Psykologfagligt Selskab for Autisme

OBS: Selskabet har fået ny mail-adresse: autisme@dp-decentral.dk – og mails til medlemmer kan derfor havne i spamfiltret. Vær opmærksom på dette og tjek gerne der, hvis du savner mails fra os.
(Vær også opmærksom på, om du har givet samtykke til at modtage mails fra os under “Mit DP“).

Venlig hilsen styrelsen i Psykologfagligt Selskab for Autisme

Velkommen til selskabets hjemmeside

Selskabet blev oprettet i 1993 som et af de første selskaber i Psykologforeningen – i dag er der over 20.
Autisme-arbejdsfeltet har ændret sig kolossalt siden 1993, og selskabets aktiviteter har naturligvis gennem tiden afspejlet dette. Vi har bl.a. beskæftiget os med:

 • Selvforståelsen hos unge med autismespektrumsforstyrrelser
 • De særlige piger – findes der en autistisk pigeprofil?
 • DSM-V: Hvor langt er man nået, og hvilke diskussioner er centrale på autismespektrumområdet?
 • Autismespektrumforstyrrelser og psykologiske mekanismer bag autisme
 • Working with Autism Not Against it  – Identity and community
 • Arbejdet med forældre i “Pionergrupperne”
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden: GUA
 • Sanseforstyrrelsernes gennemgribende betydning
 • Ledsagende forstyrrelser hos mennesker med autisme/Aspergers syndrom
 • Nyeste forskning
 • Autisme i familien
 • Behandling af mennesker med autisme
 • Autismespektrum forstyrrelser og de bagvedliggende psykologiske forstyrrelser
 • Hvor gik autismen hen, da amterne gik ud?
 • Socialfag som en del af undervisningen
 • Aspergers syndrom og seksualitet
 • At være ung med Aspergers syndrom
 • Diagnoser, afgrænsning, overlapning og comorbiditet
 • Autisme som udviklingsforstyrrelse
 • Udviklingspsykologi
 • Behandlingsformer, f.eks. anvendelse af Marte Meo og
 • Præsentation af næsten færdig phD- afhandling om KAT-kassen, leg
 • Evaluering med udgangspunkt i rapport om sammenlignelige behandlingsformer
 • Resiliens som et nyt alment forskningsfelt, som kan hjælpe os til at finde nye veje til at bygge på de ressourcer som mennesker med autisme har

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen. Vi har afholdt 3-4 medlemsarrangementer om året, typisk har der været 2 heldags- og 1-2 halvdags arrangementer.

Arrangementerne har været informative og debatskabende, og der har altid været livlig debat på højt niveau.

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Styrelsens medlemmer pr. 5. november 2020

Styrelsen kan kontaktes på mailadressen: autisme@dp-decentral.dk

Formand
Kirsten Friis Andersen

Næstformand
Anne Foder

Kasserer
Nina Marianna Jensen

Web-ansvarlig
Hannah Rosenqvist Juul

Øvrige styrelsesmedlemmer

Elisabeth Christensen
Malcolm Bang

Aktuelt

Vi har altid i styrelsen haft flere ideer til arrangementer end vi kunne nå at gennemføre, men vi har jævnligt været usikre på, om vi mon afspejlede medlemmernes interesser. Deltagerkredsen har vekslet mellem 20 – 110, men vi har ikke kunne forudsige interessen. Vi har forsøgt at få dialog med medlemmerne, fx via mail, men resultatet har været sparsomt.

Vi håber at vi med denne hjemmeside får bedre muligheder for dialog, og at vi kan blive bedre til at lave arrangementer der afspejler medlemmernes ønsker.

I de senere år er der kommet mange nye faglige selskaber til, og flere der overlapper med vores, fx neuropsykologi og Selskab for Psykopatologi hos børn og unge. Det er oplagt at der skal tages initiativ til koordinering mellem disse selskaber.

Psykologfagligt Selskab for Autisme rummer medlemmer med ekspertise inden for alle grene af feltet.

Du er meget velkommen til at henvende dig formanden om psykologfaglige spørgsmål – også uden at være medlem af selskabet.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.