DPS_LOGO

Poster, DPS besidder

DPS besidder en række poster, både i Dansk Psykolog Forening og i internationale organisationer.

Herunder kan du se en optegnelse og kort beskrivelse af posterne.

Dansk Psykolog Forenings bestyrelse

Studentersektionen har to pladser i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse, disse besidder af landsformanden og landsnæstformanden.

Du kan læse mere om bestyrelsen og de andre bestyrelsesmedlemmer her.

Udvalg i Dansk Psykolog Forening

Studentersektionen har en plads i en række udvalg i Dansk Psykolog Forening, her sidder de med som observatør.

De tre første udvalg er faste udvalg i foreningen, de øvrige er arbejdsprogramsudvalg, som blev nedsat af generalforsamlingen i perioden 2016-2018.

Du kan læse mere om de forskellige udvalg i Dansk Psykolog Forening her.

Arbejdsmiljøudvalget

”Udvalgets arbejdsområde er arbejdsmiljøspørgsmål for foreningens medlemmer i deres ansættelse og udøvelse af liberalt erhverv.” – dp.dk

 

I denne periode er DPS´s repræsentant Line Souline Elvien.

 

”Arbejds- og Miljøudvalget består af ca. otte færdiguddannede psykologer, en sekretær og en repræsentant for de studerende. Jeg har haft fornøjelsen af at side som sidstnævnte i et år nu. Jeg blev taget rigtig godt imod og fik fra start et indtryk af, at der ikke noget der hedder dumme spørgsmål i denne sammenhæng. De er derudover utrolig interesseret i at høre min mening om diverse sager. Vi har bl.a. haft fokus på stress på arbejdspladserne samt, hvordan det er at komme ud og arbejde som nyuddannet psykolog. Hele tiden arbejdes der med den praktiske vinkel; hvad kan AMU gøre for at forbedre vilkårene for psykologer. At være med i dette udvalg kan varmt anbefales!”

– Cecilie Kleist, studenterrepræsentant 2008-2010.

Løn og stillingsstrukturudvalget

”Udvalgets arbejdsområder er løn- og alle øvrige ansættelsesvilkår for medlemmer i offentlig og privat ansættelse. L&S fungerer desuden som foreningens forhandlingsudvalg i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger.” – dp.dk

 

I denne periode er DPS´s repræsentant Mathilde Albrektsen og suppleant er Anders Ejstrup Hedegaard.

 

”Dette udvalg er ligeså spændende, som det lyder kedeligt. Det beskæftiger sig med overenskomster, lønforlig, arbejde og ledighed, rettigheder osv., og fordi det er seriøse emner, så er repræsentanterne også seriøse medspillere. Ud over formanden for DP sidder der erhvervsfolk, tillidsrepræsentanter samt andre aktuelle repræsentanter. Selvom den studerendes medlemskab er som observatør er min erfaring, at ens spørgsmål bliver taget seriøst, og endda at ens erfaringer og belysninger (for eksempel iht. studielivet) ses som yderst relevante. Det er dog selvfølgeligt fint at sørge for at række hånden op før man ytrer sig. ☺

Arbejdet i dette udvalg er utroligt givtigt og belønner den studerende med et blik ind i ”de voksnes verden”, der overraskende nok viser sig at være ganske håndgribelig. Der afholdes møde ca. en gang hver måned og det foregår i København.”

– Tau Risvang, studenterrepræsentant 2010 – 2011.

Uddannelses- og forskningsudvalget

”Uddannelses- og forskningsudvalgets arbejdsområde er uddannelses- og forskningsmæssige spørgsmål af betydning for psykologer i deres udøvelse af faget.” – dp.dk

 

I denne periode er DPS´s repræsentanter Beinta Rasmussen og Laura Rosenqvist.

Børns udvikling

”Dansk Psykolog Forening vil arbejde for at flere børn får en bedre start på livet gennem adgang til psykologisk indsats ved behov.” – dp.dk

 

DPS´s repræsentant i dette udvalg er Zainab Al-sayegh.

Gerontopsykologi

”Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at psykologer i højere grad anvendes i kommunale indsatser for at sikre borgerne en god og sund alderdom.”- dp.dk

 

DPS´s repræsentant i dette udvalg er Rasmus Hougaard Pedersen.

Hjerneskaderehabilitering

”Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at mennesker med erhvervet hjerneskade får adgang til psykologernes kompetencer med henblik på at sikre kvalificeret udredning og rehabilitering.” – dp.dk

 

DPS´s repræsentant i dette udvalg er Daniel Meyrowitsch.

Sundhedspsykologi

”Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at sundhedsvæsenet anvender psykologer i forbindelse med behandling af somatisk syge borgere med henblik på at sikre bedre behandlingsforløb og mere smidig rehabilitering.” – dp.dk

 

DPS´s repræsentant i dette udvalg er Karla Braga.

EFPSA

Studentersektionen er medlemsland i EFPSA. Dette betyder at danske psykologistuderende har mulighed for at deltage i diverse arrangementer, som EFPSA afholder. Det betyder også at DPS er medbestemmende i hvilken retning EFPSA skal udvikle sig.

Dette gør at vi som medlemsland, har en plads og stemme i EFPSA. Denne plads udfyldes af medlemsrepræsentanten som vælges ud af DPS´s aktive medlemmer.

I denne periode er Marie Ølund Nielsen.

 

Du kan læse mere EFPSA, som organisation her.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.