Gerontopsykologisk Selskab

AKTUELT

Det er tid til at betale kontingent for medlemskab af selskabet.
Kontingent er:
Almindelige medlemmer: kr 200
Studerende, ledige og pensionister: kr 100

Kontingentet bedes indbetalt på selskabets konto:
Reg. nr. 0400, konto nr. 4012601927 i Lån & Spar Bank. Husk at anføre dit navn, hvis kontingentet betales fra firma.

Medlemmer, der er indmeldt i år (2019) og i forbindelse med indmeldelsen har betalt kontingent, kan se bort fra ovenstående.

Dit medlemskab er afgørende for selskabet!
Det er rigtigt vigtigt, at selskabet har så mange betalende medlemmer som muligt, da vi modtager tilskud fra DP pr.
medlem og da vi skal være en god flok for at kunne bevare status som selskab.

Læs endvidere mere om selskabets arrangementer og tilmeld dig her.

Styrelsens medlemmer 2019

 

Susanne Bollerup Overgaard (formand)
CON AMORE, Psykologisk Institut
Aarhus Universitet
&
Demensteam
Horsens Kommune
E-mail: mail@psykologsbo.dk
Tlf. 60 60 64 92

Iben Ljungmann (næstformand, konst. kasserer og web)
Autoriseret selvstændig psykolog og partner i Inpraxis (www.inpraxis.dk)
E-mail: iben.ljungmann@gmail.com
Tlf. 61 67 45 12

Maja O’Connor (sekretær)
Enhed for Sorgforskning
Psykologisk Institut
Aarhus Universitet
E-mail: maja@psy.au.dk

Anna Aamand 
Ældrepsykologisk Klinik
Regnbuen 28, Ebeltoft
E-mail: anna@aeldrepsykologiskklinik.dk
&
Center for Livskvalitet
Aarhus Kommune
E-mail: annaaamand53@gmail.com
Tlf. 60 24 12 85

Kim Oskar Carlsen
Hospice Limfjorden
Kompagnigade 11, 7800 Skive
E-mail: carlsenkim@hotmail.com

Mads Greve Haaning 
Tlf. 20 10 03 65
E-mail: magrha@hotmail.dk

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.