Medlemmer af Dansk Psykolog Forening kan blive medlem af Selskabet.

Indmeldelse:
Du melder dig ind ved at udfylde den elektroniske blanket i menuen Indmeldelse.

Samtidig bedes du indbetale kontingent til vores konto i Lån&Spar Bank: reg.nr.: 0400 Konto nr.: 4012359611

Du vil fremover i januar måned modtage et girokort fra PBS med opkrævning af kontingent. Vi anbefaler, at du ved betalingen tilmelder dig betalingsservice, da det vil lette arbejdsgangen for os.

Kontingentet gælder frem til næste kontingentindbetaling. Kontingentet udgør p.t. 150 kr. pr. år.

Der opkræves kontingent hvert år i februar måned.

Fornyelse af medlemskab:
Medlemskab udløber med udgangen af januar måned. Du vil modtage et girokort fra PBS, med opkrævning for næste års kontingent. Når du fornyer dit medlemsskab, anbefaler vi, at du tilmelder dig betalingsservice, da det vil lette arbejdsgangen for os.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.