Møder, kurser m.v. arrangeret af Gerontopsykologisk Selskab opslås på denne side

Kommende arrangementer:

Fredag d. 10. januar 2020

Afholdes fyraftensmøde i København kl. 15-17.30 i Dansk Psykologforenings lokaler.

Psykolog Eva Hultengren holder oplæg med udgangspunkt i sin nye bog “Pårørt – en pårørendes forløb med Alzheimers”.

Gerontopsykolog Anna Aaamand anbefaler bogen med følgende ord:

“Det der især er epokegørende ved bogen er, at den både forholder sig til andre sorg- og krise teorier og samtidig leverer en nytænkt faseforståelse for pårørendes forløb ved langvarige kroniske sygdomme, her Alzheimers sygdom – en faseforståelse, som ikke kan rummes i de hidtidige forståelser, der ikke på samme måde tager højde for at skulle leve mange år med en kronisk sygdom. Samtidig formår forfatteren i faseforståelsen at beskrive nødvendigheden af at kunne bevæge sig under de barske vilkår, som en langvarig pårørenderejse i et demensforløb er et udtryk for. Eva Hultengren er både psykologen, der forholder sig overordnet til den lange pårørenderejse, selv den pårørende, der har noteret undervejs og til sidst forholder sig metodekritisk til egen metode. Et mesterværk!”

Nærmere info om arrangementet følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.


 

Afholdte arrangementer

Fredag og lørdag d. 25.-26. oktober 2019
afholdt den norske psykiater, geriater og professor i alderspsykiatri, Knut Engedal, kursus i demenssygdomme – diagnostik, behandling og indsatser – for psykologer

Læs hele kursusbeskrivelsen her.

Ved samme lejlighed blev der afholdt generalforsamling.

5. september 2019. Fyraftensmøde i Århus med antropolog og forfatter Ina Kjøgx Pedersen og gerontopsykolog Anna Aamand på basis af Inas bog “Drengen der blev væk”.

29-30 april 2019. Dansk Sundhedspsykologisk Selskab arrangerede i samarbejde med Gerontopsykologisk Selskab kurset:
Psykologisk indsats til alvorligt syge og døende samt deres pårørende v. Mai-Britt Guldin.

2.-3. november 2018. Generalforsamling og årsmøde, kursus i “konsultative metoder med særligt fokus på ældreområdet” v. Iben Ljungmann

6. september 2018. Netværksmøde i København med oplægsholderne Biretha Joensen og Iben Ljungmann.

15. juni 2018. Netværksmøde i Århus med oplægsholderne Susanne Bollerup Overgaard og Iben Ljungmann.

22.-23. januar 2018, KURSUS i ALMEN GERONTOPSYKOLOGI II
TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV. Læs beskrivelsen her (pdf)

27. oktober 2017 Aarhus, generalforsamling

27.-28. oktober 2017 Arhus, Kursus om Døden og Ensomheden i senlivet

31. januar-1. februar 2017, Århus, Kursus i lovgivning og etik på ældreområdet

27. oktober 2016 København, Generalforsamling

27.-28. oktober 2016 København, Kursus i Farmakologi

11. oktober København supervisionsgruppe med Paul Terry

7.-8. april 2016 Kursus i Geriatri

Generalforsamling og Årsmøde 30.-31. oktober 2015 i Aarhus

Psykoterapi med ældre – to perspektiver
30. oktober 2015:
 Psykodynamisk psykoterapi med ældre ved Paul Terry
31. oktober 2015
: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) med ældre: intervention overfor personer med og uden demens ved Ian Andrew James

Kursus og generalforsamling i Gerontopsykologisk Selskab 2015

Fyraftensmøde med Professor Mike Bird 22.oktober 2015 på Aahus Universitet

Se noter fra mødet her (pdf)

Forskning og Livsløb – Har kreativiteten en udløbsdato?
Afholdt 8. oktober 2013 på Københavns Universitet.
Center for Sund Aldring på Københavns Universitet arrangerer debatdag om: ”Forskning og Livsløb – Har kreativiteten en udløbsdato?” Arrangementet er målrettet forskere og andre interesserede. Det er gratis at deltage.
Læs mere: Invitation (pdf)
Læs mere: Flyer (pdf)

Selskabet afholder 2-dages kursus på Specialiseringsmodulet, 16.4.4.2.2.1.
Psykopatologiske/Psykiatriske syndromer hos ældre med 12 timer

Afholdes 30. september og 1. oktober 2013 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Aarhus
Læs mere (pdf)

Generalforsamling 2013
Afholdes 30. september 2013 kl. 17-19 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Aarhus
Læs indkaldelse her (pdf)

Generalforsamling 2012
Afholdes 26. oktober 2012 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København.
Læs indkaldelse her (pdf)

Generalforsamling og årsmøde 2011
Afholdes 28. og 29. oktober i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København.
Læs indkaldelse her (pdf)
Program og tilmelding til Gerontopsykologisk Selskabs Årsmøde 2011 (pdf)
Kort beskrivelse af prof. Michael Bird, som underviser ved Årsmøde 2011 (pdf)
Dias fra Michael Birds oplæg – uden noter (pdf)
Dias fra Michael Birds oplæg – med noter (pdf)
Foredragsmanuskript: Når der åbner sig sprækker ind til sindets urfjeld (pdf)

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.