Kommende arrangementer

 

Kreds Storstrøm
Generalforsamling og nytårskursus
”Søvn og trivsel” ved Psykolog Robert Benjamin Andersen
Fredag den 31/1-2020

Kl. 09:00 – 16:00: Kursus
• Se nedenstående
Kl. 16:15 – 17:15: Generalforsamling
• Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle fra kredsen kan deltage i generalforsamlingen uden at tilmelde sig kursus og middag. Punkter til Generalforsamlingens dagsorden bedes tilsendt på email til Storstroem@dp-decentral.dk
Kl. 18:00 – ?: Middag

Kursus i terapi har vi ofte fokus på vores klienters vågne adfærd og de symptomer og gener, som de ønsker støtte til at håndtere, men akut søvnforstyrrelse fører ofte til væsentlig forringelse af en persons trivsel og kan have mange overlappende symptomer, der ligner stress, krise, angst og depressionssymptomer. Kronisk søvnforstyrrelse medfører både kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige forstyrrelser, og et kendskab til at udrede eventuelle akutte og kroniske søvnforstyrrelser kan være et væsentlig bidrag til en præcis problemformulering, diagnose og behandlingsstrategi.
Psykolog Robert Andersen har i en årrække interesseret sig for søvns sammenhæng med psykisk trivsel og mistrivsel. Han har særlig interesse i den måde akutte eller kroniske forstyrrelser kan forstyrre trivsel eller helbred, og har fordybet sig i det tværfaglige felt i søvnmedicinen mellem hjerte-lunge, øre-næse-hals, neurologi, psykiatri og psykologi. Robert har været formand for Dansk Selskab for Søvnmedicin og har bl.a. arrangeret konferencer om insomni og søvnapnø.

På kurset får du kendskab til både den normale søvn og kliniske søvnforstyrrelser samt til udrednings- og behandlingsmuligheder. Kurset indeholder emner som – den normale søvn; – søvnforstyrrelser; – insomni; – nyeste guidelines for udredning, diagnose og behandling af insomni; – kognitiv behandling af insomni (CBTi); samt – CBTi og effekter på depression.

Sted:
Holberggård, Strandgaardsvej 8, Nyråd, 4760 Vordingborg

Betaling:
Deltagelse i kursus, Generalforsamling og middag: kr. 1.000,- inkl. moms
Deltagelse i Generalforsamling og middag: kr. 600,- inkl. moms
Deltagelse i Generalforsamling: gratis

Tilmelding:
E-mail til Storstroem@dp-decentral.dk senest den 19/12-2019 med angivelse af hvilke dele af dagen du deltager i og samtidig betaling ved netbank overførsel til konto i Lån&Spar bank: reg.nr. 0400, kontonr. 4012446026. Din plads på kursus/middag er først sikret, når du har betalt.


 

Afholdte arrangementer

 

Fyraftensmøde i kredsen:
Demens, psykosociale interventioner og psykologers roller i relation til demensområdet

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 17:00-19:30

Vi har været så heldige at lave en aftale med Laila Øksnebjerg Neuropsykolog og ph.d.-studerende på Nationalt videnscenter for demens på Rigshospitalet.

Først vil hun introducere demensområdet. Hvad kendetegner demenssygdomme og hvilke konsekvenser har sygdommene for dem der rammes og deres pårørende.
Derefter vil hun fortælle om de muligheder der er for at lave psykosociale interventioner, herunder også hendes egen forskning i hvordan skræddersyet teknologi kan være en støtte i hverdagen for mennesker med demens. Under dette emne vil hun også komme ind på hvordan psykologer spiller en vigtig rolle i de interventioner der kan tilbydes mennesker med demens og deres pårørende.
Læs mere om hendes arbejde fx om App´en ReACT.

Samtidig får du mulighed for at netværke med psykologkolleger fra dit eget område og få et par hyggelige timer.

Adresse:
Center for Uddannelse og Kompetence
Foredragssal – rum nr. 31.02.45 – stuen
Herlufsvænge 14B
4700 Næstved

Arrangementet er gratis!

Der serveres en let anretning. Af hensyn til planlægning og indkøb ønskes tilmelding senest den

Tilmelding: Inden mandag 23. september 2019
Pr. mail til storstroem@dp-decentral.dk eller lstenning@hotmail.com eller susanne_thorsted@live.dk


Fredag den 20. september 2019 kl. 9-14:
Kreds Storstrøm inviterer til kursus

Muligheder og frirum – det gode liv efter arbejdslivet

Hvad er et godt liv? Hvad er et godt arbejdsliv? Og hvad er et godt liv efter arbejdslivet?
Hvordan og hvornår træffes jeg beslutningen om at trappe ned eller stoppe arbejdslivet? m.m.
Dagen vil byde på oplæg, refleksion og dialog om tiden op til og livet efter et arbejdsliv med inspiration fra filosofien, det eksistentielle og det erhvervspsykologiske perspektiv.
Vi vil komme ind på temaer såsom mening, livsglæde, aleneværen og fællesskab. Du har også selv mulighed for at komme med input til temaer, som du mener er vigtige at drøfte.

Undervisere:
Michael Højlund Larsen, Master i filosofisk vejledning og Johanne Cecilie Andersen, specialist i arbejds- og organisationspsykologi.

Dato: Fredag den 20. september 2019 kl. 9-14
Sted: De skønne omgivelser på Holberggaard, Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg
Se http://www.holberggaard.dk/
Pris: 1000,- (inkl. moms og forplejning)
Tilmelding: Du er tilmeldt kursus, når du senest 10. september har indbetalt på Lån og sparbank reg.nr. 0400 kontonummer 4012446026 med angivelse af navn(e) på deltagere og arbejdsplads.

Spørgsmål, kontakt: Benedicte på reventlow@nyraad.net eller kasserer Susanne på susanne_thorsted@live.dk eller storstroem@dp-decentral.dk


Fredag 16. november 2018
Generalforsamling og temadag om omsorgstræthed og egen omsorg i kreds Storstrøm
I år bliver generalforsamlingen afholdt med temadag, generalforsamling samt efterfølgende middag på restaurant Babette.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


5. oktober 2018 kl. 9.30-16.00:
Kreds Storstrøm afholder kursus: “SÆRLIGT SENSITIV – eller særligt udfordret?”
Kan begrebet dække over psykiatriske lidelser?

Se opslaget og tilmeld dig her.


Fredag 10. november 2017 kl. 15: Indkaldelse til Generalforsamling i Kreds Storstrøm med foredrag og middag:
I år bliver generalforsamlingen afholdt med eftermiddagsforedrag om Metakognitiv terapi v/Pia Callesen, generalforsamling samt efterfølgende middag på restaurant Babette i Vordingborg.
Læs mere og tilmeld dig her


Kreds Storstrøm afholder kursus med psykolog Ulla Dyrløv fredag den 29. September 2017 i Præstø:
I det psykologiske arbejde er det primære redskab dig selv!
Læs hele opslaget og tilmeld dig her


20. januar 2017 – Kursus med efterfølgende generalforsamling og derefter middag på Babette
Læs alt om arrangementet og tilmeld dig her


18. november 2016 kl. 9-16 – Kursus: Forebyggelse af sekundær traumatisering v/Rikke Høgsted (pdf)


Onsdag 13. april 2016 – Kursus: Skam, Selvet og Menneskelighed v/Lars J. Sørensen, chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sj. (pdf)


29. januar 2016 kl. 16.30 – Indkaldelse til generalforsamling og efterfølgende middag.
Samme dag kl. 10-16 afholdes kursus i Kreativ Supervision med Psykodrama v/Sissel Kristianne Helberg Bøhn.
Indkaldelse samt kursusbeskrivelse (pdf)


Onsdag 18. november 2015 kl. 9-16: Kursus: Hypnose i Terapi med Grethe Bruun.
Læs mere (pdf)


Torsdag 30. april 2015 kl. 10-16 – Foredrag om Dissociation med Bodil Claesson
Læs mere (pdf)


28. november 2014 – Julekursus om STRESS med efterfølgende generalforsamling og middag
Kurset om STRESS er ved cand.psych. Anita Hansen fra Center for Stress
Læs mere (pdf)


Onsdag den 1. oktober 2014 – Kursus om Forældrekompetenceundersøgelser
v/psykolog Helge Kolodziej
Læs mere (pdf)


13. og 21. maj 2014 – Kursus: “Den etiske udfordring for psykologer” (AFLYST P.G.A. FOR FÅ TILMELDINGER)
v/mag.art., specialist og supervisor Nadja U. Prætorius
Læs mere (pdf)


MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.