Generel info omkring fyraftensmøder

Ved indmeldelse efter den 25. juni 2018 koster hvert fyraftensmøde 100 kr. for medlemmer af selskabet, og 300 kr. for personer, der ikke er medlemmer af selskabet.

Tilmelding til fyraftensmøder sker ved, at du sender mail med dit eget navn og navn på arrangement til: ps.autisme@gmail.com

Betaling skal ske til vores konto i Lån og Spar bank: Reg. nr. 0400, kontonr. 4012359611.

OBS: Selskabet har fået ny mail-adresse: autisme@dp-decentral.dk – og mails til medlemmer kan derfor havne i spamfiltret. Vær opmærksom på dette og tjek gerne der, hvis du savner mails fra os.
(Vær også opmærksom på, om du har givet samtykke til at modtage mails fra os under “Mit DP“).

Kommende arrangementer, arrangeret af selskabet

 


Invitation til generalforsamling 2021

Kære medlemmer af Psykologfagligt Selskab for Autisme.
Vi har været en smule tavse her i løbet af corona-perioden. Vi er ved at komme tilbage i gear
igen, og har et spændende kursus på programmet til februar / marts. Mere information om
dette kommer senere.
For nu, vil vi starte med at invitere til årets generalforsamling i selskabet. Den finder sted:

Onsdag 17/11-21 kl. 18.30-20.00

Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Østerbro
Hvis du er interesseret i at deltage, må du meget gerne tilmelde dig senest fredag d.
5/11-21, af hensyn til forplejning, på selskabets mail: autisme@dp-decentral.dk

Dagsorden til Generalforsamling i Psykologfaglig Selskab for Autisme
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formanden aflægger beretning for 2021
5. Aflæggelse af regnskab
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg til selskabets styrelse
8. Konstituering af selskabets styrelse
9. Dato for næste møde i styrelsen findes
10. Eventuelt

Vel mødt..!


Afholdte arrangementer

 


Fyraftensmøde “Autisme, angst og skolevægring”


Vi glæder os til en spændende aften med Trine Juul Damgaard, specialpsykolog i Børn og ungdomspsykiatri, der holder et oplæg om Autisme, angst og skolevægring mandag d. 5. november kl. 17-19.

Fyraftensmødet streames også som VIDEOKONFERENCE, så du kan deltage hjemmefra via din egen pc / device – Det anbefales at du bruger headset / høretelefoner.

Til dem, der deltager i Stockholmsgade, serveres der en lækker sandwich som aftensmad til arrangementet. (Hvis du har særlige kosthensyn, så skriv dette i tilmeldingsmailen).

OBS: Du bedes om at medtage et mundbind, og bruge det når du færdes i lokalet – dog ikke, når du sidder ned.

Pris: 200 kr.

Hvis du er medlem af Psykologfagligt Selskab for Autisme er Fyraftensmødet gratis. (Indmeldelse koster 150 kr.)


Tilmelding senest d. 29/10-20:

Tilmelding sker ved at sende en mail med navn og DP-medlemsnummer til autisme@dp-decentral.dk og ved at betale kursusgebyr på konto nummer:

Lån&Spar Bank. Reg.nr. 0400 konto nr. 4012359611

Grundet Covid-19 forholdsregler er antal deltagere begrænset til 24, dermed er der først til mølle-princip.

OBS: Vi afholder Generalforsamling i forlængelse af Fyraftensmødet, kl. 19-20, hvor du er meget velkommen til at deltage.

Brænder du for feltet, stil gerne op til bestyrelsen, vi glæder os til at høre om dine nye kursusideer og nye inputs.


De bedste hilsner

Styrelsen i Psykologfagligt Selskab for Autisme


Psykologfagligt Selskab for AutismeIndkaldelse til generalforsamling 2020

Den 5. november 2020 kl. 16.30-19.00 holder vi et fyraftensmøde om Autisme, angst og skolevægring.  Efter fyraftensmødet holder vi generalforsamling for selskabets medlemmer kl. 19.00-20.00.

