Der er valg til repræsentantskabet i Akademikernes A-kasse

 I

Der skal i løbet af efteråret være valg til repræsentantskabet i Akademikernes A-kasse i den valggruppe, hvor Dansk Psykolog Forening er medlem. Det er antallet af medlemmer af Akademikernes A-kasse, som samtidig er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, der har betydning for antallet af pladser i repræsentantskabet. Psykologerne kan derfor vælge to repræsentanter og to suppleanter.

Foreningens bestyrelse har på konstitueringsmødet i april måned besluttet at opstille Eva Secher Mathiasen og Camilla Wulf-Andersen som kandidater med henholdsvis Arne Grønborg Johansen og Charlotte Igel som personlige suppleanter til valget.

Såfremt ingen andre opstiller, er de valgt uden afstemning.

Hvis du, som medlem af Akademikernes A-kasse, gerne vil stille op, skal du meddele det direkte til A-kassen via e-mail til esp@aka.dk i perioden 13. august – 3. september 2018.

Læs mere om valget her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge