Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i København den 6. februar 2018.

Kommende generalforsamling afholdes 5. april 2019 kl. 17.00.
Du kan tilmelde dig selskabet såvel som generalforsamlingen ved at skrive til specialpsykolog@dp-decentral.dk. Kontingent for et års medlemskab af Selskabet for Specialpsykologer i Psykiatri og børne- & ungdomsPsykiatri er 200 kroner, der skal indbetales til konto i Lån & Spar Bank: 0400 – 4023023747.
Husk venligst af anføre dit navn og dit medlemsnummer i DP på indbetalingen.

 

Styrelsens medlemmer

 

Lottesophia Gordon (konstitueret formand)
Tlf. 60 60 68 24
lottesophia@hotmail.com

Eva Kirketerp (Næstformand)
Tlf. 20 99 01 66
evakirketerp@gmail.com

Tau Risvang (Kasserer)
risvang@hotmail.com

Tom Skaarup-Hille 
Tlf. 41 12 22 80
tom_skaarup@hotmail.com

Klaus Pedersen
Tlf. 23 39 20 69
klauspedersen.dk@gmail.com

Sigrún Erlingsdóttir
Tlf. 27 13 10 70
sigrun@specialpsykologklinikken.dk

Kirsten Stengaard Møller
kirsten.stengaard.moeller@regionh.dk

Studentermedhjælp

Fie Ingstrup Nissen
E-mail: fienissen@hotmail.com

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.