Den frie adgang

 I

Lad dog barnet, siger man med den overbærenhed, vi som voksne har over for de opvoksende slægter. Og princippet overfører vi til alle mulige sammenhænge, hvor vi glæder os over de unges gåpåmod og lyst til at gå direkte mod deres mål uden at skele så meget til mulige forhindringer.

Når de politiske partiers ungdomsafdelinger søsætter projekter, bliver de ofte betragtet med den samme voksne holdning. Der er imidlertid ingen grund til at tænke på den måde om SFU’s nyeste udspil. Det lyder: Unge under 25 år skal ikke betale for at gå til psykolog. Hvis man har behov for det, skal man have mulighed for at gå til psykolog uden at betale.

Og det ledsages af besindige ord fra SFU’s formand, der forholder sig forsigtigt- pragmatisk til aldersgrænsen, som i bund og grund optræder, fordi organisationen ønsker at blive taget alvorligt. Reelt ønsker han og hans medlemmer den samme frie adgang til psykologhjælp som til hjælp på det somatiske område.

Hvor skal pengene komme fra? lyder de voksnes skeptiske spørgsmål. Og svaret ligger jo lige for, også for os, der kender til feltet: At psykologhjælp i sidste ende ikke påfører samfundet en udgift, men er en rentabel investering i fremtiden.

I Bedre Psykiatri er man på samme spor, men peger på en anden aldersgrænse som en urimelighed i ligestillingsmæssig forstand.

Foreningens generaldirektør hæfter sig nemlig i en udtalelse ved, at angstlidende over 38 år ikke kan få tilskud til psykolog. Ifølge hans opfattelse har politikerne bare tænkt på, om pengene kunne passe: ”Man ville aldrig sige, at man ikke kan få kræftbehandling, hvis man er over 38. Det er forskelsbehandling, der foregår”, siger han.

Og vi ved det godt, vi sætter ikke hverken øvre eller nedre aldersgrænser for adgangen til behandling på andre områder. Kun i forhold til de psykiske lidelser, selv om det samme mantra gælder her: Tidlig indsats forebygger behovet for sen indsats. Der kommer en dag, hvor det danske samfund har brug for de penge, der kan hentes ved at vælge det første i stedet for det sidste.

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge