KOMMENDE ARRANGEMENTER:

 

21. maj 2019 kl. 17-19.30: Samtalesalon for psykologer i Kreds Roskilde

Så er der samtalesalon igen – OBS ny adresse!

Inspireret af de samtalesaloner, der er skudt op rundt omkring i landet og startet af Nadja Pass og Anders Lloyd fra Samfundslaboratoriet i Borgerlyst, afholdes der i Kreds Roskilde nu samtalesalon for psykologer i Roskilde.

Alle interesserede psykologer er velkomne og ingen tilmelding er påkrævet.

I samtalesalonen får du mulighed for at udforske et emne sammen med andre interesserede psykologer.

En samtalesalon er en bestemt måde at mødes på. Vi har til dagen valgt et emne, som vi alle kan tale om, så du skal ikke forberede dig, inden du kommer. Du skal bare deltage i samtalen med det, du har med dig personligt og fagligt.

I kan tage udgangspunkt i det valgte emne og de foreslåede spørgsmål, men I bestemmer selv, hvor samtalerne bærer hen.

Temaet for den kommende samtalesalon vil være:

”Gensidig inspiration til psykologhverdagen – tips og tricks”

Dato: 21/5 kl. 17-19.30.
Sted: Algade 71, st. i Roskilde

Der vil være en lettere forplejning.

Vel mødt.


 

 

 

AFHOLDTE ARRANGEMENTER:

 

28. januar 2018 kl. 9-16:
Kreds Roskilde afholder Generalforsamling og kurset:
Hvad er hypnose og hvordan kan du som psykolog bruge det?

v/cand.psych., specialist og supervisor i psykopterapi, Master i hypnose Inge Guldal.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Samtalesalon for psykologer i Kreds Roskilde
6. november 2018 kl. 17-20:

Inspireret af de samtalesaloner, der er skudt op rundt omkring i landet og startet af Nadja Pass og Anders Lloyd fra Samfundslaboratoriet i Borgerlyst, afholdes der i Kreds Roskilde nu samtalesalon for psykologer i Roskilde.

Alle interesserede psykologer er velkomne og ingen tilmelding er påkrævet.

I samtalesalonen får du mulighed for at udforske et emne sammen med andre interesserede psykologer.

En samtalesalon er en bestemt måde at mødes på. Vi har til dagen valgt et emne, som vi alle kan tale om, så du skal ikke forberede dig, inden du kommer. Du skal bare deltage i samtalen med det, du har med dig personligt og fagligt.

I kan tage udgangspunkt i det valgte emne og de foreslåede spørgsmål, men I bestemmer selv, hvor samtalerne bærer hen.

Temaet for den kommende samtalesalon vil være:

Hvordan bevarer vi engagementet i arbejdet?

Samtalesalonerne er primært for kredsens medlemmer, men psykologer udenfor kredsen er på forespørgsel også velkomne (roskildekreds@gmail.com).

Dato: 6. november kl. 17-20.
Sted: Støden 3, 3. Sal i Roskilde 10 minutters gåafstand fra Roskilde station. I Reumaklinikken ved psykolog Maria Joensen

(Ved evt. spørgsmål: Kontakt@mariajoensen.dk – Tlf. : 60 70 81 03)

Der vil være en lettere forplejning.
Vel mødt.


4. september 2018 kl. 17-20:
Samtalesalon for psykologer i Kreds Roskilde

Inspireret af de samtalesaloner, der er skudt op rundt omkring i landet og startet af Nadja Pass og Anders Lloyd fra Samfundslaboratoriet i Borgerlyst, afholdes der i Kreds Roskilde nu samtalesalon for psykologer i Roskilde.

Alle interesserede psykologer er velkomne og ingen tilmelding er påkrævet.

I samtalesalonen får du mulighed for at udforske et emne sammen med andre interesserede psykologer.

En samtalesalon er en bestemt måde at mødes på. Vi har til dagen valgt et emne, som vi alle kan tale om, så du skal ikke forberede dig, inden du kommer. Du skal bare deltage i samtalen med det, du har med dig personligt og fagligt.

I kan tage udgangspunkt i det valgte emne og de foreslåede spørgsmål, men I bestemmer selv, hvor samtalerne bærer hen.

Temaet for den kommende samtalesalon vil være:

”Hvordan forholder vi os til administration”

Samtalesalonerne er primært for kredsens medlemmer, men psykologer udenfor kredsen er på forespørgsel også velkomne (roskildekreds@gmail.com).

Dato: 4/9 2018 kl. 17-20.
Sted: Støden 3, 3. Sal i Roskilde 10 minutters gåafstand fra Roskilde station. I Reumaklinikken ved psykolog Maria Joensen

Kontakt@mariajoensen.dk

Der vil være en lettere forplejning.
Vel mødt.


Samtalesalon for psykologer i Kreds Roskilde

Inspireret af de samtalesaloner, der er skudt op rundt omkring i landet og startet af Nadja Pass og Anders Lloyd fra Samfundslaboratoriet i Borgerlyst, afholdes der i Kreds Roskilde nu samtalesalon for psykologer i Roskilde.

Alle interesserede psykologer er velkomne og ingen tilmelding er påkrævet.

I samtalesalonen får du mulighed for at udforske et emne sammen med andre interesserede psykologer.

En samtalesalon er en bestemt måde at mødes på. Vi har til dagen valgt et emne, som vi alle kan tale om, så du skal ikke forberede dig, inden du kommer. Du skal bare deltage i samtalen med det, du har med dig personligt og fagligt.

I kan tage udgangspunkt i det valgte emne og de foreslåede spørgsmål, men I bestemmer selv, hvor samtalerne bærer hen.

Temaet for den kommende samtalesalon vil være:

”Hvordan forholder vi os til administration”

Samtalesalonerne er primært for kredsens medlemmer, men psykologer udenfor kredsen er på forespørgsel også velkomne (roskildekreds@gmail.com).

Dato: 3/5 kl. 16.30-19.30.
Sted: Støden 3, 3. Sal i Roskilde 10 minutters gåafstand fra Roskilde station.
Der vil være en lettere forplejning.
Vel mødt.


18. april 2018 kl. 17.30-20.00:
Kreds Roskilde afholder fyraftensmøde om
PERSONDATAFORORDNINGEN: Implikationer for os som psykologer:

Indhold:
Der tages udgangspunkt i listen fra DP om datasikkerhed med praktiske eksempler og forklaringer på ikke-jura/IT-agtigt sprog

Underviser:
Peter Birkholm-Buch, Freelance Enterprise Cloud Architect med mange års erfaring inden for professionel udvikling af IT-systemer inden for mange brancher både nationalt og internationalt.

Tid: 18/4 2018 kl. 17.30-20

Sted: Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

Pris: Gratis inkl. forplejning (sandwiches m.m.)

Tilmelding: Senest d. 12/4-2018 på roskildekreds@gmail.com af hensyn til forplejningen.

Obs. Kun for kredsens egne medlemmer. Begrænset deltagerantal. Først til mølle-princippet gælder, hvis grænsen nås.

Vi glæder os til at se jer

Venlig hilsen
Stine Malling Thorsen
på vegne af styrelsen i Kreds Roskilde


12. marts 2018 kl. 8.30-17.15:
Kreds Roskilde afholder kursus med efterfølgende generalforsamling:

Dagskursus i Chock-Traumebehandling samt generalforsamling
Læs hele opslaget og tilmeld dig her


4. september 2017 kl. 16.30-19.30: Samtalesalon for psykologer i Kreds Roskilde
Inspireret af de samtalesaloner, der er skudt op rundt omkring i landet og startet af Nadja Pass og Anders Lloyd fra Samfundslaboratoriet i Borgerlyst, afholdes der i Kreds Roskilde som noget nyt den første samtalesalon for psykologer i Roskilde.

Alle interesserede psykologer er velkomne og ingen tilmelding er påkrævet.

I samtalesalonen får du mulighed for at udforske et emne sammen med andre interesserede psykologer.
En samtalesalon er en bestemt måde at mødes på. Vi har til dagen valgt et emne, som vi alle kan tale om, så du skal ikke forberede dig, inden du kommer. Du skal bare deltage i samtalen med det, du har med dig personligt og fagligt.
I kan tage udgangspunkt i det valgte emne og de foreslåede spørgsmål, men I bestemmer selv, hvor samtalerne bærer hen.

Samtalesalonerne er primært for kredsens medlemmer, men psykologer udenfor kredsen er på forespørgsel også velkomne (roskildekreds@gmail.com).

Sted: Kløvervej 12 i Roskilde, 10 minutters gåafstand fra Roskilde Station.

Der vil være en lettere forplejning.

Vel mødt.


Dagskursus i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) samt generalforsamling 
23. marts 2017 kl. 9-17
Læs hele opslaget og til meld dig her


3. november 2016 – Kredsen inviterer til fyraftensmøde om Metakognitiv terapi v/psykolog Carsten Juul, Cektos
Læs om arrangementet og tilmeld dig her


13. september 2016 – Kursus: Schematerapi – Introduktion af teori og metode v/Susanne Vind, speciallæge i psykiatri og supervisor i psykoterapi (pdf)


7. marts 2016 – generalforsamling og fyraftensmøde om Flygtninge
07-03-16 Generalforsamlingsindkaldelse med dagsorden (pdf)
Referat af Kreds Roskildes generalforsamling den 7. marts 2016 (pdf)


Introduktion til NARM – Neuroaffektiv Relations Model – ved psykolog Tove Mejdahl.
På denne introduktionsdag bliver principperne for NARM behandling og teorien, der ligger til grund herfor, præsenteret. I NARM-tilgangen arbejdes der med udviklingstraumer på det fysiske og mentale niveau. Der er fokus på samspillet mellem identitet og kapacitet til at forbinde sig med andre mennesker, og hvordan det enkeltes menneskes overlevelsesstil er bestemmende for, hvad der opleves i nu’et.

Tid og sted: torsdag d. 5. november 2015 kl. 9-16 (morgenmad fra 8.45) på Roskilde Vandrerhjem, Vindeboder 7, 4000 Roskilde

Pris: 1000 kr. inkl. forplejning

Deltagerkreds: for uddannede psykologer, der er medlemmer af Dansk Psykologforening (der er tale om et arrangement i DP-regi)

Tilmelding: 10. september 2015.

Deltagere optages efter ”først til mølle”-princippet, og man tilmelder sig ved at sende en mail til styrelsesmedlem Susanne Zajac på sbzajac@live.dk og samtidigt indbetale kursusgebyret via netbank til reg.nr. 0400 kontonr. 4012390187 mrk. ”NARM temadag”. Husk navn og adresse på indbetalingen (kan indbetaleren ikke identificeres, vil beløbet blive betragtet som en donation). Ønskes der betaling via EAN, oplyses EAN nr i mailen.


Skriveværksted

ved Jesper Dammeyer, psykolog / forsker ved KU – et tilbud til kredsmedlemmer, der er interesserede i at skrive, eks faglige artikler.

Tid / sted: Tirsdag d. 2. juni 2015 kl. 16.00 – 18.30 et centralt sted i Roskilde – oplyses ved tilmelding.

Deltagelse er gratis, og der er et begrænset antal pladser. Nærmere oplysning om indhold, sted samt tilmelding til arrangementet sker ved henvendelse til Ann-Jeanette Weitling på algade71@hotmail.com


Fyraftensmøde – et refleksionrum

Formålet med dette tilbage er dels at give kredsmedlemmerne mulighed for at netværke, dels for at komme på banen med de tanker, ideer mv som I er optaget af lige-her-og-nu. Duk op og vær med – der er ingen tilmelding!

 

Næste fyraftensmøde er

Torsdag d. 11. juni kl 17-18.30 på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1.

Ring på dørtelefonen og spørg efter det lokale, som (styrelsesmedlem og kasserer) Jytte Nøhr fra PPR har reserveret


Kreds Roskilde – generalforsamling 2015

Mandag d. 26. jan 2015 kl. 8.30 – 9.30, Octavia Uddannelsescentret i Roskilde, Maglegårdsvej 8, Roskilde

Dagsorden ifølge Dansk Psykologforenings vedtægter for kredse.

Til stede fra den afgående styrelse: Jytte Nøhr, Stine Malling Thomsen, Susanne Zajac, Ann-Jeanett Weitling (kom senere)

Afbud: Ellis Baastrup, Lone Siemen

Dirigent: Stine / Jytte

Referent: Susanne

Generalforsamlingen er varslet korrekt.

Dagsordenen godkendes.

Formandens beretning aflægges af Stine, da Ellis ikke kunne deltage. Beretningen omhandlede årets aktiviteter i kreds-regi samt opløsning af den mangeårige mindfulness-gruppe.

Kassererens beretning aflægges af Stine: opsummering – kredsens økonomi løber rundt

Arbejdsopgaver / mulige arrangementer for det kommende år drøftes med de fremmødte, blandt andet muligheden for en skrive-netværksgruppe for psykologer, der gerne vil skrive artikler, bøger mv. Ann-Jeanette er tovholder på denne gruppe.

Valg af kredsstyrelse:

Genopstillede:

Ann-Jeanette

Ellis

Stine

Jytte

Susanne

Alle blev valgt

Ny-valgt:

Laura Trads

Kredsens kasserer gennem mange år, Lone Siemen, genopstillede ikke – tak for godt arbejde.


Temadag efter Kreds Roskildes generalforsamling 2015

Mandag d. 26. jan 2015 kl. 10-16, Octavia Uddannelsescentret i Roskilde, Maglegårdsvej 8, Roskilde

 

Stå fast i en accelererende kultur: Kulturkritik for psykologer!

v/ Svend Brinkmann

Konstant udvikling af kompetencer, selvet og personligheden er blevet et krav i vores accelererende kultur. Evig forandring ser efterhånden ud til at være det eneste permanente i vores liv, både inden for uddannelse, familie- og arbejdsliv, hvor fx medarbejderudviklingssamtaler og coaching hører til dagens orden. På denne temadag spørger Svend Brinkmann, om vi nu har nået grænserne for, hvor megen fleksibilitet og omstillingsparathed, mennesker kan kapere. Hvad er konsekvenserne for menneskelig integritet, loyalitet og pligtfølelse, når man konstant skal være i udvikling? Kan vi virkelig finde retning i tilværelsen ved konstant at kigge ind i os selv og ”mærke efter”? Er stress og depression en konsekvens af kravet om udvikling – eller skyldes disse problemer omvendt manglende personlig udvikling? Og hvilke alternativer findes for mennesker, der ikke hele tiden vil stræbe mod at ”finde sig selv”, men hellere vil stå fast i deres liv og affinde sig med sig selv? På temadagen diskuteres disse spørgsmål og deres konsekvenser for psykologarbejdet, og Svend Brinkmann introducerer en tænkning, der betoner sindsro, værdighed og pligt, som modgift mod nutidens udviklingstvang

Dagens oplægsholder: Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. Aktuelt forsker han i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser.

Deltagerpris: 800 kr,- inkl. morgenkaffe/brød, frokost, eftermiddagskaffe/kage/frugt for hele arrangementet. Deltagelse i generalforsamlingen, uden at deltage i den efterfølgende temadag, er gratis.

Tilmelding: Senest d. 5.1.2015. Deltagere optages efter ”først til mølle”-princippet, og man tilmelder sig ved at sende en mail til kasserer Lone Siemen på mail adr lonesiemen@roskilde.dk og samtidigt indbetale kursusgebyret via netbank til reg.nr. 0400 kontonr. 4012390187 mrk. ”Brinkmann”. Husk navn og adresse på indbetalingen. Ønskes der betaling via EAN, oplyses EAN nr i mailen til kassereren.


MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.