21. – 22. september 2019: Kreds København og Frederiksberg udbyder klinisk seminar med psykoanalytiker Bruce Fink (USA)

Kreds København og Frederiksberg udbyder
Klinisk seminar v. psykoanalytiker Bruce Fink (USA):
“The Relevance of Lacanian Diagnoses to Contemporary Clinical Practice”

Om Bruce Fink
De fleste med kendskab til den psykoanalytiske tradition efter Jacques Lacan (1901-1981) vil ligeledes have kendskab til Bruce Fink – både som oversætter af Lacans værker til engelsk, og som en af de på verdensplan førende formidlere af og forkæmpere for Lacans komplekse kliniske og teoretiske værk. Bruce Fink er selv praktiserende Lacaniansk psykoanalytiker og analytisk supervisor, uddannet ved instituttet Jacques Lacan stiftede kort før sin død – Ècole de la Cause Freudienne i Paris. Fra 1993 og frem til 2013 har Bruce Fink været professor i psykologi ved Duquesne University i Pittsburgh, Pennsylvania, og er i dag i ledelsen ved Pittsburgh Psychoanalytic Center.

Seminarets indhold:
The course will focus on the clinical usefulness of Lacanian differential diagnoses in orienting the treatment as conducted with different analysands. A certain amount of Lacanian theory will be introduced in order to lay out the “clinical structures” or structural diagnoses Lacan proposed and to clarify the sharp distinctions he draws among them (distinctions that are not always easy to draw sharply in practice!).

During the two days, we will discuss several topics relevant to Lacanian differential diagnosis, such as:

  • The imaginary and the symbolic “orders” (or “registers” or “dimensions”) in order to distinguish neurosis from psychosis, examining the concepts of repression (and the “return of the repressed” in the mind and/or body) and of the unconscious in detail.
  • Psychosis, and Lacan’s concepts of “foreclosure” and of the “return” in the real (or in reality) of what has been foreclosed from the symbolic.
  • Perversions, highlighting the Freudian notion of disavowal and the both/and logic that we can hypothesize to underpin it.

The course will include lectures, group discussions, and a case presentation each day by participants (raising diagnostic questions and hopefully illustrating the material presented), followed by case formulations and supervision by Dr. Fink.

Praktisk information:
Tid: 21. – 22. september 2019, begge dage 10-17.
Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris: 2400 kr. inkl. forplejning
Tilmelding: For tilmelding og yderligere information, kontakt: mikkelrl@gmail.com
Tilmeldingsfrist: 7. september 2019.
Grundet kursets kliniske indhold er pladserne forbeholdt sundhedsfagpersoner underlagt tavshedspligt.

Ekstra:
I forbindelse med seminaret vil der den 20. september 2019 afholdes en åben forelæsning ved Bruce Fink med overskriften “On the Value of the Lacanian Approach to Analytic Practice”.
Sted: Gothersgadeauditoriet, Institut for Psykologi ved Københavns Universitet
Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig, men kom i god tid. Sidste års forelæsning var en overvældende succes, og vi håber igen i år at kunne fylde auditoriet til en inspirerende sammenkomst for alle med interesse for Lacans arbejde.
Læs hele opslaget om forelæsningen her.
Vel mødt!

25. maj 2019: Kreds København-Frederiksberg arrangerer seminar i samarbejde med New Lacanian School of Psychoanalysis København

Dansk Psykolog Forenings kreds København og Frederiksberg præsenterer
i samarbejde med New Lacanian School of Psychoanalysis København:

”The Clinical Lacan”
v. Natalie Wuelfing og Alan Rowan

Interessen for den franske psykoanalytiker Jacques Lacans arbejde er voksende blandt danske psykologer.
Det er derfor med stor glæde at kreds København & Frederiksberg i samarbejde med New Lacanian School har mulighed for at invitere de lacanianske psykoanalytikere Natalie Wuelfing og Alan Rowan til København for at fortælle om Lacans teori i klinisk praksis.
Udgangsspunktet for undervisningen vil være Lacans fortolkninger af Freuds klassiske cases, som illustrationer af anvendelsen af Lacans begreber.

I sit oplæg til seminaret skriver oplægsholderne:
”We will refer to Lacan’s Seminar IV, the question of what an object is, for Freud and for Lacan, and the case studies of Dora and the YHW. We will pin on these case discussions the differentiation between desire and jouissance and the question of the phallus as a Lacanian treatment of the Freudian Oedipus. We will find an opportunity to refer to the contemporary clinic and the beyond of the Oedipus, by exploring the idea of „Urgency“ in relation to the classical Lacan.”

Seminaret er gratis og åbent for alle, dog er pladsen begrænset og medlemmer af Psykologforeningen har forrang.

Tid: 25. maj 2019, 10-17 (obs: ændringer i tidsrum kan forekomme)
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København N
Tilmelding: kontakt Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com
Pris: Seminaret er gratis, men pladsen er begrænset.

Section1., 5., 6., 7. og 8. marts 2019 kl. 9-16: Kreds København-Frederiksberg udbyder Grunduddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP)

Underviser: Allan E. Larsen, aut. psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi

Grunduddannelsens opbygning
Grunduddannelsen (også kaldet ”pre-core” uddannelsen) varer 5 dage. Deltagerne lærer her grundlæggende ISTDP-teori og -teknik, med særligt fokus på, hvordan man hjælper klienten til at udvikle et effektivt intrapsykisk fokus og opbygge en bevidst som ubevidst terapeutisk alliance. Dette gøres ved at identificere og håndtere forsvar og regulere angst, så klienten kan få mest mulig adgang til sine følelser.
I introduktionskurset indgår en række rollespilsøvelser, hvor deltagerne lærer forskellige måder at vurdere klientens responser og intervenere for at håndtere modstand og forsvarsmekanismer, samt regulere angst, hvis klientens tolerance for angst er for lav. Færdighederne som læres på introduktionskurset kan bruges i kombination med alle terapiretninger som vægter fokuseret arbejde med klientens indre problemer.
Materialet til kurset er udviklet af Jon Frederickson, Institute for ISTDP Training and Research, og tilpasset danske forhold.
Deltagelse i grunduddannelsen danner grundlag for deltagelse i den tre-årige efteruddannelse i ISTDP, som kreds København og Frederiksberg udbyder med opstart ultimo 2019.

Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Pris: 8000 kr. inkl. undervisningsmateriale og forplejning.

Merit: Godkendt til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser i psykoterapi, voksne (30 timer), psykopatologi (18 timer), psykotraumatologi (12 timer) og sundhedspsykologi, voksne (21 timer).
Godkendt af Institute for ISTDP Training and Research.

Deltagere: Uddannelsen er åben for psykologer og læger/psykiatere, samt psykoterapeuter med en mindst treårig uddannelse i psykoterapi (op til 25 % deltagere af hensyn til Dansk Psykolog Forenings bestemmelser for specialisering).

Gruppestørrelse: max. 8 personer.

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2019.

Læs det fulde opslag og tilmeld dig her.

BEMÆRK: LAV PRIS!!! 17-18 december 2018: Kredsen afholder kursus i lovgivning og etik, voksne

Underviser: Allan E. Larsen, aut. psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi

Grunduddannelsens opbygning
Grunduddannelsen (også kaldet ”pre-core” uddannelsen) varer 5 dage. Deltagerne lærer her grundlæggende ISTDP-teori og -teknik, med særligt fokus på, hvordan man hjælper klienten til at udvikle et effektivt intrapsykisk fokus og opbygge en bevidst som ubevidst terapeutisk alliance. Dette gøres ved at identificere og håndtere forsvar og regulere angst, så klienten kan få mest mulig adgang til sine følelser.
I introduktionskurset indgår en række rollespilsøvelser, hvor deltagerne lærer forskellige måder at vurdere klientens responser og intervenere for at håndtere modstand og forsvarsmekanismer, samt regulere angst, hvis klientens tolerance for angst er for lav. Færdighederne som læres på introduktionskurset kan bruges i kombination med alle terapiretninger som vægter fokuseret arbejde med klientens indre problemer.
Materialet til kurset er udviklet af Jon Frederickson, Institute for ISTDP Training and Research, og tilpasset danske forhold.
Deltagelse i grunduddannelsen danner grundlag for deltagelse i den tre-årige efteruddannelse i ISTDP, som kreds København og Frederiksberg udbyder med opstart ultimo 2019.

Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Pris: 8000 kr. inkl. undervisningsmateriale og forplejning.

Merit: Godkendt til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser i psykoterapi, voksne (30 timer), psykopatologi (18 timer), psykotraumatologi (12 timer) og sundhedspsykologi, voksne (21 timer).
Godkendt af Institute for ISTDP Training and Research.

Deltagere: Uddannelsen er åben for psykologer og læger/psykiatere, samt psykoterapeuter med en mindst treårig uddannelse i psykoterapi (op til 25 % deltagere af hensyn til Dansk Psykolog Forenings bestemmelser for specialisering).

Gruppestørrelse: max. 8 personer.

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2019.

Læs det fulde opslag og tilmeld dig her.

14-15 april 2018: Kreds København-Frederiksberg udbyder: Klinisk seminar v. psykoanalytiker Bruce Fink

Tema: ”Freudian clinical practice”

Underviser: Bruce Fink

Tid: 14. – 15. april 2018, begge dage 9-16

Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Pris: 2000 kr. inkl. forplejning

For tilmelding og yderligere information, kontakt: mikkelrl@gmail.com

Se hele opslaget og tilmeld dig her.

13. april 2018 kl. 9.30-16.00 afholder kredsen kursus: Intensive Interaction

Underviser: Ditte Rose Andersen, cand.psych.aut., med speciale i autismespektrumtilstande, handicap og kommunikation

Sted: Dansk Psykolog Forening, København

Pris: 1800 kr. inkl. moms (og frokost og kaffe)

Læs mere og tilmeld dig her

13. april 2018: Kreds København-Frederiksberg udbyder i samarbejde med Center for Psykoanalyse, Institut for Psykologi, Københavns Universitet: Åben forelæsning v. psykoanalytiker Bruce Fink

Temaet er: ”Lacan on Love: A commentary on Lacan’s reading of Plato’s Symposium in Seminar VIII, Transference”

Tid: 13. april 2018 kl. 15.15 – 17.30

Sted: Københavns Universitet, Gothersgade 140, auditorie 1, 1353 København K

Tilmelding er ikke nødvendig.

Se hele opslaget her.

Der afholdes klinisk seminar v. Bruce Fink den 14. og 15. april med temaet ”Freudian clinical practice”, begge dage 9-16 i Psykologforeningen i Stockholsgade 27, 2100 Kbh Ø.

Se opslaget for seminaret den 14-15 april og tilmeld dig her.

AFLYST!!! 9.-10. marts 2018: KURSUS TIL VOKSENSPECIALISTUDDANNELSEN: LOVGIVNING OG ETIK, 10.6.

DETTE KURSUS ER DESVÆRRE AFLYST!!!

Kreds København-Frederiksberg præsenterer i samarbejde med Dansk Psykoanalytisk Selskab:

KURSUS TIL VOKSENSPECIALISTUDDANNELSEN: LOVGIVNING OG ETIK, 10.6.

For psykologer og psykiatere (12 timer).

Godkendt til Voksenmodulet 10.6 Lovgivning og etik med 12 timer”.

Sted: Dansk Psykolog Forening, København

Kursusdage: Fredag 9. marts og lørdag 10. marts 2018, hhv. kl. 10-17 og kl. 9-16.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her 

26.-27. januar 2018 - Kreds København-Frederiksberg afholder kursus i Psykiatriret - Bemærk: LAV PRIS!!!

Pris: 3000 kr. inkl. moms.
Tid: d. 26. januar 2018 fra kl. 10-17 og d. 27. januar 2018 fra 9-16. Kurset er inkl. frokost og kaffe.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, lokale 3A, 2100 København Ø.

Tilmelding til mikkelrl@gmail.com
Praktiske spørgsmål til tfelbo@gmail.com

Godkendt til specialiseringsmodulet i specialistuddannelsen i psykopatologi 13.4.4.2.4. med 12 timer.

Se det fulde opslag og tilmeld dig her.

11, 12, 13, 22 og 29 januar 2018 kl 9-16: København-Frederiksberg udbyder: Grunduddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP)

Underviser: Allan E. Larsen, aut. psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Merit: Godkendt til Dansk Psykologforenings specialistuddannelser i psykoterapi, voksne (30 timer), psykopatologi (18 timer), psykotraumatologi (12 timer) og sundhedspsykologi, voksne (21 timer). Merit: Godkendt til Dansk Psykologforenings specialistuddannelser i psykoterapi, voksne (30 timer), psykopatologi (18 timer), psykotraumatologi (12 timer) og sundhedspsykologi, voksne (21 timer). Godkendt af Institute for ISTDP Training and Research.

Deltagere: Uddannelsen er åben for psykologer og læger/psykiatere, samt psykoterapeuter med en mindst treårig uddannelse i psykoterapi (op til 25 % deltagere af hensyn til Dansk Psykolog Forenings bestemmelser for specialisering)
Gruppestørrelse max. 8 personer.

Pris: 8000 kr. inkl. undervisningsmateriale og forplejning.

Se hele opslaget og tilmeld dig her.

Kredsen udbyder 3-årig videreuddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) med opstart primo 2018

Tid: Start primo 2018 og 3 år frem.

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Pris: 25000 kr.

Undervisere: Allan E. Larsen, Brian Kok, Allan Abbass og Jon Frederickson.

Læs mere og tilmeld dig her

Se opslaget som pdf her

Efterår 2017: Assessment og differentialdiagnostik på psykodynamisk grundlag

8 kursusdage med 4 fredag-lørdag-blokke fordelt over efterårssemestret 2017.

(Kurset er godkendt i psykologers specialistuddannelse: voksenmodulet: 10.2 Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 48 timer.)

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Kursusdage: 1.-2. september, 29.-30. september, 17.-18. november, 8.-9. december 2017. (detaljeret program følger)

Læs foreløbigt program her (pdf)

11. maj 2017 - Årsmøde/Generalforsamling

Kreds København-Frederiksberg

Årsmøde/Generalforsamling

Der indkaldes hermed til Årsmøde/Generalforsmaling i kreds København-Frederiksberg.

Mødet holdes torsdag den 11. maj 2017 kl. 16.00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Dagsorden iht. Dansk Psykolog Forenings vedtægter.

Forslag sendes senest 8 uger inden mødet til formand Arno Norske på norske@mail.dk

Styrelsen er villig til genvalg.

Lars Skovmand, næstformand

27. maj 2016 kl. 16 - indkaldelse til ordinær generalforsamling

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Dato og tid: 27. maj 2016 kl. 16.00.

Dagsorden iht. vedtægterne.

Styrelsen er villig til genvalg.

P.s.v. 

Arno Norske, formand

1.-2. marts 2016 - Kursus: Hypnose og Kreative tilgange som terapeut og som supervisor

Sted: Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj.

Dato og tid: 1.-2. marts 2016, begge dage kl. 9-16.

Pris: 3200 kr. inkl. moms.

Hypnose og Kreative tilgange som terapeut og som supervisor
v/cand.psych. Grethe Bruun

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

9. februar 2016 - Gå-hjem-møde om: Tvangsbortadoptioner af børn i Danmark - Et nyt praksisområde

Sted: Dansk Psykolog Forening, København

Tid: 9. februar 2016 kl. 17-20

Pris: Gratis.

Gå-hjem-møde om:
Tvangsbortadoptioner af børn i Danmark – Et nyt praksisområde for danske psykologer

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til mødet

25.-26. januar 2016: Kursus - Psykofarmakologi voksne (3.10) v. psykolog Jens Hardy Sørensen

Sted: København/Brønshøj, kontakt ls@lsrt.dk for nøjagtig lokation

Tid: 25.-26. januar 2016 kl. 9-16 begge dage

Pris: 3200 kr. inkl. moms.

psykofarmakologi voksne (3.10)
v. psykolog Jens Hardy Sørensen

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

18. november 2015 - Kursus: Klienter, der koster samfundet millioner - Hvad at gøre?

Sted: København

Pris: 1100 kr. inkl. moms

Tid: 18. november 2015 kl. 9-16

Kursus: Klienter, der koster samfundet millioner – Hvad at gøre? v/psykolog Steen Guldager

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

2.-3. november 2015 - Kursus: Hypnose i terapi og i supervision

Sted: Dansk Psykolog Forening, København

Tid: 2.-3. november 2015 kl. 9-16 begge dage.

Pris: 2600 kr. inkl. moms.

Hypnose i terapi og i supervision
v/psykolog Grethe Bruun

se mere her (pdf)

Tilmelding til kurset

28.-30. oktober 2015: Personlighedsteori & Personlighedsforstyrrelser (10.4)

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

28.-30. oktober 2015

Personlighedsteori & Personlighedsforstyrrelser (10.4)
V/Psykolog og ph.d. Sebastian Simonsen samt speciallæge i børne- og ungdonspsykiatri Kraka Bjørnholm

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

5.-6. oktober 2015 - Kursus: Psykofarmakologi hos børn og unge 3.10

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Tid: 5.-6. oktober 2015, kl. 9-16 begge dage.

Pris: 2500 kr. inkl. moms.

Psykofarmakologi hos børn og unge 3.10
v/speciallægekonsulent og lektor Torben Isager

Læs kursusbeskrivelsen (pdf)

Tilmelding til kurset

30.9.-1.10-2015 - Kursus: Få succes i dit arbejde! Lær at forhandle kontrakter for dine psykologfaglige ydelser

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Dato og tid: 30. september – 1. oktober 2015 kl. 9-16 begge dage.

Pris: 3200 kr. inkl. moms.

Få succes i dit arbejde! Lær at forhandle kontrakter for dine psykologfaglige ydelser
V/ DPs konsulenter Lis Ethelberg og Jørgen Andersen samt psykologerne Trine Lindemark, Tine Heede, Benedicte Schilling og Louise Svendsen

Se annonce (pdf)

Tilmelding til kurset

28.-29. september 2015 - Kursus: valg af interventionsformer (10.5)

Sted: København

28.-29. september 2015 – Pris 2500 kr. inkl. moms.

Valg af interventionsformer (10.5)
v/Krista Nielsen Straarup

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

31.08., 01.09., 02.09. og 15., 16. og 17.09.2015 - Kursus: Den Psykologiske Undersøgelse (Børneområdet) (5.3)

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

31. august, 1. og 2. samt 15. og 16.17. september 2015 kl. 9-16 alle dage

Kursus: Den Psykologiske Undersøgelse (Børneområdet) (5.3)
v/psykologerne Mette Dalgaard, Anja Christensen, Anne Holländer, Heidi Rose, Rikke Schwarts, Lennart Pedersen og Louise Svendsen

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

26.-27. august 2015 - kursus: Lovgivning & Etik (5.5)

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Tid: 26.-27. august 2015, begge dage kl. 9-16.

Pris: 2400 kr. inkl. moms.

Kursus: Lovgivning & Etik (5.5) i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet
v/speciallæge, cand.jur., ph.d. Søren Birkeland.

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

17.-19. august 2015 - Kursus 4.0.: Modulet vedr. Forskning og Formidling (teori)

Sted: Dansk Psykolog Forening, København

Pris: 5000 kr. inkl. forplejning

Tid: 17.-19. august 2015, alle dage kl. 9-16.

Modulet vedr. Forskning og Formidling, Kursus nr. 4.0.
v/psykologerne Janni Niclasen og Lars Lundmann

Kurset dækker de 18 timers obligatorisk teori, vejledning i
forbindelse med opgave/publicering tilkøbes seperat.

Læs ForsknFormidl2015(pdf)

Tilmelding til kurset

25.-26. juni samt 24. september 2015 - kursus: NEO-PI-3 certificeringskursus

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

25.-26. juni samt 24. september 2015, alle dage kl. 9-16.

Pris: 4800 kr. inkl. moms men ekskl. udgifter til testmateriale.

NEO-PI-3 certificeringskursus
v/psykologerne Christian Møller Pedersen, Claus Holger Werchmeister og Louise Meldgaard Bruun

Læs NEOPI3_2015(pdf)

Tilmelding til kurset

20. maj 2015 - Gå-hjem-møde: Når legen på nettet går galt

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Dato og tid: Onsdag 20. maj 2015 kl. 16.30-19.00.

Pris: Gratis, men tilmeld dig gerne.

“Når legen på nettet går galt”
v/psykolog Helene Almind Jansen

Læs beskrivelsen (pdf)

Tilmelding til arrangementet

18.-20. samt 26. maj 2015 - Kursus: Assessment (10.2)

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Pris: 5000 kr. inkl. moms.

Tid: 18.-20. samt 26. maj 2015, alle dage kl. 9-16.

Kursus: Assessment (10.2)
v/psykologerne Louise Meldgaard Bruun, Per Bjerregaard Knudsen og Svend Aage Rasmussen

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

27.-28. april 2015: 10.6. Lovgivning og Etik (voksne)

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

27.-28. april 2015

10.6. Lovgivning og Etik (voksne)
V/Søren Birkeland, adjunkt, cand.med. et jur., ph.d.

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

20.-21. april 2015: Grundkursus i Klinisk Hypnose, Del 2.

Sted: København

20.-21. april 2015.

Grundkursus i klinisk hypnose v/psykolog Inge Guldal

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

16.-17. marts 2015 - Kursus i Sorg og Krise, Voksne kursus 3.4.

Sted: København

16.-17. marts 2015 – Kursus i Sorg og Krise, Voksne, kursus 3.4.
v/psykolog, dr. philos Atle Dyregrov

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

9.-10. marts 2015: Grundkursus i Klinisk Hypnose, Del 1.

Sted: København

Første del: 9.-10. marts 2015 og Anden del: 20.-21. april 2015; Bemærk: del 1 og del 2 er to selvstændige kurser!

Grundkursus i klinisk hypnose del 1 og del 2 v/psykolog Inge Guldal

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

6. marts 2015 - Erklæringsudformning, formidling. Kursus 14.4.4.2.3.

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Pris: 1200 kr. inkl. moms.

Tid: 6. marts 2014 kl. 9-16.

Erklæringsudformning, formidling, kursus 14.4.4.2.3
v/cand.psych. Louise Svendsen, autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi samt klinisk børnepsykologi. Privatpraktiserende.

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

4. marts - 5. marts 2015 - Kursus: Supervision af andre faggrupper

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Onsdag 4. marts – torsdag 5. marts 2015, begge dage kl. 9-16.

Pris: 3000 kr. inkl. moms.

Supervision af andre faggrupper
v/cand.psych. Benedicte Schlling

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

Intro til Neuroaffective Relation Model NARM 1. november 2014 - NY DATO 25. FEBRUAR 2015

Sted: København

Introduktion til Neuroaffective Relation Model – NARM v. psykolog Tove Mejdahl

NY dato og nyt sted: 25. februar 2015 kl. 9-16, Dansk Psykologforeningslokaler.

Arrangør: Kreds København- Frederiksberg & NARM.dk

NARMIntro2015 (pdf)

Tilmelding til kurset

19.-20. februar 2015 - Kursus om Selvmordsrisiko 3.99.

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

Pris: 2700 kr. inkl. moms.

Tid: 19.-20. februar 2015, begge dage kl. 9-16.

Kursus om Selvmordsrisiko 3.99.
V/psykolog Christian Møller Pedersen

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

3.-4. februar, 17.-18. april, 3.-4. juni samt 21.-22. august 2015 - Kursus: Tankefeltterapi for psykologer, kursus 12.4.4.2.3.

Sted: Dansk Psykolog Forening, København.

3-4/2, 17-18/4, 3-4/6 samt 21-22/8 2015, alle dage kl. 9-16.

Pris: 2900 kr. inkl. moms pr. modul. Ved køb af hele uddannelsen fra start er prisen 10.500 kr. inkl. moms.

Tankefeltterapi, kursus 12.4.4.2.3.
v/psykoterapeut Lars Mygind

Læs kursusbeskrivelse (pdf)

Tilmelding til kurset

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.