Deltag i nomineringen af kandidater til EFPA’s prisuddeling 2019

 I

Den europæiske sammenslutning af psykologforeninger, EFPA, uddeler ved deres 16. europæiske kongres for psykologi i 2019 i Moskva fem priser til psykologer eller grupper af psykologer, der har ydet et særligt bidrag til psykologien. Ønsker du at nominere en kandidat, er chancen der nu.

Dansk Psykolog Forening har fået mulighed for at nominere kandidater til EFPA’s fem priser, Aristoteles prisen, William Wundt – William James prisen, Comenius Early Career Psychologist prisen, Lev Vygotsky prisen og Robert A Roe prisen.

Priserne uddeles ved den 16. europæiske kongres for psykologi den 2. – 5. juli 2019 i Moskva af EFPA ((European Federation of Psychologists’ Association).

Ønsker du at nominere en kandidat til én eller flere af de nævnte priser, vil Dansk Psykolog Forening meget gerne bede om en ansøgning, som sendes til anw@dp.dk senest den 17. november 2019. Alt materiale skal være på engelsk.

Det danske Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning, CON AMORE, blev tildelt Aristoteles prisen i 2018.

Aristotle Prize 2019
Aristotelesprisen 2019 bliver uddelt til en psykolog/gruppe af psykologer fra Europa, som har givet et særligt bidrag til psykologi som profession og videnskab.

Kandidatens bidrag skal være anerkendt internationalt, haft publiceringer i videnskabelige tidsskrifter, deltaget i nationale og europæiske konferencer samt bidraget med forskning eller gennem anden psykologprofession til europæisk psykologi.

Modtageren af prisen vil blive inviteret til at afholde en særlig Aristoteles-forelæsning under kongressen.

Prisen blev uddelt første gang i 2004. Det danske Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning, CON AMORE, fik prisen i 2018.

Ansøgningen skal indeholde:

 1. Nomineringsbrev (underskrevet af to stillere af nomineringen)
 2. Udtalelse om, hvordan kandidaten lever op til kriterierne
 3. Liste over publikationer
 4. Opdateret CV samt kontaktinformationer
 5. Foto

Læs mere om kriterierne for kandidater samt ansøgningskrav her.

William Wundt – William James Award 2019
“William Wundt – William James Award 2019” prisen har til formål at anerkende psykologer fra Europa og/eller Nordamerika, som har leveret særegne bidrag til psykologi som videnskab og profession samt til at fremme effektive samarbejder mellem europæiske og nordamerikanske psykologer.

Kandidaten skal være anerkendt internationalt, herunder have faciliteret udvikling af europæisk/amerikansk psykologi, publiceret i videnskabelige tidsskrifter, deltaget i nationale og internationale konferencer samt bidraget med forskning eller gennem anden psykologprofession til europæisk/amerikansk psykologi.

Modtageren af prisen vil blive inviteret til at lede et særligt symposium eller til at holde en særlig Wilhelm Wundt – Willam James-forelæsning. Prisen blev oprettet i 2003.

Ansøgningen skal indeholde:

 1. Nomineringsbrev, der beskriver kandidatens bidrag til europæisk og nordamerikansk psykologi
 2. Liste over publikationer
 3. Opdateret CV samt kontaktinformation
 4. Fire anbefalingerF
 5. Foto

Læs mere om kriterierne for kandidater samt ansøgningskrav her.

Comenius Early Career Psychologist Award 2019
Comenius Early Career Psychologist Award 2019 har til formål at anerkende unge psykologer fra Europa, som har leveret et særegent bidrag til psykologi som videnskab og profession.

Kandidatens bidrag kan dokumenteres ved publikationer i blandt andet videnskabelige tidsskrifter, deltagelse i nationale og internationale konferencer og har indenfor de seneste 10 år afsluttet sin ph.d. eller tilsvarende professionel titel eller anden dokumentation for at have leveret et originalt bidrag gennem forskning eller profession.

Prisen blev oprettet i 2007.

Ansøgningen skal indeholde:

 1. Nomineringsbrev (underskrevet af to stillere af nomineringen)
 2. Udtalelse om, hvordan kandidaten lever op til kriterierne
 3. Liste over publikationer samt deltagelse i nationale og internationale konferencer
 4. Opdateret CV med kontaktinformationer og billede

Læs mere om kriterierne for kandidater samt ansøgningskrav her.

Lev Vygotsky Award 2019

Lev Vygotsky Award 2019 bliver uddelt til en psykolog, som har givet et særligt bidrag til forskning i barndommen.

Kandidaten skal have udbredt viden om børnepsykologi, barndom og/eller pædagogik samt udviklet undervisningsmetoder til børn og unge.

Ansøgningen skal indeholde:

 1. Nomineringsbrev (underskrevet af to stillere af nomineringen)
 2. Udtalelse om, hvordan kandidaten lever op til kriterierne
 3. Opdateret CV samt kontaktinformationer og foto

Læs mere om kriterierne for kandidater samt ansøgningskrav her.

Robert A Roe Award 2019

Robert A Roe Award 2019 bliver uddelt til en psykolog, som har givet et særligt bidrag til det psykologiske samfund i Europa.

Kandidaten skal have samlet psykologer fra hele Europa i en videnskabelig, professionel, praktisk eller politisk kontekst. Hertil skal kandidatens akademiske eller praktiske arbejde understrege relevansen af psykologi i samfundet.

Unge psykologer er også berettigede til at blive nomineret, og i dette tilfælde skal kandidaten vise stort potentiale for et særligt og vigtigt bidrag til det psykologiske samfund.

Ansøgningen skal indeholde:

 1. Nomineringsbrev (underskrevet af to stillere af nomineringen)
 2. Udtalelse om, hvordan kandidaten lever op til kriterierne
 3. Opdateret CV samt kontaktinformationer og foto

Læs mere om kriterierne for kandidater samt ansøgningskrav her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge