Møder, kurser m.v. arrangeret af Gerontopsykologisk Selskab opslås på denne side

Kommende arrangementer:

SIDSTE NYT: Vi havde oprindelig planlagt en temadag om fremtidsperspektiver på det gerontopsykologiske område d. 8. september i Århus, men grundet den nuværende corona-situation i Århus, har vi valgt at udskyde arrangementet. Det bliver i stedet afholdt fredag d. 30. oktober i København i forbindelse med generalforsamlingen. Læs mere herunder:

Fredag d. 30. oktober: Temadag om fremtidsperspektiver på det gerontopsykologiske område.

Kom og deltag i denne spændende dag, hvor vi sammen drøfter fremtidsperspektiver på det gerontopsykologiske område.

Arrangementet afholdes af gerontopsykologisk selskab som igennem længere tid har været optaget at udarbejde en fremtidig strategi som kan styrke det gerontopsykologiske arbejdsområde, selskabet og de psykologer som arbejder indenfor feltet. Og her har vi brug for jeres hjælp, så vi som selskab arbejder i den rigtige retning!

I selskabet har vi nedsat en arbejdsgruppe som har udarbejdet et udkast til en strategi. Udkastet bliver snarest sendt rundt til medlemmerne via mail, så I har mulighed for at læse det og forholde jer til det. Arbejdsgruppen præsenterer desuden dette udkast på dagen og tankerne bag, hvorefter vi sammen arbejder med det. Derudover afholdes der inspirationsoplæg ved prof. Lars Larsen og Eva Hultengren. Programmet er som følger:

ARRANGEMENT fredag d. 30. oktober 2020 i København

11.00 – 11.45                 Oplæg ved Cand.psych Henrik Brogaard

                                           Tanker omkring og bag strategipapiret

Henrik Brogaard er medlem af arbejdsgruppen og vil præsentere væsentlige aspekter af strategipapiret, herunder overvejelser og begrundelser for de valg der er taget under arbejdet.

11.45-12.00                    Pause

12.00 – 13.00                 Gruppedialoger

Deltagerne får lejlighed til at indgå i gruppedialoger om kommentarer, forslag, rettelser, tilføjelser til det udarbejdede strategipapir.

Hver gruppeproces ledes af et medlem af Gerontopsykologisk Selskabs bestyrelse, der noterer ønsker, ændringsforslag etc.

13.00 – 13.30                 Opsamling fra gruppedialoger og diskussion i plenum

13.30 – 14.15                 Frokost

14.15-15.00                    Oplæg ved professor MSO og Centerleder Lars Larsen: Forskningsmæssige perspektiver på psykoterapi indenfor gerontopsykologien.

15.00-15.15                    Pause

15.15-16.00                    Oplæg ved Eva Hultengren: At være både pårørende og fagperson

16.00-16.30                    Afrunding

Praktiske oplysninger:

Arrangementet foregår i DPs lokaler i København fredag d. 30. oktober 2020 kl. 11-16.30.

Arrangementet er gratis for medlemmer af selskabet, og gerontopsykologisk selskab betaler for forplejning i løbet af dagen. Dog er der et frameldingsgebyr på 100 kroner, hvis man bliver nødt til at melde fra senere end en uge før (dvs. efter fredag d. 23. oktober). Dette for at dække udgifterne til forplejning.

Tilmelding til kursuskoordinator Karoline på myrvang-breuner@outlook.com senest fredag d. 23. oktober 2020.

Hvis I er forhindret i at deltage i arrangementet, kan I skrive til en af arbejdsgruppens medlemmer (Mads Greve Haaning, magrha@hotmail.dk), der vil viderebringe jeres kommentarer og forslag.

De bedste hilsner,

Anna Aamand, Henrik Brogaard, Mads Greve Haaning

Arbejdsgruppe under Gerontopsykologisk Selskabs bestyrelse

Generalforsamling i København den 30. oktober 2020
Der afholdes generalforsamling fredag den 30. oktober kl. 17-18.30 og selskabet er herefter vært ved en middag. Umiddelbart inden afholdes en gratis temadag vedrørende fremtidsperspektiverne på det gerontopsykologiske område – læs mere herover. Se indkaldelsen til generalforsamlingen herunder: Indkaldelse til Generalforsamling i Gerontopsykologisk Selskab 2020 II
Tilmelding til generalforsamling hvor det fremgår om man vil deltage i den efterfølgende gratis middag sendes til formand Susanne Bollerup Overgaard på mail@psykologsbo.dk senest onsdag d. 21. oktober 2020. Også her er der et frameldingsgebyr på 100 kroner, hvis man afmelder senere end en uge før (således at udgifter til forplejning holdes nede).
Næste kursus afholdes d. 12.-13. april 2020: Psykopatologiske/psykiatriske syndromer hos ældre
Vi har igen fornøjelsen af at kunne præsentere et kursus med den meget dygtige formidler,  psykiater, geriater  og Professor em. Knut Engedal fra Oslo, der afholder specialiseringskursus indenfor:
 Psykopatologiske / psykiatriske syndromer hos ældre:
Dette 12 timers kursus vil rette sig mod ældres: depression, angst, delir og psykotiske forstyrrelser – samt klassificeringer efter den nye diagnosemaual ICD11

Mere info følger her på siden.


 

Afholdte arrangementer

Fredag d. 10. januar 2020

blev der afholdt fyraftensmøde i København kl. 15.00-17.30.

Psykolog Eva Hultengren holdt oplæg med udgangspunkt i sin nye bog “Pårørt – en pårørendes forløb med Alzheimers”.

 

Fredag og lørdag d. 25.-26. oktober 2019
afholdt den norske psykiater, geriater og professor i alderspsykiatri, Knut Engedal, kursus i demenssygdomme – diagnostik, behandling og indsatser – for psykologer

Læs hele kursusbeskrivelsen her.

Ved samme lejlighed blev der afholdt generalforsamling.

5. september 2019. Fyraftensmøde i Århus med antropolog og forfatter Ina Kjøgx Pedersen og gerontopsykolog Anna Aamand på basis af Inas bog “Drengen der blev væk”.

29-30 april 2019. Dansk Sundhedspsykologisk Selskab arrangerede i samarbejde med Gerontopsykologisk Selskab kurset:
Psykologisk indsats til alvorligt syge og døende samt deres pårørende v. Mai-Britt Guldin.

2.-3. november 2018. Generalforsamling og årsmøde, kursus i “konsultative metoder med særligt fokus på ældreområdet” v. Iben Ljungmann

6. september 2018. Netværksmøde i København med oplægsholderne Biretha Joensen og Iben Ljungmann.

15. juni 2018. Netværksmøde i Århus med oplægsholderne Susanne Bollerup Overgaard og Iben Ljungmann.

22.-23. januar 2018, KURSUS i ALMEN GERONTOPSYKOLOGI II
TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV. Læs beskrivelsen her (pdf)

27. oktober 2017 Aarhus, generalforsamling

27.-28. oktober 2017 Arhus, Kursus om Døden og Ensomheden i senlivet

31. januar-1. februar 2017, Århus, Kursus i lovgivning og etik på ældreområdet

27. oktober 2016 København, Generalforsamling

27.-28. oktober 2016 København, Kursus i Farmakologi

11. oktober København supervisionsgruppe med Paul Terry

7.-8. april 2016 Kursus i Geriatri

Generalforsamling og Årsmøde 30.-31. oktober 2015 i Aarhus

Psykoterapi med ældre – to perspektiver
30. oktober 2015:
 Psykodynamisk psykoterapi med ældre ved Paul Terry
31. oktober 2015
: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) med ældre: intervention overfor personer med og uden demens ved Ian Andrew James

Kursus og generalforsamling i Gerontopsykologisk Selskab 2015

Fyraftensmøde med Professor Mike Bird 22.oktober 2015 på Aahus Universitet

Se noter fra mødet her (pdf)

Forskning og Livsløb – Har kreativiteten en udløbsdato?
Afholdt 8. oktober 2013 på Københavns Universitet.
Center for Sund Aldring på Københavns Universitet arrangerer debatdag om: ”Forskning og Livsløb – Har kreativiteten en udløbsdato?” Arrangementet er målrettet forskere og andre interesserede. Det er gratis at deltage.
Læs mere: Invitation (pdf)
Læs mere: Flyer (pdf)

Selskabet afholder 2-dages kursus på Specialiseringsmodulet, 16.4.4.2.2.1.
Psykopatologiske/Psykiatriske syndromer hos ældre med 12 timer

Afholdes 30. september og 1. oktober 2013 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Aarhus
Læs mere (pdf)

Generalforsamling 2013
Afholdes 30. september 2013 kl. 17-19 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Aarhus
Læs indkaldelse her (pdf)

Generalforsamling 2012
Afholdes 26. oktober 2012 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København.
Læs indkaldelse her (pdf)

Generalforsamling og årsmøde 2011
Afholdes 28. og 29. oktober i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København.
Læs indkaldelse her (pdf)
Program og tilmelding til Gerontopsykologisk Selskabs Årsmøde 2011 (pdf)
Kort beskrivelse af prof. Michael Bird, som underviser ved Årsmøde 2011 (pdf)
Dias fra Michael Birds oplæg – uden noter (pdf)
Dias fra Michael Birds oplæg – med noter (pdf)
Foredragsmanuskript: Når der åbner sig sprækker ind til sindets urfjeld (pdf)

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.