Arrangementer


Dansk
Sundhedspsykologisk
Selskab

Kommende arrangementer

 

Health Psychology and its application to COVID 19 

Professor Jane Ogden, PhD, University of Surrey

WEBINAR

The aim of the course is to apply modern perspectives of health psychology to the challenges of Covid 19.

The course will focus on:

  • Symptom perception
  • Risk perception
  • Help seeking
  • Recovery and rehabilitation
  • Mental health and physical health
  • Behavior change
  • Critical thinking

 

The course will empower the participants with topics and methods to address issues relating to Covid 19. Special emphasis will be on the clinical relevance of each topic.

 

KURSET FOREGÅR PÅ ENGELSK.

Kurset henvender sig til alle med sundhedspsykologisk interesse eller som arbejder med klienter med sundhedspsykologiske problemstillinger. Derudover henvender kurset sig til alle med særlig interesse for psykologiske aspekter ved COVID-19.

Kurset vil give et overblik over den international status over den nuværende internationale sundhedspsykologi generelt og mere specifik relateret til COVID-19,

Jane Ogden har i 20 år været kendt som en af sundhedspsykologiens mest fremtrædende skikkelser. Hun har en stor videnskabelig publikation omkring især spisningens psykologi og vægtkontrol, og hun står for en altid opdateret sundhedspsykologisk grundbog.

 

Tid: 25 og 26. januar 2021 kl. 10 – 17

Sted: WEBINAR

 

Kurset er arrangeret af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab.

Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen i sundhedspsykologi under generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område, 11.4.4.2.1., 12 timer.

Kurset er også godkendt til specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykotraumatologi, psykoterapi, psykopatologi, pædagogisk psykologi under det tværgående modul, 3.99., 12 timer.

Da området bevæger sig hurtigt, vil anbefalet litteratur blive diskuteret på mødet

 

Praktiske oplysninger

DSS følger DPs regler vedr. kurser i forbindelse med COVID-19 pandemien. Det er 22.10.20 besluttet, at kurset gennemføres som webinar, og kursusgebyret er blevet nedsat.

 

Pris webinar: Kandidatmedlemmer 2600 incl. moms. Medlemmer af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab 2300 kr. incl. moms.

 

Max deltagerantal: 30

Tilmeldingsfrist: 15. januar 2021. Fristen er blevet forlænget, da der er tale om webinar.

 

Tilmeldingsprocedure:
Send en mail til: sundhedspsykologi@dp-decentral.dk hvor der står tilmelding COVID 19 kursus, dit navn og medlemsnummer i psykologforeningen.

Hvis dit arbejdssted ønsker betaling via EAN, så skriv arbejdsstedets navn og adresse samt deres EAN nummer, så sender vi mod et gebyr på 50 kr en elektronisk regning.
Øvrig betaling sker på selskabets konto i Lån og Spar bank: 0400 4012576779 Mærk indbetalingen: “COVID-19”.

 


 

(AFLYST) Fredag 10. januar 2020 og fredag 28. februar 2020:
Dansk Sundhedspsykologisk Selskab DSS afholder:
Introduktion til smertepsykologi og psykologisk smertebehandling

Kurset er for psykologer, der arbejder med bredt voksenklientel og jævnligt støder på smerteproblematik. Kurset introducerer basal psykologisk smerteteori og giver overblik over forskellige smertepsykologiske behandlingselementer.

Undervisere på kurset er
Peter la Cour, specialist i sundhedspsykologi, PhD,
Nanna Johannesen, cand.psych.aut, PhD og
Hanne Würtzen, cand.psych.aut, PhD.

Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne med 12 timer.

Kurset afholdes som 2-dages kursus tilrettelagt med henblik på mulighed for at skabe egne praktiske erfaringer imellem de to dage.

Kurset afholdes således fredag d. 10. januar og fredag d. 28.februar 2020, begge dage kl. 10-17 på Rigshospitalets Smertecenter, Ole Maaløes Vej 26 2. TH, opgang 76, København, lokale 2.21.

Pris for begge dage (inkl. kaffe/te, vand, ’lunchbox’ samt eftermiddagsservering): kr. 3000 + gebyr; medlemmer af Dansk Smerteforum kr. 2850 + gebyr.

Tilmelding sker elektronisk:
www.billetto.dk (https://billetto.dk/e/introduktion-til-smertepsykologi-og-psykologisk-smertebehandling-billetter-383235/) (efter princippet først-til-mølle og senest 20. december 2019).
Max deltagerantal 30.

 


 

Afholdte arrangementer

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: Torsdag d. 26. september 2019 kl. 17:00
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Ved den ekstraordinære generalforsamling vil vi stemme om vedtægtændringer for selskabet.
De nuværende vedtægter kan ses på selskabets hjemmeside.
Forslag til nye vedtægter kan ses her.

Der vil endvidere være valg til styrelsen. Interesserede kan stille op fra gulvet eller melde deres kandidatur inden generalforsamlingen til louise.berg.puggaard@regionh.dk

Styrelsen vil herefter konstituere sig.

Punkter til dagsordenen kan sendes til ovenstående e-mailadresse frem til 2 uger før generalforsamlingen.

Styrelsen tager også gerne imod forslag til kurser, fyraftensmøder og andre arrangementer. Disse kan også sendes til ovenstående e-mailadresse.

Med venlig hilsen
Styrelsen, Dansk Sundhedspsykologisk Selskab


29-30 april 2019:
Dansk Sundhedspsykologisk Selskab arrangerer i samarbejde med Gerontopsykologisk Selskab kurset:
Psykologisk indsats til alvorligt syge og døende samt deres pårørende
NB! KURSET ER OVERTEGNET, DER ER IKKE FLERE PLADSER!

Alvorligt syge og døende mennesker opsøger også psykolog. Faktisk fylder de procentmæssigt en del i sundhedssystemet og i sygesikringsordningen. Derfor vil de fleste psykologer komme i berøring med denne patientgruppe. Dette kursus handler om psykologisk indsats til alvorligt syge og døende samt deres pårørende og giver viden om symptomer og reaktioner og øger mulighederne for behandling og lindring.

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Tilmeldingsfrist: 25. marts 2019.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Dansk Sundhedspsykologisk Selskab afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 21. marts 2019 kl. 17:00.

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Styrelsen arbejder på at arrangere et årsmøde forud for generalforsamlingen fra kl. 10:00-17:00, men detaljerne er ikke på plads endnu. Der vil ske annoncering her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Styrelsen, Dansk Sundhedspsykologisk Selskab


Torsdag-fredag den 10.-11. januar 2019 afholder Dansk Sundhedspsykologisk Selskab kurset:
Preventing the development of cronic pain in health – a workshop with Professor Steven J. Linton

Læs hele opslaget og til meld dig her.


9. oktober 2018 kl. 10-17 i Aarhus:
Dansk Sundhedspsykologisk Selskab afholder kursus:
Erklæringsudformning og formidling ved psykolog Louise Svendsen

Se hele opslaget og tilmeld dig her.

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab DSS afholder Ordinær generalforsamling og Temadag
Emnet for temadagen er: Hvornår er det sygt at være bange for at være syg? En indføring i helbredsangst v/Louise Lykke Kronstrand

Tid: onsdag 7. februar 2018
Temadag kl. 10-17.
Generalforsamling kl. 17-…
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø.
Generalforsamlingen har dagsorden iht. vedtægterne.
Se opslaget og tilmeld dig her


Dansk Sundhedspsykologisk Selskab afholder 2-dages kursus: 
Klinisk Sexologi – med speciel fokus på seksualitet efter overgreb
Mandag d. 27. og tirsdag d. 28. november 2017
V/Rikke Pristed, autoriseret psykolog, og specialist i sexologisk rådgivning (NACS) med en efteruddannelse i klinisk sexologi fra Universitetet i Agder (Norge)
Læs mere om kurset og tilmeld dig her.


Dansk Sundhedspsykologisk Selskab indkalder hermed til ordinær generalforsamling/Årsmøde
Onsdag den 1. marts 2017 kl. 10-17. Generalforsamlingen starter kl. 17.15.
Fagligt oplæg/kursus: ”Somatiske lidelser og seksualitet” ved Rikke Pristed, aut. psykolog og specialist i sexologisk rådgivning (NACS).
Læs meget mere om dagen og tilmeld dig her


26-27 januar 2017 – 2-dages kursus i København: Treating sleeping problems – A psychological approach v/professor Steven Linton
Læs meget mere om dagen og tilmeld dig her

24. november 2016 kl. 17-20 – Fyraftensmøde: Placeboeffekter – i medicin og psykoterapi v/Ina Skytte
Læs mere og tilmeld dig her


28.-29. januar 2016 – 2-dages workshop: Patienter har også en seksualitet – et kursus i klinisk sexologi m/Ashild Skogerbø (pdf)
Kurset er godkendt med 12 timer på det tværgående modul. I Sundhedspsykologisk specialistuddannelse vil det tillige kunne tælle under specialistmodulet.


29. februar 2016 – Årsmøde med efterfølgende generalforsamling (pdf)
Emnet for årsmødet er “Den besværlige barnløshed” v/Rikke Pristed og Yoon Frederiksen

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.