Selskabet modtager kun betaling via netbank – og vi opfordrer til, at man identificerer sig tydeligt med navn, medlemsnummer i psykologforeningen samt adresse/arbejdsplads – så vi kan spore pengene – da vi ellers må antage pengene som venlig donation til selskabet.

Kontingentet for medlemskab er 200 kr. om året, kontingentet for associerede medlemmer er 375 kr. om året.

 

Kommende arrangementer

Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab indkalder til generalforsamling i Selskabet – den afholdes tirsdag d. 10. november 2020 kl 20–21 (ca) på en sikker forbindelse via DP.

2020 har været et noget anderledes år – også for Selskabet. Corona-situationen har lagt alle vores anstrengelser for at lave temadage ned – senest i forhold til selskabets generalforsamling. Derfor har vi efter moden overvejelse og efter at have konsulteret DP valgt at forsøge os med noget nyt: en virtuel generalforsamling, hvor vi via DP kan kobles op på en sikker platform. Ellers er alt som vanligt: dagsorden ifølge vedtægterne, og forslag til dagsordenen fremsendes til selskabets formand, Susanne Zajac, senest 15. september 2020 – mail adr: sbzajac@live.dk.

Dagsordenen og formandsberetningen vil være at finde på selskabets hjemmeside 3 uger før generalforsamlingen.
Hold øje med selskabets hjemmeside og facebook-gruppen Social & Beskæftigelsespsykologisk Interessefællesskab, hvor vi snarest muligt vil lægge information op om, hvordan man tilmelder sig. Vi håber, at rigtig mange tilmelder sig, for der vil være nogle ting, som lægger op til Dansk Psykologforenings egen generalforsamling, som vi generelt vil orientere om og drøfte med jer. Sidst, men ikke mindst, håber vi, at nogle af jer vil være med til at føre arbejdet i selskabet videre og melder jer ind i styrelsen!

Med venlig hilsen
Styrelsen for Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab
Susanne Zajac (formand), Peter Damby (næstformand) og Mette Thorlund Lauritzen (kasserer)

 

 

 


 

Afholdte arrangementer

Temadag og generalforsamling i Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab

Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab indkalder til generalforsamling torsdag d. 7. november 2019 kl 16.00 – 17.15 for selskabets medlemmer på Hotel Scandic the Mayor, Banegårdspladsen 14, Århus.

Dagsorden ifølge Psykologforeningens vedtægter for faglige selskaber. Forslag til dagsordenspunkter og bestyrelsesarbejdet skal være selskabets formand Peter Damby i hænde senest 8 uger inden afholdelsen (se mailadresse her).

Generalforsamlingen vil ligge i forbindelse med en temadag med overskriften ”Beskæftigelse efter hjerneskade og commotio – hvad er de vigtigste psykologiske og sociale faktorer” og med Jonas Kristoffer Lindeløv fra Aalborg Universitet som oplægsholder.

Hold øje på denne side, vi offentliggør snarest alle nødvendige informationer.

Med venlig hilsen
Styrelsen i Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab

MØDET ER DESVÆRRE AFLYST!!
Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 16.30-19.00 (også via web)

Social- & Beskæftigelsespsykologisk Selskab afholder fyraftensmøde om
Arbejdsrelaterede psykiske lidelser på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet
”Need to know” som psykolog!

Oplægsholder er Yun Ladegaard, psykolog forsker på Københavns Universitet, Institut for Psykologi.
Yun har forsket i, hvad der sker på de danske arbejdspladser og i arbejdsskadesystemet, når en medarbejder bliver syg med en arbejdsrelateret psykisk lidelse.
På fyraftensmødet skal vi høre mere omkring fremmende og hæmmende faktorer for, om en medarbejder med arbejdsrelateret psykisk lidelse kan vende tilbage til arbejdet, ud fra dansk og international forskning.
Du vil få indsigt i det danske arbejdsskadesystem, som du kan tænke ind i dit daglige faglige arbejde. Fx om hvorfor det er så svært at få anerkendt en psykisk lidelse, og hvorfor forebygger vi ikke i højere grad på arbejdspladserne? Og hvad skal vi som psykologer skal være særligt opmærksomme på ift. de nuværende systemer?


Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab indkalder til generalforsamling torsdag d. 15. november 2018 kl 16.15 – 17.15 for selskabets medlemmer

Dagsorden ifølge Psykologforeningens vedtægter for faglige selskaber.

Forslag til dagsordenspunkter skal være selskabets formand Peter Damby Hahn i hænde senest 8 uger inden afholdelsen (se her for mailadresse).

Generalforsamlingen finder sted i Odense og vil ligge i forbindelse med en temadag med fokus på nyeste viden om smerteproblematikker – et mere detaljeret program samt tilmeldingsprocedure vil blive offentliggjort snarest her på selskabets hjemmeside.

Med venlig hilsen styrelsen i Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab


15. november 2018 kl. 9.15-16.00:
Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskab inviterer til en spændende temadag om forståelse af smerter og bud på smertehåndtering – what’s new!

Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskab inviterer vores medlemmer og andre interesserede psykologer til en spændende temadag, hvor vi – med udgangspunkt i det social- og beskæftigelsespsykologiske felt – dykker ned i viden om smerter og smertehåndtering, set fra 4 forskellige fagpersoners perspektiv.

Bemærk, at temadagen afholdes samme sted som selskabets ordinære generalforsamling, som holdes i umiddelbar forlængelse af temadagen, se opslaget her.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Tirsdag 22. maj 2018 kl. 9.15-16.00 i Odense:
Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskab inviterer vores medlemmer og andre interesserede psykologer til en spændende temadag med fokus på traumer, traumeforståelse, hverdags- og arbejdsliv set fra det beskæftigelsespsykologiske perspektiv:

Livet og kampen med traumesymptomer – set igennem ACT prismet
”Det er ikke diagnosen eller symptomerne i sig selv, som fanger mennesker i handlingslammelse eller indre kampe.
Det er derimod den magt og den rolle traumesymptomerne får i hverdagen”
Citat – Anne Agerbo

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig senest 25. april 2018 her.


Spændende temadag i Social- og beskæftigelsespsykologisk selskab
Onsdag d. 28. februar 2018

Vi starter 2018 med at invitere vores medlemmer og andre interesserede psykologer til en spændende temadag med overskriften:

At være professionel med følelser! v/Berit Mus Christensen.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab indkalder til generalforsamling torsdag d. 16. november 2017 kl. 16.15 – 17.45 for selskabets medlemmer – Samt spændende temadag samme dag kl. 9.15-16.15.
Dagsorden ifølge Psykologforeningens vedtægter for faglige selskaber. Forslag til dagsordenspunkter skal være selskabets formand Peter Damby Hahn i hænde senest 8 uger inden afholdelsen, på e-mail: peter@dambyhahn.dk.
Selve stedet og det præcise tidspunkt vil blive meddelt snarest via hjemmeside og mails til medlemmerne, men det vil formentlig blive i Odense.
Generalforsamlingen ligger i umiddelbar forlængelse af en spændende temadag – Læs mere og tilmeld dig her
Næstformand Susanne Zajac
på vegne af styrelsen i Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab
Læs formandens beretning 2017 her (pdf)


6. september 2017 kl. 16.30-19.00: Selskabet inviterer til fyraftensmøde med temaet:
Hvordan kommer mennesker, ramt af fx angst og depression, godt tilbage på arbejde?
V/Lone Christina Hellstrom, cand.scient.san. og ph.d.
Læs mere om arrangementet her (pdf)
Tilmelding senest den 20. august 2017 på socidp@gmail.com

Du kan også læse om arrangementet og tilmelde dig her


Onsdag 16. november 2016 – Temadag og generalforsamling (pdf)
Kom til spændende temadag med oplæg om beskæftigelsesområdet af følgende oplægsholdere:
Pia Damgaard Andersen, Thomas Christensen, Nanna Reventlov Lauth, Sofie Bysted, Lone Christina Hellstrom og Yun Ladegaard.
I umiddelbar forlængelse af temadagen afholder selskabet ordinær generalforsamling. Deltagelse i generalforsamlingen er kun for selskabets medlemmer.
Referat af generalforsamlingen (pdf)


24. maj 2016 – TEMADAG: Arbejdsmarkedsrettede udredninger af borgere med anden etnisk baggrund end dansk (pdf)
Underviser er Rune Nielsen, neuropsykolog, ph.d.

Fredag d. 20. november 2015 – generalforsamling i Social og Beskæftigelsespsykologisk Selskab
Temadag :

kl. 9 – 10: Generalforsamling i Social og Beskæftigelsespsykologisk Selskab efterfulgt af
kl. 10 – 16: Temadag om anvendelse af intelligenstests, neuropsykologisk test og personlighedstests ved vurdering af arbejdsevne  ved psykolog Jesper Andersen, specialist i neuropsykologi.

Dagens tema: Psykologens valg af tests afhænger af de spørgsmål, der stilles. Ved hjælp af tests som bl.a. WAIS-IV, Rorschach, NEO-PI-R og forskellige neuropsykologiske tests kan man belyse en række aspekter af borgerens arbejdsevne. Oplægget vil med inddragelse af casemateriale og deltagerøvelser komme omkring emner som måleusikkerhed, pålidelighed af resultater, overførbarhed, rapportskrivning mm.

Sted: Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7, DK-5000 Odense C
Pris: deltagelse i generalforsamlingen er gratis; for deltagelse i temadagen – 650 kr. for medlemmer af selskabet, 950 kr. for ikke-medlemmer.  Beløbet inkluderer forplejning og lokaleleje.  Medlemskab af selskabet koster 100 kr.
Tilmelding: senest 11. november 2015 kl. 12.00. Deltagere optages efter ”først til mølle”princippet, og man tilmelder sig ved at sende en mail til styrelsesmedlem Peter Damby Hahn på peter@dambyhahn.dk  og samtidigt indbetale kursusgebyret via netbank til reg.nr. 0400 4020024009 i Lån & Spar Bank mrk. ”SBSP temadag”. Husk også navn og adresse på indbetalingen. Der kan IKKE betales via EAN.


Onsdag den 17. juni 2015 – Temadag: Vinkler på udfordringer og dilemmaer på det sociale og beskæftigelsesrettede felt
Læs mere (pdf)


MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.