Begge arrangementer foregår i DPs lokaler Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Psykologfagligt Selskab for Autisme

Autisme, langvarig stress-belastning og ernæring
Fyraftensmøde onsdag d. 25/3-20 kl. 17-20 i DP’s lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh. Ø

Der er en tæt sammenhæng mellem vores psykiske funktion og kroppen, herunder kroppens ernæringsmæssige tilstand. Dette er ofte et overset område i forbindelse med psykologisk behandling og psykologfaglig indsats, bl.a. over for klienter med autisme.
Sammenhængen mellem autisme og ernæring er et omdiskuteret felt: Har mælk og gluten i kosten f.eks. nogen betydning? Hvad betyder tarmfloraen for mennesker med autisme? Meningerne går højt omkring disse emner, og vi vil på dette fyraftensmøde give et fagligt indspark til at kvalificere denne debat.
Flere faktorer inden for det ernæringsmæssige felt kan medvirke til at forværre eller lindre nogle af de psykiske symptomer, der ofte ses hos mennesker med autisme. Dette kan både dreje sig om kernesymptomerne for autisme og om nogle af de følgesymptomer, der ofte ses sammen med autisme: f.eks. langvarig stressbelastning, angst og depression.
Ved dette fyraftensmøde vil du få en indføring i, hvad det er vigtigt som psykolog at være opmærksom på ift. ernæringsmæssige forhold, i kontakten med klienter med autisme og andre psykiske belastninger, f.eks. langvarig stressbelastning.

Ernæringsterapeut Mia Damhus kombinerer en naturvidenskabelig baggrund som cand. pharm. med en diplomuddannelse i funktionel medicin i tilgangen til behandlingen af komplekse lidelser, herunder autisme. Hun er
forfatter til fem bøger om sygdomsbehandling gennem ernæringsterapi og hun er partner i Center for Ernæring og Terapi.

Ved foredraget vil ernæringsterapeut Mia Damhus give en indføring i sammenhængen mellem kost og autisme med følgende vinkler:

● Næringsstofmangler og konsekvenser for energi og psyke.
● Tarmens bakterie-flora og samspil med nervesystem.
● Fødevarereaktioner – allergier / intolerancer.
● Langvarig stress, energi og kognitiv funktion.
● Kemisk belastning – målbare niveauer af psykoaktive stoffer.

Målet med foredraget er at give deltagerne:
● Forståelse af sammenhæng mellem somatiske og psykiske symptomer og ernæring – basal viden om hvordan krop, fordøjelse, nervesystem og psyke arbejder sammen.
● Redskaber til at identificere klienter , for hvem opmærksomhed på ernæring kan være vigtigt.
● Forståelse af udfordringerne ved kostændringer for klienter med autisme (sanseforstyrrelser, vanemønstre, rigiditet mv.)
● En værktøjskasse til at introducere basale tiltag omkring næringsstatus, uden at vi som psykologer går over i en egentlig kostvejledning.
● Forslag til prioritering – hvordan vurderes, hvilken type tiltag, der vil give størst afkast med en indsats, der er realistisk ift. klientens ressourcer og funktionsniveau?

Der er grund til at interessere sig for somatiske / ernæringsmæssige forhold:
● Når der er ensidige eller mangelfulde spisemønstre .
● Når der er tydelige somatiske klager : mavesmerter, forstoppelse/diarre, hovedpine, kvalme, energiforladthed.
● Når historien fortæller om tidlige og gentagne antibiotikabehandlinger .
● Hvis der har været en langvaring stressbelastning . Dette i sig selv slår kroppens funktion, herunder fordøjelsen, ud af kurs, og det kan være nødvendigt at kigge på kost og ernæring for at hjælpe kroppen tilbage i balance, så den  psykologiske indsats kan have effekt.
● Og endelig: Når almindelig psykologisk behandling ikke har den forventede effekt. Nogle gange kan klienten være forhindret i at profitere af den psykologiske behandling pga. manglende ressourcer, og ernæringsmæssige forhold kan være bidragende til dette.

Der tages udgangspunkt i konkrete kliniske cases, hvor vi kan få glæde af Mias brede erfaring fra praksis og høre eksempler på hvordan indsatser, der inddrager kost og ernæring ændrer det psykiske funktionsniveau, og støtter op om klientens mulighed for udvikling. Der bliver selvfølgelig tid til spørgsmål undervejs og der vil også være mulighed for selv at bringe cases op.
Der serveres en lækker salat som aftensmad til arrangementet. (Hvis du har særlige kosthensyn, så skriv dette i tilmeldingsmailen).
Vi glæder os til en spændende aften..!

Pris: 300 kr. Hvis du er medlem af Psykologfagligt Selskab for Autisme er prisen 100 kr . (Indmeldelse koster 150 kr.)
Tilmelding senest d. 15/3-20.
Tilmelding sker ved at sende en mail med navn og DP-medlemsnummer til autisme@dp-decentral.dk
Når du har modtaget en bekræftelse fra os, bedes du indbetale kursusgebyr på konto nummer:
Lån&Spar Bank. Reg.nr. 0400 konto nr. 4012359611.
Meld dig gerne ind i selskabet ved samme lejlighed, hvis du har lyst til at modtage invitationer til andre spændende arrangementer. Dette gøres ved at udfylde formularen på selskabets hjemmeside og indbetale 150 kr. på samme konto nummer – mærk indbetalingen med “kontingent”)

Se opslaget som pdf.


Vi afholder Generalforsamling mandag d. 25. november 2019 kl. 18-19, efterfulgt af et konstituerende bestyrelsesmøde kl. 19-21 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø.
Alle er velkomne – Kom gerne forbi, hvis du er brænder for feltet.

Venlig hilsen styrelsen i Psykologfagligt Selskab for Autisme


PSA inviterer til Grundkursus om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) v. Dorte Bek Pedersen

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 9.30-15.30 i DPs lokaler i Stokcholmsgade 27, 2100 Kbh Ø

Formål
At give psykologer inden for børne- og voksenområdet med begrænset erfaring og viden om ASF, en grundlæggende viden om det autistiske handicap samt pædagogiske redskaber.

Læs hele opslaget og praktiske oplysninger her.

Fremsendelse af slides fra dagen
Deltagere, der ønsker at få tilsendt Dorte Bek-Pedersens slides fra dagen, kan skrive til Anne Foder på annefoder@hotmail.com, som efter aftale med Dorte vil fremsende dem på mail.


Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 16.30-19.00 holder vi fyraftensmøde om angstbehandling målrettet børn med autisme. Dette foregår Dansk Psykolog Forening i Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø.

OBS! Samme aften afholder selskabet ordinær generalforsamling kl. 19-20 samme sted.

Emne og oplægsholder:
Cand.psych. Hannah Rosenqvist Juul: Kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst hos børn med autismespektrumforstyrrelser – Et systematisk review af nyere forskningsartikler
Resultater af et kandidatspeciale i psykologi fra Syddansk Universitet, illustreret med erfaringer fra behandling af angst hos børn med autisme.

Kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst hos børn med autismespektrumforstyrrelser
Et systemisk review
Kandidatspeciale 2018 af Hannah Rosenqvist Juul

Pris: 100 kr. for medlemmer af selskabet, 250 kr. for andre.

Tilmelding: Send en mail med dit eget navn og ”Fyraftensmøde” til: ps.autisme@gmail.com senest fredag d. 9. november 2019.

Resumé af specialet

Introduction: A large proportion of children diagnosed with autism spectrum disorder experience comorbid anxiety that interferes with their daily lives. Studies have shown that cognitive behavioral therapy is the best therapeutic treatment method for anxiety currently available.

Aim: To examine the effect of cognitive behavioral therapy as anxiety treatment for children aged 6–12 diagnosed with high functioning autism and normal intelligence.

Method: A systematic literature review of 21 studies retrieved in the online databases PubMed and PsychInfo, examining the effect of cognitive behavioral therapy for children with autism spectrum disorder.

Results: When implementing cognitive behavioral therapy as treatment, a certain level of thought processing and cognitive awareness is required for the treatment to prove efficient. In an autistic population there is often a cognitive delay that can present a challenge to the cognitive behavioral process. Furthermore, as both autism and anxiety imply difficulties with emotional regulation, graded exposure training and realistic altering of thoughts prove particularly difficult with this population. Another challenge lies in the fact that the population will have problems forming cognitive representations of other peoples’ mental states, which is an important component of cognitive behavioral therapy. The included studies have found three factors making cognitive behavioral therapy useful to this population:
1) Including the child’s family and environment in the cognitive behavioral therapy framework.
2) The therapist has to be flexible, and able to alter the approach to match the thinking and learning styles of the individual child.
3) The goals and the desired skills to manage anxiety have to be formulated and presented in a manner that is tangible and apparent, in order for the child to stay motivated, go through with the therapy and learn from it.

Conclusion: Cognitive behavioral therapy shows an average large effect size when used as anxiety treatment for children with high functioning autism. However, these results are only found when parents are heavily involved in the therapy process, and possibly ready to make adjustments to the child’s everyday life. Furthermore, the therapist has to be creative in modifying the regular cognitive behavioral method to match the child’s cognitive abilities, and not just rely on the child to develop the necessary skill set.


 

Tirsdag den 9. oktober 2018 holdt vi fyraftensmøde om Autisme og Skizotypi ved Maria Nilsson, læge og ph.d.-studerende, PC Ballerup.
Læs hele opslaget her.
Slides fra Maria Nilssons oplæg (pdf)


Vi begynder efter sommerferien med et fyraftensmøde onsdag d. 29. august 2018 kl. 16-18.30 i DPs lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø.
om Borderline og Autisme – begge tilstande rummer udfordringer med mentalisering, hvor er ligheder og hvor er forskelle? Hvordan støtter vi personer med disse tilstande i praksis?


15. januar 2018 kl. 9.30-16.30:
Psykologfagligt Selskab for Autisme inviterer til 
Workshop om Sensory Profile (SP) til børn, unge og voksne med autisme
v/Ergoterapeut Ulla Sparholt (Fjordskolen, Aabenraa)
Læs mere og tilmeld dig her


Tema-aften i Psykologfagligt Selskab for Autisme: AUTISME OG TILKNYTNING
v/Ved Birgitte Mølgård og Lennart Pedersen
Den 13. november 2017 kl. 17.30-20.30
I Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Læs mere og tilmeld dig her
Slides fra Birgitte Mølgårds foredrag (pdf)
Slides fra Lennart Pedersens oplæg (pdf)


PSA Psykologfagligt Selskab for Autisme inviterer til heldagskursus og generalforsamling den 11. oktober 2017
Autisme, leg, og læring gennem samspil
Læs meget mere og tilmeld dig her
Referat af generalforsamlingen (pdf)
Slides fra Ditte Rose Andersens oplæg om Intensive Interaction (pdf)
Slides fra Sara Moroza-James’ oplæg om læring gennem social forbundethed (pdf)
Slides fra Fiona Barrs oplæg om sanser, leg og autisme (pdf)


Torsdag d. 2. februar 2017 kl. 9.30-16.30: 
Psykologfagligt Selskab for Autisme inviterer til heldagskursus: Neuropsychology of Autism Spectrum Disorder – assessment and training of social cognition v/Professor of Child & Adolescent Psychiatric Science, PhD. Sven Bölte
Læs mere om kurset og tilmeld dig her


26. oktober 2016 kl. 9.30-16.30: Heldagskursus med Cathrine Lord:
Ny forskning ift. småbørn med autisme og implementering af DSM-5 kriterierne i USA
(pdf)
Slides fra kurset (1) (pdf)
Slides fra kurset (2) (pdf)

Onsdag 1. juni 2016 kl. 9.30-16.30: Heldagskursus: Struktureret samtale og autisme spektrum forstyrrelse v/Mette Elmose Andersen, adjunkt ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet (pdf)


Fyraftensmøde: Intensive Interaction og ASF
26. oktober 2015 kl. 17.30-19.30
v/Cand.psych.aut. og Intensive Interaction-koordinator Ditte Rose Andersen, Intensive Interaction Danmark
Intensive Interaction er en ny tilgang i dansk specialpædagogik. Den er rettet mod at fremme meningsfuld kommunikation og sociale samspil. Metoden fremhæver denne læring som højeste prioritet i arbejdet med mennesker med kommunikative handicap, herunder ikke mindst ved ASF. Tilgangen bygger på vores omfattende (og voksende) viden fra udviklingspsykologi og spædbarnsforskning.

På fyraftensmødet giver Ditte Rose Andersen en introduktion til tilgangen med fokus på dens særlige anvendelighed i forhold til kernevanskelighederne på (hele) det autistiske spektrum.

Du kan læse mere om oplægget her (pdf)


Generalforsamling i PSA 26. oktober 2015 kl. 19.30-20.30
Selskabet afholder den årlige generalforsamling med beretning om årets aktiviteter og valg til styrelsen. Som medlem af styrelsen kan du være med til at gøre ny viden om autismefaglig forskning og intervention tilgængelig for danske psykologer i et uformelt, arbejdsomt og fagligt forum. Er du ikke medlem af PSA, kan indmeldelse ske på dagen.

Du finder indkaldelse til generalforsamlingen her (pdf)

Sted: Både fyraftensmøde og generalforsamling finder sted i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 29. Der serveres sandwich, snacks og vand.
Pris: gratis for medlemmer (indmeldelse kan ske på dagen). Tilmelding dog nødvendig af hensyn til forplejning!
Tilmelding: pr. mail ps.autisme@gmail.com senest 12. oktober 2015.


16. juni 2015 – Kursus: The interpersonal nature and treatment of autism
v/R. Peter Hobson og Jessica A. Hobson
Læs mere (pdf)
Abstract/Litteraturliste (pdf)
Øvrigt materiale fra kurset kan ses i selskabets netværksrum i Mit DP


Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16-20 i Indre By Kulturhus – Temaeftermiddag/-aften: Kognitiv adfærdsterapi ved Aspergers Syndrom
Med Kirsten Skriver, psykolog/psykologfaglig koordinator ved Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Midt
Læs mere (pdf)
Litteraturliste (pdf)


December 2014:
AFLYST!!!! Mandag 1. december 2014 kl. 9-16 – Heldagskursus med Phoebe Caldwell, UK: “Autisme, selvoplevelse og kommunikation” AFLYST!!!!
OBS OBS OBS!!!! AFLYSNING!!!!!
KURSET MED PHOEBE CALDWELL D. 1. DEC. ER DESVÆRRE AFLYST PGA. SYGDOM!
VI BEKLAGER MEGET.
DE TILMELDTE, DER ALLEREDE HAR BETALT, VIL SELVFØLGELIG FÅ DERES PENGE RETUR.
MVH BESTYRELSEN I PSA


November 2014:
Der indkaldes til generalforsamling for selskabets medlemmer mandag den 3. november 2014 kl. 19-20, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Dagsorden vil fremgå på denne side samt selskabets netværksrum i Mit DP, login øverst th på denne side.
Tilmelding pr. mail til ps.autisme@gmail.com er nødvendig senest 8 dage før pga. traktementet.
Det første styrelsesmøde i den nye styrelse vil blive holdt i forlængelse af generalforsamlingen samme dato og sted fra kl. 20.30 til 21.30.
Endelig dagsorden (pdf)
Forslag til generalforsamlingen (pdf)


Oktober 2014:
Den 9. oktober 2014 kl. 16-20 har vi arrangeret en temaeftermiddag/aften med psykologerne Anne Kaplan og Therese Dittmann vedr. Autisme og Seksualitet – fra opmærksomhedspunkter til bekymring.
Læs mere (pdf)
Slides fra arrangementet kan ses i selskabets netværksrum i Mit DP, log ind øverst th på denne side.


11. juni 2014 – Kursus: Nye metoder i screening og dianostik af autismespektrum-forstyrrelser
v/Niels Bilenberg, speciallæge i børnepsykiatri, professor, overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense
Læs mere (pdf)
SlideSlides fra kurset Niels Bilenberg (pdf)
Slides fra kurset Cathriona-Cantio (1) (pdf)
Slides fra kurset Cathriona-Cantio (2) (pdf)
Slides fra kurset Cathriona-Cantio (3) (pdf)


14. marts 2014 – Heldagskursus med Karen Bødtkjær, Center for Autisme:
Udredning af tilpasningsfærdigheder – diagnosticering og vurdering af barnets behov for støtte
Læs mere (pdf)


Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.