Den socioøkonomiske gavn af gratis terapi

 I

Denne artikel i Information handler om gratis terapi og data på effekt. Artiklen giver udtryk for, hvorledes der er uenighed mellem psykologer og Sundhedssystemet i forhold til implementering af måling på effekt af terapi, således at det i forskningssammenhænge kan understøtte argumentet om, at gratis terapi kan betale sig rent samfundsøkonomisk.

I artiklen støtter Dansk Psykolog Forenings formand, Eva Secher Mathiasen, op om psykologerne ved at understrege, at det ikke nødvendigvis er så lige til at stikke klienterne et spørgeskema i hånden. Det er forskernes tilgang til dataindsamling fremfor ønsket om at se på terapiens effekt, der ifølge formanden er problemet.

Hele artiklen kan læses her.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge