OM STUDENTERSEKTIONEN

Dansk Psykolog Forenings Studentersektion (DPS) kaldes også bare Studentersektionen i daglig tale. På generalforsamlingen i 2020 godkendte vi vores vision og arbejdspunkter, som vi skal arbejde med indtil generalforsamling i 2021.

 

Vision

Studentersektionens vision er at fremme de psykologistuderendes trivsel, kompetencer og fagligt netværk i studietiden, samt i overgangen til arbejdsmarkedet.

Arbejdspunkter

  • Sætte fokus på trivsel blandt de psykologistuderende.
  • Arbejde for en god overgang fra studiet til arbejdsmarkedet.
  • Være de psykologistuderendes stemme i den offentlige debat.

 

Studentersektionen arbejder endvidere på at fremme faglige, fagpolitiske og studiepolitiske spørgsmål, som er relevante for psykologistuderende. Dette gøres blandt andet i samarbejde med Dansk Psykolog Forening.

 

Organisering

Studentersektionen har fire lokalstyrelser, som er fordelt på de fire studiebyer. Dette er for at lokalstyrelserne kan være i kontakt med hvad der rør sig på netop dit universitet og dermed sikre at fokus er på de rette steder. Fælles for alle delstyrelser er at vi laver en masse faglige arrangementer, som skal klæde dig på til dit kommende arbejdsliv. Vi forsøger at vise nogle af de psykologiske arbejdsfelter og metoder frem, som du kunne komme til at arbejde med i fremtiden. Derudover laver vi arrangementer, som skal styrke dig i at skrive ansøgninger, lave CV og håndtere din første jobsamtale.

 

Generalforsamling

Studentersektionen holder i starten af hvert år generalforsamling (GF). GF afholdes lokalt i de fire studiebyer.  Til GF skal sektionen fremlægge en beretning for året der er gået og regnskabet for året skal godkendes. Budget for det kommende år skal også godkendes. Sektionen fremlægger også en vision, samt nogle arbejdspunker, som sektionen skal arbejde med det kommende år. Dette skal også godkendes. Til sidst på GF er det muligt at stille op til at være en aktiv del af sektionen, samt til posterne; lokalkasserer, lokalnæstformand og lokalformand. GF er gratis for alle, men kun medlemmer af DP har stemmeret og kan stille op.

Vi annoncerer GF på vores facebookside: https://www.facebook.com/danskpsykologforeningsstudentersektion/

 

Konstituerende landsmøde

Studentersektionen afholder kort tid efter GF et konstituerende landsmøde. Her siger vi farvel og tak til dem der ikke længere skal være aktive medlemmer og velkommen til de nye. På landsmødet besluttes hvordan vi skal arbejde med de valgte arbejdspunkter.  Det er også på landsmødet at vi vælger hvem der skal besidde de forskellige poster i DP’s udvalg. Læs mere om dem her. (indsæt link til undersiden ”Repræsentation i DP”) På landsmødet vælges der også landskasser, landsnæstformand og landsformand.

I kan læse mere om dagsorden og formalia omkring det konstituerende landsmøde i vores vedtægter. (indsæt link til undersiden ”vedtægter”)

Landsmøde

I efteråret afholder Studentersektionen endnu et landsmøde. Her mødes vi for at give en opdatering på det vi besluttede på det konstituerende landsmøde. Her planlægger vi også den næste GF.

Begge landsmøder er også en unik mulighed for de aktive medlemmer, for at mødes på tværs af landet og vi lægger stor vægt på at der også er tid til det sociale.

Organisering

Om Studentersektionen
Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.