Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri

Kontingent for et års medlemskab af Selskabet for Specialpsykologer i Psykiatri og børne- & ungdomsPsykiatri er 200 kroner, der skal indbetales til konto i Lån & Spar Bank: 0400 – 4023023747.
Husk venligst af anføre dit navn og dit medlemsnummer i DP på indbetalingen.

Styrelsen kan kontaktes på sikker mail: specialpsykolog@dp-decentral.dk.

 

Styrelsens medlemmer

 

Inge Marie Plauborg Nielsen (Formand)
ingemarieplauborg@hotmail.com

Eva Kirketerp (Næstformand)
Tlf. 20 99 01 66
evakirketerp@gmail.com

Tau Risvang (Kasserer)
risvang@hotmail.com

Lottesophia Gordon
lottesophia.gordon@rsyd.dk

Klaus Pedersen
Tlf. 23 39 20 69
klauspedersen.dk@gmail.com

Kirsten Stengaard Møller
kirsten.stengaard.moeller@regionh.dk

Studentermedhjælp

Marco Fortuna
specialpsykolog@dp-decentral.dk

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.