Kommende arrangementer:

 

 

Selskab for Interkulturel Psykologi/SIP Danmark
Narrativt Drama – unge og voksne
16.-17. januar 2020 i DP, Stockholmsgade 27, Kbh. Ø.

BEMÆRK: DATOEN ER RYKKET FRA 21-22 NOVEMBER 2019.

Klienter, udsat for koloniale overgreb eller kollektive traumer, kommer sig bedre og med færre negative sociale konsekvenser, hvis de behandles i gruppe og i en form, der er kongruente med deres kulturelle udtryksformer. I Playbackteater reflekteres det personlige udsagn tilbage til beretteren i en kropslig og dramatisk form. Anvendt terapeutisk spejler man hinandens historier, hvilket giver gensidig empati og anerkendelse. Subjektivt forskellige sider af virkeligheden træder frem. Beretteren ser hen på sin historie, og føler sig set og anerkendt. De, som giver beretningen form, er for et øjeblik en del af den andens liv. Mangfoldigheden af historier danner en fælles skabt mønster, hvor den røde tråd imellem beretningerne afspejler gruppen aktuelle billede af virkeligheden. Fra at være indre private billeder bliver den enkeltes fortælling en del af et fælles mønster.

Beretningerne søges i denne arbejdsmetode givet en kunstnerisk form. Rytme struktur og tempo giver beretningerne form, de er ramme om æstetik og overraskelse. Narrativt drama anvendes i forhold til udsatte og traumatiserede mennesker i USA, Israel, Sydamerika, Indien og Australien. Andre former for dramatiserende leg anvendes i terapeutisk og er kendt som Powerplay, Theraplay o.a. Playback teater kan ses som en levendegørelse levendegør narrativ teori.

Kurset vil være ”A taste of Playback”
På kurset vil deltagerne arbejde med enkle grundformer i Playback metoden og man vil erfare, hvad det vil sige, at få sin fortælling spillet op.
Deltagerne vil få erfaringer med gruppedannelse, at skabe et klima, hvor det hele kan lade sig gøre, med warm – ups, pairs (ambivalens) fluids (mange følelser på en gang), og det det hele drejer sig om, nemlig stories – det fulde narrativ. Til slut arbejdes med den røde tråd i fortællingerne.

Deltagerne vil efter kurset kunne arbejde med enkle grundformer og eksperimentere med at dramatisere beretninger. Dette er forudsætninger for at kunne arbejde med at reflektere beretninger i forhold til traumatiserede og folk fra kulturer, hvor det er væsentligt at kunne tilbyde en anti- kolonialistisk tilgang.

Nike Brandt Poulsen er specialist og supervisor i psykoterapi. Hun har arbejdet med Playback Teater i 25 år, uddannet leder fra School of Playback Theatre i USA. Hun arbejder eksperimenterende med at udvikle det narrative drama i en transkulturel sammenhæng med henblik på at danne fællesskaber, der kan danne platform for en helingsproces.
Hun har arbejdet med uledsagede mindreårige asylsøgere og med handlede kvinder i Røde Kors Centre. Hun har erfaring med metoden i forhold til personlig udvikling og supervision i uddannelsesmæssige og terapeutiske sammenhænge. Hun har afholdt workshops og kurser nationalt og internationalt.

Jan Platander er akkrediteret trainer i Playback Theater, og leder Skandinavisk Playbackteater Studio: www.playbackteater.no. Han er uddannet fra School of Playback Theater i USA og sidder i akkrediteringsudvalget. Han er tillige Certified Practitioner i psykodrama i Sverige. Han er medgrundlægger af Teater X, der har været virksomt i 20 år i Stockholm og internationalt. Jan arbejder med gruppe- og organisationsarbejde fra Oslo hvor han nu er bosat. Jan har tidligere undervist i Playback Theater i Danmark, finansieret af Socialministeriets SATS-puljemidler. Jan er desuden musiker.

Medbring: Behageligt tøj og godt mod. Der kræves ingen forudgående forudsætninger i forhold til drama.

Sprog: Dansk, svensk og engelsk – efter deltagernes behov.
Forplejning: Der serveres en enkel morgenmad, snacks og frokost samt kaffe og kage.
Sted: Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Tid: Torsdag den 16. januar – fredag den 17. januar 2020, torsdag kl. 10.00-17.00, fredag kl. 09.00-16.00. Vi begynder til tiden, og der er morgenbrød og kaffe/te et kvarter før starttidspunkt begge dage.

Pris: Der er en earlybirdpris på 1900/2500 kr. (medlemmer af SIP/ ikke medlemmer), såfremt du tilmelder dig inden 1. januar 2020 Derefter er prisen 2300 kr. inkl. moms for medlemmer af SIP, 2900 kr. for ikke medlemmer. Halv pris for studerende og arbejdsløse. Prisen er med moms og inkl. forplejning. Du vil modtage kursusbevis. Kurset søges godkendt til specialisering i Dansk Psykolog Forening, hvorfor medlemmer af DP har fortrinsret.

Tilmelding: Du tilmelder dig ved at Indbetale kursusgebyret på SIP’s konto i Lån og Spar Bank, reg.nr.0400, kontonr. 4012392031, og sende en mail til Nike Brandt Poulsen: sipdpnike@gmail.com.
Oplys: Navn, arbejdssted/bopæl, e-mail og telefonnummer, samt medlemsnummer i DP/alternativt associeret medlem af SIP. Anfør ”Narrativt Drama” i emnefeltet i mailen.
Medlemmer af SIP har fortrinsret, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Begrænset deltagerantal.

/SIP


 

 

Afholdte arrangementer:

 

Narrativt drama in action – Gruppeterapi som interkulturelt metode
En workshoprække på fem aftener i oktober/november 2019
Datoer: 24.10 – 31.10 – 7.11 – 14.11 – 28.11.2019
Tid: Torsdag aften kl. 18.30-21.30
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, Kbh. Ø, lokale 3A
Forplejning: Kaffe, te, frugt og snacks
Arrangør: Selskab for Interkulturel Psykologi – Danmark
Sprog: Dansk og engelsk
Pris: 500 kr. for medlemmer af SIP. 1000 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding: Ved indbetaling på SIP’s konto i Lån og Spar Bank, reg.nr. 0400, kontonr. 4012392031, samt mail til sip@dp-decentral.dk med navn og medlemsnummer i DP.
Medbring: Tøj til at røre sig i.

Underviser: Nike Brandt Poulsen, cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi, undervejs med specialisering i psykotraumatologi, diplomeret leder af Playback Theater. Privatpraktiserende.

Narrativt drama som behandlingsform er inspireret af narrativ teori og Playback Theater. I narrativ skaber man en counter-story på baggrund af klientens livshistorier. I Playback Theater levendegøres klientens fortælling on the spot. Det skabes i et unikt samarbejde mellem dem, der er til stede i rummet: En deltager fortæller en historie eller et moment fra sit liv, vælger hvem af de øvrige deltagere, der skal spille personerne i fortællingen og ser derefter så sin historie genskabt med det samme i en kunstnerisk form.

Playback Theater hviler på en ritualistisk form, hvor hvilken som helst historie – hvor almindelig, extraordinær, skjult eller vanskelig den er – kan fortælles og med det samme levendegøres.
Og hvor hver unikke person værdsættes og bekræftes. Samtidigt bygges og styrkes relationerne i gruppen, og et fællesskab dannes.

På de fem aftener er det muligt at lære de basale former og at spille hinandens historier op, så vi langsomt også vil kunne spille historier, fortalt af andre.

Narrativt drama er der tidligere blevet undervist i – i DP’s kursusrække: ”Narrativt drama som traumebehandling i gruppe”. Dette kursus blev godkendt til specialisering: ”Traumearbejde i gruppe” – og havde naturligvis dette fokus. Denne gang vil vi fokusere på alle slags beretninger i en interkulturel kontekst. Formen er med succes tidligere anvendt i Asylafdelingen, Dansk Røde Kors, og i andre interkulturelle sammenhænge i Danmark.

English:
Playback Theatre is created through a unique collaboration between performers and audience. Someone tells a story or moment from their life, chooses actors to play the different roles, then watches as their story is immediately recreated and given artistic shape and coherence.
Playback Theatre creates a ritual space where any story – however ordinary, extraordinary, hidden or difficult – might be told, and immediately made into theatre. And where each person’s uniqueness is honoured and affirmed while at the same time building and strengthening our connections to each other as a community of people.


Generalforsamling SIP

Selskab for Interkulturel Psykologi indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

Mandag den 11. november 2019 kl. 18.30-21.00
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Stemmeret ved generalforsamlingen har medlemmer af selskabet.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal være indsendt skriftligt senest mandag den 30. september 2019 til sip@dp-decentral.dk.

Endelig dagsorden ligger her og bliver udsendt til medlemmerne 3 uger inden arrangementet.
Du tilmelder dig via SIPs email på sip@dp-decentral.dk.

Både nye og kendte ansigter er velkomne.
Har du lyst til at deltage i styrelsesarbejdet og sætte dit aftryk på udviklingen af den Interkulturelle psykologi i DP, så meddel dit kandidatur på ovenstående mail så snart som muligt.

Med venlig hilsen
Nike Brandt Poulsen
på vegne af Styrelsen i SIP


SIP Jubilæumsarrangement søndag den 27. oktober 2019 kl. 14-17
Tema: Psykologens interkulturelle kompetencer

Sted: Dansk Psykologforening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Dansk Selskab for Interkulturel Psykologi fejrer 25 års jubilæum i år! I den forbindelse inviteres gamle såvel som nye og kommende medlemmer til jubilæumsarrangement i selskabet. Eftermiddagen vil byde på et symposium af korte oplæg og beretninger fra både forskning og praksis under temaet Psykologens Interkulturelle Kompetencer.

Professor i psykologi Peter Berliner vil fortælle om kunstens fællesskabende kvalitet i Grønlandske bygder og byer.

Lektor i psykologi Rashmi Singla fra Roskilde Universitetscenter vil fortælle om forskningen i parforhold og forældreskab på tværs af nationalitet og etnicitet – en demografisk tendens der bliver tiltagende udbredt og synligt.

Derudover vil der være beretninger om det psykologfaglige arbejde med flygtninge i midlertidige lejre i Europa og i Mellemøsten, om narrativt drama og community building med unge uledsagede asylsøgere og om sproget som identitetsmarkør.

Deltagelse koster 100,- kr.
Vi byder på bobler og godt til ganen.

Af hensyn til indkøb bedes du tilmelde dig inden mandag den 21. oktober 2019. Du tilmelder dig ved at indbetale til vores Lån & Spar Bank konto: 0400 – 4012392031
Skriv ”Jubilæum + dit navn” og giv os besked på sip@dp-decentral.dk.

Vi glæder os til at fejre jubilæet med alle interesserede!


3. oktober 2019 kl. 17.00-20.00:
Selskab for Interkulturel Psykologi (SIP)
Inviterer til et fyraftensmøde for Internationale Psykologer i Denmark

Sted:
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Mødet henvender sig til alle psykologer (med dansk eller international baggrund) som er uddannet uden for Danmark. Vi vil gerne diskutere professionel udvikling og netværk.

Oplægsholder:
Cristina Montoro, cand.psych., som vil dele sine erfaringer som psykolog i Spanien, Madrid og som selvstændig psykolog i Denmark.

Pris: 50 kr., som betales kontant.

Hvis du er interesseret at deltage eller bare har spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte psykolog Melinda Marton på mail: melimarton@gmail.com senest mandag d. 27 september 2019.

We welcome all international psychologists in Denmark to a meeting about professional development and networking. We have invited psychologist Cristina Montoro, who shares with us her work experience as psychologist in Madrid and as self-employed psychologist in Denmark.


6. juni 2019 kl. 18-20:
Selskabet Interkulturel Psykologi SIP afholder fyraftensmøde

Emnet er: Udsendt med Læger uden Grænser?

Trænger du til nye udfordringer i din karriere eller er du nysgerrig på, hvordan psykologfaglig-heden kan bidrage til nødhjælpsarbejdet i en international kontekst? Den humanitære nød-hjælpsorganisation Læger uden Grænser udsender ikke kun læger og sygeplejersker til deres arbejde i felten, men også psykologer. Kom til fyraftensmøde hos Selskab for Interkulturel Psykologi og hør mere om muligheden for at blive udsendt med Læger uden Grænser.

Når Læger uden Grænser giver nødhjælp til underernærede børn eller ofre for krige og katastrofer, så kan lægerne og sygeplejerskerne ikke gøre arbejdet alene. Psykologerne får en stadigt voksende rolle på Læger uden Grænsers projekter, hvor de yder psykosocial hjælp til ofre for krige og konflikt, mennesker på flugt, børn og voksne med PTSD eller ofre for tortur og seksuel vold.

