skriv da arbejdsstedets navn og adresse samt deres EAN-nummer og evt. kontaktperson. Øvrig betaling sker på DSS’ konto i Lån og Spar bank med flg. oplysninger: 0400   4012576779. Mærk indbetalingen: “kursusjuni2022”.

Max. deltagerantal er 25. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet og er endelig givet, når betalingen af kursusgebyr er DSS i hænde. Betalingsfrist 1. maj 2022.


Psykologen i det tværfaglige arbejde – tværfaglighed og tvær faglighed

Psykologer arbejder ofte direkte eller indirekte sammen med kollegaer fra andre faggrupper, og ofte er de ikke den dominerende faggruppe. Dette gælder bl.a. psykologer i sundhedssektorer, på børneområdet, psykologer med personaleledelse mv.

Men der er tværfaglighed og der er tvær faglighed. Det er fantastisk når det fungerer men tilsvarende frustrerende, når det ikke er tilfældet.

På dette kursus vil du få indsigt i, hvad tværfaglighed overhovedet er, samt hvordan man kan se tværfaglighed ud fra forskellige vinkler. Emnet vil blive præsenteret med perspektiver på samarbejde, konflikt, faglig identitet, teams og ledelse. Præsentationen af temaerne vil være baseret i forskning på området. Der vil være forskellige øvelser, der har til formål at knytte indsigter til kursisternes egne praksiserfaringer. Derudover vil der være diskussioner og refleksioner.

Samlet vil kursisten via kurset blive klogere på, hvad tværfaglighed er, og hvordan vedkommendes egen arbejdssituation ser ud i den optik. Formålet med kurset er derfor også, at kursisten bedre kan forstå og navigere i egen organisatoriske, tværfaglige virkelighed. Kurset henvender sig til alle, der arbejder tværfagligt uanset organisering/sektor.

Kursusholder er Thomas F. Jønsson, cand.psych, ph.d. og lektor i arbejds- og organisationspsykologi på Psykologisk Institut, Århus Universitet. Thomas har forsket og undervist i ovenstående temaer og arbejder bl.a. aktuelt med ’Ansvarets psykologi på arbejdspladser’.

Kurset afholdes d. 28-29. april 2022 på Nyborg Strand.

Torsdag d. 28. april i tidsrummet 10-17, fredag d. 29. april i tidsrummet 9-16.

Kurset er arrangeret af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, DSS. Kurset er af DP forhåndsgodkendt med 12 timer på det tværgående modul 3.99. gældende for alle specialistuddannelserne.

Pris for begge dage inkl. fuld forplejning:

2700 kr. for medlemmer af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab og 3100 kr. for ikke-medlemmer.

Max. deltagerantal er 30. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet og er endelig givet, når betalingen af kursusgebyr er DSS i hænde. Betalingsfrist 28. marts 2022.

Tilmelding foregår pr. mail til sundhedspsykologi@dp-decentral.dk. Oplys her fulde navn, hvorvidt der er medlemskab af DSS, medlemsnummer hos DP samt betalingsinformation (hhv. privat overførsel eller via arbejdspladsen). Det er muligt at betale via EAN. Skriv da arbejdsstedets navn og adresse samt deres EAN-nummer. Øvrig betaling sker på DSS’ konto i Lån og Spar bank med flg. oplysninger: 0400   4012576779. Mærk indbetalingen: “kursusapril2022”.

For medlemskab af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab udfyld formularen på https://www.dp.dk/decentrale-enheder/dansk-sundhedspsykologisk-selskab/

Ordinært medlemskab koster 300 kr. for et år.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.