Det gode arbejdsliv

 I

Det er bedre at forebygge end at helbrede. Sådan lyder det nærmest ordsprogsagtigt. Det er en sandhed, vi alle deler, samtidig med at vi dog overalt til stadighed bryder princippet. Bortset fra enkelte undtagelser, herunder visse screeninger, så er – firkantet udtrykt – vores sundhedssystem i for høj grad indrettet på, at det skal være gået galt, før vi lapper og gør det godt. Samme omvendte logik har god grobund i dagligdagen for de fleste sektorer, private såvel som offentlige. For på arbejdsmarkedet generelt er vi ikke for gode til at passe på os selv og hinanden.

I optakten til finanslovsforslaget træder man imidlertid et skridt i den rigtige retning, idet rammerne for, hvad Beskæftigelsesministeriets Forebyggelsesfond kan bruges til, udvides. Fonden er en del af en bred politisk aftale, den såkaldte velfærdsaftale fra 2006, og skal give støtte til projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser.

Med et helt nyt udspil, ”Et godt og langt arbejdsliv for alle”, og en økonomisk ramme på ca. en mia. kroner, søsætter ministeriet en række initiativer, som skal modvirke nedslidning på arbejdsmarkedet og medvirke til at fastholde medarbejderne. Fonden omdøbes samtidig til Fonden for forebyggelse og fastholdelse. Politisk sender det et godt signal.

Hvor langt kan man nå for en milliard? Kun et lille stykke. Og fordelt ud på en lang række underdagsordener er det svært at se et forandret Danmark for sig. Men hvis vi fokuserer på de reelle fremskridt, så hedder dog et af indsatsområderne ’Særlige tilsynsindsatser i forhold til psykisk arbejdsmiljø’, og det gentages overalt i udspillet, at forebyggelsesindsatsen gælder både den fysiske og psykiske nedslidning. Psykisk velfærd står tydeligere og tydeligere på vores arbejdsmiljødagsordener. Og det skal vi være glade for, for det betyder, at skuden er ved at vende, om end det sker lidt trægt.

Regering og opposition kunne i 2006 samles om velfærdsudspillet, og vi har tillid til, at noget tilsvarende sker for forebyggelses- og fastholdelsesprojektet i den aktuelle finanslov. Et sundt arbejdsmarked handler nemlig ikke kun om sorte tal, men om velfungerende medarbejdere.

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge