Selskabet Interkulturel psykologi

SIPs formål er bl.a.:

  • SIP er en faglig interessegruppe for psykologer, der sigter på at kvalificere den psykologiske indsats over for mindretal af den danske befolkning, der består af personer og grupper, der identificerer sig eller associeres med en anden sproglig og/eller kulturel baggrund end dansk.
  • SIP vil fremme dette mindretals agtelse, inklusion og respekt i det samfundsmæssige liv og modvirke til marginalisering, stigmatisering og diskriminering af både enkeltpersoner og grupper.
  • SIP vil tage initiativet til at søge og formidle viden om teorier, metoder, forskning, etik og erfaringer om en interkulturel tilgang. (jf. vedtægterne).

SIP bygger på en utraditionel europæisk tilgang til migrationsstrømme, der betragter interpersonelle udvekslinger og vidensdeling mellem mennesker fra forskellige sproglige og kulturelle baggrunde, som en berigelse og grundlaget for kulturel udvikling, lærdom og selverkendelse.

Medlemmer af SIP er velkomne til at deltage i styrelsesmøder.

AKTUELT

5. december 2018 kl. 18-20 i København:
SIP afholder fyraftensmøde som optakt til kurset den 4. februar 2019:
Kom og få indsigt og viden om tolkebrug og de problematikker, der kan opstå.
Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


4. februar 2019 kl. 9-16 i København:
SIP afholder kursus: Psykologarbejde med tolk – Hvad kunne jeg tænke mig at vide, når jeg ikke ved noget om tolkning, men alligevel skal bruge tolk i mit arbejde?

Kurset omhandler tolkning i psykologisk udredning, rådgivning og behandling. Hovedvægten vil ligge på de generelle forhold i rådgivningsmødet.

Læs mere og tilmeld dig her.


SIP indkalder til ordinær generalforsamling den 25. februar 2019.

Forud for generalforsamling afholdes et spændende fagligt oplæg og der er fælles spisning efter generalforsamlingen.

Læs hele indkaldelsen og tilmeld dig her.

Styrelsens medlemmer 2018-2019

Nike Brandt Poulsen (Formand)
E-mail: nike@tdcspace.dk

Caroline van Bronswijk (Næstformand)
E-mail: carolinevb@gmail.com

Inge Loua (Kasserer)
E-mail: ingeloua@gmail.com

Masi Mousavi (Kommunikation til medlemmer)
E-mail: dkmasi@yahoo.dk

Inger Birk Jensen (Ansvar for nationalt og internationalt netværkssamarbejde)
E-mail: ingerbirkjensen@gmail.com

Melinda Marton (Ansvar for nationalt og internationalt netværkssamarbejde)
E-mail: melimarton@gmail.com

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.