Kommende arrangementer:

Tilmelding til arrangementer sker gennem selskabets webshop: shop.osidp.dk


Invitation til generalforsamling i Organisationspsykologisk Selskab

Kære medlemmer,
Organisationspsykologisk Selskab indkalder til generalforsamling

Onsdag den 23. Marts 2022 kl. 18:00

Generalforsamlingen finder sted i Dansk Psykologforenings lokaler i København i

Lokale 2A
Stockholmsgade 27
2100 København

Det er også muligt at deltage online.

Dagsordenen til generalforsamlingen er som følger:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.

3. Beretning om selskabets virksomhed i de forløbne år.

4. Godkendelse af revideret regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Drøftelse af fokusområder for det kommende år.

7. Godkendelse af budget og kontingent.

8. Valg af styrelsesmedlemmer; idet der henvises til § 6, stk. 3.

9. Valg af suppleanter; idet der henvises til § 6, stk. 3.

10. Valg af to revisorer.

Vi håber at se så mange som muligt, da et gennemgående tema vil være OSiDPs fremtidige retning og indsatser, som vi meget gerne vil have så mange input til som muligt.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og tilmelding sker via mail til osidpmedhjaelp@gmail.com. Hvis man ønsker forplejning er der tilmeldingsfrist d. 15. Marts. Hvis man ønsker at deltage online, skal man oplyse dette i en mail til osidpmedhjaelp@gmail.com.

De bedste hilsner OSiDP

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.