Møder, kurser m.v. arrangeret af Gerontopsykologisk Selskab opslås på denne side

Kommende arrangementer:

Årets første Gero45: torsdag d. 10. februar kl. 19-19.45
Cand. psych. aut. Biretha Vitalis Hougaard fortæller om forældretab hos ældre:

At miste en forælder er en naturlig del af livet, og for mange vil dette tab ske, når man er i voksenalderen. For de fleste ældre vil sorgen udvikle sig naturligt, men nogle ældre bliver fuldstændig slået ud, når deres forælder dør – selvom de selv er i en høj alder. Eventet kommer til at have fokus på forælder tab i en høj alder, og de (betydningsfulde) få hvor sorgen bliver altovervældende. Oplægget tager udgangspunkt i cases som lægger op til fælles drøftelse.

Gå ikke glip af dette spændende online-oplæg med efterfølgende refleksion og vidensdeling. Tilmeld dig ved at sende en mail til marianna.daustrand@hotmail.com, så bliver du inviteret til det online-event. S.U. er d. 7. februar 2022. Oplægget er gratis og åbent for alle, der arbejder med eller er interesserede i fagområdet.

Hvis du har andre ideer til oplæg eller selv har lyst til at holde et oplæg for fagfæller på området, så skriv endelig til bestyrelsen.


Afholdte arrangementer

Årskursus og generalforsamling i 2021 blev afholdt d. 29.-30. oktober.

Anna Aamand og Henrik Brogaard afholdt kursus i “supervision til sundhedspersonale – metoder til at styre faglig refleksion i komplekse borgersager på ældreområdet”.

Torsdag d. 3. juni 2021:

afholdt vi første online-event “Gero45” med ph.d studerende Andreas Nikolajsen, som undersøger betydningen af brudte relationer til egne børn.

Hvis du har ideer til andre mulige oplægsholdere til Gero45, hvor vi mødes online og hvor der er en enkelt oplægsholder der fortæller i ca. 20 minutter hvorefter vi fælles reflekterer over indholdet, så kontakt Karoline Myrvang Breuner på myrvang-breuner@outlook.com.

 

Torsdag d 25. februar 2021:

blev der afholdt fyraftensarrangement ved Karoline Myrvang Breuner. Hun fortalte om arbejdet med pårørende på det gerontopsykologiske område.

Fredag d. 30. oktober 2020:

blev der afholdt temadag om fremtidsperspektiver på det gerontopsykologiske område. Der var oplæg ved Henrik Brogaard, prof. Lars Larsen og Eva Hultengren, og desuden masser af drøftelser deltagerne imellem ift. hvad strategien for selskabet skal være.

Fredag d. 10. januar 2020

blev der afholdt fyraftensmøde i København kl. 15.00-17.30. Psykolog Eva Hultengren holdt oplæg med udgangspunkt i sin nye bog “Pårørt – en pårørendes forløb med Alzheimers”.

 

Fredag og lørdag d. 25.-26. oktober 2019
afholdt den norske psykiater, geriater og professor i alderspsykiatri, Knut Engedal, kursus i demenssygdomme – diagnostik, behandling og indsatser – for psykologer

Læs hele kursusbeskrivelsen her.

Ved samme lejlighed blev der afholdt generalforsamling.

5. september 2019. Fyraftensmøde i Århus med antropolog og forfatter Ina Kjøgx Pedersen og gerontopsykolog Anna Aamand på basis af Inas bog “Drengen der blev væk”.

29-30 april 2019. Dansk Sundhedspsykologisk Selskab arrangerede i samarbejde med Gerontopsykologisk Selskab kurset:
Psykologisk indsats til alvorligt syge og døende samt deres pårørende v. Mai-Britt Guldin.

2.-3. november 2018. Generalforsamling og årsmøde, kursus i “konsultative metoder med særligt fokus på ældreområdet” v. Iben Ljungmann

6. september 2018. Netværksmøde i København med oplægsholderne Biretha Joensen og Iben Ljungmann.

15. juni 2018. Netværksmøde i Århus med oplægsholderne Susanne Bollerup Overgaard og Iben Ljungmann.

22.-23. januar 2018, KURSUS i ALMEN GERONTOPSYKOLOGI II
TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV. Læs beskrivelsen her (pdf)

27. oktober 2017 Aarhus, generalforsamling

27.-28. oktober 2017 Arhus, Kursus om Døden og Ensomheden i senlivet

31. januar-1. februar 2017, Århus, Kursus i lovgivning og etik på ældreområdet

27. oktober 2016 København, Generalforsamling

27.-28. oktober 2016 København, Kursus i Farmakologi

11. oktober København supervisionsgruppe med Paul Terry

7.-8. april 2016 Kursus i Geriatri

Generalforsamling og Årsmøde 30.-31. oktober 2015 i Aarhus

Psykoterapi med ældre – to perspektiver
30. oktober 2015:
 Psykodynamisk psykoterapi med ældre ved Paul Terry
31. oktober 2015
: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) med ældre: intervention overfor personer med og uden demens ved Ian Andrew James

Kursus og generalforsamling i Gerontopsykologisk Selskab 2015

Fyraftensmøde med Professor Mike Bird 22.oktober 2015 på Aahus Universitet

Se noter fra mødet her (pdf)

Forskning og Livsløb – Har kreativiteten en udløbsdato?
Afholdt 8. oktober 2013 på Københavns Universitet.
Center for Sund Aldring på Københavns Universitet arrangerer debatdag om: ”Forskning og Livsløb – Har kreativiteten en udløbsdato?” Arrangementet er målrettet forskere og andre interesserede. Det er gratis at deltage.
Læs mere: Invitation (pdf)
Læs mere: Flyer (pdf)

Selskabet afholder 2-dages kursus på Specialiseringsmodulet, 16.4.4.2.2.1.
Psykopatologiske/Psykiatriske syndromer hos ældre med 12 timer

Afholdes 30. september og 1. oktober 2013 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Aarhus
Læs mere (pdf)

Generalforsamling 2013
Afholdes 30. september 2013 kl. 17-19 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Aarhus
Læs indkaldelse her (pdf)

Generalforsamling 2012
Afholdes 26. oktober 2012 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København.
Læs indkaldelse her (pdf)

Generalforsamling og årsmøde 2011
Afholdes 28. og 29. oktober i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København.
Læs indkaldelse her (pdf)
Program og tilmelding til Gerontopsykologisk Selskabs Årsmøde 2011 (pdf)
Kort beskrivelse af prof. Michael Bird, som underviser ved Årsmøde 2011 (pdf)
Dias fra Michael Birds oplæg – uden noter (pdf)
Dias fra Michael Birds oplæg – med noter (pdf)
Foredragsmanuskript: Når der åbner sig sprækker ind til sindets urfjeld (pdf)

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.