Dialogmøder med selvstændige medlemmer

 I

Hvad kendetegner selvstændige psykologer og hvilke udfordringer har de? Er der modstridende interesser i gruppen af selvstændige psykologer? Og på hvilke måder ønsker selvstændige psykologer hjælp og service fra Dansk Psykolog Forening?

Tekst og video af Monica Lorenzo Pugholm

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som vi i foreningen er optaget af at finde svar på. For jo mere vi ved om vores forskellige medlemsgrupper, des bedre er vi til at målrette og prioritere vores serviceydelser i foreningen.

En del af svaret findes i rapporten ’Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv’.

Rapporten bygger på det seneste halve års arbejde med arbejdsprogramopgaven om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv, hvor vi siden efteråret 2016 har gennemført en række undersøgelser og analyser på det liberale område. Vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt selvstændige psykologer, interviewet en række selvstændige psykologer og været på virksomhedsbesøg hos selvstændige psykologer.

Vigtig dialog på tværs af foreningen
Alle medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion har fået tilsendt invitation til at deltage i dialogmøder på tværs af landet i februar og marts 2017. Medlemsservice for psykologer i liberalt erhverv er en prioriteret opgave i arbejdsprogrammet, og vi håber at se så mange af sektionens medlemmer som muligt.

– Rapport om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv:
Her finder du en samlet afrapportering af resultater fra vores undersøgelser.

– Dialogoplæg:
Her finder du en beskrivelse af dialogmøderne og dialogtemaerne.

– Appendiks til dialogoplægget:
Her finder du et kort uddrag af resultater fra vores undersøgelser og kan blive klogere på, hvad der karakteriserer den selvstændige psykolog anno 2016.

Mød Tenna Malmos

Hør tre selvstændige psykologers bud på, hvordan DP bedst hjælper selvstændige.

“Noget af det som nok bliver ved med at fylde, det er markedsføring – for det ændrer sig hele tiden”.

Fokus på selvstændige psykologer

Dansk Psykolog Forenings generalforsamling vedtog med arbejdsprogrammet for perioden 2016-2018 en opgave om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv.

Det blev blandt andet besluttet, at der skulle udarbejdes en analyse, som skulle se på, hvad der karakteriserer medlemmerne på det liberale marked mht. forretning, kompetencer, beskæftigelsesniveau og ønsker til foreningens ydelser.

Mød Judy Enevold Hjulmand

”Jeg synes, at det kunne være dejligt, hvis vi kunne lave en eller andet form for netværk og noget vidensdeling”.

Mød Ditte Rose Andersen

“Som ny selvstændig er det vigtigt hurtigt at få fat i foreningen og omvendt, så der bliver skabt kontakt i ens nye rolle som selvstændig”.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge