Vingsted-kurset er uden sammenligning det væsentligste forum for udvikling af faglige færdigheder, virkeliggørelse af faglige og sociale netværk og diskussionsfora for primærkommunalt ansatte psykologer.

Med mere end 30 år på bagen er Vingsted-kurset en årligt tilbagevendende begivenhed − gennem de sidste to år med Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion, KAPS, som enearrangører og Dansk Psykolog Forenings sekretariat som praktisk assistance.

Vingsted 2020

Vores årlige Vingsted kursus bliver afholdt tirsdag den 22. – torsdag den 24. september 2020.

Hele programmet kan du se her.

Tilmeld dig her.

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Alle Vingsted Kurser

Vingsted Kursus 2020 - TEMA: Mentalisering og tidlig indsats - når psykologen arbejder med børn og familier i risiko

Tid: 22. september 2020 kl. 9.00 – torsdag 24. september 2020 kl. 16.15

Sted: Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf. 75 86 55 33.
KAPS arrangerer gratis bustransport fra/til Vejle St.

Målgruppe: Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er naturligvis velkomne.

Tilmeldingsfrist: 19. maj 2020.

Læs hele programmet her.

Tilmeld dig her.

Vingsted Kursus 2019 - TEMA: Barnets stemme - Finder vi løsninger i fællesskab?

Tid: 24. september 2019 kl. 9.00 – torsdag 26. september 2019 kl. 16.15

Sted: Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf. 75 86 55 33.
KAPS arrangerer gratis bustransport fra/til Vejle St.

Målgruppe: Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er naturligvis velkomne.

Tilmeldingsfrist: 29. maj 2019.

Læs hele programmet her.

Tilmeld dig her.

 

Workshops og temadage:

Tirsdag 24. september 2019:
Fælles temadag med Ross Greene

Onsdag 25. september 2019:
Fælles temadag med Bo Hejlskov Elvén

Torsdag 26. september 2019:
Individuelt tema, vælg et af følgende to

”Reflective Parenting” v/Sheila Redfern

U-start: Yes, vi holder sagen! – Udviklingshjælp til skolevægrende børn v/Marlene Stockholm og Mai Juul Andersen

Vingsted Kursus 2018 - TEMA: "Vi skal længere ind..." - Om intervention i praksis - psykologens metoder, redskaber og legetøj

Tid: 
25. september 2018 kl. 9.00 – torsdag 27. september 2018 kl. 16.15

Bemærk: KAPS’ ordinære generalforsamling afholdes den 25. september kl. 19.15-20.30. Der er særskilt tilmelding til generalforsamlingen, læs mere og tilmeld dig her.

Sted: 
Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf. 75 86 55 33.
KAPS arrangerer gratis bustransport fra/til Vejle St.

Målgruppe:
Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er naturligvis velkomne.

Læs hele programmet her.

Workshops og temadage:

Tirsdag den 25. september 2018:
Tema 1.1., formiddag og eftermiddag: Maria Wiwe
Tema 1.2., formiddag og eftermiddag: Saara Salo
Tema 1.3., formiddag og eftermiddag: Rasmus Alenkær

Onsdag den 26. september:
Fælles temadag: Haldor Øvreeide

Torsdag den 27. september:
Tema 3.1., formiddag: Jytte Mielcke
Tema 3.2., formiddag: Kristian Bech Arendt
Tema 3.3., formiddag: Saara Salo
Tema 3.4., formiddag: David Madsen og Mads Bank
Tema 3.5., fælles temaeftermiddag: Dion Sommer

Tilmelding foregår via kursuskalenderen/MitDP

Vingsted Kursus 2017 - TEMA: Performance-kultur og præstationsangst * Livsduelighed - Hvornår gør vi det godt nok?

Tid: Tirsdag 26. september – torsdag 28. september 2017

Sted: Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf. 75 86 55 33

Målgruppe: Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er naturligvis velkomne.

Læs hele programmet her.

Workshops og temadage:
Tirsdag den 26. september 2017:
Tema 1, formiddag: Janne Østergaard Hagelquist
Tema 2, formiddag: Barbara Hoff Esbjørn
Tema 3, formiddag: Käte From
Tema 1, eftermiddag: Lene Tanggaard
Tema 2, eftermiddag: Käte From
Tema 3, eftermiddag: Diamantforløbet v/Maria Dressler og Camilla Obel

Onsdag den 27. september 2017:
Fælles temadag: Finn Skårderud

Torsdag den 28. september 2017:
Tema 1, formiddag: Preben Bertelsen
Tema 2, formiddag: Charlotte Ryhl
Tema 3, formiddag: Rasmus Alenkær
Fælles temaeftermiddag: Svend Aage Madsen

Tilmelding foregår via mitdp

Vingsted Kursus 2016 - TEMA: Udviklingstraumer - om tab og heling i et livsperspektiv

Tid: Tirsdag 27. september – torsdag 29. september 2016

Sted: Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf. 75 86 55 33

Målgruppe: Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er naturligvis velkomne.

Læs hele programmet her (pdf)

Bemærk:
Der afholdes ordinær generalforsamling i KAPS tirsdag den 27. september 2016 kl. 19.30-ca. 21.30, ligeledes i Vingsted Centret.

Workshops og temadage:

Temadag tirsdag med Eva Malthe (pdf)
Temadag tirsdag med Sebastian Simonsen (pdf)
Sebastian Simonsen CV (pdf)
Temadag tirsdag med Tea Trillingsgaard (pdf)
Tea Trillingsgaards profil: http://au.dk/da/teatri@psy.au.dk
Fælles temadag onsdag med Bruce Perry (pdf)
Bruce Perry CV (pdf)
Bilag til Bruce Perry artikel 1 (pdf)
Bilag til Bruce Perry artikel 2 (pdf)
Workshop 1 torsdag med Anne Blom Corlin og Jeppe Budde (pdf)
Workshop 2 torsdag med Jesper Birck og Knud Hellborn (pdf)
Workshop 3 torsdag med Lone Gerup Adamsen (pdf)
Workshop 4 torsdag med Louise Meldgaard Bruun (pdf)

Tilmelding til kurset foregår via www.mitdp.dk

Vingsted Kursus 2015 - TEMA: Regulering - om udviklingen af det selvregulerende menneske

Tid: Tirsdag 22. september 2015 – torsdag 24. september 2015

Sted: Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf. 75 86 55 33

Målgruppe: Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er naturligvis velkomne

Læs hele programmet her (pdf)

Bemærk:
Der afholdes ordinær generalforsamling i KAPS tirsdag den 22. september kl. 19.30-ca. 21.30, ligeledes i Vingstedcentret.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Workshops og temadage:

 

Tilmelding til kurset foregår via www.mitdp.dk

Vingsted Kursus 2014 - TEMA: Psykologen som den tværfaglige dynamo - lysner det forude?

Tid: Tirsdag 23. september – torsdag 25. september 2014

Sted: Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. Tlf. 75 86 55 33

Målgruppe: Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er naturligvis velkomne.

Læs hele programmet her (pdf)

Workshops og temadage:
Workshop med Gertie Hammer Bjørch (pdf)
Workshop med_Jente_Andreasen og Dorte Gottlieb (pdf)
Workshop_med Jesper_Birck (pdf)
Workshop med_Marie_O-Kludt (pdf)
Temadag_med Tine_Heede (pdf)
Temadag_1_med Arietta_Slade (pdf)
Artikel_fra Arietta_Slade -_Mentalizing the unmentalizable (pdf)
Artikel fra_Arietta_Slade_Slade_Parental reflective functioning (pdf)
Temadag_2_Svend_Brinkmann (pdf)

Læs mere om godkendelser i programmet (pdf)

Læs styrelsens beretning her (pdf)
Årsregnskabet 2013 til beretningen (pdf)
Aktuel saldobalance pr. august 2014 (pdf)

Tilmelding til kurset foregår via www.mitdp.dk

Vingsted Kursus 2013 - TEMA: Kriser og traumer - er der en psykolog til stede?

Tid: Tirsdag 24. september – torsdag 26. september 2013

Sted: Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. Tlf. 75 86 55 33

Familier, børn, tab, traumer, kriser – udviklingsbelastende faktorer. Hvordan kobler vi den psykotraumatologiske viden med udviklingsteorien – og hvordan forholder vi os til disse felter i den kommunale praksis?

Vingsted kurset handler i år om kriser og traumer. Både om de akutte og livsomvæltende kriser, og om de traumer vi pådrager os gennem vedvarende belastninger og uhensigtsmæssige udviklingsbetingelser.
Psykotraumatologien bliver i et stadig stigende omfang en del af den kommunale psykologs arbejdsfelt, og gennem en variation af workshops og temadage vil kurset give en bred indføring i mange særlige forståelser og behandlinger af kriser og traumer.

Temaerne vil spænde vidt. Du vil få mulighed for at høre om den teoretiske forståelse af paradigmeskiftet fra krisepsykologi til psykotraumatologi, den psykotraumatologiske forståelse af krisen, traumet, efterreaktionerne og resiliensteorien, foruden helt konkrete behandlingsmetoder som Theraplay og Somathic Experience (SE).

I workshoppen kan du vælge at fokusere på temaet stress og belastningsreaktioner, eller på vold som et hverdagsfænomen, der skaber traumatiserende opvækstbetingelser for mange børn og familier. Har du behov for inspiration til udviklingen af et kriseberedskab i din organisation, eller til hvordan du kan foranstalte grupper for børn i sorg og krise, er dette også mulige workshops i år.

Vel mødt til alle.

Læs hele programmet (pdf)

Workshops_og temadage (pdf)

Læs om:
Tove_Mejdahl
Ask_Elklit
Jukka_Mäkelä
Niels_Peter_Rygaard
Jes_Dige
Birgitte_Nørbo
Berith_Bro
Pia_Nystrøm

Godkendelse:
Temadagene er godkendt i henhold til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelseskrav på det tværgående modul: ”Sorg og krise hos børn”.

Vingsted Kursus 2012 - TEMA: På rette kurs: Intervention i tide.

Tid: Tirsdag 25. september – torsdag 27. september 2012

Sted: Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. Tlf. 75 86 55 33

Årets Vingsted kursus stiller skarpt på begrebet Intervention i tide.
Hvad er rettidig omhu og valg i forhold til intervention?
Hvornår intervenerer vi, og hvad gør vi?

Temaet er flertydigt – der refereres både til den tidsmæssigt tidlige indsats i familien, hvor barnet er ganske lille, men også til interventionen som tidsmæssigt defineres ved rettidig iværksættelse i forhold til den givne vanskelighed.

Oplæggene på dagene vil i en bred ramme forsøge at give indblik og udsyn i forhold til nogle af de perspektiver og dilemmaer, vi som psykologer befinder os i, i en travl hverdag hvor intervention forstås og anvendes på vidt forskellig vis.

I løbet af de tre dage vil højt kvalificerede fagfæller invitere os ind i vidtfavnende forståelser af aspekter og anvendelser af begrebet Intervention i tide.

Vel mødt til alle.

Læs programmet (pdf)

Workshops og temadage

 Tirsdag den 25. september 2012 
Vælg en af følgende frem:
· Anne-Marie Maribo: Sorggrupper for børn og unge som rettidig intervention. Læs mere (pdf)
· Erik Allouche: Internetrådgivning – intervention i et nyt tidsperspektiv. Læs mere (pdf)
· Maja Røn Larsen: Børnefællesskaber som fokus for intervention i pædagogiske kontekster. Læs mere (pdf)
· Marie Gammeltoft: BAYLEY-test til vurdering af færdighedsudvikling hos spæd- og småbørn. Læs mere (pdf)
· Rikke Engelbrecht: RIAS – kognitiv test for 3-99-årige. Læs mere (pdf)

Onsdag den 26. september 2012 – Fælles temadag
Susan Hart: Neuroaffektiv psykoterapi – interventioner til den nærmeste udviklingszone. Læs mere (pdf)

Torsdag den 27. september 2012 – Individuel temadag
Vælg en af følgende tre:
Tema 1: Janne Østergaard Hagelquist: Intervention i forhold til kriseramte og traumatiserede børn. Læs mere (pdf)
Tema 2: Dorte Nissen: Om børnenes stemmer i forskellige perspektiver – konsultation som intervention. Læs mere (pdf)
Tema 3: Mette Lange & Else Andersen: Forældrekompetenceundersøgelse – et udgangspunkt for intervention. Læs mere (pdf)

Vingsted Kursus 2011 - Stiller skarpt på psykologens basale redskaber: Samtalen.

Tid: Tirsdag 20. september – torsdag 22. september 2011

Sted: Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. Tlf. 75 86 55 33

Til at belyse dette har vi samlet en række kompetente foredragsholdere, der åbner for forskellige vinkler ind i emnet fra hver deres felt – fra familiebehandling til udredning og vejledning i institutionsverdenen.

Det overordnede genstandsfelt er børneområdet – fra småbørn til børne-ungeområdet.

Programmet vil også inddrage samspil som tidlig kommunikationsform hos småbørn, ligesom der i de forskellige workshops vil være mulighed for at stifte bekendtskab med test på børneområdet.

Læs programmet (pdf)

Workshops og foredrag

Workshops tirsdag:
•Anne Sofie Møller Sparre: ”Narrativ tilgang til arbejdet i PPR”. Læs mere (pdf)
•Suzanne Krogh: ”Iagttagelse og fortælling som undersøgende intervention i dagtilbud”. Læs mere (pdf)
•Carsten Lose: ”Om anvendelsen af WISC-IV”. Læs mere (pdf)
•Nina Sjö: “Intro til TEA-Ch – testmateriale til vurdering af opmærksomhed og koncentration med høj økologisk validitet”. Læs mere (pdf)

Foredrag onsdag:
•Rikke Schwartz: ”Samtalen som redskab i den psykologiske undersøgelse af børn”. Læs mere (pdf)
•Katrin Bernstad: ”Det tidliga samspelet, dess sårbarhet og möjlighet till forändring”. Læs mere (pdf)

Foredrag torsdag:
•Haldor Øvereeide: ”Triangulerte samtaler som intervensjon”. Læs mere (pdf)

Vingsted Kursus 2010 - TEMA: I DEN SORTE GRYDE – Om angst og depression: fremtrædelse, forståelse, behandling.

Tid: Tirsdag 28. september kl. 10.00 – torsdag 30. september 2010 kl. 16.00.

Sted: Vingstedcentret, 7182 Bredsten. Tlf. 75 86 55 33.

 

Flere og flere får tilsyneladende angstlidelser eller depression, både børn som voksne. I vores daglige arbejde møder vi mennesker, som lider af forskellige former for og grader af disse lidelser. Vi ser derfor nærmere på den erfarings- og forskningsbaserede viden om angst og depression, diagnostik og intervention og relation til anden psykisk og somatisk lidelse.

Program
Se det samlede program for Vingsted 2010. Læs om indhold, workshops og undervisere. Vingsted_2010 program (pdf)

Målgruppe
Kommunalt ansatte psykologer ved PPR, socialforvaltninger, heldagsskoler, familiebehandlingssteder m.m. Alle andre psykologer er naturligvis også velkomne.

Kursusafgift
4.396,00 kr. ekskl. moms (kommunerne kan fratrække momsen), 5.495,00 kr. inkl. moms. Der vil blive fremsendt en faktura til betaling for kurset. HUSK at oplyse et EAN-nr. hvis din arbejdsgiver er omfattet af denne aftale.

Tilmelding
Senest 20. maj 2010 på tilmeldingsblanketten.
Blanketten sendes til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Att.: Vibeke Hjulmand. Tilmeldingsblanket (pdf)

Godkendelse
Kurset er godkendt i forhold til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser med 12 timer på det tværgående modul under 3.5: Angst og depression.

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til Vibeke Hjulmand, Dansk Psykolog Forening, tlf. 35 25 97 25.

Link og slides fra underviserne:

Emmy van Deurzen: www.existentialacademy.com

Krista Nielsen Straarup: Slides (pdf)

Vingsted Kursus 2009 - TEMA: ØJNENE, DER SER - valg af interventionsformer på børne-, ungdoms- og familieområde.

Tid: Tirsdag 29. september kl. 9.30 – torsdag 1. oktober kl. 16.00.

Sted: Vingstedcentret, 7182 Bredsten. Tlf. 75 86 55 33.

At gøre sig tanker om egne og andres tanker, følelser og verdensanskuelser, at forsøge at forstå og formidle dette, er en
grundlæggende del af mellemmenneskelige relationer. For psykologen er denne evne essentiel i mødet med klienten/brugeren. Derfor er den røde tråd gennem denne konference mentalisering – en forudsætning for den terapeutiske relation.

Program
Se det samlede program for Vingsted 2009. Læs om indhold, workshops og undervisere. Vingsted_2009 Program (pdf)

Målgruppe
Kommunalt ansatte psykologer ved PPR, socialforvaltninger, heldagsskoler, familiebehandlingssteder m.m. Alle andre psykologer er naturligvis også velkomne.

Kursusafgift
4.396,00 kr. ekskl. moms (kommunerne kan fratrække momsen), 5.495,00 kr. inkl. moms. Der vil blive fremsendt en faktura til betaling for kurset. HUSK at oplyse et EAN-nr. hvis din arbejdsgiver er omfattet af denne aftale.

Tilmelding
Senest 25. maj 2009 på tilmeldingsblanketten næste side.
Blanketten sendes til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Att.: Henny Maja Gregersen. Tilmeldingsblanket (pdf)

Godkendelse
Kurset vil blive søgt godkendt i forhold til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser.

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til Henny Maja Gregersen, Dansk Psykolog Forening, tlf. 35 25 97 25.

Vingsted Kursus 2008 - TEMA: Det er svært at blive menneske - identitet og personlighedsudviklingerne - og afvigelserne

Tid: Tirsdag 23. september kl. 10 – torsdag 25. september 2008 kl. 16.

Sted: Vingstedcentret, 7182 Bredsten, tlf. 7586 5533.

 

Deltagere
Kommunalt ansatte psykologer ved PPR, socialforvaltninger, heldagsskoler, familiebehandlingssteder m.m. Alle andre psykologer er naturligvis også velkomne.

Kursusafgift
Kr. 3.960 ekskl. moms (kommunerne kan fratække momsen). Kr. 4.950 inkl. moms. Der vil blive fremsendt en faktura til betaling for kurset. Oplys EAN-nr., hvis din arbejdsgiver er omfattet af denne aftale.

Tilmelding
Senest 26. maj 2008

Godkendelse
Kurset vil blive søgt godkendt af Dansk Psykolog Forening med henblik på specialistgodkendelse og -vedligeholdelse.

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vibeke Hjulmand, Dansk Psykolog Forening, tlf. 3525 9725.

Hele programmet
Se det fulde program for ‘Vingsted 2008 – TEMA: Det er svært at blive menneske – identitet og personlighedsudviklingerne – og afvigelserne’ (Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion) (pdf)

Vingsted Kursus 2007 - TEMA: Psyke og Soma - tanke og handling

Tid: Tirsdag 25. september kl. 10.00 – torsdag d. 27.september 2007 kl. 16.00.

Sted: Vingstedcentret, 7182 Bredsten. Tlf. 75 86 55 33.

 

Temaet på årets Vingstedkursus “Psyke og Soma − tanke og handling” anskues fra mange forskellige vinkler: fra det neuroaffektive til det filosofiske plan, belyst af fremtrædende kapaciteter på området.

Program (pdf)
Workshops (pdf)

Tilmeldingsfrist den 25. maj 2007.

Deltagere
Kommunalt ansatte psykologer ved PPR, socialforvaltninger, heldagsskoler, familiebehandlingssteder m.m.

Tilmelding
Tilmeldingsblanketten (kan hentes i boksen nederst til højre) sendes snarest muligt til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Att. Vibeke Hjulmand.

Godkendelse
Kurset vil blive søgt godkendt af Dansk Psykolog Forening med henblik på specialistgodkendelse og -vedligeholdelse.

Kursusafgift 3.900 kr. ekskl. moms (kommunerne kan fratække momsen). 4.875 kr. inkl. moms.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vibeke Hjulmand, Dansk Psykolog Forening, tlf. 35 25 97 25, eller vih@dp.dk.

Vingsted Kursus 2006 - TEMA: Psykologen og ressourcefokuseret tradition

Tid: Tirsdag 3. oktober 2006 kl. 9.45 – torsdag 5. oktober 2006 kl. 17.00.

Sted: Vingstedcentret, 7182 Bredsten. Tlf. 75 86 55 33.

 

Materiale fra Vingstedkurset
Rolleliste for performance (pdf)
• “PPR Perform as a possibility” (pdf)
Kursusbeskrivelse (pdf)
Fagligt Program og tilmelding (pdf)

Deltagere
Primærkommunalt ansatte psykologer ved PPR, socialforvaltninger, heldagsskoler,
familiebehandlingssteder m.m.

Kursusafgift
3.800 kr. ekskl. moms (kommunerne kan fratrække momsen). 4.750 kr. inkl. moms.
Der vil blive fremsendt en faktura til betaling for kurset. Husk at oplyse et EAN-nr., hvis
din arbejdsgiver er omfattet af denne aftale.

Tilmelding
Senest 1. juni 2006, tilmeldingsblanketten sendes til Dansk
Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Att. Vibeke Hjulmand.

Meritering
Kurset vil blive søgt godkendt af Dansk Psykolog Forening med henblik på specialistgodkendelse og -vedligeholdelse.

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vibeke Hjulmand, Dansk Psykolog Forening, tlf. 35 25 97 25.

TEMA
Psykologen og ressourcefokuseret tradition

Vi har valgt dette års tema på Vingstedkurset på baggrund af resultatet fra sidste års evalueringsskemaer, ligesom vi i planlægningsgruppen vurderer, at emnet er yderst aktuelt, når vi taler primærkommunalt ansatte psykologers praksis. Temaet belyses fra en række forskellige perspektiver – herunder supervision/kollegial supervision, konsultation, coaching og mediation.

Vingsted-kurset er uden sammenligning det væsentligste forum for udvikling af faglige færdigheder, virkeliggørelse af faglige og sociale netværk og diskussionsfora for primærkommunalt ansatte psykologer.

Med mere end 30 år på bagen er Vingsted-kurset en årligt tilbagevendende begivenhed − gennem de sidste to år med Primærkommunalt Ansatte Psykologers Sektion, PKS, som enearrangører og Dansk Psykolog Forenings sekretariat som praktisk assistance. På PKS’ generalforsamling 2005 blev der nedsat en gruppe til at planlægge Vingsted-kurset 2006. Vi har i planlægningsgruppen bearbejdet materialet fra sidste års evalueringer, hvilket har resulteret i, at vi igen i år tilbyder et koncentreret kursus på et højt fagligt niveau med vægt på at veksle mellem teori og praksis. Der er tale om et kursus med internationalt kendte og inspirerende oplægsholdere − herunder mange workshopholdere fra et meget bredt dansk praksisfelt. Dette giver jer mulighed for at indhente viden og erfaring samt at få egen praksis holdt op mod andres.

Kurset er fremsendt til godkendelse af Dansk Psykolog Forening, så deltagelse kan meriteres i forbindelse med specialistgodkendelser og vedligeholdelse af specialistuddannelser. Yderligere information herom bringes i Psykolog Nyt senere.

Den uhørt lave pris for et så righoldigt kursus i skønne omgivelser er kun mulig på grund af den sædvanlige store tilslutning. Lad Vingsted-kurset blive en af dine inspirerende og frugtbare oplevelser i år 2006.

På gensyn i Vingsted
PLANLÆGNINGSGRUPPEN
Marianne Welcher, Camilla Hampen, Nina Ostenfeld, Mette Wisborg & Maria Houlind

Vingsted Kursus 2005 - TEMA: Sproget - psykologens vigtigste redskab

Tid: Tirsdag 27. september 2005 – torsdag 29. september 2005

Sted: Vingstedcentret, 7182 Bredsten. Tlf. 75 86 55 33.

 

Materiale

Fagligt Program (pdf)
Materiale fra Harry_Kormans oplæg (pdf)
Fagnaevnsgodkendelse (pdf)
Referat af generalforsamlingen (pdf)

Med ca. 30 år på bagen er Vingsted-kurset en årligt tilbagevendende begivenhed – fra og med sidste år med PKS som ene arrangører og Dansk Psykolog Forenings sekretariat som praktisk assistance. På PKS’ generalforsamling 2004 blev der nedsat en gruppe til planlægningen af Vingsted-kurset 2005. Vi har i planlægningsgruppen bearbejdet materialet fra sidste års evalueringer, hvilket har resulteret i, at vi i år tilbyder et koncentreret kursus på et højt fagligt niveau med vægt på vekslingen mellem teori og praksis. Der er tale om et kursus med internationalt kendte og inspirerende oplægsholdere – herunder mange workshopholdere fra et meget bredt dansk praksisfelt. Dette giver dig mulighed for at indhente viden og erfaring samt at få egen praksis holdt op mod andres.

Vi har valgt ”sproget – psykologens vigtigste redskab” som tema dette år, idet vi i planlægningsgruppen vurderer, at sproget er centralt for psykologen på tværs af metodisk tilgang og teoretisk ståsted.

Vingsted-kurset er uden sammenligning det væsentligste forum for udviklingen af faglige færdigheder, virkeliggørelsen af faglige og sociale netværks og diskussionsfora for primærkommunalt ansatte psykologer.

Kurset er fremsendt til godkendelse af Dansk Psykolog Forenings fagnævn, så deltagelse kan meriteres i forbindelse med specialistgodkendelser og vedligeholdelse af specialistuddannelser.
Den uhørt lave pris for et så righoldigt kursus i skønne omgivelser er kun mulig på grund af den sædvanlige store tilslutning. Lad Vingsted-kurset blive en af dine inspirerende og frugtbare oplevelser i år 2005.

På gensyn i Vingsted
PLANLÆGNINGSGRUPPEN

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.