Kommende arrangementer


Kursus i Supervision af og i tværfaglige grupper

Hospitalssektionen inviterer til temadag om Psykologens rolle i en tværfaglig arbejdskontekst, hvor cand. psych. aut. specialist og supervisor Benedicte Schilling afholder et kursus i Supervision af og i tværfaglige grupper.
 

Tema 1: Psykologen som supervisand i en tværfaglig supervisionsgruppe: Rammer, formål, opgaver for psykologen

Tema 2: Psykologen som supervisand i en tværfaglig supervisionsgruppe: Hvordan bruger jeg min psykologfaglighed bedst?
Tema 3: Fra psykolog til supervisor i en tværfaglig gruppe
Kurset afholdes onsdag den 2. marts 2022 kl. 09.00 – 16.00 i Dansk Psykolog Forenings lokaler på Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris
For medlemmer af Hospitalssektionen 1250 kr. og for ikke-medlemmer er prisen 1750 kr.
Tilmelding
For tilmelding skriv en mail til hospsek@dp-decentral.dk, hvor du bedes oplyse dit medlemsnummer af Dansk Psykologforening samt arbejdsplads ved tilmelding. Tilmeldingen er endelig når betalingen er modtaget og sidste frist for tilmelding er den 1. februar 2022.

Herunder finder du en flyer med mere information om kurset samt tilmelding og betaling.

Afholdte arrangementer


Hospitalssektionen indkalder til årsmøde og generalforsamling med tilhørende kursus d. 21/09 2021

Vi byder jer velkommen til årsmøde i Hospitalssektionen i Dansk Psykolog Forening. Dagen indledes med sektionens generalforsamling, hvorefter der er kursus. Dagsorden til generalforsamlingen efter Vedtægter for Hospitalssektionen §6 stk 3. Som noget nyt vil det i år være muligt at tilkøbe en ekstra kursusdag, som finder sted dagen efter årsmødet.

Generalforsamling og Årsmøde: Tirsdag d, 21. september 2021 kl. 9.00 – 17.00 

Kursusdag 2: Onsdag d. 22. september 2021 kl. 9.00 – 15.30  (Kursusdagen er aflyst grundet for få tilmeldinger)

Tema: Psykologens rolle i en tværfaglig arbejdskontekst.

Vi ønsker at bruge to dage på at fokusere på vores særlige position og opgaver i hverdagen som psykologer i hospitalsregi. Vi har bedt cand. psych. aut. specialist & supervisor Benedicte Schilling facilitere de to dage for os, sådan at vi får mulighed for at erfaringsdele, reflektere over og udveksle viden om, nyttige ideer og metoder med hinanden omkring, hvordan vores identitet, positioner, opgaver, rettigheder, pligter og ansvarsfelter foregår, udfordres og gøres i vores hverdagspraksis, når vi arbejder i tværfaglige sammenhænge. Vi oplever os ofte klemt som psykologer blandt en masse andre faggrupper og har lyst til at se nærmere på, hvordan vi har det og gør tingene derude.

Vi har tilrettelagt to dage, som fungerer uafhængige af hinanden, så man kan nøjes med at tilmelde sig en af dagene, men som samtidigt fungerer godt sammen som en helhed, hvor vi kommer godt rundt om de mange temaer, dilemmaer, succeser og udfordringer, som vi står i netop i vores arbejdsfunktioner.

Dag 1: Hvordan (for)bliver vi kaptajn på eget (fag)skib? 

Tema 1: Psykologen i sig selv: Rolle, identitet og integritet – at tilhøre et fagligt fællesskab: Idealer, opgaver og etiske regler

Tema 2: Psykologen i opgaven: som navigatør i de nye fordelinger af løsning af opgaver

Tema 3: Psykologen i det tværfaglige samarbejde: Nye roller og kompetencekrav i den tværfaglige arbejdsplads og kollegiale gruppe

Tidspunkt: tirsdag d. 21. september 2021 kl. 9.00 – 16.00

Underviser: cand. psych. aut., Benedicte Schilling, specialist & supervisor, Schilling CTS Ltd. Forfatter til flere bøger og artikler om systemisk supervision, rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i Danmark og England. Benedicte Schilling har efteruddannelse i både systemisk psykoterapi og familiebehandling samt i systemisk organisations- og managementpsykologi.

Kursussprog: Dansk

Kurset søges godkendt til relevant specialistuddannelse.

Pris:
Generalforsamling og årsmøde d. 21/09 2021: Gratis for medlemmer af Hospitalssektionen

Prisen er inklusiv fuld forplejning.

Tilmelding:
Sker efter først-til-mølle-princippet.

Sidste frist d. 21.08.2021

Tilmelding og videre kursusinformation hos hospsek@dp-decentral.dk

Du bedes oplyse dit medlemsnummer af Dansk Psykologforening samt arbejdsplads ved tilmelding.

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Læs flere oplysninger om kurset her.


To-dages kursus fra den 4. – 5. marts 2021 (ændret til online kursus)

Trauma-Focused Cognitive Behavioural Therapy (TF-CBT) for Children and Young People with Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)

Hospitalssektionen i Dansk Psykolog Forening arrangerer i samarbejde med Anna Freud National Centre for Children and Families (AFNCCF) et to-dages kursus i traume-fokuseret CBT til børn og unge med PTSD symptomer.

Kurset foregår på engelsk.

Tid: 4. og 5. marts 2021 kl. 9-16.00

Underviser: David Trickey. Klinisk psykolog i ’Specialist Trauma and Maltreatment Service’ ved Anna Freud centret. David Trickey er specialiseret i arbejdet med traumatiserede børn, unge og deres familier siden 2000.

Pris: For medlemmer af hospitalsstyrelsen: 2.000 DKR.

For ikke-medlemmer af hospitalsstyrelsen:  2.500 DKR.

Forplejning: Der er fuld forplejning

Tilmelding: Du bedes oplyse dit medlemsnummer af Dansk Psykolog Forening ved tilmelding på hospsek@dp-decentral.dk. Tilmelding er gældende og bindende, når betaling er gennemført og godkendt

Kurset søges godkendt til relevante specialistuddannelser

Læs hele kursusbeskrivelsen her.


 

27. november 2019 kl. 09.00-17.00

Hospitalssektionen holder Årsmøde. Tema: Psykologers psykiske arbejdsmiljø i hospitalssektoren

med Yun Ladegaard, cand. psych. og ph.d. og Janne Skakon, Cand. psych. aut. og ph.d.

Kurset søges godkendt til relevant specialistuddannelse.

Tilmelding: Sker efter først-til-mølle-princippet. Sidste frist d. 27. oktober 2019.

Læs hele opslaget her.


30. og 31. oktober 2019, begge dage fra 9-16:
Hospitalssektionen afholder 2-dages kursus i Differentialdiagnostik ift. neuropsykologiske problemstillinger i København
med Line Kirstine Hauptmann og Louise Meldgaard Bruun

Kurset søges forhåndsgodkendt til relevant specialistuddannelse.

Tilmeldingsfrist den 26. september 2019.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


25-26 februar 2019 kl. 9-16 og 10-17:
Hospitalssektionen udbyder kursus – Smerte: Forståelse, undersøgelse og behandling
2-dages kursus med professor Lene Vase

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


22. oktober 2018 kl. 9-17: Årsmøde i Hospitalssektionen

Dagen indledes med Hospitalssektionens generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægter, hvorefter der afholdes årsmøde.

Vi beklager, at generalforsamlingen ikke er varslet rettidigt – hvis ingen har gjort indsigelser til Hos-pitalssektionens Styrelse inden generalforsamlingens dato, afvikles denne som planlagt.

Emnet for Årsmødet er:
Omsorgstræthed! En naturlig konsekvens af arbejdet v/psykolog Janne Høgh

Indhold:
Årsmødet handler om, hvorfor vi bliver omsorgstrætte, og hvad vi kan gøre ved det.
* Der vil blive noget til hovedet: oplæg om, hvad der er på spil, og hvad vi kan gøre ved det
* Der vil blive noget til hjertet: nænsom opmærksomhed på, hvordan jeg har det
* Der vil blive noget til hænderne: hvad kan jeg gøre for at forebygge eller forbedre på de forhold, som slider?

Form:
Dagen er procesorienteret og veksler mellem korte oplæg, individuel eftertanke, samtaler i små grupper og opsamlinger i plenum. En dag, som tager hensyn til, at hovederne bliver brugt til overmål til daglig. I stedet er der plads til at se på, hvad arbejdet gør ved os – at give vores arbejdsvilkår et servicetjek med øje for, hvilke justeringer, vi kunne have brug for at holde til det arbejde, vi holder af.

Antal kursustimer: 6
Deltagerantal: 50
Kursussprog: Dansk
Pris: gratis for medlemmer af Hospitalssektionen.
Medlemmer af DP, som ikke er medlem af Hospitalssektionen (dvs. har ansættelse uden for regionerne) kan ved ledige pladser efter tilmeldingsfristen opnå deltagelse ved betaling af 500 kr.
Tilmelding: sker efter først-til-mølle princippet. Sidste frist 8/10-2018. Du bedes oplyse dit medlemsnummer af Dansk Psykolog Forening samt arbejdsplads ved tilmelding.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø
Forplejning: der er fuld forplejning
Tid: 22/10 2018 kl. 9-17

Kurset søges godkendt til relevant specialistuddannelse.

Tilmelding og videre kursusinformation hos hospitalspsykologerne.dp@gmail.com


Hospitalssektionen afholder 2-dages kursus i Compassion Focused Therapy med Christina Schlander den 24.-25. september 2018 i København
CFT – At bringe compassion ind i dit eget og i din klients liv
Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


8. og 9. februar 2018 – 2-dages workshop med Rikke Kjeldgaard:
Den fleksible og medfølende terapeut
Læs mere og tilmeld dig her


30. november 2017 – Årsmøde og Generalforsamling:
Funktionelle lidelser hos børn, unge og voksne v/ledende psykolog, lektor Lisbeth Frostholm, ph.d. samt AUH og børne- og ungdomspsykiater og professor.
Læs hele opslaget og tilmeld dig her


Workshop med Candice M. Monson: 
Incorporating Significant Others to Maximize PTSD Assessment and Treatment
Mandag-tirsdag 29.-30. maj 2017 på Kastellet.
Læs hele opslaget og tilmeld dig her


13. december 2016 i København – ÅRSMØDE:
Ordinær Generalforsamling og temadag “Katastrofer og dagliglivets tabs- og traumehændelser. Hvad har vi lært? Hvad kan vi gøre? ved Atle Dyregrov, Bergen
(pdf)


24. – 25. september 2015 i København – Workshop med Candice M. Monson
Læs mere (pdf)


30. november 2015 – Årsmøde med efterfølgende generalforsamling
Sektionen afholder årsmøde og generalforsamling i Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, København Ø.
Janne Østergaard Hagelquist, cand.psych.aut., holder kursus om “Mentalisering i Hospitalssammenhæng”
Læs mere (pdf)


4. juni 2015 – Fyraftensmøde: “Psykologen som leder i det offentlige og private behandlingssystem: ansvar og beføjelser.”
Læs mere (pdf)


Mandag den 1. og tirsdag den 2. december 2014 – Workshop med Candice Monson
The purpose of this workshop is to train participants in Cognitive Processing Therapy (CPT), an evidence-based treatment for posttraumatic stress disorder (PTSD).
Læs mere (pdf)
Mere om Candice Monson (pdf)


Onsdag den 26. november 2014 kl. 12 – Årsmøde med efterfølgende generalforsamling
Årsmødet omhandler “Personlighedsforstyrrelserne i DSM-5 – Hvad skete der egentlig” v/psykolog, ph.d., specialist i psykopatologi Sebastian Simonsen
Læs mere (pdf)


Kommende arrangementer

 

30. og 31. Oktober 2019, begge dage fra 9-16:
Hospitalssektionen afholder 2-dages kursus i Differentialdiagnostik ift. neuropsykologiske problemstillinger i København
med Line Kirstine Hauptmann og Louise Meldgaard Bruun

Kurset søges forhåndsgodkendt til relevant specialistuddannelse.

Tilmeldingsfrist den 26. september 2019.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


 

Afholdte arrangementer

 

25-26 februar 2019 kl. 9-16 og 10-17:
Hospitalssektionen udbyder kursus – Smerte: Forståelse, undersøgelse og behandling
2-dages kursus med professor Lene Vase

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


22. oktober 2018 kl. 9-17: Årsmøde i Hospitalssektionen

Dagen indledes med Hospitalssektionens generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægter, hvorefter der afholdes årsmøde.

Vi beklager, at generalforsamlingen ikke er varslet rettidigt – hvis ingen har gjort indsigelser til Hos-pitalssektionens Styrelse inden generalforsamlingens dato, afvikles denne som planlagt.

Emnet for Årsmødet er:
Omsorgstræthed! En naturlig konsekvens af arbejdet v/psykolog Janne Høgh

Indhold:
Årsmødet handler om, hvorfor vi bliver omsorgstrætte, og hvad vi kan gøre ved det.
* Der vil blive noget til hovedet: oplæg om, hvad der er på spil, og hvad vi kan gøre ved det
* Der vil blive noget til hjertet: nænsom opmærksomhed på, hvordan jeg har det
* Der vil blive noget til hænderne: hvad kan jeg gøre for at forebygge eller forbedre på de forhold, som slider?

Form:
Dagen er procesorienteret og veksler mellem korte oplæg, individuel eftertanke, samtaler i små grupper og opsamlinger i plenum. En dag, som tager hensyn til, at hovederne bliver brugt til overmål til daglig. I stedet er der plads til at se på, hvad arbejdet gør ved os – at give vores arbejdsvilkår et servicetjek med øje for, hvilke justeringer, vi kunne have brug for at holde til det arbejde, vi holder af.

Antal kursustimer: 6
Deltagerantal: 50
Kursussprog: Dansk
Pris: gratis for medlemmer af Hospitalssektionen.
Medlemmer af DP, som ikke er medlem af Hospitalssektionen (dvs. har ansættelse uden for regionerne) kan ved ledige pladser efter tilmeldingsfristen opnå deltagelse ved betaling af 500 kr.
Tilmelding: sker efter først-til-mølle princippet. Sidste frist 8/10-2018. Du bedes oplyse dit medlemsnummer af Dansk Psykolog Forening samt arbejdsplads ved tilmelding.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø
Forplejning: der er fuld forplejning
Tid: 22/10 2018 kl. 9-17

Kurset søges godkendt til relevant specialistuddannelse.

Tilmelding og videre kursusinformation hos hospitalspsykologerne.dp@gmail.com


Hospitalssektionen afholder 2-dages kursus i Compassion Focused Therapy med Christina Schlander den 24.-25. september 2018 i København
CFT – At bringe compassion ind i dit eget og i din klients liv
Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


8. og 9. februar 2018 – 2-dages workshop med Rikke Kjeldgaard:
Den fleksible og medfølende terapeut
Læs mere og tilmeld dig her


30. november 2017 – Årsmøde og Generalforsamling:
Funktionelle lidelser hos børn, unge og voksne v/ledende psykolog, lektor Lisbeth Frostholm, ph.d. samt AUH og børne- og ungdomspsykiater og professor.
Læs hele opslaget og tilmeld dig her


Workshop med Candice M. Monson: 
Incorporating Significant Others to Maximize PTSD Assessment and Treatment
Mandag-tirsdag 29.-30. maj 2017 på Kastellet.
Læs hele opslaget og tilmeld dig her


13. december 2016 i København – ÅRSMØDE:
Ordinær Generalforsamling og temadag “Katastrofer og dagliglivets tabs- og traumehændelser. Hvad har vi lært? Hvad kan vi gøre? ved Atle Dyregrov, Bergen
(pdf)


24. – 25. september 2015 i København – Workshop med Candice M. Monson
Læs mere (pdf)


30. november 2015 – Årsmøde med efterfølgende generalforsamling
Sektionen afholder årsmøde og generalforsamling i Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, København Ø.
Janne Østergaard Hagelquist, cand.psych.aut., holder kursus om “Mentalisering i Hospitalssammenhæng”
Læs mere (pdf)


4. juni 2015 – Fyraftensmøde: “Psykologen som leder i det offentlige og private behandlingssystem: ansvar og beføjelser.”
Læs mere (pdf)


Mandag den 1. og tirsdag den 2. december 2014 – Workshop med Candice Monson
The purpose of this workshop is to train participants in Cognitive Processing Therapy (CPT), an evidence-based treatment for posttraumatic stress disorder (PTSD).
Læs mere (pdf)
Mere om Candice Monson (pdf)


Onsdag den 26. november 2014 kl. 12 – Årsmøde med efterfølgende generalforsamling
Årsmødet omhandler “Personlighedsforstyrrelserne i DSM-5 – Hvad skete der egentlig” v/psykolog, ph.d., specialist i psykopatologi Sebastian Simonsen
Læs mere (pdf)


MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.