Kommende arrangementer:


Når supervisionen kommer til kort – Supervisionens almene aspekter

Som supervisorer oplever man med jævne mellemrum, at det er svært at skabe forandringer i supervisanders praksis. At lige meget hvor meget man byder ind med, lader det ikke til at have en varig effekt, og de samme problematikker dukker op igen og igen i supervisionerne. I disse tilfælde kommer de metodiske greb man er skolet i til kort. Det skyldes ofte, at de problematikker der gør sig gældende, bunder i almene faktorer i supervisionen. De almene faktorer er de faktorer der gør sig gældende på tværs af supervisionskontekster og metodiske retninger. Det er disse aspekter, der er emnet for kursusforløbet. Der vil blive arbejdet med de almene faktorer i supervisionen på tre niveauer:
• Organisation og ledelse (v. Jacob Hassing Pedersen)
• Gruppen (v. Henning Green)
• Supervisanden (v. Claus Haugaard Jacobsen)

Kursusdag 1: Organisationen og ledelsens betydning for supervision
De fleste former for supervision foregår i organisatoriske kontekster, og disse virker både direkte og indirekte ind på det der sker i supervisionen. Det er derfor vigtigt at have en forståelse af organisationens og ledelsens indvirkning på supervisionen, da denne både kan virke befordrende men også hæmmende ind på hvad, der kan lade sig gøre i supervisionerne. Ved at have en forståelse for disse faktorers betydning kan man tage højde for dem, arbejde aktivt med dem og dermed skabe et større udbytte af supervisionerne.

På kursusdagen vil der blive arbejdet med:

  • Supervision i organisationen – organisationen i supervision:
  • Det organisatoriske rationale for supervision
  • Ledelsen i supervision
  • Ledelsens eksplicitte eller implicitte deltagelse
  • Scenarier for ”mudrede” kontekster
  • Supervisor som organisationspsykolog
  • Kompetencer, udviklingsmuligheder og faldgruber

Kursusdag 2: Gruppens betydning for supervisionen
I supervision i grupper, kan gruppens dynamik være med til at understøtte udvikling og læring, men omvendt også have destruktive virkninger på supervisionsprocessen. Det er derfor afgørende at have et blik for, hvordan man etablerer en befordrende gruppedynamik i supervisionsgrupper, hvilket er emnet for denne dag.
Der vil blive arbejdet med:
• Gruppens betydning for supervisionen
• Hvordan man etablerer man en gruppedynamik, der understøtter læring og udvikling hos supervisanderne
• Håndtering af modstand og konflikter i gruppen

Kursusdag 4: De almene individuelle faktorers betydning for supervisionen
På tredje kursusgang vil der blive arbejdet med almene individuelle faktorer der gør sig gældende i relation til supervisanden og dennes faglige udvikling. I sidste ende er det den enkelte supervisand der skal have udbyttet af supervisionen til at virke i sin arbejdskontekst. Men der er mange potentielle faldgrupper der kan modvirke dette. Det drejer sig både om faktorer der udspiller sig i selve supervisionen. Men også de faktorer der har betydning for om supervisanden kan overføre det lærte til praksis. Der vil blive arbejdet med følgende temaer:
• Hvordan valg af materiale og supervisionsproces kan øge læring og tranfeer mellem supervision og praksis
• Når den faglige udvikling ikke finder sted – om supervisors kontrolfunktion.
• Modstand og andre krumspring i supervision
• Parallelprocesser og deres potentiale i forhold til læring og transfer
• Fortællinger fra feltet: supervisors og supervisanders værste oplevelser

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle der arbejder med supervision, hvad enten det er monofaglig eller tværfaglig supervision og på tværs af metodiske og teoretiske tilgange. Kursusdagene vil være opbygget, så der er en vekslen mellem oplæg og øvelser. Du vil gå der fra med konkrete greb og perspektiver, der kan anvendes direkte i din supervisionspraksis uanset hvilken metodisk orientering du arbejder ud fra. Du vil desuden få mulighed for at vende de problematikker og dilemmaer du støder på som supervisor.

Om underviserne:
Jacob Hassing Pedersen:

Jakob Hassing, cand. psych. aut. er partner i Supervisionshuset, som gennem en årrække har tilbudt supervisions- og konsulentydelser til offentlige og private organisationer primært inden for det sociale område. Han har redigeret bøgerne ’Perspektiver på supervision’ (2008) og ’Supervision i et organisatorisk perspektiv’ (2016) for Dansk Psykologisk Forlag og er forfatter og medforfatter til en række artikler i tidsskrifter og antologier, bl.a. som bidragyder til ’Bedre begrundet praksis’ (2018) på forlaget Samfundslitteratur. Jakob Hassing har tidligere været ansat i en årrække i Københavns Kommunes Center for Supervision og har derudover løst opgaver for en række opdragsgivere primært inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område. Han er forankret i socialkonstruktionistiske, eksistentielle og organisationspsykologiske forståelser inden for praksisfeltet supervision.

Hennning Green:

Cand. psych. Aut. Specialist i organisationspsykologi og supervision. Stifter og partner i Green Andersen – Erhvervspsykologi siden 1996. Ekstern lektor på CBS. Analytisk gruppepsykoterapeut. Henning har i mere end 20 år været supervisor i interne og åbne supervisionsforløb og arbejder primært med
gruppesupervisionsforløb indenfor det organisationspsykologiske område. Desuden har han lang erfaring som leder og som konsulent for en lang række offentlige og privat organisationer. Henning har designet dynamiske læringsrum både som supervisor og konsulent, og er initiativtager og med-designer af en række længerevarende organisationspsykologiske leder -og konsulentuddannelser. Han er orienteret mod psykodynamisk organisationsforståelse, åben systemteori, eksistentiel filosofi, systemisk og socialkonstruktionistisk tænkning som kontradiktoriske størrelser, men interessante referencerammer i forståelse af gruppen som entitet. Medforfatter: Heinskov., Visholm ”På arbejdet under overfladen” 2003, Reitzel

Claus Haugaard Jacobsen:
Claus Haugaard Jacobsen, er cand.psych. aut, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Claus har privat psykologpraksis i Aalborg og er tidligere klinisk psykolog i voksenpsykiatrien samt professor i klinisk psykologi og klinikleder. Han har forsket i, publiceret bøger og artikler om supervision, psykoterapi, terapeuters faglige udvikling mv. Er bl.a. medforfatter til Jacobsen & Mortensen (2017): Supervision af psykoterapi og andet behandlingsarbejde. Almen og psykodynamisk supervisionsteori., Hans Reitzels Forlag. Han har i mere end 25 år haft et omfattende virke som supervisor samt medvirket i mange supervisoruddannelser. www.claushaugaard.dk

Praktisk information:
Datoer: 17/9, 18/11 – 2021 og 4/2 – 2022 kl 9-16

Sted: København

Pris for medlemmer af selskabet: pr. dag: 1.900 kr. Alle tre kursusdage: 3.900 kr Pris for ikke medlemmer: pr dag: 2.300 kr. Alle tre dage: 6.000 kr.
Medlemskab af Selskab For Psykologfaglig Supervision koster 150 kr. om året.

Tilmelding
For tilmelding skriv til: jonvilshammer@gmail.com

Tilmeldingen er først gyldig når betalingen er overført, hvilket du vil modtage mere information om når du har skrevet til os pr. mail. Tilmeldingen til kurset er bindende, men man kan overdrage ens billet til andre hvis man bliver forhindret i at deltage. Tilmeldingsfrist d 17/8 – 2021.
Der er max plads til 20 deltagere, og kurset forudsætter tilmeldelse af min. 12 deltagere.

 

 


Afholdte arrangementer:

4. december 2019:
Psykologfaglig Selskab for Supervision inviterer til ordinær generalforsamling samt fagligt oplæg

Det er nu snart tid til vores næste Generalforsamling

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 4. december 2019 kl. 18.30 – 21.00 med efterfølgende fagligt arrangement med Klinikchef og Specialpsykolog Nicole Rosenberg, der vil inspirere os ved spændende oplæg og dialog om det vigtige tema ”Egen stil som supervisor” fra kl. 18.30 – 21.00.

Generalforsamlingen afholdes i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Vi håber, at du har lyst til at komme og være med til en inspirerende aften i supervisionens tegn.

Af hensyn til planlægningen, indkøb af sandwich m.v. må du rigtig gerne meddele din ankomst til Generalforsamlingen i forvejen til undertegnede Dione Nogueira på mail: Dione.nogueira@regionh.dk samt om du har særlige ønsker til sandwich (vegetar, glutenfri m.v.)

Vi glæder os til at se dig!

Mange hilsner
Dione Nogueira
Forkvinde


Vær med til at fejre vores 10 års Jubilæum
Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Psykologfagligt Selskab for Supervision
Tid: Torsdag 8. november 2018 kl. 16.30 – 18.30
Læs hele opslaget og tilmeld dig her.
Se også opslaget som printvenlig pdf her.


Kære kollega

Tusind tak for din interesse for at deltage i fyraftensarrangementet om Psykologloven og Persondatalovgivningen med advokat cand.jur. Susanne Borch enten mandag den 5. februar eller tirsdag den 6. februar  eller mandag den 9. april 2018.

Der er en helt overvældende interesse for møderne med vores utroligt dygtige og formilingsdygtige advokat, og vi har på nuværende desværre helt udsolgt efter kun få dages annoncering. I alt næsten 300 psykologer har tilmeldt sig til de tre arrangementer, og vi har ikke plads til flere i lokalerne. Du er desværre derfor ikke kommet med til disse arrangementer.

MEN RIGTIG GODE NYHEDER:

Alternativt kopi-arrangement:
Hvis du har mod på at køre en tur til Odense, afholder vi arrangementet om Psykologloven torsdag d. 14. juni 2018 kl. 17.00 – 20.00 på Odense Katedralskole, og du er meget velkommen til at melde dig til her. Arrangementet her laver vi i samspil med DPSP Fyn.

Se opslaget som pdf her.

Vi har også et arrangement på Lolland, hvis du bor nærmere her, hvor nogle få psykologer kan komme med til en billig pris, og det er tirsdag d. 24. april 2018 kl. 13.00 – 16.00. Skriv direkte til mig, hvis du gerne vil høre nærmere herom.

Hvis du er forhindret i at deltage på ovenstående datoer eller ikke er blevet optaget pga. overtegning, så henvend dig alligevel, så kommer du på en venteliste og vi vil forsøge at arrangere et eller flere yderligere arrangementer i efteråret.

De bedste kollegiale hilsener og godt nytår 2018

Benedicte
Formand, Psykologfagligt selskab for supervision
E-mail: bs@schillingcts.com


30. november 2017 kl. 17-21: Selskabet indkalder til ordinær generalforsamling og fagligt arrangement i København
Læs hele indkaldelsen og tilmeld dig her


Selskabet indkalder til ordinær generalforsamling med efterfølgende fagligt arrangement:
17. november 2016 kl. 17-19 i København.
Læs indkaldelsen her (pdf)


MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.