Vores kurser er åbne for såvel kredsmedlemmer som ikke-kredsmedlemmer.

Tilmeldingsfrist er kun vejledende – du kan altid tilkendegive ønske om deltagelse, lige op til et kursus afvikles. Tilmeld dig via tilmeldingsformularen og er det under 2 døgn før afvikling, så send også gerne en mail med dit ønske, husk at anføre kursustitlen i emnefeltet.

Se den fulde og opdaterede kursuskalender nedenfor.

Har du spørgsmål kontakt os på tfelbo@gmail.com

Vores mission? Gode og spændende kurser til en overkommelig pris! Glæder os til også at se dig.

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Alle kurser

 

Start 13. september 2020 og ind i 2021: Dansk Psykolog Forenings Kreds København og Frederiksberg udbyder kursusforløb i samarbejde med New Lacanian School of Psychoanalysis

”Lacan om angst”
Et undervisningsforløb v. René Rasmussen

Om forløbet:
Interessen for den franske psykoanalytiker Jacques Lacan er stigende blandt danske psykologer, men grundet kompleksiteten i Lacans forfatterskab har mange efterspurgt en grundlæggende indføring i Lacans tænkning. Som svar på denne efterspørgsel, har vi inviteret den lacanianske analytiker René Rasmussen til at stå for en sådan indføring, der vil være tilgængelig selv for interesserede uden forudgående kendskab til Lacan.

I løbet af 8 undervisningsgange vil René Rasmussen forestå en indføring i lacaniansk teori og praksis. Dette gøres med udgangspunkt i Lacans omfattende arbejde med angst, repræsenteret i dennes 10. seminarrække fra 1962-1963. Lacans udgivne seminarrække kan eventuelt anskaffes og læses parallelt med undervisningen, men ingen forberedelse er påkrævet. I gennemgangen vil der være særligt fokus på:

  • Angstens funktion og rolle for subjektet
  • Angstens relation til den Anden
  • Angstens relation til objekt a
  • Angstens relation til symptomer og hæmninger

 

Undervisning og diskussion vil videst muligt omfang blive orienteret i forhold til det kliniske arbejde. Møderne består af oplæg på ca en time, efterfulgt af diskussion i plenum.

Om underviseren:
René Rasmussen er lacaniansk psykoanalytiker, medlem af NLS (New Lacanian School of Psychoanalysis) og WAP (World Association of Psychoanalysis). Han er lektor emeritus ved Dansk, Københavns Universitet. René har praktiseret i mere end 25 år, og har undervist i mere end 35 år samt udgivet flere bøger, bl.a. “Lacan, sprog og seksualitet”, “Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv” og “Angst hos Lacan og Kirkegaard og i kognitiv terapi”.

Praktisk information:
Tid: 8 søndage i tidsrummet 13.00-15.00. Datoerne er: 13/9 2020, 4/10 2020, 1/11 2020, 6/12 2020, 3/1 2021, 7/2 2021, 7/3 2021 og 11/4 2021.
Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris: 800 kr inkl moms for hele forløbet.
Studiepris: Der tilbydes en reduceret pris på 400 kr inkl moms for studerende.
Målgruppe: Kurset er henvendt til klinikere, men alle faggrupper er velkomne.
Tilmelding: Tilmelding sker ved henvendelse pr mail til Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com

Start 29. september 2019 og ind i 2020: Dansk Psykolog Forenings Kreds København og Frederiksberg udbyder kursusforløb i samarbejde med New Lacanian School of Psychoanalysis

”Sprog og affekt hos Jacques Lacan”
-Undervisningsforløb v. René Rasmussen

Om underviseren:
René Rasmussen er lacaniansk psykoanalytiker, medlem af NLS (New Lacanian School of Psychoanalysis) og WAP (World Association of Psychoanalysis). Han er lektor emeritus ved Dansk, Københavns Universitet. René har praktiseret i mere end 20 år, og har undervist i mere end 30 år samt udgivet flere bøger, bl.a. “Lacan, sprog og seksualitet”, “Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv” og “Angst hos Lacan og Kirkegaard og i kognitiv terapi”.

Om forløbet:
Interessen for den franske psykoanalytiker Jacques Lacan er stigende blandt danske psykologer, men grundet kompleksiteten i Lacans forfatterskab har mange efterspurgt en grundlæggende indføring i Lacans tænkning. Som svar på denne efterspørgsel, har vi inviteret den lacanianske analytiker René Rasmussen til at stå for en sådan indføring, der vil være tilgængelig selv for interesserede uden forudgående kendskab til Lacan. Hen over 8 undervisningsgange vil vi diskutere centrale aspekter af Lacans teorikompleks, så som:

  • Lacans opfattelse af forholdet mellem sprog og subjekt (jf. hans kendte udsagn ”en signifiant repræsenterer subjektet for en anden signifiant”)
  • Lacans centrale skel mellem udsagn og udsigelse
  • Lacans ”tre ordener” (det imaginære, symbolske og det reelle)
  • Lacans skelnen mellem fire grundlæggende diskurser
  • Lacans centrale begreb ”objekt a”
  • Lacans syn på de affekter, der spiller en stor rolle for psykoanalysen, især nydelse og angst.

Undervisning og diskussion vil videst muligt omfang blive orienteret i forhold til det kliniske arbejde. Møderne består af oplæg på ca. en time, efterfulgt af diskussion i plenum.

Praktisk information:
Tid: 8 søndage i tidsrummet 13.00-15.00. (Bemærk at vi har været nødsaget til at flytte andet møde til en lørdag). Datoerne er: 29. september 2019, 2. november 2019, 1. december 2019, 5. januar 2020, 2. februar 2020, 1. marts 2020, 5. april 2020, 3. maj 2020.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris: 800 kr. for hele forløbet, inklusiv kaffe/te.
Studiepris: Der tilbydes en reduceret pris på 400 kr for studerende.
Målgruppe: Kurset er henvendt til klinikere, men alle faggrupper er velkomne.
Tilmelding: Tilmelding sker v. henvendelse pr. mail til Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com

26., 27. og 28. marts 2020: Dansk Psykolog Forenings kreds København og Frederiksberg udbyder kursus i Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori - At finde psykologien i psykopatologien

Dansk Psykolog Forenings kreds København og Frederiksberg udbyder kursus i Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori – At finde psykologien i psykopatologien
v. Christina Schacht-Magnussen og Mette Møller

At finde psykologien i psykopatologien
”Det er vigtigere at vide, hvilken person der lider af en sygdom end at vide, hvilken sygdom personen lider af”. (Hippocrates)

Kursets formål er at give en indføring i psykologiske teorier om personlighedens udvikling og organisering samt en sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv.
Der vil gennemgående være fokus på en dimensionel forståelse af personligheden og på det dynamiske samspil mellem psykologiske, sociale og biologiske forhold i dannelsen af personligheden og udviklingen af personlighedsforstyrrelser. Der vil kontinuerligt etableres forbindelse mellem psykologiske helhedsbeskrivelser og de deskriptive diagnosesystemers personlighedsforstyrrelseskategorier (DSM-5 og ICD 10).
Et basalt udgangspunkt er at give dig en psykodynamisk psykopatologiforståelse som supplement til den deskriptive diagnostik.
Ved gennemgang af personlighedsforstyrrelserne i ICD-10 og DSM-5 lægges vægt på graden af forstyrrelse i personligheden og co-morbiditet med anden psykisk lidelse set i relation til livsomstændigheder i øvrigt.
Den nyere erkendelse af behovet for en individualiseret tilpasning af behandlingen også ud fra personlige karakteristika, ikke mindst ifm. comorbiditet med fx angst eller depression, vil blive diskuteret og inddraget i undervisningen. Ændringerne i klassifikationen af personlighedsforstyrrelserne i ICD-11 vil også blive berørt i undervisningen.
Assessment metoder med særlig relevans for personlighedsforstyrrelser introduceres, og Kernberg’s semistrukturerede interview bruges som basis til at identificere og skelne grænseområderne til mere alvorlig psykopatologi og organiske problemstillinger.

Målgruppe
Kurset retter sig mod psykologer, som er på vej mod specialistuddannelse inden for voksenområdet. Kurset er særligt relevant for kliniske psykologer, der arbejder med udredning og terapi af personlighedsproblematikker inden for såvel primærsektor som hospitalspsykiatrien. Det er en fordel hvis deltagerne har deltaget i kurset om assessment og psykopatologi.

Forberedelse
Kurset kræver ingen forberedelse, men som inspiration kan man med fordel læse en eller to af artiklerne nævnt under “anbefalet litteratur”. Litteraturen nævnt under supplerende er kun til inspiration.

Tilmeldingsfrist den 15. marts 2020.

Læs det fulde opslag og tilmeld dig her.

Kreds København og Frederiksberg udbyder i samarbejde med New Lacanian School of Psychoanalysis åbne fyraftensmøder i 2020

Åbne fyraftensmøder om psykoanalytisk teori og praksis efter Jacques Lacan

Om forløbet:
Interessen for den franske psykoanalytiker Jacques Lacan er stigende blandt danske psykologer, men grundet kompleksiteten i Lacans forfatterskab har mange efterspurgt en grundlæggende indføring i Lacans tænkning. Som svar på denne efterspørgsel, har vi i Kreds København og Frederiksberg indgået et samarbejde med New Lacanian School i København om at åbne skolens månedlige oplæg op for alle interesserede. Møderne består af ca. 45 minutters oplæg om et psykoanalytisk emne knyttet til temaet for skolens aktuelle arbejdsår, efterfulgt af ca 45 minutters diskussion. Deltagelse kræver ingen forhåndsviden om psykoanalytisk teori eller praksis, ej heller tilmelding, kun en nysgerrighed omkring psykoanalysen.

Praktisk information:
Tid: Månedligt, mandag aften kl. 19.00 til ca 20.30. Møder planlægges nogle måneder frem, kontakt nedenstående for orientering om datoer for kommende møder eller se www.lacan.dk
Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris: Gratis
Målgruppe: Seminaret er henvendt til klinikere, men alle faggrupper er velkomne.
Tilmelding og yderligere information: Kontakt Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com

23. og 24. maj 2020: Dansk Psykolog Forenings Kreds København og Frederiksberg udbyder i samarbejde med New Lacanian School of Psychoanalysis: ”On the paradoxes of psychoanalytic interpretation” v. François Sauvagnat (Fr)

Om seminaret
Idet vi i Kreds København & Frederiksberg oplever en stigende interesse for psykodynamisk og psykoanalytisk teori og metode, er det med stor glæde, at vi i maj 2020 kan præsentere det første af en række psykoanalytiske weekendseminarer med prominente psykoanalytiske navne. Næste seminarer i rækken er Francesca Hume (England) – ”Kleinian clinical practice”, Bruce Fink (USA) – ”Desire in clinical practice” og Dany Nobus (England) – ”The three fundamental dimensions of psychoanalytic practice”. Mere information kan findes på kredsens hjemmeside.

Om oplægsholderen
François Sauvagnat er psykoanalytiker og professor i psykopatologi ved universitetet i Rennes, medlem af Ecole de la Chose Freudienne og World Association of Psychoanalysis, forfatter til adskillige bøger om psykoanalytisk teori og praksis, med særlig viden inden for psykoser, neuroser og kunst. Sauvagnat arbejder inden for den lacanianske tradition og vil ved seminaret tale om tolkningen inden for denne, med referencer til Freud.

Om weekendens undervisning
I sit oplæg til weekendens undervisning, der kommer til at omhandle tolkningens natur og anvendelse i både teori og klinisk praksis, vil François fokusere på følgende overskrifter:

1. From the history of interpretation (religious and academic) to the symptom as interpretation: On how the Freudian triad of “dream, Witz, Psychopathology of everyday life” has transformed the traditional views on hermeneutics.
2. From psychotic interpretations to the “unconscious as interpreter”: Whereas interpretation is often seen as an active “control” trying to “inform” a mental process, psychoanalysis has uncovered “interpretation in reverse”, I.e. how a psychotic mechanism has imposed itself as a limit and a paradoxical instrument in the therapeutic techniques.
3. Strategies and tactics of interpretation, within and outside the field of transference: From Clausewitz’s technique (Fenichel) to the “surprise” and its correlates in the Jewish notion of “Hidush”, as used by Theodor Reik and Jacques Lacan.
4. From interpretation to “body events”: Interpretation should not be seen only as a “cognitive” phenomenon, but also as what constitutes the living body; gives shape, expresses itself through bodily experiences, as J. Lacan’s last teaching has underscored.”

Praktisk information:
Tid: 23. og 24. maj 2020, begge dage 10-16.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris: Gratis
Målgruppe: Seminaret er henvendt til klinikere, men alle faggrupper er velkomne.
Tilmelding og yderligere information: Kontakt Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com

6.-7. juni 2020: Dansk Psykologforenings Kreds København og Frederiksberg inviterer til Psykoanalytiske weekendseminar: Francesca Hume (England) – ”Kleinian clinical practice”

Om forløbet:
Idet vi i kredsen oplever en stigende interesse for psykodynamisk og psykoanalytisk teori og metode, er det med stor glæde, at vi i Kreds København og Frederiksberg i løbet af 2020 kan invitere til en række kliniske weekendseminarer med prominente psykoanalytiske navne. Ved tilmelding til flere seminarer tilbydes en betydelig rabat. Mere information om de enkelte seminarer vil kunne findes her på siden som indholdet udarbejdes, men interesserede kan allerede nu tilmelde sig seminarrækken:

6-7 juni 2020: Francesca Hume (England) – ”Kleinian clinical practice”
Francesca Hume er psykoanalytiker og fellow ved The British Psychoanalytic Society samt Consultant Psychologist ved Tavistock-instituttet, hvor hun desuden er ansvarlig for dettes Adult Psychology-linje og leder for træningen i psykoanalytisk psykoterapi med voksne. Hume er kendt for som ekspert inden for kleiniansk og post-kleiniansk metode og vil ved dette seminar give deltagerne en grundlæggende indføring i, hvordan psykodynamisk praksis inden for den kleinianske tradition ser ud og hvad den adskiller sig fra andre psykoanalytiske orienteringer. Seminaret er det første i en række af seminarer om kleiniansk teori og praksis i kredsen.

Praktisk information:
Tid: Alle dage 10-17.
Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris inkl. forplejning: 1 seminar: 2400 kr. 2 seminarer: 3700 kr. 3 seminarer: 4900 kr. Studiepris gives.
Tilmelding og yderligere information: Kontakt Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com

26.-27. september 2020: Dansk Psykologforenings Kreds København og Frederiksberg inviterer til Psykoanalytiske weekendseminar: Bruce Fink (USA) – ”Desire in clinical practice”

Om forløbet:
Idet vi i kredsen oplever en stigende interesse for psykodynamisk og psykoanalytisk teori og metode, er det med stor glæde, at vi i Kreds København og Frederiksberg i løbet af 2020 kan invitere til en række kliniske weekendseminarer med prominente psykoanalytiske navne. Ved tilmelding til flere seminarer tilbydes en betydelig rabat. Mere information om de enkelte seminarer vil kunne findes her på siden som indholdet udarbejdes, men interesserede kan allerede nu tilmelde sig seminarrækken:

26-27 september 2020: Bruce Fink (USA) – ”Desire in clinical practice”
Bruce Fink er psykoanalytiker, uddannet ved Ècole de la Cause Freudienne og fra 1993 til 2013 professor i psykologi ved duquesne University i Pittsburgh, i dag i ledelsen ved Pittsburgh Psychoanalytic Center. De fleste med kendskab til den psykoanalytiske tradition efter Jacques Lacan (1901-1981) vil ligeledes have kendskab til Bruce Fink – både som oversætter af Lacans værker til engelsk, og som en af de på verdensplan førende formidlere af og forkæmpere for Lacans komplekse kliniske og teoretiske værk. Med udgangspunkt i sin nylige oversættelse af Lacans 6. seminar vil Fink undervise i Lacans forståelse af begær og dettes afgørende relevans for psykopatologi og klinisk praksis.

Praktisk information:
Tid: Alle dage 10-17.
Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris inkl forplejning: 1 seminar: 2400 kr. 2 seminarer: 3700 kr. 3 seminarer: 4900 kr. Studiepris gives.
Tilmelding og yderligere information: Kontakt Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com

24.-25. oktober 2020: Dansk Psykologforenings Kreds København og Frederiksberg inviterer til Psykoanalytiske weekendseminar: Dany Nobus (England) – ”The three fundamental dimensions of psychoanalytic practice”

Om forløbet:
Idet vi i kredsen oplever en stigende interesse for psykodynamisk og psykoanalytisk teori og metode, er det med stor glæde, at vi i Kreds København og Frederiksberg i løbet af 2020 kan invitere til en række kliniske weekendseminarer med prominente psykoanalytiske navne. Ved tilmelding til flere seminarer tilbydes en betydelig rabat. Mere information om de enkelte seminarer vil kunne findes her på siden som indholdet udarbejdes, men interesserede kan allerede nu tilmelde sig seminarrækken:

24-25 oktober: Dany Nobus (England) – ”The three fundamental dimensions of psychoanalytic practice”
Dany Nobus er ph.d. i psykolog og psykoanalytisk psykoterapeut fra universitetet i Ghent, aktuelt Chair of Psychoanalysis ved Brunel University. I sit arbejde har Nobus særligt beskæftiget sig med mødet mellem psykoanalyse, filosofi og kunst samt psykoanalysens og psykiatriens historie. Han er desuden kendt som en i særklasse levende og pædagogisk formidler af lacaniansk teori og praksis, og er forfatter til flere bøger om emnet. Seminaret vil omhandle grundlaget for en psykoanalytisk praksis fra et lacaniansk perspektiv

Praktisk information:
Tid: Alle dage 10-17.
Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris inkl forplejning: 1 seminar: 2400 kr. 2 seminarer: 3700 kr. 3 seminarer: 4900 kr. Studiepris gives.
Tilmelding og yderligere information: Kontakt Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.