Kommende arrangementer

 

25. marts 2020 kl. 8.30-15.00:
Kreds Vejle indkalder til generalforsamling og Temadag om mentalisering i organisationer v. Heino Rasmussen

Heino Rasmussen er partner i Center for Mentalisering, hvor han bl.a. står for den daglige drift, udvikling og ledelse. Han er uddannet Executive MBA ved Coventry University samt uddannet i Mentalisering ved Anna Freud Centret, London og Institut for Mentalisering, Olso. Heino har mange års erfaring som ledelseskonsulent for private og offentlige samarbejdspartnere, og som strategisk rådgiver på større organisationsforandringer samt som proceskonsulent i direktions- og chefprojektforløb.
Heino er medforfatter til bogen ”mentalisering i organisationen”.

Temadagen vil berøre følgende emner og spørgsmål: Hvad er mentalisering, og hvorfor spiller mentaliseringsevnen en afgørende rolle i sociale organisationer? Hvad sker der, når grupper og teams løber af sporet og mister mentaliseringsevnen? Sikkerhed, tryghed og tilknytning – adgangen til, at den sociale medarbejder kan folde sig ud. Den mentaliserende organisation og betydningen af at se sig selv udefra.

Dato: 25. marts 2020
Sted: Bygning, ved Anlæget 14, 7100 Vejle
Pris: 350 kr.
Tilmelding: Senest mandag d. 16. marts 2020 til Hanne Nissen Boer, e-mail: kredsvejle@dp-decentral.dk
Betaling ved tilmelding på konto 0400-4012612376.

Program for dagen:
8.30-9.00 morgenmad
9.00-12.00 Mentalisering i organisationer v. Heino Rasmussen
12.00-12.45 frokost
12.45-13.15 Generalforsamling
13.15-15.00 Mentalisering i organisationer v. Heino Rasmussen

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Gennemgang af regnskab
6. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår navnændring af kredsen, således, at den fremadrettet hedder Kreds Trekantsområdet, da dette er mere dækkende for det geografiske område kredsen dækker.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle i den nuværende bestyrelse genopstiller, men vi har plads til flere, så hvis du har lyst til at være med i bestyrelsen, er du hjertelig velkommen.

Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 9 marts 2020 på mail kredsvejle@dp-decentral.dk


11. – 12. juni 2020:
Kreds Vejle inviterer til kursus
3.2 Organisationspsykologi
V. Vibe Strøier

Formål: At introducere organisationspsykologien og organisationspsykologiske arbejdsområder til psykologer, der arbejder uden for det organisationspsykologiske felt.

Temaer: Hvad er organisationspsykologi? Centrale begreber, niveauer, roller og perspektiver. Kompleksitet og hvorledes organisationspsykologi kan bidrage i forhold til de udfordringer, de giver grupper, ledere og konsulenter.
Praksisfelter: forandringer, konflikter og ledelsesudvikling. Organisationsforståelse og organisationspsykologiske analyse- og interventionsmetoder.

Varighed: 12 timer
Kurset er forhåndsgodkendt til 3.2 det tværgående modul.

Dato: 11. og 12. juni 2020
Sted: Bygningen, Ved Anlæget 14, 7100 Vejle
Pris: Kr. 2500 inkl. forplejning. Kurset oprettes kun, hvis der er mindst 20 deltagere (så del gerne)
Deltagere: Medlemmer af Dansk Psykologforening.
Tilmelding: Senest mandag d. 11. maj 2020 til Hanne Nissen Boer, e-mail: : kredsvejle@dp-decentral.dk
Betaling ved tilmelding på konto 0400-4012612376 i Lån & Spar Bank.


 

Afholdte arrangementer

 

31. oktober 2019 kl. 9-16 (morgenmad fra kl. 8.30):
Kreds Vejle inviterer til kursus:
Den sårbare hjerne. Tidlig stress og omsorgssvigt i et børneneuropsykologisk perspektiv
v/Käte From, specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi

Kursets tema/formål:
At give deltagerne et forskningsbaseret, neuropsykologisk perspektiv på mangelfuld stimulation, psykiske traumer og omsorgssvigt (udviklingstraume). Konkret: Hvad betyder tidlig stress for sociale og kognitive funktioner samt for fysisk sundhed og ”livsduelighed” på længere sigt (fra barn til voksen).

Indhold:
Hjernens udvikling
• Hvordan påvirkes hjernens udvikling af omgivelserne (hjernekemi, netværksdannelse)
• Genetik og epigenetik
Hvornår bliver stress giftig for hjernen?
• Stressresponssystem
• Typer af stress
Kognitive og følelsesmæssige følger af tidlig stress/omsorgssvigt
• Specifikke og generelle kognitive vanskeligheder
• Adfærdsmæssige og sociale følgevirkninger
• Deprivationsrelateret autisme/ADHD?
Hjerneforandringer som følge af tidlig stress/omsorgssvigt
• Netværksdannelse (hjernevolumen)
• Hvad betyder typen og timingen af påvirkning?
Forebyggelse, opsporing, intervention
• Hvordan spotter man stress hos børn?
• Tegn på psykiske traumer
• Regulering, Relationsdannelse, Ræsonnering

Form: Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, cases, videoklip og diskussioner i plenum og i mindre grupper.

Dato: 31. oktober 2019, morgenmad fra kl. 8.30. Undervisning fra 9-16.
Sted: Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, Vejle
Pris: Kr. 550,- inkl. forplejning
Deltagere: Medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Kreds Vejles medlemmer har fortrinsret.
Tilmelding: Senest torsdag den 17. oktober 2019 til Hanne Nissen Boer, e-mail: hnibo@vejle.dk. Betaling ved tilmelding på konto 0400-4012612376.

Anbefalet litteratur: From K (2018): Den sårbare hjerne. Dansk Psykologisk Forlag

Kurset er tidligere blevet godkendt på:
Børnepsykologisk specialistuddannelse under: 64421: Diagnostik og psykopatologi
Børneneuropsykologisk specialistuddannelse under: 74422: Neuropsykologiske funktionsforstyrrelser.


Kreds Vejle inviterer til fyraftensmøde d. 10. september 2019 kl. 17.00 – 19.30 i Bygningen i Vejle.

Vi får besøg af Psykolog Gitte Kapman Rønde og Kamma Skaarup, der arbejder for Læger uden grænser.
Gitte fortæller om sin udsendelse til Etiopien, og Kamma fortæller om det overordnede arbejde i organisationen og rekruteringsprocessen.

Der vil være en let forplejning.

Tilmelding senest 6. september 2019 til nissen.86@gmail.com er nødvendig af hensyn til bestilling af mad.


Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 10 – 16 afholder Kreds Vejle Generalforsamling og temadag med Rikke Pristed.

Emnet for temadagen er:
Sexologi i hverdagen og i psykologisk behandling

Sted: Bygningen, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle – P-hus ved Føtex i Vedelsgade.

Tilmeldingsfrist: 26. februar 2019.

Læs hele opslaget med dagsorden til generalforsamlingen og tilmeld dig her.


Kreds Vejle inviterer sine medlemmer til en hyggelig aften med film, mad og fagpolitisk diskussion

Torsdag d. 8 november 2018 kl. 17.00 i Innovationspark Slagteriet, Havneparken 2, 7100 Vejle

*Diskussion af de temaer Formandskollegiet skal mødes om d. 30/11 2018

*Filmforevisning af Pigen, Moderen og Dæmonerne

*Et lettere måltid og et glas vin i hyggeligt selskab med fagfæller i kredsen

Filmen ”Pigen, moderen og dæmonerne” er instrueret af svenske Suzanne Ostens og er baseret på hendes egen opvækst med en psykotisk mor. Filmen skildrer, hvorledes den 8 årige datter udadtil forsøger at skjule moderens tilstand og hjemme bruger sin fantasi for at håndterer sin mors forstyrrede adfærd.
Suzanne Osten beretter både farverigt og gribende om et barns kærlighed og loyalitet til sin forælder. Uanset hvordan hun er. Hun siger selv:
“Da jeg var lille, var der ingen som forstod, hvad jeg måtte igennem. Mindst af alle mig selv.”
Arrangementet er gratis, men af hensyn til bestilling af mad skal man tilmelde sig til lisbeth.thuesen@rsyd.dk senest tilmelding d. 29 oktober 2018.


1.-2. juni 2018: DP kreds Vejle inviterer til kursus i behandling af kronisk traumatiserede børn: The Sleeping Dogs Method v. Arianne Struik
Læs hele opslaget og tilmeld dig her


Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 10 – 16 inviterer kredsen sine medlemmer til temadag med Sarah Daniel og generalforsamling. Generalforsamlingen afvikles lige efter frokosten, hvorefter temadagen genoptages.
Læs mere og tilmeld dig her


Onsdag den 8. november 2017: Temadag om Livshistorier ved prof. Dorthe Kirkegaard Thomsen og ph.d. Tine Holm, Aarhus Universitet
Der vil være efterfølgende spisning.
Sted: Lille sal, Bygningen, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle.
Læs meget mere og tilmeld dig her


1. juni 2017: Kreds Vejle inviterer sine medlemmer til generalforsamling og fyraftensmøde om Theraplay med oplægsholderne Lykke Malmberg og Birgitte Ørnstrup
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her


27.-28. februar samt 23.-24. marts 2017 – Kursus i Forskning og formidling
Endvidere vejledningsforløb: 20. april, 12. juni og 1. september 2017.
Læs kursusbeskrivelsen og tilmeld dig her


Onsdag 9. november 2016 kl. 9.30-17: Temadag for psykologer: Modtagelse af traumatiserede flygtninge i kommunerne (pdf)
Arrangør: Selskabet Interkulturel Psykologi under Dansk Psykolog Forening


30. november 2016 – Fyraftensmøde om EMDR v/Psykolog Louise Skriver Jønsson
Læs om arrangementet og tilmeld dig her


9. november 2016 – Temadag: “Voksnes tilknytningsmønstre i psykoterapi” v/Sarah Daniel KURSET ER DESVÆRRE AFLYST PGA. SYGDOM
Tilmeldingsfrist 12. oktober 2016 til lisbeth.thuesen@rsyd.dk
Tilmelding kan også ske via kursuskalenderen her: https://www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser-og-arrangementer/
Læs mere (pdf)


Kredsen indkalder hermed til generalforsamling torsdag den 19. maj 2016 kl. 16.30 på Nordås 19K, 7100 Vejle.
Dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Fastsættelse af forretningsorden
c) Beretning om kredsens virksomhed v/formand Lisbeth Thuesen
d) Godkendelse af regnskabet v/kasserer Tanja Langer Schou
e) Valg af kredsstyrelse
f) Eventuelt

Tilmelding senest 14. maj 2016 til Anette Bering på anber@vejle.dk.
(Generalforsamling samt temadag om Dissociation v/Bodil Claesson den 30. marts 2016 er desværre aflyst pga. sygdom og er hermed flyttet til den 19. maj 2016. Meddelelse herom er mailet til kredsens medlemmer i uge 8.)


Kreds Vejle inviterer sine medlemmer til
En tur i biffen med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.

Torsdag d. 26 februar 2015 kl. 16.15 i Cafébiografen Nicolai i Kolding, hvor vi skal se Nattergalen. Omtale kan ses på biografens hjemmeside.
Efterfølgende serveres et lettere måltid, samt et glas øl/vin eller vand i særskilt lokale i caféen. Senest tilmelding d. 15. februar 2015.

Tilmelding ved at indbetale 50 kr. til Lån&Spar Bank kontonr. 0400 – 401-26-12376, (husk at angive navn) og ved at sende en mail til lisbeth.thuesen@rsyd.dk, med arrangement, navn og arbejdsplads.
Venlige hilsener fra Kredsstyrelsen


Torsdag 19. marts 2015 – Temadag med professor Svend Brinkmann samt Generalforsamling
Svend Brinkmann holder oplæg p.b.a.  sin bog: “Stå fast – Et opgør med tidens udviklingstvang.
Kursusbevis udstedes.
Læs mere (pdf)


Biograftur med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær:
Torsdag d. 13 november 2014 kl. 15.45 i Cafébiografen Nicolai i Kolding, hvor vi skal se The Tribe .
Efterfølgende serveres et lettere måltid, samt et glas øl/vin eller vand i særskilt lokale i caféen. Senest tilmelding d. 2. november 2014.

Torsdag d. 27 november 2014 kl. 15.45 i Lido i Vejle, hvor vi skal se En Flænge i Himlen. Derefter en lille gåtur på 350m til Den Gamle Arrest, hvor vi i særskilt lokale får serveret et lettere måltid, samt et glas øl/vin/vand. Senest tilmelding d. 10. november 2014.

Tilmelding ved at indbetale 50 kr. pr. arrangement til Lån&Spar Bank kontonr. 0400 – 401-26-12376, og sende en mail til lisbeth.thuesen@rsyd.dk. Anfør hvilket arrangement du tilmelder dig samt navn og arbejdsplads.

Venlige hilsener fra Kredsstyrelsen


28. oktober 2014 – Fyraftensmøde: Kend din pensionsordning – måske kan den mere, end du tror
v/MP Pensionsrådgivere Tina Damgård Pedersen og Lisa Martens
Læs mere (pdf)


22. maj 2014 – Generalforsamling og Temadag: “Skam og psykisk sygdom” v/chefpsykolog Lars J. Sørensen
Læs mere (pdf)


5.-6. maj 2014 – 2-dages kursus i Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge
Læs mere (pdf)


10. og 11. marts 2014 – Kursus i Kognitiv Undersøgelse af Eksekutive Funktioner
v/psykolog Ann-Marie Low, Specialist i Neuropsykologi og psykolog Nina Madsen Sjö, Specialist i Børneneuropsykologi
Læs mere (pdf)


 5. marts 2014 – Debatmøde med Dansk Psykolog Forenings formand Eva Secher Mathiasen
Læs mere (pdf)


MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.