Vores kurser er åbne for såvel kredsmedlemmer som ikke-kredsmedlemmer.

Tilmeldingsfrist er kun vejledende – du kan altid tilkendegive ønske om deltagelse, lige op til et kursus afvikles. Tilmeld dig via tilmeldingsformularen og er det under 2 døgn før afvikling, så send også gerne en mail med dit ønske, husk at anføre kursustitlen i emnefeltet.

Se den fulde og opdaterede kursuskalender nedenfor.

Har du spørgsmål kontakt os på tfelbo@gmail.com

Vores mission? Gode og spændende kurser til en overkommelig pris! Glæder os til også at se dig.

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Alle kurser

 

Start 29. september 2019 og ind i 2020: Dansk Psykolog Forenings Kreds København og Frederiksberg udbyder kursusforløb i samarbejde med New Lacanian School of Psychoanalysis

”Sprog og affekt hos Jacques Lacan”
-Undervisningsforløb v. René Rasmussen

Om underviseren:
René Rasmussen er lacaniansk psykoanalytiker, medlem af NLS (New Lacanian School of Psychoanalysis) og WAP (World Association of Psychoanalysis). Han er lektor emeritus ved Dansk, Københavns Universitet. René har praktiseret i mere end 20 år, og har undervist i mere end 30 år samt udgivet flere bøger, bl.a. “Lacan, sprog og seksualitet”, “Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv” og “Angst hos Lacan og Kirkegaard og i kognitiv terapi”.

Om forløbet:
Interessen for den franske psykoanalytiker Jacques Lacan er stigende blandt danske psykologer, men grundet kompleksiteten i Lacans forfatterskab har mange efterspurgt en grundlæggende indføring i Lacans tænkning. Som svar på denne efterspørgsel, har vi inviteret den lacanianske analytiker René Rasmussen til at stå for en sådan indføring, der vil være tilgængelig selv for interesserede uden forudgående kendskab til Lacan. Hen over 8 undervisningsgange vil vi diskutere centrale aspekter af Lacans teorikompleks, så som:

  • Lacans opfattelse af forholdet mellem sprog og subjekt (jf. hans kendte udsagn ”en signifiant repræsenterer subjektet for en anden signifiant”)
  • Lacans centrale skel mellem udsagn og udsigelse
  • Lacans ”tre ordener” (det imaginære, symbolske og det reelle)
  • Lacans skelnen mellem fire grundlæggende diskurser
  • Lacans centrale begreb ”objekt a”
  • Lacans syn på de affekter, der spiller en stor rolle for psykoanalysen, især nydelse og angst.

Undervisning og diskussion vil videst muligt omfang blive orienteret i forhold til det kliniske arbejde. Møderne består af oplæg på ca. en time, efterfulgt af diskussion i plenum.

Praktisk information:
Tid: 8 søndage i tidsrummet 13.00-15.00. (Bemærk at vi har været nødsaget til at flytte andet møde til en lørdag). Datoerne er: 29. september 2019, 2. november 2019, 1. december 2019, 5. januar 2020, 2. februar 2020, 1. marts 2020, 5. april 2020, 3. maj 2020.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris: 800 kr. for hele forløbet, inklusiv kaffe/te.
Studiepris: Der tilbydes en reduceret pris på 400 kr for studerende.
Målgruppe: Kurset er henvendt til klinikere, men alle faggrupper er velkomne.
Tilmelding: Tilmelding sker v. henvendelse pr. mail til Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com

26., 27. og 28. marts 2020: Dansk Psykolog Forenings kreds København og Frederiksberg udbyder kursus i Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori - At finde psykologien i psykopatologien

Dansk Psykolog Forenings kreds København og Frederiksberg udbyder kursus i Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori – At finde psykologien i psykopatologien
v. Christina Schacht-Magnussen og Mette Møller

At finde psykologien i psykopatologien
”Det er vigtigere at vide, hvilken person der lider af en sygdom end at vide, hvilken sygdom personen lider af”. (Hippocrates)

Kursets formål er at give en indføring i psykologiske teorier om personlighedens udvikling og organisering samt en sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv.
Der vil gennemgående være fokus på en dimensionel forståelse af personligheden og på det dynamiske samspil mellem psykologiske, sociale og biologiske forhold i dannelsen af personligheden og udviklingen af personlighedsforstyrrelser. Der vil kontinuerligt etableres forbindelse mellem psykologiske helhedsbeskrivelser og de deskriptive diagnosesystemers personlighedsforstyrrelseskategorier (DSM-5 og ICD 10).
Et basalt udgangspunkt er at give dig en psykodynamisk psykopatologiforståelse som supplement til den deskriptive diagnostik.
Ved gennemgang af personlighedsforstyrrelserne i ICD-10 og DSM-5 lægges vægt på graden af forstyrrelse i personligheden og co-morbiditet med anden psykisk lidelse set i relation til livsomstændigheder i øvrigt.
Den nyere erkendelse af behovet for en individualiseret tilpasning af behandlingen også ud fra personlige karakteristika, ikke mindst ifm. comorbiditet med fx angst eller depression, vil blive diskuteret og inddraget i undervisningen. Ændringerne i klassifikationen af personlighedsforstyrrelserne i ICD-11 vil også blive berørt i undervisningen.
Assessment metoder med særlig relevans for personlighedsforstyrrelser introduceres, og Kernberg’s semistrukturerede interview bruges som basis til at identificere og skelne grænseområderne til mere alvorlig psykopatologi og organiske problemstillinger.

Målgruppe
Kurset retter sig mod psykologer, som er på vej mod specialistuddannelse inden for voksenområdet. Kurset er særligt relevant for kliniske psykologer, der arbejder med udredning og terapi af personlighedsproblematikker inden for såvel primærsektor som hospitalspsykiatrien. Det er en fordel hvis deltagerne har deltaget i kurset om assessment og psykopatologi.

Forberedelse
Kurset kræver ingen forberedelse, men som inspiration kan man med fordel læse en eller to af artiklerne nævnt under “anbefalet litteratur”. Litteraturen nævnt under supplerende er kun til inspiration.

Tilmeldingsfrist den 15. marts 2020.

Læs det fulde opslag og tilmeld dig her.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.