Møder, kurser m.v. arrangeret af Gerontopsykologisk Selskab opslås på denne side

SIDSTE nyt:

Vi har tidligere annonceret endnu et kursus med Knut Engedal d. 12.-13. april men han har desværre måttet aflyse. Vi planlægger derfor at vores årskursus i oktober skal omhandle samme emne “Psykopatologiske/psykiatriske syndromer ved ældre” men med ny underviser. I hører nærmere.

Gero-45

Nyt år, nye initiativer. Vi har i bestyrelsen snakket om at arrangere en række korte webinarer á 45 min.:
15 min. oplæg, 15 min. diskussion
i små grupper, 15 min. opsamling (deraf navnet “gero-45”)
Har du en idé til et oplæg, du selv kunne holde, eller et oplæg du gerne vil høre fra andre, så kontakt vores eventkoordinator Karoline på mail: myrvang-breuner@outlook.com

Kommende arrangementer:

Torsdag d. 25. februar er der gratis fyraftensforedrag: Arbejdet med pårørende på det gerontopsykologiske område ved psykolog Karoline Myrvang Breuner fra Center for Livskvalitet i samarbejde med Kreds Østjylland
❖ Tid: Torsdag d. 25. februar 2021 kl. 17.00-19.00.
❖ Sted: Virtuelt (Teams). Link tilsendes ved tilmelding.
Tag med på Karolines rejse fra nyuddannet psykolog til pårørendevejleder i en mindre kommune. På 2 år opbyggede hun et tilbud, som skulle støtte, rådgive og aflaste pårørende til mennesker med en fysisk eller psykisk sygdom. Foredraget byder på en førstehåndsfortælling om, hvordan man kan udvikle et (geronto-)psykologisk tilbud et sted, hvor det ikke var tradition for at tilbyde psykologisk hjælp tidligere.
Karoline: Rejsen bød på alt fra praktiske udfordringer med at finde lokaler og lave pjecer, til en politisk og organisatorisk kamp om en ”ny” fagligheds berettelse. Med en brand i maven og en stor vilje lykkedes det at integrere det psykologiske arbejde i den kommunale drift på voksenområdet. Vejen førte mig videre til Aarhus Kommune, hvor jeg indgår i et stærkt team af gerontopsykologer, som tilbyder eksistentielle samtaler til ældre borgere ramt af livet. Mit sigte med dette foredrag er at inspirere fagkolleger, at dele mine erfaringer om intervention og effektmåling, og ikke mindst at
skabe opmærksomhed på et område, som vokser og kalder på flere hænder. Hvis du ønsker at tilmelde dig, bedes du sende en mail med dit dp medlemsnr. til:
Kredsøstjylland@dp-decentral.dk og skrive ”fyraftensmøde” i emnefeltet senest d. 18/2.

Kursus d. 31. maj og 1. juni 2021
Anna Aamand og Laila Øksnebjerg afholder kurset ”Psykologisk
behandlings-/støttetilbud til pårørende til mennesker med demens”
i samarbejde med Dansk Psykolog Forening, Nationalt Videnscenter
for Demens samt Alzheimerforeningen

Årskursus og generalforsamling i 2021 afholdes slut oktober (d. 28.-30.)

Årskurset kommer til at omhandle:
Psykopatologiske/psykiatriske syndromer hos ældre:
Dette 12 timers kursus vil rette sig mod ældres: depression, angst, delir og psykotiske forstyrrelser – samt klassificeringer efter den nye diagnosemaual ICD11
Selskabet er netop i gang med at finde en underviser til kurset.
Der bliver desuden afholdt generalforsamling i selskabet ved samme lejlighed.
Mere info følger her på siden.

 

Afholdte arrangementer

Fredag d. 30. oktober 2020:

blev der afholdt temadag om fremtidsperspektiver på det gerontopsykologiske område. Der var oplæg ved Henrik Brogaard, prof. Lars Larsen og Eva Hultengren, og desuden masser af drøftelser deltagerne imellem ift. hvad strategien for selskabet skal være.

Fredag d. 10. januar 2020

blev der afholdt fyraftensmøde i København kl. 15.00-17.30. Psykolog Eva Hultengren holdt oplæg med udgangspunkt i sin nye bog “Pårørt – en pårørendes forløb med Alzheimers”.

 

Fredag og lørdag d. 25.-26. oktober 2019
afholdt den norske psykiater, geriater og professor i alderspsykiatri, Knut Engedal, kursus i demenssygdomme – diagnostik, behandling og indsatser – for psykologer

Læs hele kursusbeskrivelsen her.

Ved samme lejlighed blev der afholdt generalforsamling.

5. september 2019. Fyraftensmøde i Århus med antropolog og forfatter Ina Kjøgx Pedersen og gerontopsykolog Anna Aamand på basis af Inas bog “Drengen der blev væk”.

29-30 april 2019. Dansk Sundhedspsykologisk Selskab arrangerede i samarbejde med Gerontopsykologisk Selskab kurset:
Psykologisk indsats til alvorligt syge og døende samt deres pårørende v. Mai-Britt Guldin.

2.-3. november 2018. Generalforsamling og årsmøde, kursus i “konsultative metoder med særligt fokus på ældreområdet” v. Iben Ljungmann

6. september 2018. Netværksmøde i København med oplægsholderne Biretha Joensen og Iben Ljungmann.

15. juni 2018. Netværksmøde i Århus med oplægsholderne Susanne Bollerup Overgaard og Iben Ljungmann.

22.-23. januar 2018, KURSUS i ALMEN GERONTOPSYKOLOGI II
TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV. Læs beskrivelsen her (pdf)

27. oktober 2017 Aarhus, generalforsamling

27.-28. oktober 2017 Arhus, Kursus om Døden og Ensomheden i senlivet

31. januar-1. februar 2017, Århus, Kursus i lovgivning og etik på ældreområdet

27. oktober 2016 København, Generalforsamling

27.-28. oktober 2016 København, Kursus i Farmakologi

11. oktober København supervisionsgruppe med Paul Terry

7.-8. april 2016 Kursus i Geriatri

Generalforsamling og Årsmøde 30.-31. oktober 2015 i Aarhus

Psykoterapi med ældre – to perspektiver
30. oktober 2015:
 Psykodynamisk psykoterapi med ældre ved Paul Terry
31. oktober 2015
: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) med ældre: intervention overfor personer med og uden demens ved Ian Andrew James

Kursus og generalforsamling i Gerontopsykologisk Selskab 2015

Fyraftensmøde med Professor Mike Bird 22.oktober 2015 på Aahus Universitet

Se noter fra mødet her (pdf)

Forskning og Livsløb – Har kreativiteten en udløbsdato?
Afholdt 8. oktober 2013 på Københavns Universitet.
Center for Sund Aldring på Københavns Universitet arrangerer debatdag om: ”Forskning og Livsløb – Har kreativiteten en udløbsdato?” Arrangementet er målrettet forskere og andre interesserede. Det er gratis at deltage.
Læs mere: Invitation (pdf)
Læs mere: Flyer (pdf)

Selskabet afholder 2-dages kursus på Specialiseringsmodulet, 16.4.4.2.2.1.
Psykopatologiske/Psykiatriske syndromer hos ældre med 12 timer

Afholdes 30. september og 1. oktober 2013 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Aarhus
Læs mere (pdf)

Generalforsamling 2013
Afholdes 30. september 2013 kl. 17-19 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Aarhus
Læs indkaldelse her (pdf)

Generalforsamling 2012
Afholdes 26. oktober 2012 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København.
Læs indkaldelse her (pdf)

Generalforsamling og årsmøde 2011
Afholdes 28. og 29. oktober i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København.
Læs indkaldelse her (pdf)
Program og tilmelding til Gerontopsykologisk Selskabs Årsmøde 2011 (pdf)
Kort beskrivelse af prof. Michael Bird, som underviser ved Årsmøde 2011 (pdf)
Dias fra Michael Birds oplæg – uden noter (pdf)
Dias fra Michael Birds oplæg – med noter (pdf)
Foredragsmanuskript: Når der åbner sig sprækker ind til sindets urfjeld (pdf)

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.