Studentersektionen (DPS) er sektionen for de studerende i Dansk Psykolog Forening. Alle studerende, der er medlem af DP, er automatisk medlem af DPS. Sektionen har ca 1.700 medlemmer fordelt på de fire universiteter i landet; København, Odense, Aarhus og Aalborg.

DPS arbejder for at fremme de psykologistuderendes faglige og fagpolitiske interesser. Desuden fungerer DPS som et bindeled til Dansk Psykolog Forening. På den årlige generalforsamling i DPS vedtages desuden hvilke arbejdsområder vi skal arbejde med, det kommende år. Læs mere her Om Studentersektionen.

Mail til sektionen kan sendes på: studentersektionen@dp-decentral.dk.

Hovedstyrelsens medlemmer

1. Landsformand + Lokalformand København
Karla Braga
Tlf.: 53 80 89 71
Mail: karlaaurelia@gmail.com
Internt udvalg: Facebook-udvalg, webmaster.

2. Lokalnæstformand

3. Landskasserer 
Sandra Lihn Nielsen
sandralihn1995@gmail.com
60174552

4. Landskasserer
Tanja Ludwigsen
Tlf: 60 38 43 64
Mail: Taluwi95@gmail.com

5.
Caroline Lund
carolineluuund@gmail.com
27297141

1. Lokalformand Odense + Studenterrepræsentant APU for somatik voksen
Trine Lund Hannerup Mathiasen
Tlf. 22 26 37 06
Mail: trmat16@student.sdu.dk
Internt udvalg: Facebook udvalget

1. Lokalformand Aarhus + repræsentant i Uddannelsesalliancen
Iben Ulvbjerg Jørgensen
Tlf. 61 99 27 06
Mail: Iben.196@gmail.com
Internt udvalg: Instagram

1. Lokalformand Aalborg

DPS – Styrelsen 2020-21

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling efter Corona lockdown, hvor yderligere styrelsesmedlemmer vælges.

Delstyrelsen i København

 

1. Landsformand + Lokalformand
Karla Braga
Tlf.: 53 80 89 71
Mail: karlaaurelia@gmail.com
Internt udvalg: Facebook-udvalg, webmaster

2. Lokalnæstformand

3. Landskasserer
Tanja Ludwigsen
Tlf: 60 38 43 64
Mail: Taluwi95@gmail.com

4. Lokalkasserer
Sandra Lihn Nielsen
Tlf.: 60 17 45 52
Mail: sandralihn1995@gmail.com

5.

6.

7.

Delstyrelsen i Århus

 

1. Lokalformand + Repræsentant i Uddannelsesalliancen
Iben Ulvbjerg Jørgensen
Tlf. 61 99 27 06
Mail: Iben.196@gmail.com
Internt udvalg: Instagram

2. Lokalnæstformand

3. Lokalkasserer

5.

6.

6.

7.

Delstyrelsen i Odense

 

1. Lokalformand + Studenterrepræsentant APU for somatik voksen
Trine Lund Hannerup Mathiasen
Tlf. 22 26 37 06
Mail: trmat16@student.sdu.dk
Internt udvalg: Facebook udvalget

2. Lokalnæstformand + Landsnæstformand
Troels Børsholt Rudkjøbing
Tlf. 28 59 22 96
Mail: trrud17@student.sdu.dk

3. Lokalkasserer + Studenterrepræsentant Psykiatri
Nellie Marie Svanholm Walsh
Tlf. 26 91 96 55
Mail: nelliemariewalsh@gmail.com

4. Studenterrepræsentant AMU
Astrid Bach
Tlf. 30 11 74 75
Mail: astridbach14@gmail.com
Internt udvalg: Facebook udvalget

5. Studenterrepræsentant UFU
Alberte Kallestrup Bogner
Tlf. 22 42 02 58
Mail: albertebogner@gmail.com

Delstyrelsen i Aalborg

 

1. Lokalformand
Ida Nørgaard Bentsen
60275575
Mail: idanoergaardb@hotmail.com

2. Lokalnæstformand

3. Lokalkasserer
Thomas Jørgensen
28 19 90 54
tcj2010@live.dk

 

4.

5.
Sofie Rønn Cross
42 78 72 33
sofie.cross@live.dk

6.
Louise Langkjær Kloster
30 26 34 50
lklost20@student.aau.dk

7.
Rasmus Bjørn Henriksen
51 77 50 52
rasmusbhenriksen@gmail.com

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Udvalgsforklaringer:
AMU = Arbejdsmiljøudvalget
L&S = Løn- & Stillingsstrukturudvalget
UFU = Uddannelses- og Forskningsudvalget

Internationale netværk:
EFPSA = European Federation of Psychology Students’ Associations.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.