Arrangementer


Dansk
Sundhedspsykologisk
Selskab

Kommende arrangementer


Psykologen i det tværfaglige arbejde – tværfaglighed og tvær faglighed

Psykologer arbejder ofte direkte eller indirekte sammen med kollegaer fra andre faggrupper, og ofte er de ikke den dominerende faggruppe. Dette gælder bl.a. psykologer i sundhedssektorer, på børneområdet, psykologer med personaleledelse mv.

Men der er tværfaglighed og der er tvær faglighed. Det er fantastisk når det fungerer men tilsvarende frustrerende, når det ikke er tilfældet.

På dette kursus vil du få indsigt i, hvad tværfaglighed overhovedet er, samt hvordan man kan se tværfaglighed ud fra forskellige vinkler. Emnet vil blive præsenteret med perspektiver på samarbejde, konflikt, faglig identitet, teams og ledelse. Præsentationen af temaerne vil være baseret i forskning på området. Der vil være forskellige øvelser, der har til formål at knytte indsigter til kursisternes egne praksiserfaringer. Derudover vil der være diskussioner og refleksioner.

Samlet vil kursisten via kurset blive klogere på, hvad tværfaglighed er, og hvordan vedkommendes egen arbejdssituation ser ud i den optik. Formålet med kurset er derfor også, at kursisten bedre kan forstå og navigere i egen organisatoriske, tværfaglige virkelighed. Kurset henvender sig til alle, der arbejder tværfagligt uanset organisering/sektor.

Kursusholder er Thomas F. Jønsson, cand.psych, ph.d. og lektor i arbejds- og organisationspsykologi på Psykologisk Institut, Århus Universitet. Thomas har forsket og undervist i ovenstående temaer og arbejder bl.a. aktuelt med ’Ansvarets psykologi på arbejdspladser’.

Kurset afholdes d. 28-29. april 2022 på Nyborg Strand.

Torsdag d. 28. april i tidsrummet 10-17, fredag d. 29. april i tidsrummet 9-16.

Kurset er arrangeret af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, DSS. Kurset er af DP forhåndsgodkendt med 12 timer på det tværgående modul 3.99. gældende for alle specialistuddannelserne.

Pris for begge dage inkl. fuld forplejning:

2700 kr. for medlemmer af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab og 3100 kr. for ikke-medlemmer.

Max. deltagerantal er 30. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet og er endelig givet, når betalingen af kursusgebyr er DSS i hænde. Betalingsfrist 28. marts 2022.

Tilmelding foregår pr. mail til sundhedspsykologi@dp-decentral.dk. Oplys her fulde navn, hvorvidt der er medlemskab af DSS, medlemsnummer hos DP samt betalingsinformation (hhv. privat overførsel eller via arbejdspladsen). Det er muligt at betale via EAN. Skriv da arbejdsstedets navn og adresse samt deres EAN-nummer. Øvrig betaling sker på DSS’ konto i Lån og Spar bank med flg. oplysninger: 0400   4012576779. Mærk indbetalingen: “kursusapril2022”.

For medlemskab af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab udfyld formularen på https://www.dp.dk/decentrale-enheder/dansk-sundhedspsykologisk-selskab/

Ordinært medlemskab koster 300 kr. for et år.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.