Velkommen til Kreds Fyns hjemmeside

Velkommen til Kreds Fyns side

Den nyvalgte bestyrelse kan med stolthed præsentere den kommende periodes visionsstrategi, hvor kredsen på Fyn ønsker at:

  • Udvikle det psykologiske felt ved at varetage psykologers faglige og sociale interesser gennem spændende foredrag, hyggelige sammenkomster og udbytterige fællesskaber.

Vi har i Kreds Fyn valgt at fokusere på tre forskellige typer arrangementer. Vi vil gerne:

  • Arrangere billige kurser af god kvalitet
  • Arrangere fyraftensmøder om relevante emner
  • Afholde sociale arrangementer, hvor der vil være rig mulighed for uformelt at stifte bekendtskab med psykologkollegaer på Fyn.

Det er Kreds Fyns ønske at fremme faglighed og kendskabet til hinanden. Sammen er vi stærkere, som vi også hører det fra Dansk Psykologforening.

Faglighed, samarbejde, udvikling og socialitet.

Du kan læse om vores næste arrangementer her. Vil du med på vores mailliste, så du modtager en mail om fremtidige arrangementer, så send en mail til vores sekretær Nana på mail: dp.kreds.fyn@gmail.com

 

Styrelsens medlemmer pr. 31. januar 2020:

Styrelsen mødes ca. 6 gange årligt for at koordinerefremtidige arrangementer. Har du forslag til sådanne, er du altid velkommen til at kontakte os. Skriv til os på kredsens sikker mail: kreds.fyn@dp-decentral.dk

Anders Christian Randløv, Formand

Thomas Lind Andersen, Næstformand

Nanet Nielsen, Menigt medlem

Mathilde Rasmussen, Sekretær

MENU

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder. Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider. Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere. Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.