Selskabet Interkulturel psykologi

SIPs formål er bl.a.:

  • SIP er en faglig interessegruppe for psykologer, der sigter på at kvalificere den psykologiske indsats over for mindretal af den danske befolkning, der består af personer og grupper, der identificerer sig eller associeres med en anden sproglig og/eller kulturel baggrund end dansk.
  • SIP vil fremme dette mindretals agtelse, inklusion og respekt i det samfundsmæssige liv og modvirke til marginalisering, stigmatisering og diskriminering af både enkeltpersoner og grupper.
  • SIP vil tage initiativet til at søge og formidle viden om teorier, metoder, forskning, etik og erfaringer om en interkulturel tilgang. (jf. vedtægterne).

SIP bygger på en utraditionel europæisk tilgang til migrationsstrømme, der betragter interpersonelle udvekslinger og vidensdeling mellem mennesker fra forskellige sproglige og kulturelle baggrunde, som en berigelse og grundlaget for kulturel udvikling, lærdom og selverkendelse.

Medlemmer af SIP er velkomne til at deltage i styrelsesmøder.

WELCOME

Are you an international psychologist living and working in Denmark? Are you a psychologist who recently has moved to Denmark? Welcome to the site of the ‘Intercultural Psychology Group’. We are focusing on professional development and networking in the field of intercultural psychology. You are welcome to contact Melinda Marton with your eventual questions regarding working as a psychologist in Denmark.
We are looking forward to hearing from you.

Our new project ‘Mentoring’

Mentorordning
Mentorordningen er for dig, som har faglige spørgsmål omkring at være psykolog i Danmark, når man har en udenlandsk uddannelse.

Mentoring
Mentoring is for you, who have some concrete questions about starting your career as a psychologist in Denmark.

Read more about it ..

AKTUELT

3. oktober 2019 kl. 17.00-20.00:
Selskab for Interkulturel Psykologi (SIP)
inviterer til et fyraftensmøde for Internationale Psykologer i Denmark 

Mødet afholdes i København og henvender sig til alle psykologer (med dansk eller international baggrund) som er uddannet uden for Danmark. Vi vil gerne diskutere professionel udvikling og netværk.

Læs mere her.


SIP indkaldte til ordinær generalforsamling den 25. februar 2019.

Forud for generalforsamling blev der afholdt et spændende fagligt oplæg v/Edith Montgomery og der var fælles spisning efter generalforsamlingen.

Læs hele indkaldelsen og programmet her.


SIP udsender snarest nyhedsbrev med referat, nye vedtægter samt kontingentopkrævninger for 2019.


Styrelsens medlemmer 2018-2019

Kontakt SIP på sikker-mail sip@dp-decentral.dk

 

Nike Brandt Poulsen (Formand)
E-mail: nikebrandt@outlook.dk

Caroline van Bronswijk (Næstformand)
E-mail: carolinevb@gmail.com

Tytte Hetmar (Kasserer)
E-mail: tyh@hvidovre.dk

Katrine Møller Hansen (Web-ansvarlig)
E-mail: katrinemohansen@gmail.com

Melinda Marton (Ansvarlig for internationale forhold/netværksgruppe i DK)
E-mail: melimarton@gmail.com

Inger Birk Jensen (Ansvarlig for internationale forhold/EFPA)
E-mail: ingerbirkjensen@gmail.com

Rashmi Singla (suppleant og ansvarlig for advisory board)
E-mail: rashmi@ruc.dk

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.