Læger uden Grænser har brug for psykologer, der kan bruge deres ekspertise til at forbedre den mentale sundhed for mennesker i verdens brændpunkter.

Lyder det som noget for dig? Få inspiration til et nyt skridt i dit arbejdsliv, når SIP i samarbejde med Læger uden Grænser inviterer til et fyraftensmøde, hvor du kan høre, hvordan du kan blive udsendt.

Vi skal bl.a. høre et oplæg fra Gitte Rønde. Gitte har været udsendt som psykolog i Etiopien, hvor hun har haft ansvar for Læger uden Grænsers arbejde med psykosociale problemer i en flygtningelejr. Hun vil fortælle om livet i felten, de forskellige arbejdsopgaver og den hverdag, der er meget forskellig fra 8-16-hverdagen herhjemme.

Det foregår den 6. juni 2019 kl. 18:00-20:00.
I Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Program:
18.00 Velkommen – ved SIP og Læger uden Grænser
18.10 Kort intro til Læger uden Grænser
18.20 Oplæg fra Gitte Rønde
19.15 Psykolog i felten – hvilke muligheder og krav er der?
19.45 Tak for i dag og networking

Deltagelse er gratis. Tilmelding til sip@dp-decentral.dk


SIP Indkalder til ordinær generalforsamling den 25. februar 2019.

Forud for generalforsamlingen afholdes et spændende fagligt oplæg og der er fælles spisning efter generalforsamlinge.

Læs hele indkaldelsen og tilmeld dig her.

Læs mere om det spændende oplæg med Edith Montgomery her.


4. februar 2019 kl. 9-16 i København:
Selskabet Interkulturel Psykologi SIP afholder kurset:
Psykologarbejde med tolk
Hvad kunne jeg tænke mig at vide, når jeg ikke ved noget om tolkning, men alligevel skal bruge tolk i mit arbejde?

Kurset omhandler tolkning i psykologisk udredning, rådgivning og behandling. Hovedvægten vil ligge på de generelle forhold i rådgivningsmødet.

Læs mere og tilmeld dig her.


Invitation til fyraftensmøde om at bruge tolk onsdag den 5. december 2018 kl. 18-20 – Mødet er en optakt til kurset den 4. februar 2019.

Kom til fyraftensmøde onsdag d. 5. december 2018 kl. 18-20 hos Selskab for Interkulturel Psykologi og få indsigt og viden om tolkebrug og de problematikker der kan opstå – samt idéer til, hvordan du får et godt samarbejde med en tolk.

Mødet foregår i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø.
Alle interesserede psykologer er velkomne!

Tilmeld dig til sipdpnike@gmail.com, så vi ved hvor mange der kommer.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Selskab for Interkulturel Psykologi (SIP) inviterede til et fyraftensmøde for
Interkulturelle Psykologer med tilknytning i og uden for Denmark

Tid: 5. oktober 2018 kl. 17.00-19.00
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Mødet henvender sig til alle psykologer (med dansk eller international baggrund) som er uddannet uden for Danmark eller er interesseret i at diskutere professionel udvikling og netværk.

Hvis du er interesseret at deltage eller bare har spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte psykolog Melinda Marton på mail: melimarton@gmail.com senest mandag d. 1. oktober 2018.

We welcome all international psychologists in Denmark to a meeting about professional development and networking.

6.-7. august 2018 i København:
Selskab for Interkulturel Psykologi tilbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Psykodrama en to-dages workshop med Dr. Kate Hudgins fra USA i gruppebehandling gennem psykodramatisk arbejde

For psykologer, som arbejder med traumatiserede:
The Therapeutic Spiral Model

BEMÆRK: Reduceret pris for medlemmer af Selskab for Interkulturel Psykolog og medlemmer af Dansk Selskab for Psykodrama.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her

Dr. Kate Hudgins’ kursusbeskrivelse (pdf)


26. februar 2018 kl. 17-21.45:
Selskabet Interkulturel Psykologi afholder Generalforsamling og fagligt oplæg v/Niels Peter Rygaard:

Psykologens arbejde med børn i en globaliseret verden
FRA BAGSVÆRD TIL BALI – psykologen som behandler i international og hjemlig kontekst.
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her


Indkaldelse til generalforsamling med indledende medlemsmøde

Kære medlem
Selskabet Interkulturel Psykologi indkalder til medlemsmøde og generalforsamling

Onsdag d. 8. marts 2017 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Du kan finde dagsorden og  styrelsens forslag til vedtægtsændringer i det vedhæftede materiale. Forslag til dagsordenen skal være styrelsen i hænde senest onsdag d. 8. februar kl. 8. Endelig dagsorden med indkomne forslag udsendes senest 22. februar 2017.
Øvrige bilag:
Endelig dagsorden (pdf)
SIP Årsregnskab 2015 (pdf)
SIP Årsregnskab 2016 (pdf)
SIP Forslag til budget for 2017 (pdf)

Stil op!
Selskabet har brug for nye kræfter i styrelsen, og vi beder dig derfor overveje, om du vil stille op, enten som styrelsesmedlem eller som aktiv i en af de foreslåede arbejdsgrupper:

a) politisk arbejde for at få etableret en offentlig tolkeuddannelse
b) praktisk arbejde for at arrangere spændende medlemsmøder, kurser mv.

Omfanget af styrelsesarbejdet er ca. 4-5 årlige møder og hvert styrelsesmedlem vælges for to år ad gangen. Arbejdsgrupperne vælger selv mødefrekvens og arbejdsform.

Program for aftenen

Kl. 17-19 Medlemsmøde om Psykologens arbejde med uledsagede mindreårige flygtninge ved Trine Normann Vangsbo, psykolog i Rudersdal kommune.
Kl. 19-19.15 Pause
Kl. 19.15-20.45 Generalforsamling og buffet for tilmeldte
Kl. 20.45-21 Konstituering af den nye styrelse

OBS: Tilmelding til buffet og generalforsamling på mail til ingeloua@gmail.com senest 28. februar.


Onsdag 9. november 2016 kl. 9.30-17 i Odense:
Temadag for psykologer:
MODTAGELSE AF TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE I KOMMUNERNE

Læs hele programmet her (pdf)


Oktober 2016: Kursusdag om Samarbejde med familier med minoritetsbaggrund v/psykologerne Tytte Hetmar og Nina Glejtrup
Sted: PPR Herlev
Formålet med kurset var at formidle viden og erfaringer samt inspirere til deltagernes udvikling af arbejdet med børn fra minoritetsfamilier. Fokus var på betydningen af kulturel og teroretisk bias (etno-centrisme, kulturalisering mv.), kulturspecifikke syn på individet og på børns udvikling og vanskeligheder. Desuden på tilgang og metoder til interkulturelt samarbejde med forældre herunder brug af tolk.
Kurset byggede på en vekselvirkning mellem teori og praksis, herunder deltagernes fælles refleksioner.


7. april 2016 kl. 17.30-20.00 – Dansk Psykolog Forening inviterer til fyraftensmøde i København med temaet “Bæredygtighed og psykologfaglighed”. 
Emnet har speciel relevans for Selskabet Interkulturel Psykologi, fordi stigende klimaproblemer vil resultere i flere flygtninge til Danmark.
Læs mere og tilmelding: https://www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser/kursusbeskrivelse/160407/


SIP indkaldte til generalforsamling og inviterede samtidig til debatmøde samme dag og sted med emnet: Psykologer, etik og menneskerettigheder:

I Selskabet Interkulturel Psykologi finder vi det væsentligt at få drøftet de etiske dilemmaer, som psykologer kommer ud for, især i arbejdet med særlige udsatte grupper som etniske minoriteter, flygtninge og asylsøgere.
Hvilken prioritering får vores etiske regler, samfunds- og sikkerhedsmæssige interesser og overholdelsen af menneskerettighederne i vores arbejde som psykologer og samfundsborgere?
Kom og deltag i debatten, gerne med egne eksempler.

Læs i øvrigt indlægget her.


Generalforsamling i SIP
Der afholdes generalforsamling i SIP onsdag d. 28. oktober 2015 kl. 18-19.30 i forbindelse med debatmødet.
Forslag til dagsordenen skal sendes til forkvinde Inge Loua, ingeloua@gmail.com, senest onsdag d. 30. september 2015.
Endelig dagsorden udsendes 2 uger før.
Læs referatet fra generalforsamlingen her (pdf)
Læs selskabets høringssvar med kommentarer til de foreslåede lovændringer på flygtningeområdet her (pdf)
Læs referat fra styrelsesmøde den 7. december 2015 her (pdf)

Tid og sted:
Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 16.30-18.00 (debatmøde) og kl. 18-19.30 (generalforsamling) i Dansk Psykolog Forenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.


The 14th European Congress of Psychology Milan July 7-10 2015
Invited Symposium Culture and Ethnic Diversity – Current Issues for the Psychologists’ Profession.
See attached file (pdf)


12TH IMISCOE ANNUAL CONFERENCE (GENEVA, JUNE 25-27, 2015)
Workshop paper (peer reviewed) Changing patterns – Indian diasporic flows in Scandinavia: Transforming Belongings, Marginalities and Transnationalism.
Rashmi Singla (presenter)
P.K. Shajahan
Sujata Sriram


Mandag 8. juni 2015 – Fyraftensmøde: Æresrelaterede konflikter og psykologi
v/SIP’s nye forkvinde, psykolog Inge Loua
Læs mere (pdf)


10. april 2015 kl. 10-17: Seminar om Interkulturel Psykologi på Roskilde Universitet, Roskilde
Diversity Management in Academic Teaching of Intercultural Psychology in Denmark/Europe
Deadline for tilmelding til seminaret er flyttet til tirsdag den 24. marts 2015.
Læs mere samt tilmelding (pdf)
Slides fra seminaret (pdf)
Referat fra seminaret (pdf)
Artikel af Helle Preisler: Palæstinensiske børn med traumer og deres familier under besættelsen (pdf)
Slides fra seminaret af Rashmi Singla (pdf)
Slides fra seminaret af Berta Vishnivetz (pdf)
Slides fra seminaret af Klaus Nielsen (pdf)


8. oktober 2014 – Konference i København: BRIDGING THE GAP
– How to adapt western psychology in treating non-western refugees
Læs mere (pdf)


Onsdag den 30. april 2014 – Fyraftensmøde : Kompetenceudvikling for psykologer der arbejder i det interkulturelle felt
Tid og sted:  Kl. 17-19 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø.
Peter Berliner kommer sammen med Elena de Casas, klinisk psykolog og mexicaner med et oplæg om resiliens og fredelig konfliktløsning i Mexico – hvor voldsniveauet er rigtigt højt.
I FNs konvention om børns rettigheder står der, at vi også skal bidrage til at sikre børns vilkår globalt.
Peter Berliner er p.t. i Mexico, hvor han arbejder med at skabe gode vilkår for børn gennem uddannelse – midt i en voldelig og social uretfærdig hverdag. Han har sammen med Elena udviklet en metode til dette, som de kalder Social Action Learning eller “the secure group approach”.
Vi håber at se dig til fyraftensmødet. Der er kaffe og te og tilmelding til: kontakt@lisa-psykolog.dk


22. og 23. maj 2014 – 19. Nordiske Konference for behandlere, som arbejder med traumatiserede flygtninge – i Göteborg
Læs mere (pdf)


2. – 5. juli 2014 Conference of the International Test Commission
Konferencen afholdes i Sebastian, Spanien, under temaet “Global and Local Challenges for Best Practices in Assessment”.
Læs mere.


22nd International Congress IACCP
International Association for Cross-Cultural Psychology
REIMS- Francesco, 15-19 July 2014
Diversity, Equality and Culture
For flere oplysninger se www.iaccp2014.com


26. februar 2014 – Fyraftensmøde med Debbie Britt Mechlenborg om emnet “Multikulturel Psykologi”
Læs mere (pdf)


Fyraftensmøde
Selskabet inviterer til fyraftensmøde onsdag den 26. marts 2014 klokken 17-19 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø.
Fyraftensmødet er under temaet: Kompetenceudvikling for psykologer der arbejder i det interkulturelle felt.
Overlæge ph.d. Marianne Kastrup vil komme med sit perspektiv på såvel det teoretiske som den praktiske kompetenceudvikling, som er væsentlig for at psykologen kan udfylde og fungere i både tradidionelle og nye psykologroller indenfor det interkulturelle felt.
Der serveres kaffe og te. Tilmelding til kontakt@lisa-psykolog.dk.
Lisa Sørensen


Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.