Her kan du læse tidsskriftet “Aldringens psykologi”.

Tidsskriftet er gratis og udgives af Center for Livskvalitet. Redaktører er Lars Larsen og Anna Aamand, og formålet med tidsskriftet er følgende:

Formålet med serien er at udbrede kendskabet til, og formidle viden om, aldringens psykologi til fagfolk
og interesserede lægmænd. De enkelte numre kan indeholde tekster af meget varierende karakter, som
f.eks. analyser af gerontopsykologiske teorier, praksisrefleksioner, præliminære resultater fra forskningsprojekter, aktuelle forskningsresultater, kasuistikker, interviews, afrapportering fra konferencer og boganmeldelser. Alle tekster dog med gerontopsykologien som omdrejningspunkt og alle forfattet af danske
gerontopsykologer.

Skriv evt. direkte til livskvalitet@mso.aarhus.dk, hvis du har spørgsmål til udgivelsen, eller hvis du selv ønsker at bidrage til tidsskriftet eller har ideer til relevante tematikker, der kan bringes op.

Og del gerne tidsskriftet med relevante kollegaer:)

aldringens-psykologi-nummer-1-2017

aldringens-psykologi-nummer-2-2018

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.