Netværk for yngre psykologer

Kontakt til netværket foretages på mail: yngrepsykologer@dp-decentral.dk

Læs mere om netværket her: Om netværket

Styrelsens medlemmer

Tina Nordentoft Nielsen (formand)

Tina Nordentoft Nielsen (31 år)
Jeg blev færdiguddannet i 2013.
Jeg arbejde arbejder med torturoverlevere i DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur. Jeg ønsker at sætte fokus på fællesskabet i både fagforeningen, men også blandt os menige psykologer imellem. Sammen er vi stærkere. Derudover vil jeg gerne bidrage til, at flere psykologer bidrager aktivt til fagforeningen – at spørge, hvad vi kan gøre for vores fagforening og fællesskab, frem for kun hvad fagforeningen gør for os.

Pernille Melander Thorsen (næstformand)

Jeg har siddet i styrelsen for Yngre Psykologer siden september 2017.
Det optager mig meget, at psykologer får en god start på deres arbejdsliv, for vores arbejde stiller store krav til os allerede fra start. Jeg vil gerne arbejde for, at der skabes bedre og mere strukturerede forhold for autorisation og videreuddannelse, samt at fremme social støtte og erfaringsudveksling for yngre psykologer.

Siden jeg blev uddannet psykolog i 2017, har jeg arbejdet inden for arbejds- og organisationspsykologi og er ansat på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, hvor jeg arbejder med arbejdsrelaterede psykiske lidelser og problemstillinger. Herunder arbejder jeg i en funktion i Klinik for Musikersundhed med musikeres psykiske arbejdsmiljø.

Ulla Reisler (kasserer)

Ulla Reisler (31 år)
Jeg blev færdiguddannet i begyndelsen af 2016. Pt. er jeg arbejdsløs og har forud for dette haft en svær indgang til arbejdsmarkedet hvorfor overgangen fra studie til job er et vigtigt tema for mig at arbejde for.

De emner jeg især har interesse for, er at hjælpe nyuddannede psykologer med deres jobsøgningsproces, gøre opmærksom på vigtigheden af at ansætte yngre psykologer (gerne gennem fx oprettelse af trainee-stillinger el.lign.), indlede en diskussion af forholdene omkring ikke-autoriserede selvstændige psykologer og sætte spot på autorisationsordningen i et moderne arbejdsliv.
Jeg er kasserer for Yngre Psykologer og står dermed for indkrævning af kontingent m.m.

Helena Thingvad (kasserer-suppleant)
Tine Marie Bach

Tina Marie Back (29 år)
Jeg blev færdiguddannet i vinteren 2019 og er nu er ansat ved Psykiatrisk Center Sct. Hans på retspsykiatriske afdeling.

Jeg er optaget af fagpolitik og i særlig grad repræsentationen af yngre psykologers interesser i Dansk Psykolog Forening. Som styrelsesmedlem i Yngre Psykologer vil jeg arbejde for, at der skabes bedre og mere sikre forhold for nyuddannede psykologers autorisation og videreuddannelse.

Katja Munch Kristensen

Jeg ønsker at bidrage til arbejdet for, at der skabes og sikres bedre forhold for nyuddannede psykologer; det være større repræsentation og legitimitet af denne gruppes interesser inden for fagforeningsarbejdet, bedre autorisationsforhold samt generelt bedre muligheder for at få en tryg og kvalificeret indgang til arbejdsmarkedet.

Martin Sander

Martin Sander (41 år)
Jeg er nyuddannet fra Aarhus Universitet i 2019. Til dagligt arbejder jeg i psykiatrien på Bornholm, hvor jeg bl.a. er tilknyttet teamet for gruppeforløb i ambulantafsnittet.

Som nyt medlem af netværket og en del af styrelsen ser jeg frem til at blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe psykologer med at få en god start på arbejdslivet.

Personligt ser jeg frem til at være med til at styrke det sociale og faglige netværk blandt Yngre Psykologers medlemmer.

MENU
MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.