Den beskyttede titel forpligter

 I

Titlen psykolog er en beskyttet titel. Det betyder, at man naturligvis kun må bære titlen, hvis man er kandidatuddannet psykolog. Med titlen følger også muligheden for at gennemgå et videreuddannelsesforløb, der tilføjer anerkendelsen som autoriseret psykolog. Sådan har det været siden 1994, hvor Psykologloven trådte i kraft. Med autorisationen følger retlige forpligtelser ligesom klienter har mulighed for at klage over psykologens arbejde til Psykolognævnet, der politisk sorterer under Social- og Indenrigsministeriet.

På lige fod med andre sundhedsprofessionelle har vi som psykologer behov for, at en offentlig myndighed kan føre et effektivt og uafhængigt tilsyn, der kan gribe rettidigt ind, når noget ikke er, som det skal være. Men som så meget andet, der oprindeligt er klogt tænkt, er der behov for, at man fra politisk hold gennemgår de rammer, Psykolognævnets tilsyn arbejder under. Der er ganske enkelt behov for at skærpe tilsynet.

Derfor besluttede Dansk Psykolog Forenings medlemmer på Generalforsamlingen i 2018, at der skal arbejdes for, at Psykolognævnets tilsyn forbedres.

Vi har stærke interesser i, at man kan stole på, at tilsynet omkring vores stand fungerer. Det er vigtigt for patienterne. Det er vigtigt for os som psykologer, for vores samlede troværdighed og for jer, der hver dag møder klienter og patienter, at man ikke kan så tvivl om kvaliteten eller integriteten, og at alle tiltag er rettet mod klientens bedste. Det er vigtigt, at der hverken bliver sat spørgsmålstegn ved titlen psykolog eller vores etiske eller faglige dømmekraft. Vi skal derfor arbejde for, at tilsynet følger med tiden og er tilpasset den rolle, vi som psykologer har i samfundet i dag – en rolle, der udvikler sig hastigt i disse år.

Som det er i dag, er det Psykolognævnet, der udover at tildele autorisationer også fører tilsyn med de psykologer, det giver autorisation til. Det vil sige, at det er Psykolognævnet, man som fx klient eller pårørende skal klage til over en behandling hos en autoriseret psykolog. Det er Psykolognævnet, der behandler sagerne, og som i yderste konsekvens også kan fratage en psykolog autorisationen.

Men der er et juridisk tomrum. For hvis Psykolognævnet fratager en autorisation, fratager nævnet samtidig sig selv muligheden for at føre tilsyn og borgerne retten til at klage over samme psykolog – simpelthen fordi nævnet i dag ikke fører tilsyn med ikke-autoriserede psykologer. Og man kan vel med rette sige, at lige netop når en psykolog får frataget sin autorisation, kan der være et særligt behov for, at nævnet intervenerer.

Det er en opgave for politikerne på Christiansborg at lave et tidssvarende og sikkert tilsynssystem for psykologer. Derfor har Dansk Psykolog Forening været i kontakt med relevante ministre og politikere for at gøre opmærksom på, at der er behov for at se på en ændring af den lov, der regulerer tilsynet, så der fremadrettet indføres klageadgang og tilsyn også med ikke-autoriserede psykologer.

Vi skal sikre os, at det offentlige tilsyn har de rette ressourcer og handlemuligheder, så vi, i de få sager, der er, kan være sikre på, at det offentlige tilsyn også gælder, når en psykolog bliver frataget sin autorisation.

Vi har foreslået politikerne, at tilsynet i det hele taget får flere handlemuligheder, så tilsynet kan indrettes mest hensigtsmæssigt i de konkrete sager. Indtil videre har tilbagemeldingen været, at man vil se på rammerne for psykologers autorisation i forbindelse med en kommende handleplan for psykiatrien. Det er næppe hurtigt nok – med mindre psykiatriens handleplan er lige om hjørnet. Derfor bliver vi også ved med at opfordre til politisk handling.

Psykologer har sårbare menneskers tillid, liv og behandling i vores hænder, og med det følger et stort ansvar. Den beskyttede titel forpligter. Det er også derfor, at medlemmerne har bedt om, at vi arbejder for, at tilsynet er omfattende, velfungerende – og indebærer et endnu stærkere blik fra myndighedernes side på os som psykologer.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge