Møder, kurser m.v. arrangeret af Kreds Københavns Amt annonceres på denne side.

Kommende arrangementer


Sorg og krise hos børn v/ psykolog og professor Atle Dyregrov

2-dages kursus den 16. og 17. december 2021 kl. 9-16

Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø

I løbet af de to kursusdage vil Atle Dyregrov præsentere deltagerne for nyere forskning om børn i sorg og krise, samt dele ud af kliniske erfaringer fra mange års arbejde med børn og familier, som har oplevet dødsfald og forskellige former for traume- og krisesituationer. Følgende temaer vil blive behandlet:

 • Akutte belastningsreaktioner og efterreaktioner
 • Kompliceret og normal sorg hos børn, herunder risikofaktorer for udvikling af langtidsproblemer
 • Intervention – Hvordan hjælper man bedst muligt børn i sorg og krise?

-akut hjælp i den første fase

-hjælp over tid, herunder sorgterapi

-hjælp i daginstitution og skole

 • Udfordringer i arbejdet med børn i sorg og krise.

Underviser: Psykolog Atle Dyregrov er specialist i klinisk psykologi ved ”Klinikk for krisepsykologi” og professor (pr. 01.12.21 professor emeritus) ved ”Senter for Krisepsykologi” i Bergen, ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har i hele sin karriere arbejdet med børn og familier som har oplevet dødsfald og forskellige former for traume- og krisesituationer. Atle Dyregrov er en erfaren underviser og han har skrevet mere end 300 faglige artikler, og mange bøger, bogkapitler og rapporter indenfor krise- og sorgområdet. Blandt hans bøger er ”Sorg hos børn –en håndbog for voksne”, ”Sorg hos små barn”, ”Børn og traumer”, ”Beredskapsplan for skolen”, ”At tage afsked”, ”Hva skjer når vi dør”, ”Mestring af sorg –håndbog for efterladte og hjælpere”, ”Støtte ved dødsfald” og ”Katastrofepsykologi”. I 2014 blev Atle Dyregrov udnævnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for ”pionerindsats indenfor krise- og katastrofepsykologi”.

Undervisningen vil foregå på norsk. Skulle Covid-19-situationen betyde, at Atle Dyregrov ikke har mulighed for at rejse til København, vil kurset blive gennemført virtuelt.

Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.

Pris: 2000 kr. inkl. moms.

Tilmelding: Skriv til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk. Efter tilmelding vil du få oplysninger om den konto, som kursusgebyret skal overføres til. Tilmelding er bindende og skal ske inden 26. november 2021. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princip og der tages kun imod individuelle tilmeldinger.

Vigtigt: Oplys navn, DP-medlemsnummer og arbejdssted, samt evt. kosthensyn. Kurset er forbeholdt Kreds Københavns Amts medlemmer, dvs. medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som arbejder (eller har bopæl, såfremt man ikke er i arbejde) i det tidligere Københavns Amt (inkl. Rudersdal og Furesø kommune, men ekskl. Egedal kommune). København og Frederiksberg kommune har deres egen kreds i DP.

Der er morgenbrød fra kl. 8.30 samt frokost med tid til networking på tværs af arbejdspladser

 


Når presset bliver for stort, opstår risikoen for forråelse

 • En temadag med psykolog Dorthe Birkmose

Fredag d 5. november 2021 kl. 9.00 – 15.30 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, kbh. Ø

Indhold: Forråelse er en mestringsstrategi, hvor vi kan gøre os rå eller ligeglade i forsøget på at beskytte os mod psykiske belastninger som omsorgstræthed, afmagt over andres problemskabende adfærd, moralsk stress og corona-udmattelse. Forråelse er en risiko for psykologer og alle andre faggrupper, der samarbejder med børn, borgere og pårørende, der har brug for professionel hjælp.

Dorthe Birkmose vil starte dagen med at fortælle om én af de gange, hvor hun selv oplevede forråelsen. Lige fra de første små stik af projiceret utilstrækkelighed over den tiltagende kynisme til de legitimerede krænkelser.

Hvad kan vi som psykologer gøre, når vi ser forråelsen hos vores samarbejdspartnere? Hvordan kan vi holde os selv fri af risikoen for, at forråelse bliver en kultur på vores egne arbejdspladser?

Der er ingen quick fixes. Der er derimod fem svære skridt, som medarbejdere og ledere er nødt til at tage sammen. Skridt for skridt vil temadagen handle om vejen væk fra forråelse. Der vil blive dvælet ved faresignalerne og den psykologiske (u)tryghed.

Underviser: Dorthe Birkmose er psykolog (cand. psych.) og foredragsholder. Læs artikler, hør podcasts og se foredrag på www.dorthebirkmose.dk

Tilmeldingen foretages ved, at skrive til  kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk. Efter tilmelding vil du få oplysninger om den konto, som kursusgebyret på 300 kr. (inkl. moms) skal overføres til. Det er bindende tilmelding. 

Tilmeldingen skal ske inden søndag d 10. oktober 2021.

Ved tilmelding skal gives oplysninger om navn, arbejdssted (hvis man er i job) og medlemsnummer i DP, da arrangementet primært er for kredsens medlemmer, dvs. at man arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område (omfatter Rudersdal og Furesø, men ikke Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område.

Husk, der er morgenmad fra kl. 8.30 og en times frokost kl. 12, samt kaffe og kage, som er indeholdt i de 300 kr. Oplys venligst særlige hensyn vedrørende kost.

 

Afholdte arrangementer


Identitet hos det fragmenterede moderne menneske

Udvikling af identitet og identitetsforstyrrelser

En kursusdag med professor Carsten Rene Jørgensen

 Den 3. september 2021 kl. 9.00 – 15.45 i  Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, Kbh. Ø.

Med udgangspunkt i bogen ”Identitetskriser. Veje og vildveje for det fragmenterede moderne menneskes identitet”, giver Carsten René Jørgensen en omfattende indføring i en række af de mange spændende temaer der knytter sig til menneskets identitet, både på individ og kulturniveau. Hvordan kan vi indkredse menneskets identitet og forskellige identitetsniveauer? Hvorledes udvikles identitet, identitetskriser og svære identitetsforstyrrelser hos enkeltindivider og i sociale grupper? Hvad karakteriserer- og hvordan kan vi skelne imellem forbigående identitetskriser, der sjældent kræver psykoterapeutisk behandling og identitetsdiffusion, som ofte er tegn på svær personlighedspatologi og kræver specialiseret psykoterapeutisk behandling? Dette er nogle af de spørgsmål som belyses på kurset, ligesom der kort tegnes en ramme for behandling af svære identitetsforstyrrelser. Desuden skitseres en række fremtrædende træk ved den fragmenterede moderne kultur og betydningen af disse for enkeltindividet og sociale gruppers identitetsdannelse, ligesom det berøres hvordan identitet er blevet omdrejningspunkt for eskalerende kulturelle konflikter eller kulturelle identitetskriser, bl.a. manifesteret ved populisme og identitetspolitik.

Carsten René Jørgensen er professor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet, uddannet gruppeanalytisk psykoterapeut og (siden 2001) tilknyttet Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital Skejby.

Kurset søges godkendt til specialistuddannelserne.

 

Pris 600 kr. inklusiv moms.

Tilmelding foretages ved at skrive til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk. Efter tilmelding vil du få oplysninger om den konto, som kursusgebyret skal overføres til.

Tilmelding er bindende og skal ske senest den 6. august 2021.

Vigtigt: Oplys navn, DP-medlemsnummer og arbejdssted, samt evt. særlige hensyn vedr. kost. Kun individuelle tilmeldinger godtages (max. 50 deltagere). Hvis coronarestriktioner påbyder et reduceret antal deltagere (fx  24) optages de først tilmeldte. Kurset er forbeholdt kredsens medlemmer. Man tilhører kreds Kbh.s Amt hvis man er medlem af DP og arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område (omfatter Rudersdal og Furesø, men ikke Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område.

 

Der er morgenmad fra kl. 8.30, frokost og kaffe og kage om eftermiddagen.

Litteratur:
Ud over en lang række videnskabelige artikler og bogkapitler om bl.a. personlighedsforstyrrelser, psykoterapi, psykoterapiforskning og sammenhænge imellem psykisk lidelse og samtidskultur har Carsten Rene Jørgensen udgivet syv fagbøger: Psykologien i senmoderniteten (2002), Identitet. Psykologiske og kulturanalytiske perspektiver (2008), Personlighedsforstyrelser. Moderne relationel forståelse og behandling af borderlinelidelser (2006, 2.udvidede udgave 2009), Danmark på briksen. Et psykologisk perspektiv på Danmark og danskerne i det senmoderne (2012), ADHD. Bidrag til en kritisk psykologisk forståelse (2014) og Den psykoterapeutiske holdning (2018), Identitetsforstyrrelser. Veje og vildveje for det fragmenterede moderne menneskes identitet(2020), alle udgivet på Hans Reitzels Forlag.


Kreds Københavns Amt
Sorg og krise hos børn v/ psykolog og professor Atle Dyregrov

2-dages kursus den 12. og 13. november 2020 kl. 9-16
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø

I løbet af de to kursusdage vil Atle Dyregrov præsentere deltagerne for nyere forskning om børn i sorg og krise, samt dele ud af kliniske erfaringer fra mange års arbejde med børn og familier, som har oplevet dødsfald og forskellige former for traume- og krisesituationer. Følgende temaer vil blive behandlet:
 Akutte belastningsreaktioner og efterreaktioner
 Kompliceret og normal sorg hos børn, herunder risikofaktorer for udvikling af langtidsproblemer
 Intervention – Hvordan hjælper man bedst muligt børn i sorg og krise?
-akut hjælp i den første fase
-hjælp over tid, herunder sorgterapi
-hjælp i daginstitution og skole
 Udfordringer i arbejdet med børn i sorg og krise.

Underviser: Psykolog Atle Dyregrov er specialist i klinisk psykologi ved ”Klinikk for krisepsykologi” og professor ved ”Senter for Krisepsykologi” i Bergen, ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har i hele sin karriere arbejdet med børn og familier som har oplevet dødsfald og forskellige former for traume- og krisesituationer. Atle Dyregrov er en erfaren underviser og han har skrevet mere end 300 faglige artikler, og mange bøger, bogkapitler og rapporter indenfor krise- og sorgområdet. Blandt hans bøger er ”Sorg hos børn –en håndbog for voksne”, ”Sorg hos små barn”, ”Børn og traumer”, ”Beredskapsplan for skolen”, ”At tage afsked”, ”Hva skjer når vi dør”, ”Mestring af sorg –håndbog for efterladte og hjælpere”, ”Støtte ved dødsfald” og ”Katastrofepsykologi”. I 2014 blev Atle Dyregrov udnævnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for ”pionerindsats indenfor krise- og katastrofepsykologi”.
Undervisningen vil foregå på norsk.
Der udstedes deltagerbevis ved overholdt fremmødekrav. Kurset søges forhåndsgodkendt til relevante specialistuddannelser med 12 timer.

Pris: 2000 kr. inkl. moms.

Tilmelding: Skriv til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk. Efter tilmelding vil du få oplysninger om den konto, som kursusgebyret skal overføres til. Tilmelding er bindende og skal ske inden 23. oktober 2020. Grundet forholdsregler i forbindelse med COVID-19 er deltagerantallet pt. begrænset til 23. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princip og der tages kun imod individuelle tilmeldinger.

Vigtigt: Oplys navn, DP-medlemsnummer og arbejdssted. Kurset er forbeholdt Kreds Københavns Amts medlemmer, dvs. medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som arbejder (eller har bopæl, såfremt man ikke er i arbejde) i det tidligere Københavns Amt (inkl. Rudersdal og Furesø kommune, men ekskl. Egedal kommune). København og Frederiksberg kommune har deres egen kreds i DP.
Der er morgenbrød fra kl. 8.30 samt frokost, kaffe og kage inkluderet i kursusgebyret.


Kreds Københavns Amt afholder kursus:
Den psykoterapeutiske holdning
En kursusdag med professor Carsten Rene Jørgensen

Den 6. marts 2020 kl. 9.00 – 15.45 i
Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, Kbh. Ø.

Med afsæt i eksisterende empirisk psykoterapiforskning argumenterer Carsten René Jørgensen i sin seneste bog ‘Den psykoterapeutiske holdning’ for, at de afgørende elementer i virksom psykoterapi ikke primært knytter sig til valg af en specifik behandlingsteknik, men snarere hænger sammen med psykoterapeutens mere personlige kvaliteter, relationsevne og evne til at etablere og fastholde en psykoterapeutisk holdning i det terapeutiske rum. På kurset vil dette blive udfoldet, ligesom Carsten René Jørgensen vil skitsere en række elementer i den psykoterapeutiske holdning – hvad det mere konkret vil sige at tænke og forholde sig psykoterapeutisk til klienten og dennes materiale, til hvad der udspiller sig i det terapeutiske rum, samt til sig selv og sine egne oplevelser i forbindelse med psykoterapeutisk arbejde.

Carsten René Jørgensen er cand.psych., Ph.d. og professor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, uddannet gruppeanalytisk psykoterapeut og (siden 2001) tilknyttet Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital Skejby.

Kurset søges godkendt til specialistuddannelserne.

Tilmelding foretages ved at skrive til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk.
Kurset er gratis. Tilmelding er bindende og skal ske senest den 31. januar 2020.
Oplys navn, DP-medlemsnummer og arbejdssted, samt evt. særlige hensyn vedr. kost. Kun individuelle tilmeldinger godtages (max. 50 deltagere). Man tilhører kreds Kbh.s Amt hvis man er medlem af DP og arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område (omfatter Rudersdal og Furesø, men ikke Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område.
Husk der er morgenmad fra kl. 8.30, frokost og kaffe og kage om eftermiddagen.

Litteratur:
Ud over en lang række videnskabelige artikler og bogkapitler om bl.a. personlighedsforstyrrelser, psykoterapi, psykoterapiforskning og sammenhænge imellem psykisk lidelse og samtidskultur har Carsten Rene Jørgensen udgivet seks fagbøger: Psykologien i senmoderniteten (2002), Identitet. Psykologiske og kulturanalytiske perspektiver (2008), Personlighedsforstyrelser. Moderne relationel forståelse og behandling af borderlinelidelser (2006, 2.udvidede udgave 2009), Danmark på briksen. Et psykologisk perspektiv på Danmark og danskerne i det senmoderne (2012), ADHD. Bidrag til en kritisk psykologisk forståelse (2014) og Den psykoterapeutiske holdning (2018), alle udgivet på Hans Reitzels Forlag. Primo 2020 udgiver han bogen: Identitetsforstyrrelser. Veje og vildveje for det fragmenterede moderne menneskes identitet.


Kreds Københavns Amt

Generalforsamling og Foredrag

Den 20. marts 2020 i Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, 2100 Ø.

Foredrag med psykolog Lars J. Sørensen: ”SELVGLAD”,
Om menneskers livslange ægteskab med sig selv.

Kl. 15.30-17.30 holder Lars J. Sørensen foredrag ud fra sin bog ”Selvglad” fra 2018. Ordet ’selvglad’ er mest et skældsord. Det er paradoksalt, når nu det at være glad for sig selv og være i balance er så vigtigt for at kunne møde omverdenen og andre mennesker med nærvær og åbent sind.

Lars J. Sørensen viser i sin bog hvordan det at være glad for sig selv handler om at have en god og nærværende relation til sig selv, ligesom man kan have gode relationer til andre. Derfor er det netop relationerne og måden, vi er sammen på, der er i fokus i denne personlige og livskloge bog.

Psykolog Henrik Tranberg siger at ”bogen er et vigtigt bidrag, hvis vi selv – som terapeuter og mennesker – har en intention om at vise andre deres betydning som sig selv. Ja, så fordrer det, at vi selv har et godt ægteskab med os selv; at vi kan rumme os selv for derved at finde hjem til os selv. Kun derved kan vi vise andre vejen hjem til sig – slet og ret ved at vi kan være sammen med dem i nuet, fordi vi kan være sammen med os selv.”

LARS J. SØRENSEN er psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og har 1979-2015 været chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. Han har arbejdet med psykoterapi både i psykiatrien og i privat praksis, og han har gennem mange år undervist på forskellige psykoterapiuddannelser.

Kl. 17.45 – 18.45 generalforsamling

Kl. 18.45 : Fælles spisning og kollegialt samvær

Tilmelding til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk senest d. 21. februar.
Arrangementet er gratis.
Oplys venligst hvilken/hvilke dele af arrangementet, du ønsker at deltage i.
Ved tilmelding skal gives oplysninger om navn og arbejdssted, da arrangementet primært er for kredsens medlemmer, dvs. at man arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område (omfatter Rudersdal og Furesø, men ikke Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område, da de har deres egen kreds.


Kreds Københavns Amt afholder
LGBT+ for psykologer
v/ Nina Lildal-Schrøder psykolog, Specialist i Psykopatologi

Den 15. maj 2020 kl. 9.00 – 16.00 i
Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, Kbh. Ø.

Vi hører hele tiden om køn og seksualitet i medierne, men hvad er vigtigt at vide som psykolog, for at kunne hjælpe vores klienter bedst muligt? Det vil dette kursus beskæftige sig med.

Om formiddagen vil vi arbejde med hvad køn, kønsvarianter og kønsidentitet er. Vi vil komme ind på både interkøn, transpersoner og hvad det betyder at være nonbinær og I vil hører om hvordan man forholder sig til dette på en professionel måde.

Om eftermiddagen vil vi rette fokus mod seksualitet og vil dels se på hvordan de forskellige seksualiteter defineres, dels høre om hvad minoritetsstress er, og hvordan vi som psykologer kan arbejde med dette, og dels høre om hvad der er særligt på spil for unge LGBT+ personer.

Nina Lildal-Schrøder er autoriseret psykolog, Specialist i Psykopatologi og forfatter til bogen: Kort og godt om LGBT+. Nina har arbejdet med sexologi i mange år, både i egen praksis, kriminalforsorgen og i retspsykiatrien. Nina er særlig specialiseret i seksuelle krænkelser, samlivsterapi, kønsidentitet og LGBT+. Nina har stor undervisningserfaring og er en eftertragtet oplægsholder på danske og internationale fagkongresser.

Tilmelding foretages ved at skrive til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk.
Efter tilmelding vil du få oplysninger om den konto kursusgebyret på 500 kr. skal indbetales til.
Tilmelding er bindende og skal ske senest den 3. april 2020.
Oplys navn, DP-medlemsnummer og arbejdssted, samt evt. særlige hensyn vedr. kost. Kun individuelle tilmeldinger godtages (max. 50 deltagere). Man tilhører kreds Kbh.s Amt hvis man er medlem af DP og arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område (omfatter Rudersdal og Furesø, men ikke Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område.
Husk der er morgenmad fra kl. 8.30, frokost og kaffe og kage om eftermiddagen, som er indeholdt i de 500 kr.


 

Kreds Københavns Amt inviterer til en kursusdag med professor Charlotte Ringsmose

Psykologarbejde i daginstitutioner

Den 24. januar 2020 kl. 9.00 – 16.00 i
Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, Kbh. Ø.

Opvækstbetingelsernes betydning for små børns udvikling

Der er sammenhæng mellem barnets udvikling og opvækstmiljøet, hvor forskelle i børns udviklingsbetingelser kommer til udtryk tidligt i børns kognitive og sociale og emotionelle udvikling (EVA, 2010, Jensen mfl. 2009, Ringsmose, m.fl. 2012). Dette gælder både kognitivt og på flere færdighedsområder såvel som forekomsten af psykiske vanskeligheder og forstyrrelser (Skovgaard & Landorph, 2008; Moe & Mothander, 2010).
Børn møder dagtilbud med vidt forskellige forudsætninger for en videre god udvikling, og der er grund til at have meget opmærksomhed på de yngste børn i dagtilbud, fordi det er her potentialet for at skabe god udvikling er størst. Børn møder dagtilbuddet med forskellige forudsætninger, fordi de allerede har været i vigtige tidlige samspil og er formet mærkbart fra de tidlige erfaringer. Det er væsentligt at forstå, så man kan møde børnene med de forskellige udgangspunkter de har for at støtte den videre udvikling.
Udgangspunktet vil være den normale udvikling i samspil med dets primære omsorgsgivere, med henblik på at forstå, hvad det betyder, når andre tager over og erstatter eller supplerer de samspil barnet, der har betydning for udviklingen. Pædagogerne har en særlig opgave, når omsorgen deles i en periode af barnets live, hvor det er mest formbart. Den sociale interaktion barnet indgår i former barnets udviklingsmuligheder, og hvis samspillene er vellykkede giver det barnet nogle helt særlige udviklingsfortrin både psykologisk og neurofysiologisk (Harvard, Center of the developing child).

Barnets udvikling har en særligt sensitiv periode frem til 18-24 måneders alderen– det såkaldte window of opportunity. I denne periode er voksnes omsorgsevne af særlig vigtighed. Tidlig påvirkning er stærk og senere ændringer kan være vanskelige. Den tidlige barndom tillægges essentiel betydning, idet den tidlige hjerne har særdeles gunstige forhold for udvikling.

Hjernens fleksibilitet er efter den første tidlige og meget vigtige periode størst op til syvårsalderen, og der sker løbende store reorganiseringer af hjernen op mod dens fulde udvikling omkring de 15 år (Gerhardt, 2015).

Gennem hele livet bevarer hjernen i nogen grad sin plasticitet. Dette betyder at der altid vil være mulighed for en grad af ændringer, men betydeligt langsommere (Gerhardt, 2015; Schore, 1994).

Barnets erfaringer med de tidlige samspil former barnets forventninger til normale samspil. De mindste børn har brug for, at den voksne omsorgsperson imødekommer og reagerer umiddelbart og hensigtsmæssigt på de signaler, barnet viser. Gennem kontakten med den voksne omsorgsgiver får barnet mulighed for at etablere fælles opmærksomhed, der har betydning for barnets sociale og kognitive udvikling i bredere forstand. Relationer er det vigtigste. Hver relation barnet indgår i, og som er rimelig stabil, vil udgøre et miniudviklingsmiljø for barnet og vil få betydning for, hvordan barnet fungerer og trives i øjeblikket, og lægge grundlag for den videre udvikling (Pianta, 1999).
Gennemgangen af de samspil, der fører til optimal udvikling for børnene skal føre til at tydeliggøre, hvor og hvordan, der kan sættes ind for at støtte børns udvikling. Først og fremmest, når det handler om børns udvikling, så vil indsatser så tidligt som muligt have den største effekt. Det der er vigtigt at forstå er, at selvom man er lille, så er udviklingen stor.

Charlotte Ringsmose vil tale ud fra følgende punkter:

PPR-psykologer skal kunne indgå i de pædagogiske maskinrum. Uddannelse/efteruddannelse skal sikre at psykologerne kan indgå i det pædagogiske hverdagsliv, så den psykologfaglige betjening både tager udgangspunkt i og bliver relevant for pædagogisk praksis.

PPR kan og skal udgøre en kritisk stemme i debatten om børn og unges psykologiske velbefindende. Inden for de seneste år har der været en betydelig vækst i antallet af børn diagnosticeret med ADHD, autismespektrumforstyrrelser og andre adfærdsdiagnoser. PPR-medarbejdere skal naturligvis anerkende, at visse børn kan befinde sig i tilstande, som er de facto forstyrrende, og hvor diagnoser og medikamentel behandling kan være påkrævet. Men psykologer skal også udgøre en kritisk modvægt til psykiatriseringstendenserne og insistere på nødvendigheden af en afbalanceret, kontekstsensitiv og psykosocial forståelse.

Yderligere opprioritering af småbørnsområdet. PPR spiller en central rolle i forhold til indsatsen på småbørnsområdet og i forhold til tidlige og foregribende indsatser, hvilket naturligvis også skal afspejle sig i uddannelsen/efteruddannelsen af psykologer.

PPR skal blive endnu dygtigere til arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling. Mange PPR-psykologer har med deres faglige profil gode forudsætninger for at indgå i organisationsudviklingsprojekter med dagtilbud og skoler, og denne del af PPR-arbejdet kan med fordel udvikles, hvilket med fordel også kan medtænkes i uddannelsen/efteruddannelsen af psykologer.

Charlotte Ringsmose er professor ved Aalborg Universitet, cand.pæd.psyk., autoriseret psykolog og ph.d. Hun forsker i betydningen af den tidlige barndom i et udviklings- og læringsperspektiv, og er forskningsleder for et udviklingsprojekt med fokus på at udvikle kvalitet i dagtilbud. Charlotte Ringsmose er udvikler af KIDS redskabet, der er et vurderings- og udviklingsredskab til systematisk udvikling af højkvalitetsmiljøer i daginstitutioner. Derudover underviser Charlotte på master- og kandidatuddannelserne i psykologi og specialpædagogik, samt ved psykologernes specialistuddannelser

Kurset søges godkendt til specialistuddannelserne.

Tilmelding foretages ved at skrive til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk.
Efter tilmelding vil du få oplysninger om den konto kursusgebyret på 300 kr. skal indbetales til.
Tilmelding er bindende og skal ske senest den 13. december 2019.
Oplys navn, DP-medlemsnummer og arbejdssted, samt evt. særlige hensyn vedr. kost. Kun individuelle tilmeldinger godtages (max. 50 deltagere). Man tilhører kreds Kbh.s Amt hvis man er medlem af DP og arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område (omfatter Rudersdal og Furesø, men ikke Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område.
Husk der er morgenmad fra kl. 8.30, frokost og kaffe og kage om eftermiddagen, som er indeholdt i de 300 kr.

Litteratur:
Ringsmose, C. & Kabier, J. (2020). Hjernens udvikling i en dagtilbudskontekst.
Ringsmose, C. (2018). Tidlige indsatser og inkluderende processer. KL og Psykologforeningen
Ringsmose, C. & Kragh-Müller, G. (2014). KIDS – Kvalitet i daginstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag
Brandtzæg, I. (2016). Se barnet indefra. Hans Reitzels Forlag
T. Szulevicz. (2018). Psykologens grunduddannelse som fundament for PPR-arbejdet. KL og DP.


Kreds Københavns Amt inviterer til fyraftensarrangement med psykolog Ulla Dyrløv, der stiller skarpt på, hvad det kræver at være professionel i arbejdet med børn og familier anno 2019

Onsdag d. 20. november 2019 kl. 17.00-20.00 i København

Forældre kan nemt blive meget usikre på retten til at bestemme over deres børn. Men børn har brug for, at forældrene tager styringen. Den voksne har erfaring og overblik og det fulde ansvar for at styre og navigere sit barn. Ulla vil give sine bud på, hvordan man som fagperson bedst hjælper forældrene til at tage det ansvar.

Der findes et utal af metoder, men metoden er ikke afgørende. Det afgørende er, hvordan metoden bliver brugt af et menneske. Og en fagpersons primære arbejdsredskab er fagpersonen selv. Gennem barnets perspektiv kommer Ulla – med alvor og humor – med sine bud på, hvad der virker bedst i forhold til arbejdet med børn og deres forældre.

 • Hvad kan man gøre?
 • Hvordan kan man bruge sig selv i arbejdet uden at blive privat?
 • Og hvordan passer man på sig selv i arbejdet?
 • Hvad betyder begrebet ”Den digitale sut”?

Oplæggets primære fokus er at skabe refleksion over egen praksis.
Ulla vil denne aften især komme omkring, hvad skærme og internettet gør ved barnets trivsel og udvikling og, hvad det kan betyde for barnet med den manglende tid til nærvær og samvær med de voksne mennesker, der er omkring barnet. Det kræver tid og tillid at lære sine børn at navigere i den digitale verden. Ulla belyser brugen af sociale medier, computerspil og alt hvad børn i øvrigt kan finde på nettet af både gode og dårlige ting.

Psykolog Ulla Dyrløv driver til daglig Familiepsykologisk Praksis. Hun er kendt fra TV-programmer som ’Ingen styr på ungerne’ og ’Når skærmene styrer familien’ og er desuden forfatter til blandt andre bøgerne ’Pilot for dit barn’, ’Det professionelle kram’ og ’Få styr på dit barns digitale verden’.

Arrangementet foregår i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø. Deltagelse er gratis og der vil blive serveret en sandwich og lidt sødt, samt kaffe og te.

Tilmelding til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk senest d. 12. november.
Oplys navn, DP-medlemsnummer og arbejdssted, samt evt. særlige hensyn vedr. forplejning.
Der er 50 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet og der tages kun imod individuelle tilmeldinger. Arrangementet er forbeholdt Kreds Københavns Amts medlemmer, dvs. medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som arbejder (eller har bopæl, såfremt man ikke er i arbejde) i det tidligere Københavns Amt (inkl. Rudersdal og Furesø kommune, men ekskl. Egedal kommune). København og Frederiksberg kommune har deres egen kreds i Dansk Psykolog Forening.


Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 9-16 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, Kbh. Ø:
Kreds Københavns Amt afholder Temadag om omsorgstræthed og egenomsorg
– hvad er det, der slider i vores job? Hvorfor sker det og hvad kan vi konkret gøre ved det?
v/ Janne Høgh, cand.psych., Specialist i psykoterapi

Formål: At deltagerne bliver teoretisk klogere på, hvad der slider og bygger op i vores job som hjælpere, og kommer i gang med at arbejde målrettet på praksisændringer – gennem øvelser og personlige og gruppebaserede refleksioner og erfaringsdelinger – så vi kan holde til det, vi holder af. En temadag med et ben i teori og et ben i praksis, hvor vi tager livtag med at aftabuisere den slidtage, hjælperjobbet indebærer.

Målgruppe: Kurset er for psykologer, ledere, selvstændige eller ansatte, uanset arbejdsfelt: klinisk, PPR, organisationspsykologisk, rådgivning eller andre af fagets nicher. Eneste forudsætning: at du er interesseret i at blive klogere på området og at arbejde fremadrettet på at justere dine arbejdsforhold, hvor det giver mening for dig.

Kursusform: Kortere teoretiske oplæg, individuelt arbejde og styrede samtaler i forskellige gruppestørrelser. Du skal være indstillet …..

Tilmeldingsfrist senest 22. august 2019.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Kreds Københavns Amt afholder
Temadag om eksistentiel terapi
V/Dr. Anders Dræby

Tid og sted: Fredag d 24. maj 2019 kl. 9-16 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, kbh. Ø

Temadagen giver en introduktion til eksistentiel terapi med et hovedfokus på den britiske skole, der blev grundlagt af Emmy van Deurzen. Der bliver hele dagen igennem vekslet imellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

DEL 1: EKSISTENSEN I FOKUS
Vi lægger ud med at se på, hvordan eksistentiel terapi har et fokus på det hele menneskets eksistens. Det betyder, at terapien bliver en fælles filosofisk undersøgelse, der har et mål om det gode liv, som handler om at kunne være tro mod sig selv.

DEL 2: DEN FÆNOMENOLOGISKE METODE
For at kunne hjælpe klienten til at kunne være tro mod sig selv, må terapeuten være i stand til at kunne følge klienten. Vi går derfor videre med at se på, hvordan den eksistentielle terapi tager udgangspunkt i klientens oplevelser og erfaringer. Det kræver, at den eksistentielle terapeut gør brug af den fænomenologiske metode.

DEL 3: EKSISTENTIEL FÆNOMENOLOGI
Den eksistentielle terapi betragter ikke psykiske lidelser som sygdomme men som livsproblemer, der er udtryk for, at klienten er faret vild i sig selv og sit liv. Det endelige mål med terapien bliver, at klienten finder sin egen retning i livet. Derfor må terapeuten gøre brug af den eksistentielle fænomenologi for at kunne hjælpe klienten med at skabe klarhed over sin egen livsverden.

 • Døden og relationerne
 • Frihed og mening
 • Afslutning og opsamling

Deltagelse i temadagen kræver ingen særlige forudsætninger, men hvis du gerne vil forberede dig, kan du læse Emmy van Deurzen & Martin Adams: Eksistentiel terapi – en introduktion (Hans Reitzels Forlag, 2012).

På temadagen møder du Anders Dræby, der arbejder som privatpraktiserende eksistentiel terapeut og supervisor i København. Han er elev af Emmy van Deurzen, har en professionsdoktorgrad i eksistentiel terapi fra Middlesex University.

Temadagen er på dansk.

Tilmeldingen foretages ved at skrive til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk. Efter tilmelding vil du få oplysninger om den konto, som kursusgebyret på 500 kr. skal overføres til. Det er bindende tilmelding.

Tilmeldingen skal ske inden mandag d 29. april 2019. Der er plads til max 50 personer.

Ved tilmelding skal gives oplysninger om navn og arbejdssted, da arrangementet primært er for kredsens medlemmer, dvs. at man arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område (omfatter Rudersdal og Furesø, men ikke Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område.

Husk, der er morgenmad fra kl. 8.30 og en times frokost, samt kaffe og kage, som er indeholdt i de 500 kr.


Fredag den 1. marts 2019 kl. 9-16 afholder Kreds Københavns Amt kurset:
Perspektiver på tværfagligt samarbejde om børn i vanskeligheder
– udvikling af samarbejde gennem at arbejde med konflikter

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Kurset er yderst relevant for PPR psykologer og psykologer, som arbejder med udviklingsbetingelser omkring børn og unge.
Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist den 4. februar 2019.


Den 18. januar 2019 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø:
Kreds Københavns Amt indkalder til ordinær generalforsamling og foredrag
Foredraget er med Karina Kehlet Lins: ”Så tal dog om sex”

Læs hele opslaget og tilmeld dig senest den 4. januar 2019 her.


Fredag den 9. november 2018 kl. 9-16 i København:
Kreds Københavns Amt udbyder kursus:
Narrative perspektiver på skriftlighed i det psykologfaglige arbejde
– Hvordan skriver vi alvorligheden frem, uden vi låser klienten fast?

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Kreds Københavns Amt afholder 2-dages kursus:
Samtalen med børn – om det vanskelige v/Haldor Øvreeide
Hvordan kan vi kommunikere med børn også når det omhandler krævende og følelsesmæssigt vanskelige temaer for barnet og/eller deres vigtige voksne?

D. 11. og 12. september 2018 kl. 8.30 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, Kbh.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


20. april 2018:
Kreds Københavns Amt afholder kurset “Hvad er hypnose og hvordan kan du som psykolog bruge det?” ved cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi, master i hypnose, Inge Guldal

Tid: Fredag d. 20. april 2018. kl. 09.00-16.00.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København
Læs mere her og tilmeld dig ved at tilmelde dig på kreds.kbh.amt@gmail.com senest 20. marts 2018.

26. januar 2018:
Ordinær generalforsamling og foredrag med Vitha Weitemeyer om forholdsafhængighed
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Tilmelding senest den 12. januar 2018 på kreds.kbh.amt@gmail.com
Læs hele indkaldelsen her (pdf)
PowerPoints fra foredraget (pp)

Kreds Københavns Amt afholder Kursus i Mentaliseringsbaseret psykoterapi ved Bente Jørgensen, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi
Tid: Fredag den 1. december 2017 kl. 9-16
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Ø
Læs mere og tilmeld dig her
Download slides fra kurset her (pdf)


Kreds Københavns Amt arrangerer kursus:
DYNAMISK ASSESMENT OG INTERAKTIV TESTNING
– Inspiration for pædagogiske psykologer og neuropsykologer til at udvide deres test-, undersøgelses- og rådgivningskompetencer
Fredag d. 1. september 2017 kl. 9-16 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, Kbh. Ø
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her
BEMÆRK: KORT TILMELDINGSFRIST!


Fredag den 2. juni 2017 kl. 9-16:
Kursus: Tidlig indsats i forhold til spæd- og småbørn: Hvad, hvorfor og hvordan?
Tilmeldingsfrist senest den 28. april 2017 på kreds.kbh.amt@gmail.com
Læs hele opslaget her (pdf)
Slides fra kurset (pdf)


3. marts 2017 kl. 9-16 – Kursusdag i København: Psykologens arbejde ud fra Bruce D. Perrys neurosekventielle tilgang – muligheder og dilemmaer gennem eksempler fra praksis v/Jesper Birck
Morgenmad fra kl. 8.50.
Læs om arrangementet og tilmeld dig her
Se opslaget som pdf her


20. januar 2017 kl. 15.30-19.00: Generalforsamling og foredrag med Barbara Hoff Esbjørn om Særligt sensitive børn.
Efter generalforsamlingen kl. 19 er der fællesspisning og kollegialt samvær
Læs om arrangementet og tilmeld dig her
Slides fra arrangementet (pdf)


Kredsen afholder kursus den 4. november 2016 i København:
Rammen, rummet og grænserne i psykoanalyse/psykoterapi
– En kursusdag med Psykoanalytiker, Dr. phil. Judy Gammelgaard
Læs om kurset og til meld dig her


22. januar 2016 – Generalforsamling og foredrag om Selvskade v/Lotte Rubæk
22-01-16 Generalforsamlingsindkaldelse og dagens program (pdf)
Slides fra foredraget (pdf)


6. november 2015 – Kursus: Psykologen som brobygger i tilværelsens Rhites de Passage mellem tamme og vilde problemer v/Vibe Strøier
Kursusbeskrivelse: Psykologen som brobygger i tilværelsens Rhites de Passage mellem tamme og vilde problemer (pdf)
Slides fra kurset (pdf)


18. september 2015 – Kursus: Voksnes tilknytningsmønstre i psykoterapi
En kursusdag med Sarah Daniel
Læs mere (pdf)


6. marts 2015 – Kursus: “Mindfulness og glædesfyldt leg i børnegrupper” v/Sabrina Justesen Leoni
Læs mere (pdf)


16. januar 2015 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling med efterfølgende foredrag af Anne Vibene Fleischer
Læs mere (pdf)
Referat af generalforsamlingen (pdf)


7. november 2014 – Kursus: Angst hos børn – en kursusdag med Barbara Hoff
Læs mere (pdf)


19. september 2014  – Skam – en kursusdag med Lars J. Sørensen
Lars J. Sørensen er uddannet cand.psych., specialist og superviser i psykoterapi og ansat som chefpsykolog på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland.
Læs mere (pdf)


17. juni 2014  – Kursus: Den NeuroAffektive Relationelle Model – NARM v/Tove Mejdahl, cand.psych.aut., specialist og supervisor i børnepsykologi, Somatic Experiencing Practitioner og cert. NARM-terapeut.
Læs mere (pdf)


Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.