Liste over supervisorer i Sundhedspsykologi

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab uden navn
Dansk
Sundhedspsykologisk
Selskab

Vedr. Registrering af Supervisorer med speciale i Sundhedspsykologi

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab (DSS) modtager jævnligt henvendelser fra psykologer som søger en supervisor indenfor det sundhedspsykologiske område med henblik på at opnå specialistuddannelse eller modtage supervision af specifikke sundhedspsykologiske problemstillinger. Som Selskab vil vi gerne kunne formidle denne kontakt og har derfor behov for at have et overblik over hvilke supervisorer, der er interesseret i at være på en supervisor liste. Men vi ved ikke hvem I er, og Dansk Psykologforening må ikke oplyse os om hvilke psykologer, det kunne dreje sig om grundet interne regler og Registertilsynet.

DSS har derfor taget initiativ til at foretage en landsdækkende registrering af supervisorer med speciale i Sundhedspsykologi. Formålet er at forenkle medlemmernes og andre psykologers og terapeuters søgen efter supervisorer ved at lægge registreringen ud på selskabets hjemmeside til fri afbenyttelse for interesserede.

Er du supervisor i Sundhedspsykologi (eller i gang med uddannelsen hertil) og ønsker at blive registreret på DSS hjemmeside, skal du oplyse os om det af nedenstående, som du finder relevant for kommende supervisander:

  • Navn
  • Kontaktmuligheder (telefon, mail, postadresse, andet)
  • Adresse, hvor supervisionen vil foregå
  • Uddannelsesår, overblik over ansættelsessteder og arbejdsområder
  • Særlige interesser inden for sundhedspsykologien
  • Andet, som måtte have interesse (fx artikler, bøger, andet du har medvirket til, andre interesser, som du finder relevante for kommende supervisanter, eller andet af relevans)

Oplysningerne kan sendes pr. e-mail til dss@sundhedspsykologi.org

Med venlig hilsen
DSS

 


 

Oversigt over specialister i Sundhedspsykologi med supervisoruddannelse

Listen er ikke udtømmende, men udtryk for, hvem der har udtrykt interesse.

Niels Peter Agger
Elsa Bencke
Hanne Ryborg Dreier
Thomas Elsborg
Eva Ethelberg
Bo Fischer-Nielsen
Søren Frølich
Karsten Borg Hansen
Anne Viskinge Jensen
Jonna Lund Jørgensen
Ingrid Lund
Inge Merete Manuel
John Marquardt
Ida Waage Nielsen
Flemming Rasmussen
Lone Sjølander
Berit Steen
Lil Wittrup


 

Niels Peter Agger
Yrsavej 3 st., 2000 Frederiksberg
telefon: 26 19 18 33
mobil: 26 19 18 33

Uddannelse/arbejdsområder
Kandidatår: 1978
Autorisation 1990 Alternative rådgivning – Immervad – politisk terapi.
Specialistgodkendelse i sundhedspsykologi og psykoterapi 1993.
Supervisorgodkendt inden for de samme områder 1993.
Ansættelser: Psykiatrisk Hospital – Risskov 1977-79. Studenterrådgivninger i Århus 1980-87. Kræftens Bekæmpelse – Rådgivningscenter, Århus 1987-2001. Medstifter af Sundhedspsykologisk Selskab. Dansk Psykolog Forenings Sundhedspsykologisk Udvalg samt Social politisk udvalg. Aktiv Censor. Grønlands Hjemmestyre – kriseberedskab på øen – 2007-09. Herstedvester – fængselspsykolog – 2 mdr. Wattar gruppen 2009-12. Selvstændig konsulent.

Interesser
Terapi som politisk praksis. Frigørende psykiatri. Seksualitet. Manderådgivning. Sociale netværk. Kræftpsykologi: mænd og kræft, kræft og seksualitet, børn/død/sorg, pårørende/efterladte, hjernetumorer, frivillige m.v.
Dødspsykologi – hospicebevægelse/palliation/aktiv dødshjælp. Vedvarende medlem af bestyrelsen i Foreningen for Palliativ Indsats. Opstart af Hospiceforum Danmark. Vedvarende medlem i redaktionen af det nordiske palliative tidsskrift Omsorg.

Andet
Har skrevet selvstændige bøger om politisk terapi og seksualitet. Bidraget til mange redigeringer om sundhedspsykologi. Skrevet utallige artikler om områderne – kronikker – læserbreve – og mange anmeldelser. Suppleant i Regionsstyrelsen Hovedstaden for Enhedslisten.


 

Elsa Bencke
Adresse: Nordkrog 9, 1., 2900 Hellerup samt Stavreby Strandvej 24 A, 4720 Præstø
Mail: elsabencke@hotmail.com
Mobil: 20 87 74 04

Supervision kan foregå enten i Hellerup eller Stavreby nær Præstø.

Uddannelse og arbejdserfaringer
Uddannet fra Kbh. Universitet 1984. Sundhedspsykologisk specialist og supervisor.
Terapeutisk efteruddannet indenfor det eksistentielt-humanistiske område.
Har arbejdet på somatiske afdelinger på hhv. Rigshospitalet, Næstved Hospital og Roskilde inden for de kliniske specialer: Gynækologi, neurologi, kirurgi, medicin, reumatologi, hæmatologi, onkologi og de sidste år inden for det non-maligne smerteområde.

Særlige interesser inden for de sundhedspsykologiske områder
At anvende synsvinklen at enhver somatisk sygdom har psykologiske konsekvenser, der imidlertid ikke fremstår ens hos alle, men dog rummer ganske mange sammenlignelige elementer. Det er en stor fordel for den somatiske patient, at psykologen er bekendt med disse sygdomsspecifikke belastninger. Dette betyder ikke, at der ikke også er et væsentligt arbejdsområde, der handler om omsorgen for psykisk sårbare, der har pådraget sig somatisk sygdom. Disse patienter kræver særlig psykiatrisk indsigt og rummelighed og udgør en udfordring for det øvrige somatiske personale.
De sidste mange år har jeg haft et væsentligt focus på de kognitive vanskeligheder, der opstår hos mennesker under stor stress-belastning, og som derfor også er hyppigt forekommende hos patienter med symptomer, der er vedvarende og belastende. De kognitive vanskeligheder bliver ofte fejltolket, hvorfor det er væsentligt at kende til deres fænomenologi.
Behandlingsmæssigt er mit mål, at patienter opnår viden og lærer hensigtsmæssige måder at tackle sygdom på, herunder via stressreducerende midler.

Supervisionen
Et væsentligt focus er psykologens emotionelle belastning i arbejdet med alvorligt og kronisk syge mennesker, og dertil den belastning, som arbejdet i en organisation inden for sundhedsvæsenet ofte vil resultere i for psykologen. Det er væsentligt at undgå emotionel udmattelse og udbrændthed.


 

Hanne Ryborg Dreier
Egeskovvej 47, 2665 Vallensbæk Strand
mobil: 26 22 56 86

Uddannelse og arbejdsområder:
Kandidat fra 1998, specialistudd. i sundhedspsykologi 2010.
Har siden 2001 arbejdet på Rigshospitalet inden for kræftområdet primært ansat til at uddanne og supervisere sygeplejersker og læger.
Har endvidere arbejdet som telefonrådgiver på Kræftlinien, Kræftens Bekæmpelse siden 1998.

Interesser:
At udvikle supervision og kursustilbud der kan fungere på en travl hospitalsafdeling – særligt rettet mod sundhedspersonale, der arbejder med kræftpatienter eller andre kritisk syge.
Kommunikationstræningskurser for læger/sygeplejersker i forhold den svære samtale.

Andet:
Deltager i udviklingsprojektet ‘Relationelle kompetancer’ – en tværfagligt projekt støttet af Kræftens Bekæmpelse bestående af en gruppe psykologer og præster på Rigshospitalet som arbejder med at udvikle og evaluere supervisions- og kursusinterventionsformer rettet mod sundhedspersonale.


 

Eva Ethelberg
Sortedam Dossering 89, 1. tv., 2100 København Ø
telefon: 35 38 40 15
mobil: 61 69 40 15

Uddannelse og arbejdsområder:
Mag.art. i psykologi 1982.
1993: autorisation
1995: Specialist og supervisor i sundhedspsykologi og psykoterapi.
1983-87: Psykolog ved revalideringsinstitutioner – primært Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet.
Fra 1987 ansat som leder af Kræftens Bekæmpelses Rådgivning i København og Frederiksberg, hvor jeg stadig er ansat.
Uddannet underviser i kommunikation (med patienter) i sundhedsvæsenet.

Interesser:
Psykiske reaktioner og psykologiske interventionsmetoder ved alvorlig sygdom hos patient, pårørende og efterladte (enkeltpersoner, par, familier, grupper). Eksistentielle problemer, parproblemer.
Supervision, undervisning og kurser for psykologer og andre sundhedsprofessionelle.
Efteruddannelse inden for bl.a. tegneterapi, eksistentiel psykoterapi.

Andet:
1991: Ethelberg, Eva & Dina Wildt. Tegneterapi med kræftpatienter. I: Psykologisk behandling ved somatisk sygdom. Komiteen for Sundhedsoplysning og Dansk Psykolog Forening, 1991.
1991: Ethelberg, Eva & Michael Linde. Sorggruppeterapi for kræftpatienter og efterladte. I: Psykologisk behandling ved somatisk sygdom. Komiteen for Sundhedsoplysning og Dansk Psykolog Forening, 1991.
1992: Ethelberg, Eva & Michael Linde. Rapport om Roskilde-projektet 1989-91. Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningscentret i København, 1992. (Et sundhedspsykologisk projekt, der bl.a. indebar træning af sundhedspersonale i sorggruppebehandling.)
1993: Ethelberg, Eva & Dina Wildt. Tegneterapi med kreftpatienter. I: Kreftsykepleie, 1993, 9, no.3, 11-15.
1999: Ethelberg, Eva & Fog, Jette. Den lægende samtale.. Psyke & Logos. 1999;19:181-213.
2001: Ethelberg, Eva, Bonde Jensen, Anders & Kjærgaard, Johan. Kommunikation mellem patient og personale. I: Kvalitetsudvikling i sundheds-væsenet. Munksgaard: 2001, 14:205-215.
2004: Ethelberg, Eva. Psykiske reaktioner på sygdom. I: Klinisk Sundhedspsykologi. Munksgaard: 2004, 15:115-120.
2004: Ethelberg, Eva. Samtaleformer og -færdigheder. I: Klinisk Sundhedspsykologi. Munksgaard: 2004, 19:147-153.
2004: Ethelberg, Eva, Vinkel, Anne & Nielsen, Thomas. Cancer. I: Klinisk Sundhedspsykologi.


 

Bo Fischer-Nielsen
Klinikadresse: Præstehusene 89, 2620 Albertslund
telefon: 40 93 66 93
e-mail: fischer-nielsen@hotmail.com

Uddannelse og arbejdsområder
Jeg vil gerne tilbyde supervision inden for sundhedspsykologi. Jeg er kandidat fra 1978, og er specialist og supervisor i sundhedspsykologi og psykoterapi fra 1995. Jeg har arbejdet over 10 år i Kræftens Bekæmpelse og var med til at starte rådgivningscentrene i 1978. Desuden har jeg arbejdet i 4 år i psykiatrien, 4 år i Røde Kors og 12 år i Studenterrådgivningen.
Arbejder nu som privat praktiserende psykolog.

Interesser:
Kan tilbyde supervision inden for det sundhedspsykologiske område med særligt erfaring inden for krise/sorg og alvorlig somatisk sygdom.


 

Søren Frølich
telefon: 44 88 39 32
e-mail: soren@telum.dk
www.telum.dk

Uddannelse og arbejdsområder:
Cand.psych. 1972, sundhedspsykologisk specialist og supervisor.
Institut for klinisk psykologi 1974-76, Revaklinikken 1976-1986, Smerteklinikken BBH 1986-91, Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital fra 1991.


 

Karsten Borg Hansen
Aggersvoldvej 10 1.th., 2700 Brønshøj
telefon: 38 28 52 41
e-mail: kbh@eksistentiel-terapi.dk
www.eksistentiel-terapi.dk

Uddannelse og arbejdsområder:
Jeg er uddannet i 1979 og har haft følgende job af sundhedspsykologisk relevans: Kræftens Bekæmpelse (1980-85), Landsforeningen af polio, Trafik- og ulykkesramte (1989-95). Privatpraktiserende med sygesikringsaftale (1997-2007).
Derudover har jeg holdt kurser både for brugere og for sundhedspersonale i terapeutisk kommunikation, krise og psykologisk smertebehandling, ligesom jeg har superviseret i både sundhedspsykologiske og ikke-sundhedpsykologiske emner. Jeg er også supervisor i psykoterapi og underviser i eksistentiel terapi. I dag har jeg en lille privat praksis af klienter og supervisander, foruden at jeg er supervisor for personalet på et hospice.

Interesser:
Min særlige interesse inden for det sundhedspsykologiske område ligger omkring livets kritiske faser, alvorlig sygdom, død og tab, samt de former for kronisk sygdom og handicap, som bringer en på kant med “det normale liv” og de forventninger, der ligger i det. Derudover har jeg en interesse for de organisationer vi som psykologer arbejder indenfor.

Andet:
Igennem årene har jeg fået beskrevet de fleste af mine arbejdområder i artikler og bøger (se min hjemmeside for titlerne). Netop nu er jeg aktuel med : “Den ligeværdige dialog – psykoterapi på et eksistensfilosofisk grundlag”.


 

Anne Viskinge Jensen
telefon: 33 93 30 52

Uddannelse og arbejdsområder:
Cand.psych. 1974
Specialist og supervisor i Sundhedspsykologi og Psykoterapi.


 

Jonna Lund Jørgensen
Vendelbopladsen 8 1. sal, 9800 Hjørring
telefon: 98 90 05 05
e-mail: jonnalundj@gmail.com

Uddannelse og arbejdsområder:
Cand.psych. 1978. Autoriseret 1994, nr 35141-1724. Diplom for videreuddannelse i psykolterapi og sundhedspsykologi og supervisoruddannelse i begge 1995.
Arbejdserfaringer inden for det sundhedspsykologiske felt er:
7 års fuldtidsbeskæftigelse på medicinsk børneafdeling i Hjørring.
12 år som privatpraktiserende psykolog med overenskomst med Sygesikringen.
Jeg har arbejdet meget med supervision i 15 år. Mest psykologer, hvor nogle har haft ansættelse eller interesse i sundhedspsykologi, men jeg har ikke så vidt jeg ved nogle, der så er blevet specialister i sundhedspsykologi.
Jeg lavede i 2000 et kursus for DP i supervisionsteori og -metode, hvor de 8 deltagere havde 7 forskellige specialer. Lavede også nogle år kurser i Supervision og psykologfaglig vejledning for DP. Laver stadig meget supervision lokalt: dels af psykologgrupper, dels indv. supervision og ledersupervision.

Interesser:
Kropspsykologi – psyke/soma.
Håndtering af sygdom, både som individ, som par og som hel familie.


 

Inge Merete Manuel
Bjernevej 66, 5600 Faaborg
telefon: 62 61 92 24
mobil: 26 92 33 94

Uddannelse og arbejdsområder:
Cand.psych. i 1982
Specialist i Sundhedspsykologi og i supervision i sundhedspsykologi i midt. 90’erne. Tidligere arbejdet med kroniske smerter, de seneste 10 år med cancer og palliation.

Interesser:
Samtalen med patient og partner, samt børn som pårørende til cancerramte forælder. Interesse inden for narrativ terapi og eksistiel psykoterapi.


 

John Marquardt
Jordbærvangen 29, 2765 Smørum
telefon: 4465 2118
mobil: 2265 2402
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind,
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup

Uddannelse og arbejdsområder:
Cand.psych. januar 1979. autoriseret 1994, specialist og supervisor i sundhedspsykologi 1994.
1979 til 1995 Rigshospitalet rehabilitering af personer med rygmarvsskader og andre traumatiske somatiske skader fx hjerneskadede. Siden 1995 rehabilitering af personer med muskelsvind, ALS m.f. alle aldersgrupper samt støtte til pårørende og supervision af sundhedsfagligt personale

Interesser:
Eksistentiel terapi, psykiske reaktioner på somatiske sygdomme og handicaps. Arbejder med personer med kroniske eller livstruende somatiske sygdomme og deres pårørende. Supervision af andre faggrupper

Andet:
Har skrevet kapitler om rehabilitering og psykiske reaktioner på forskellige somatiske sygdomme og handicaps i fagbøger. Har været medlem af styrelsen i Sundhedspsykologisk Selskab.


 

Ida Waage Nielsen
Billensteinsvej 15, 7120 Vejle Øst
telefon: 75 71 26 70
www.psykologerne-vejle.dk

Uddannelse/arbejdsområder
Cand.psych. 1984 fra Århus Universitet.
Efter ansættelser i skolevæsenet, arbejdsmarkedsrevalideringen samt inden for krisepsykologien startede jeg som privat praktiserende i 1990.
Sideløbende hermed havde jeg deltidsansættelse ved smerteklinikken og høreklinikken på Vejle Sygehus, hvor jeg var primus motor i udviklingen af tilbuddet om psykologisk smertebehandling.
I 1993 fik jeg overenskomst med den offentlige sygesikring.
Jeg har siden 1998 været privat praktiserende på fuld tid.
I 1999 afsluttede jeg min specialistuddannelse i psykoterapi, i 2002 blev jeg specialist i sundhedspsykologi og i 2008 fik jeg supervisorgodkendelse.

Interesser
Psykologisk smertebehandling.
Psyke – soma – sundhed – stress.
“Livsduelighed”.
Kombination af kognitiv adffrdsterapi og hypnoterapi.


 

Flemming Rasmussen
Roskilde
telefon 26 64 11 10
www.psykologflemmingrasmussen.dk

Uddannelse og arbejdsområder
Uddannet cand.pæd.psych. i 2003. Inden da uddannet sygeplejerske i 12 år.
Specialist og supervisior i sundhedspsykologi.
Langvarig tilknytning til Dansk Sundhedspsykologisk Selskab.
Siden 2006 arbejdet med funktionelle lidelser, helbredsangst, medicinsk uforklarede smerter.
Derudover bred erfaring med behandling af ikke-psykotiske lidelser. Også set en del patienter i grænselandet til psykose.
Arbejder og tænker Kognitivt Adfærdsterapeutisk – og naturligvis hele tiden med den ydmyghed, som arbejde med hårdt belastede mennesker kræver.


 

Lone Sjølander
telefon: 9810 2460
e-mail: psykolog@lonesjoelander.dk

Uddannelse og arbejdsområder:
1986: Mag.art. i psykologi med speciale i sundhedspsykologi.
1996 specialist i sundhedspsykologi.
2008 supervisor i sundhedspsykologi.
Fra 2000 Privatpraktiserende psykolog. Foruden klinisk patientarbejde har jeg superviseret psykologer med henblik på autorisation samt psykologer med arbejde inden for social- og sundhedsvæsenet i behandling af sorg- og krisereaktioner, herunder angst og depression. Desuden har jeg superviseret special- og praktiserende læger i kommunikation med patienter (se nedenstående artikel) og superviseret sygeplejersker i omsorg og pleje af alvorligt syge og døende patienter.
1999-2000 Det palliative team, Aalborg Sygehus. Deltog i opstarten af et tværfagligt konsulentteam i palliativ pleje og behandling af alvorligt syge og døende i tilknytning til hospice og Aalborg Sygehus.
1988-1999 Psykolog ved onkologisk afdeling, Aalborg Sygehus. Var den første psykolog ved en kræftafdeling og med til at udvikle en model for en psykologfunktion her.
1987-1988 Underviser i psykologi ved Sygeplejeskolen i Herlev. Særlig interesse i udvikling af psykologfunktionen på somatisk sygehusafdeling. Supervision af psykologer og andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet.

Andet:
Medforfatter til Supervision i udvikling, af Ole Vang m.fl. i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 87/2009. S. 310-316.


 

Berit Steen
Alleen 11 A, 8660 Skanderborg
telefon: 87 89 90 02
mobil: 31 36 34 19
e-mail: berit@steen.net

Uddannelse:
1987: Cand.psych., Århus Universitet
2005: Specialist i sundhedspsykologi (voksne)
2007: Supervisor i sundhedspsykologi (voksne)
Efteruddannelser:
1997: 2-årig Krop- og gestaltterapeutisk uddannelse (Institut for Gestaltanalyse)
2001: 1- årig Kognitiv Uddannelse (Kognitiv Terapi Center, Århus)
2010: 2-årig lederuddannelse (DISPUK)

Ansættelser:
1988 – 1997:
• Århus Kommune (vikariat)
• Ebeltoft Kommune (vikariat)
• Voksenpsykologisk Kontor, Århus Amt
• Solbakken, Århus Amt
Siden 1997:
• Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune
Se hjemmeside: www.sociallaegeinstitutionen.dk
Siden 1988:
Privatpraksis (deltid)
• Konsulentopgaver i bl.a. Århus Amt og østjyske kommuner
• Psykologiske undersøgelser.
• Støttende/terapeutiske samtaler
• Supervision

Arbejdsområder/interesser:
• Sammenhæng mellem sundhed og sygdom; psyke og soma problematikker; mennesket og arbejdsmarkedet; menneskets psykiske konstitution og dets evne til at mestre livet og få sine kompetencer sat i spil.
•Psykologiske undersøgelser når kommunens sagsbehandler har brug for en udredning af borger mhp vurdering af funktionsevne og arbejdsevne. Fokus på kognitiv og personlighedsmæssig udredning; diagnostisk, vurdering af behandlingsbehov og -muligheder, forslag til handleplan og samarbejdsperspektiver m.m.
• Mangeårigt kendskab til mentalt helbred, sygefraværsproblematikker og tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder kendskab til kommunale systemer inden for beskæftigelsesområdet og rehabilitering.
• Tværfagligt samarbejde.
• Individuelle terapeutiske samtaler/psykoterapeutiske processer (eklektisk udgangspunkt).
• Supervision af andre faggrupper; supervision af psykologer.


 

Lil Wittrup
telefon: 2619 9191
e-mail: lilwittrup@webspeed.dk

Uddannelse og arbejdsområder:
Kandidat fra 1983. Specialistuddannet i sundhedspsykologi og supervision i 1999.
Har været ansat som psykolog på onkologiske afdelinger i 12 år, og derudover arbejdet som konsulent, underviser og supervisor i andre somatiske afdelinger.

Interesser:
Arbejder gerne med kronisk sygdom, handicap og livstruende sygdom specielt kræft, og med at forholde sig til både livet og døden.


 

Thomas Elsborg
Carl Danfeldts Alle 15, 2610 Rødovre
telefon: 2670 4006
e-mail: telsborg@gmail.com
Køge Universitetshospital

Supervisionen vil foregå inden for rammerne af www.stressklinikken.nu

Ansættelser:
Socialmedicinsk Enhed, Frederiksberg Hospital.
Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet.
Tværfaglig Smertecenter, Køge Universitetshospital.

Uddannelse:
Cand.mag et. Cand.pæd.psych., autoriseret psykolog 2009, Specialist i Sundhedspsykologi 2016. Samlet 13 års erfaring (pr. 2018) som psykolog inden for beskæftigelsesområdet og det sundhedspsykologiske felt.

Interesser:
Smerteforebyggelse, vurdering og behandling. Stress/traume afklaring og behandling, samt rehabilitering af funktionsevne og vurdering af arbejdsevne hos borgere, der vurderes indenfor beskæftigelsesområdet.

Supervisionserfaring:
Supervision af psykolog, læger, fysioterapeuter og socialrådgivere samt private udbydere inden for beskæftigelsesområdet.

Andet:
Artikel om Skole, Stress og Søhesten: http://stressklinikken.nu/wp-content/uploads/2012/10/skole-stress-og-soehesten7.pdf
Effektundersøgelse af stressforløb med sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelser: http://stressklinikken.nu/wp-content/uploads/2012/10/Undersoegelse.pdf


 

I gang med at erhverve sundhedspsykologisk supervisoruddannelse:

 

Ingrid Lund, privatpraktiserende psykolog
Egå Havvej 21, 8250 Egå,
Tlf. 40 28 83 72

Uddannelse:
Uddannet cand.psych. Århus Universitet 1986
Specialist i sundhedspsykologi 2009

Ansættelser:

1986 – 1998:
Vejlefjord Genoptræningscenter
Familiecenter for Hjerneskade, Århus
Voksenpsykiatrisk Afd., Viborg Sygehus
Pædiatrisk Afd., Viborg Sygehus
Handicapkonsulent, Viborg Amt
Psykologisk konsulent i Viborg og Nordjyllands Amter for Scleroseforeningen
Paraplegifunktionen (Nu: Vestdansk Center for Rygmarvsskade), Viborg Sygehus

1998 – nu:
Privatpraksis (1998 – 2008 i Viborg, 2008 – 2016 i Rønde Djursland og siden 2016 i Egå)
• Ydernummertilknytning til Sygesikringen
• Konsulent- og kursusopgaver, bl.a. for handicap- og sygdomsforeninger
• Private klienter (individuel- og parterapi)
• Supervision i rehabiliteringsinstitutioner, i socialpsykiatrien, i kommunale tværfaglige teams, behandlingsteams m.m.
• Individuel supervision af psykologer i fm. autorisation og specialisering

Interesser:
Livet med kronisk sygdom – hverdagen og de eksistentielle udfordringer
Veje til mestring af livet med sygdom – ressourcebevidsthed og bevidsthed om valg
Pårørende ved kronisk sygdom
Sammenhænge mellem krop og psyke – kropsdynamiske terapeutiske muligheder
Hypnoterapi

 

 

 


MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.