Diagnoser i bedste sendetid

 I

Kritikere finder diagnoser som underholdning problematisk

Presseklip: DR’s udsendelse “Gal eller normal” er en del af kampagnen “En af os”, der har til formål at oplyse om og aftabuisere psykiatri og diagnosticering. Fem raske, og fem med en psykisk lidelse, udsættes i løbet af en uge for test, der kan fremprovokere deres sygdomme. Tre eksperter med erfaring inden for psykiatrien overvåger og skal løbende gætte, hvem der er gal, og hvem der er normal.

Psykolog Jørgen Carlsen, idehistoriker og forstander på Testrup Højskole samt medlem af Etisk Råds psykiatriarbejdsgruppe, mener, at programmet viser, hvor lemfældigt det diagnostiske apparat kan fungere. Eksperterne bliver næsten klædt af til skindet, og er efterrationaliserende, så det grænser til det pinlige, siger han.

Svend Brinkmann, professor i almenpsykologi ved Aalborg Universitet, finder det problematisk, når psykiske lidelser gøres til underholdning og fremhæver samtidig det etiske problem i at sætte folk i situationer, der fremkalder symptomerne.

Han frygter, at udsendelsen risikerer at fremme stigmatiseren og tabuiseren af psykiske lidelser.

Også professor Peter La Cour, der er specialist i sundhedspsykologi, finder det problematisk at udstille lidelse som underholsning og sætter tvivl ved, om man ville gøre det samme med hjertesygdomme. Programmet latterliggør efter hans mening psykiatrisk teknik og erfaring ved at fremstille eksperterne som dårlige, fordi de skal bruge helt andre metoder, end de er vant til.

Psykolog Allan Holmgren, der optræder som ekspert i programmet forstår folks skepsis over for hans medvirken i programmet og mener, at diagnosesysystemet er en kræftsvuvlst i psykiatrien. Men “If you can’t beat them join them. Hvis der sad en anden idiot, som spillede det spil, psykiatrien spiller, ville det skabe større skade”,  siger han til Information.

Læs også Allan Holmgren i dagens Politiken “Livet er ikke et matematisk problem” her.

Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt mener omvendt, at programmet er med til at normalisere psykisk sygdom, fordi det netop er en pointe, at eksperterne kommer til kort. Det illustrerer, at selv ikke eksperter, umiddelbart kan se på mennesker, om de er psykisk syge. Hun opfatter derfor heller ikke programmet som en kritik af diagnosticering – tværtimod, for når man stiller diagnoser, gør man det ved at spørge dem systematisk ud om, hvad de tænker, og hvad deres følelser er,« siger Anne Lindhardt.

Psykologforeningens formand, Eva Secher Mathiasen, er enig med Anne Lindhardt i, at programmet ikke rejser kritik af diagnosticering, idet det netop er meget populært skruet sammen og ikke anvender kliniske interviews.

– Det påstås heller aldrig, at eksperterne stiller reelle diagnoser. Hvis de havde hævdet, at de diagnosticerede, ville det være lemfældigt og helt ude i hampen, men det synes jeg ikke, de gør. De gør det til en leg, og jeg synes, deltagerne får lov til at lege med på okay præmisser, siger hun til Information.

Også studievært og redaktør Peter Qvortrup Geisling afviser kritikken og fastholder, at der kun er et formål: at fjerne fordomme og sætte en debat i gang.

– Hvis man vil sætte et emne som psykiatri til debat hos danskerne, er det nødvendigt at gøre det, så det er appellerende og til at forstå. Måske burde psykiatrien også flytte sig, når det handler om tidssvarende massekommunikation, siger han.

Information, 20. maj 2012.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge