Dialogen om tilsyn og autorisation er i gang

 I

Før jul besluttede regeringen, at man vil afdække muligheden for evt. at indføre en sundhedsfaglig autorisation af psykologer, så psykologer fremover er underlagt samme krav om autorisation som f.eks. læger og sygeplejersker

Af Anne Randby Toft

Social- og indenrigsminister Astrid Krag og formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen mødtes i sidste uge til et indledende møde for at drøfte psykologers autorisation, og de muligheder der er for at skabe et mere velfungerende og sikkert tilsyn.

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, betegner mødet med ministeren som ”en god start på samarbejdet om en meget kompliceret sag”.

– Vi har længe arbejdet for at forbedre tilsynet med psykologer, derfor er det også glædeligt, at man nu går i gang med at se på området. Og det er vigtigt, at vi bliver inddraget tæt og grundigt, for det er ikke uden udfordringer at ændre systemet, som det er i dag. For os er det et særligt fokuspunkt, at psykologer i dag er spredt over mange fag- og arbejdsområder, og at vi skal finde løsninger, der fungerer for en mangfoldig praksis, siger Eva Secher Mathiasen.

Undersøgelsen der skal afdække mulighederne for at indføre en sundhedsfaglig autorisation af psykologer, skal udarbejdes af Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommissoriet skal være færdigt i februar og selve undersøgelsen er planlagt til at være færdig ved udgangen af 2020.

Læs mere om hvordan Dansk Psykolog Forening arbejder for et velfungerende tilsyn.

Om psykologtitlen

Astrid Krag: Det er strafbart at anvende titlen psykolog, hvis man ikke er berettiget til den.

Det skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag i et svar til Folketingets Social-og Indenrigsudvalg.

Læs mere her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge