Kommende arrangementer:

Tilmelding til arrangementer sker gennem selskabets webshop: shop.osidp.dk


Invitation til generalforsamling og faglig inspiration i Organisationspsykologisk Selskab

Kære medlemmer,
Organisationspsykologisk Selskab indkalder til generalforsamling

torsdag den 2. september 2021 kl. 17.30-21.00

Generalforsamlingen finder sted i Dansk Psykologforenings lokaler i København i

Lokale 2A
Stockholmsgade 27
2100 København

Dagsordenen til generalforsamlingen er som følger:

1)     Valg af dirigent og referent.

2)     Godkendelse af dagsorden.

3)     Beretning om selskabets virksomhed i de forløbne år.

4)     Godkendelse af revideret regnskab.

5)     Behandling af indkomne forslag.

6)     Drøftelse af fokusområder for det kommende år herunder DP GF 2021.

7)     Tilskud og retningslinjer for decentrale enheder i DP.

8)     Godkendelse af budget og kontingent.

9)     Valg af styrelsesmedlemmer; idet der henvises til § 6, stk. 3.

10)  Valg af suppleanter; idet der henvises til § 6, stk. 3.

11)  Valg af to revisorer.

12)  Eventuelt.

Forslag til dagsordenen skal være styrelsen i hænde senest torsdag den 5. august 2021, hvorefter den endelige dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne to uger forinden generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle forslag sendes til Søren Schøler Nielsen på mail soren@scholernielsen.dk.

Vi opfordrer både nye og gamle medlemmer til at bakke op og til at møde op og være med til at debattere og give vigtige ideer til vores fortsatte udvikling til gavn for medlemmerne.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og tilmelding sker via mail til osidpmedhjaelp@gmail.com. Vi sørger selvfølgelig for noget aftensmad og noget at drikke til jer.

Vi glæder os i styrelsen til at se så mange af selskabets medlemmer som muligt!

De bedste hilsner OSiDP

 

Organisationspsykologisk Selskab indkalder til generalforsamling og fagligt oplæg

Indkaldelse til Generalforsamling i Organisationspsykologisk Selskab

Kære medlemmer,
Organisationspsykologisk Selskab indkalder til generalforsamling

torsdag den 8. oktober 2020 kl. 18-22

Generalforsamlingen finder sted i Dansk Psykologforenings lokaler i Aarhus i

Lokale Floden 

Åboulevarden 31, 2. sal

8000 Aarhus C

Vi starter generalforsamlingen med et fagligt oplæg (mere herom senere)

Dagsordenen til generalforsamlingen er som følger:

1.    Valg af dirigent og referent.

2.    Godkendelse af dagsorden.

3.    Beretning om selskabets virksomhed i de forløbne år.

4.    Godkendelse af revideret regnskab.

5.    Behandling af indkomne forslag.

6.    Drøftelse af fokusområder for det kommende år.

7.    Godkendelse af budget og kontingent.

8.    Valg af styrelsesmedlemmer; idet der henvises til § 6, stk. 3.

9.    Valg af suppleanter; idet der henvises til § 6, stk. 3.

10.  Valg af to revisorer.

11. 11)  Eventuelt.

Forslag til dagsordenen skal være styrelsen i hænde senest torsdag den 10. september 2020, hvorefter den endelige dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne to uger forinden generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle forslag sendes til Dorte Vilsgaard på mail dorte@dorte.nu

Vi opfordrer både nye og gamle medlemmer til at bakke op og til at møde op og være med til at debattere og give vigtige ideer til vores fortsatte udvikling til gavn for medlemmerne.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og tilmelding sker via mail til osidpmedhjaelp@gmail.com

Vi glæder os i styrelsen til at se så mange af selskabets medlemmer som muligt!

De bedste hilsner OSiDP

Oversigt over øvrige relevante arrangementer, ikke arrangeret af Organisationspsykologisk Selskab

P.t. ingen øvrige arrangementer.

Afholdte arrangementer:

Årskursus 2020

Organisationspsykologisk Selskab
FORSVAR FOR HIERARKIET: “LEADERSHIP PIPELINE” OG / ELLER “LEVELS OF WORK”?

Organisationspsykologi som integration af differential- & socialpsykologi:
En præsentation, sammenligning og diskussion af to metoder & modeller

20.-21. januar 2020 i Nyborg
Storebælt Sinatur Hotel & Konference
Østerøvej 121
5800 Nyborg

 

Kort om årskurset 2020
I snæver, saglig forstand er enhver organisation, der har mindst én leder, et hierarki. (Hvilket naturligvis ikke udelukker, at vi tillige har lov at bruge ordet på mange andre måder.)

Men: Er hierarkiet på vej til at afgå ved døden ― sådan som nogle (fx “Teal”-folkene) i disse år håber og
tror? Bør vi ønske os (og arbejde på) at dette sker?
Eller: Er hierarkiet uudryddeligt? Og kan det ligefrem have fordele, som andre organisationsformer
ikke har?
Er organisatoriske hierarkier retfærdige eller uretfærdige ― eller kan de være begge dele, afhængigt af
den “sfære,” de udfylder, og den måde, de indrettes på? Og hvad udgør i så fald forskellen på “gode” og
“dårlige” hierarkier?

Dét er nogle af de spørgsmål, der lurer i baggrunden for OSiDPs Årskursus 2020 ― som, lidt mere nede
på jorden, forsøger at sammenligne to modeller & metoder, der begge hævder at kunne forbedre de
eksisterende hierarkier: Nemlig Leadership Pipeline (LP) og Levels of Work (LoW).

Fælles for disse to modeller er, at begge mener, at en god organisationspsykologi må integrere differentialog
socialpsykologi:
Hvis vi designer eller justerer en organisation (dens struktur, systemer, procedurer eller kultur), så
skaber vi jo derved nogle mere eller mindre permanente situationer (= vilkår, omstændigheder) for de
mennesker, der skal arbejde i den. Dvs. vi betjener os, bevidst eller ubevidst, af anvendt socialpsykologi.
Når vi derimod “bemander” (m/k) en organisation — dvs. når vi beslutter hvem, der skal arbejde
horisontalt sammen med hvem, eller hvem, der vertikalt skal fungere som ledere og medarbejdere i
forhold til hinanden — så forsøger vi (forhåbentlig) at gøre dette med udgangspunkt i en nøgtern
vurdering af deres individuelle kvalifikationer (og andre egenskaber). Dvs. vi betjener os, bevidst eller
ubevidst, af anvendt differentialpsykologi.

LoW begyndte som en socialpsykologisk teori om organisation, men udviklede derpå tillige en
differentialpsykologisk teori om enkeltpersoner. LP startede omvendt som en differentialpsykologisk
teori om lederes vækst og udvikling, men har i de senere år tillige udviklet sig til en socialpsykologisk teori
om organisation.
På OSiDPs Årskursus 2020 vil vi præsentere de to modeller & metoder hver især ― og derpå forsøge
at sammenligne dem: Hvor beskriver og håndterer de to metoder de samme ting (men bare med
forskellige ord)? Hvor har de fat i noget helt forskelligt? Hvor kan de supplere hinanden? Hvor er de evt.
uforenelige?

Vi starter (på førstedagen) med temaet “Differentialpsykologi: Personer og personvurdering” ― hvor
deltagerne bl.a. vil blive bedt om at se en række video-optagelser, hvor forskellige mennesker fortæller
om glæder og sorger ved deres arbejde ― og om at fortolke disse vha. hhv. LP- og LoW-“briller.”
På anden-dagen går vi så videre med temaet: “Socialpsykologi: Organisationsdesign på psykologisk
grundlag” ― hvor deltagerne vil blive bedt om at overveje, hvordan man kunne intervenere i de samme
cases med udgangspunkt i hhv. LP og LoW.
Og så slutter vi (hvis ellers vi magter opgaven) med en lidt bredere diskussion om “Hierarki og
samfundsmæssig ulighed: Etik og politik.”

Det foregår mandag-tirsdag den 20.-21. januar 2020 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121 i Nyborg.
Prisen for deltagelse er 3.937,50 kr. inkl. moms (for medlemmer af OSiDP), 4.562,50 kr. inkl. moms (for ikke-medlemmer) og 2.568,00 kr. inkl. moms (for studentermedlemmer af OSiDP). Alle interesserede er
velkomne ― men medlemmer har fortrinsret.

På opfordring af OSiDPs bestyrelse er kurset søgt tilrettelagt således, at det vil være muligt med
udbytte at deltage den første dag, uden at deltage den anden (mens det omvendte nok vil være
vanskeligere). Priserne for deltagelse én dag i årskurset findes på webshoppen. Det er muligt at købe to
endags billetter, hvis man ikke ønsker internat ophold på hotellet.

Du køber adgang til årskurset inde på OSiDPs webshop på www.shop.osidp.dk.

OBS: Hvis du som medlem ikke kan se årskurset inde på shoppen, kan dette hænge sammen med, at dit
medlemskab kan være udløbet. Du kan forny dit medlemskab inde på shoppen.

Tilmeldingsfristen for årskurset er mandag den 2. december 2019.

Du kan få et mere præcist indtryk af forløbet ved at læse programmet.

Ved spørgsmål, kontakt da osidpmedhjaelp@gmail.com.

Venlig hilsen
Styrelsen i OSiDP


Nyborg, 2-3 februar 2017
Årskursus 2017
Der er nu åbnet for tilmelding i webshoppen til Årskurset 2017

Organisationspsykologisk Selskabs generalforsamling 2017 afholdes i umiddelbar forlængelse af Årskurset:

Organisationspsykologisk Selskab indkalder til generalforsamling fredag den 3. februar 2017 kl. 15-17.

Generalforsamlingen afholdes samme sted og tidsmæssigt i forlængelse af årskurset på DSB Kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg.

Forslag til dagsordenen skal være styrelsen i hænde senest onsdag d. 6. januar 2017, hvorefter den endelige dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne 2 uger forinden generalforsamlingens afholdelse. Forslagene sendes til mail@osidp.dk.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Se hele programmet her (pdf)

Vi glæder os i styrelsen til at se så
mange af selskabets medlemmer som muligt!


Århus, 22. juni 2016
AktiVesterne inviterer til oplæg om stress med efterfølgende picnic.
AktiVesterne i Organisationspsykologisk Selskab holder sommerafslutnng – og vi glæder os til at se jer alle sammen!

Se hele invitationen her.


NYTÅRSKUR 2016
Organisationspsykologisk Selskab gentager succeen!


Nyborg, 4-6 februar 2016
Årskursus 2016
Program for årskursus 4-6 februar 2016
Referat af selskabets generalforsamling den 5. februar 2016 (pdf)


København, 12. november 2015
Personvurderinger ved rekruttering – derfor virker de ikke  v/Lars Lundmann
Læs mere


Aarhus, 07. oktober 2015:
Præstationsledelse v/Claus Elmholdt
Læs mere


Aarhus, 24. august 2015: OBS: rettelse i dato
Det effektive lederteam v/Thomas Lundby og Morten Novrup
Læs mere


København, 02. juni 2015
Resiliens og mental robusthed i organisationer v/Anders Myszak
Læs mere


Aarhus, 06. maj 2015:
Vanebrud v/Thomas Vovemod
Læs mere


5.-7. februar. ÅRSKURSUS
På kanten af organisationspsykologien : Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt
Årskurset bliver afholdt på DSB Kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg.
Læs mere


GENERALFORSAMLING I ORGANISATIONSPSYKOLOGISK SELSKAB 2015
Organisationspsykologisk Selskab indkalder til generalforsamling fredag d 6. februar 2015 kl. 16-18.
Generalforsamlingen afholdes samme sted og tidsmæssigt i forlængelse af årskurset på DSB Kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg.
Forslag til dagsordenen skal være styrelsen i hænde senest onsdag d. 7. januar 2015,  hvorefter den endelige dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne 2 uger forinden generalforsamlingens afholdelse. Forslagene sendes til osidpmedhjaelp@gmail.com.
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.
Vi glæder os i styrelsen til at se så mange af selskabets medlemmer som muligt!
Selskabsstyrelsen


7. januar 2015: NYTÅRSKUR i Aarhus
Blev du ikke inviteret med til Dronningens nytårskur?
Fortvivl ikke! Her er et meget bedre tilbud: En dejlig aften i selskab med inspirerende fagkolleger, dejlig mad og drikke samt naturligvis en nytårstale.
Læs mere (pdf)


København, 2. december 2014:
Forskning i social kapital og relationel koordinering på arbejdspladsen
Dialog og spændende oplæg:
Læs mere (pdf)


København, 6. november 2014:
Down The Memory Lane – en narrativ rejse fra arbejdspsykologiens start til vores psykologiske hverdag af i dag
“Kaminpassiar”vekslende med oplæg, refleksion og perspektiveringer i mindre grupper
Læs mere (pdf)


Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.