Vedr. Registrering af Supervisorer med speciale i Sundhedspsykologi

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab (DSS) har taget initiativ til en frivillig registrering af hhv. specialister i sundhedspsykologi med en godkendt supervisoruddannelse og specialister i sundhedspsykologi, der yder sundhedspsykologisk supervision (supervisoruddannelsen i tillæg er ikke opnået).

Formålet med listerne er at facilitere kontakt imellem psykologer med henblik på supervision inden for det sundhedspsykologiske speciale og herigennem at fremme både det sundhedspsykologiske arbejdsfelt og specialistuddannelsen i sundhedspsykologi.

Der gøres opmærksom på, at godkendelsen af supervision/supervisorer i forbindelsen med ansøgningen og opnåelsen af specialistgraden i sundhedspsykologi ikke tilfalder DSS, men udelukkende behandles og afgøres af Fagnævnet. Af DP’s vedtægter omhandlende Fagnævnet hedder det sig (§12, stk 5): ”Fagnævnet godkender relevansen af arbejdets indhold, supervisorer og egen-terapeuter. Endvidere godkender fagnævnene undervisere, kurser og uddannelsessteder”. Spørgsmål vedr. godkendelse ifbm. specialistuddannelsen bedes rettet til Fagnævnet, da styrelsen i DSS ikke er i stand til svar herpå.

Grundet reglerne omhandlende persondata og registrering er det ikke muligt for DSS at rekvirere en udtømmelse liste af supervisorer i sundhedspsykologi. Nedenstående er derfor frivillige lister, som hver specialist i sundhedspsykologi selv har bidraget til.

DSS er kontinuerligt interesseret i at udbygge listerne og du er derfor meget velkommen til at kontakte os, såfremt du rettelig ønsker dig oplistet. Send da gerne flg.:

  • Navn
  • Link til din hjemmeside (hvor relevante oplysninger om bl.a. kontaktmuligheder, adresse, specialviden mv. fremgår)

Oplysningerne kan sendes pr. e-mail til sundhedspsykologi@dp-decentral.dk

 Med venlig hilsen
DSS


Dansk Sundhedspsykologisk Selskab uden navn
Dansk
Sundhedspsykologisk
Selskab

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Specialist i sundhedspsykologi med godkendt supervisoruddannelse

Supervisor Kontaktoplysninger
Anette Spang www.psykolog-spang.dk
Berit Steen Alleen 11 A, Skanderborg
berit@steen.net
Tlf.: 31363419
Eva Ethelberg www.evaethelberg.dk
Flemming Rasmussen www.psykologflemmingrasmussen.dk
Ida Waage Nielsen www.psykologerne-vejle.dk
Jeanne Fløe Drechseslgade 12, 7. th, København S
jeanne.floee@gmail.com
Niels Peter Agger www.nielspeteragger.dk
Tlf.: 26191833

Specialist i sundhedspsykologi, der tilbyder supervision (supervisor-uddannelsen iflg. DP er ikke opfyldt)

Supervisor Kontaktoplysninger
Camilla Rasmussen http://linkedin.com/in/camilla-rasmussen-93256a109
psykolog@camillarasmussen.dk
Camilla Schrøder www.camillaschrøder.dk
Christina Gundgaard Pedersen www.linkedin.com/in/christina-gundgaard-pedersen/
Sidsel Bekke-Hansen www.linkedin.com/in/sidsel-bekke-hansen-009b831/
Tacha Reinhold Hviid www.sundhedspsykolog.dk
Ingrid Lund www.ingridlund.dk
Thomas Elsborg www.stressklinikken.nu
Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.