REPRÆSENTATION I DP

Studentersektionen besidder en række poster i DP.

Herunder kan du se en beskrivelse af de udvalg, vi har poster i.

Dansk Psykolog Forenings bestyrelse

Studentersektionen har to pladser i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse, disse besidder af landsformanden og landsnæstformanden.

Du kan læse mere om bestyrelsen og de andre bestyrelsesmedlemmer her.

Udvalg i Dansk Psykolog Forening

Studentersektionen har en plads i en række udvalg i Dansk Psykolog Forening, her sidder de med både som observatør og deltager. Hvordan den studerende deltager i udvalget, afhænger af udvalgenes formål.

Du kan læse mere om de forskellige udvalg i Dansk Psykolog Forening her.

Du kan se hvem der sidder i de forskellige udvalg på forsiden.

Arbejdsmiljøudvalget

”Udvalgets arbejdsområde er arbejdsmiljøspørgsmål for foreningens medlemmer i deres ansættelse og udøvelse af liberalt erhverv.” – dp.dk

Arbejdsmiljøudvalget er et fast udvalg under bestyrelsen.

Arbejdsmiljøudvalget består af mindst 6 medlemmer, heraf 1 medlem valgt af studentersektionen, samt mindst 1 bestyrelsesmedlem.

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra alle sektorer og relevante selskaber, herunder tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.

Udvalgets arbejdsområde er arbejdsmiljøspørgsmål for foreningens medlemmer i deres ansættelse og udøvelse af liberalt erhverv.

I denne periode er DPS´s repræsentant Line Souline Elvien.

Løn og stillingsstrukturudvalget

”Udvalgets arbejdsområder er løn- og alle øvrige ansættelsesvilkår for medlemmer i offentlig og privat ansættelse. L&S fungerer desuden som foreningens forhandlingsudvalg i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger.” – dp.dk

Løn- og Stillingsstrukturudvalget (L&S) er et fast udvalg under bestyrelsen.

Udvalget består af mindst 6 medlemmer, heraf mindst et bestyrelsesmedlem. Udvalget er sammensat af en repræsentant fra hver af de godkendte sektioner, to tillidsrepræsentanter, der er udpeget af bestyrelsen samt op til tre repræsentanter for ansættelsesområder, der ikke dækket af en sektion.

Udvalgets arbejdsområder er løn- og alle øvrige ansættelsesvilkår for medlemmer i offentlig og privat ansættelse. L&S fungerer desuden som foreningens forhandlingsudvalg i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger.

 

Uddannelses- og forskningsudvalget

”Uddannelses- og forskningsudvalgets arbejdsområde er uddannelses- og forskningsmæssige spørgsmål af betydning for psykologer i deres udøvelse af faget.” – dp.dk

Uddannelses- og forskningsudvalgets arbejdsområde er uddannelses- og forskningsmæssige spørgsmål af betydning for psykologer i deres udøvelse af faget.

Udvalget har især arbejdet med revision af autorisationsbestemmelserne og en undersøgelse af psykologers muligheder for at gennemføre autorisationsuddannelsen. Dertil kommer generelle universitetsmæssige forhold af betydning for kandidatuddannelserne i psykologi, bl.a. taxameterbevillingens størrelse.

Endelig har udvalget i en årrække deltaget i et projekt under EU og EFPA med henblik på at udarbejde et europæisk psykologdiplom.

Arbejdsprogram udvalg

Ud over de faste udvalg i DP, som er beskrevet overfor, har Studentersektionen plads i en række af de udvalg, som der er blevet nedsat på DP’s GF. Læs DP’s beskrivelse af udvalgene herunder.

I perioden 2018-2021 er det udvalgene; Somatik voksne, somatik børn og psykiatri. Læs mere om dem her.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.