Differentialdiagnostik – sidste chance

 I

Kursus, København, 2. – 3. november 2015 og 14. – 15. december 2015

Kurset i Differentialdiagnostik opslås ekstraordinært for sidste gang i Dansk Psykolog Forening regi. For beskrivelse og tilmelding se her.

Kurset blev i forbindelse med specialistuddannelsernes revision sammenlagt med kurset i Assessment og udbydes fremadrettet som et kursus under, Assessment, Systematisk klinisk udredning og vurdering, 48 timer. Du kan læse mere om vores kommende kursus i Assessment her.

Du vil efter endt kursus i differentialdiagnostik kunne bidrage til at klassificere forskellige psykiske sygdomme og tilstande. Undervisningen tager sit udgangspunkt i det store mellemområde af lidelser, som psykologer ofte arbejder med, dvs. personlighedsforstyrrelser og lette til middelsvære symptomtilstande. De deskriptive diagnosesystemer (ICD10 og DSM IV / DSM V) vil blive brugt som reference til at skelne i mellem en række specifikke problemstillinger i forbindelse med organiske skader, psykoser, depression og angst, hypomani, psykosomatik overgreb mm.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge