Fagligt netværk – stress og andre belastningssyndromer

Stress er som fænomen stadigt stigende, både i antallet af sygemeldte og i omfanget af omtale i medierne. Forskellige steder i landet er der psykologer, der gennemfører studier og anden forskning inden for området. Og som psykologer møder vi det i form af klienter, organisationer og grupper, uanset om vi er ”kliniske”, ”PPR-” eller ”organisations”-psykologer.

 

Nyt ”tværfagligt” netværk

Jeg er privatpraktiserende erhvervspsykolog med kunder/klienter, hvor håndtering af forskellige former for belastninger udgør en væsentlig del af forløbet. På baggrund af tidsskrifter, kurser og konferencer udvikler jeg mine egne ”genveje” og metoder.

Dem kunne jeg godt tænke mig at dele med andre! Og jeg kunne godt tænke mig at få indblik i, hvordan andre psykologer tænker om stress. Helst i en lidt uformel ramme, hvor der bliver mulighed for dels at udvikle metoder og viden, dels mulighed for at netværke – på tværs af den traditionelle opdeling i ”PPR”, ”kliniske” og ”arbejds”-psykologer.

Derfor vil jeg gerne tage initiativ til oprettelse af et fagligt netværk om stress og dermed beslægtede belastningssyndromer. Formålet med netværket ville kunne være følgende:

  • At udgøre et fagligt forum for refleksion og udvikling af metoder og værktøjer i forhold til stress og andre belastningssyndromer
  • At være bindeled mellem forskning og praksis
  • At organisere og afholde møder, kurser og supervision inden for emnet
  • At oprette et virtuelt forum for debat og udveksling af materialer
  • På sigt måske indsamle data til brug for forskningsprojekter – måske ville der endda være en ph.d.-studerende, der ville lægge timer til?
  • Referencegruppe for fx NFA (nationalt forskningscenter for arbejdsmiljø)

Lad os mødes og finde ud af, hvordan netværket skal se ud, og hvilke aktiviteter vi har en fælles interesse i at få stablet på benene – til gavn for os selv og for vores kunder/klienter.

 

Styrelsens medlemmer

Kontaktperson
Mette Bentzen
Tlf. 22 99 08 55

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.